متن کوتاه غمگین تیکه دار خفن مناسب بیو و کنایه به بعضیا | تاو بیو

متن غمگین تیکه دار و تیکه های غمگین و کنایه و طعنه آمیز و نیش کنایه غمگین مناسب استوری و بیوگرافی ایسنتاگرام تلگرام و .. بصورت فارسی و انگلیسی با ترجمه بهترین سایت متن کوتاه ایران

چای ک سرد بشه میریزنش دور یا عوضش می کنن حالا هی سرد باش 😟

کپی
2.0K 296.3K فونت

❤️من از بیگانگان هرگزننالم که هرچه بر سرم کرداشنا کرد❤️

کپی
6.2K 3.15M فونت

یاد تو رفتو یاد من موندو😐

کپی
775 267.9K فونت

🎐 اعتمـاد کردن به کسـی عین این میمونه که راهنمـای خـراب کردن زنـدگيتـو بـهش تـقدیـم کنـی..🌱

کپی

ᴛʀᴜsᴛɪɴɢ sᴏᴍᴇᴏɴᴇ ɪs ɢɪᴠɪɴɢ ʜɪᴍ/ʜᴇʀ ᴛʜᴇ ᴋᴇʏs ᴛᴏ ʀᴜɪɴ ʏᴏᴜʀ ʟɪғᴇ..

COPY
4.9K 1.13M فونت

تو فقط یه سیگار دیگه ای بودی که

ارزش کشیدن داشت

# سیگار کپی

You were just another cigarette worth smoking.

COPY
3.1K 568.8K فونت

مَن خِیلی وَقته کَم اوردم شاید مَن باختمو هَمه بُردن!🖤

کپی
3.1K 310.9K فونت

آشنایان ره عشق در این بحر عمیق /غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده

کپی
325 72.9K فونت

مثه ادم برفی که درگیر عاشقی با خورشید شده :)

# برف کپی
2.6K 762.7K فونت

كاش چيزي ب اسم خاطره نبود :")

کپی
1.7K 224.5K فونت

مشکل خیلیامونم اینه که با آدمای بد خاطره های خیلی خوب ساختیم..🥀

کپی
2.1K 248.9K فونت

کمٓی آرام تَر دروغ بِگویید شایَد این حَوالی کسی احمَق نَباشد!🖤

# دروغ کپی
6.4K 395.6K فونت

فرق خیلی زیادیه بین کسی که "کم میاره"
با کسی که "کوتاه میاد"...!!

کپی
5.8K 930.0K فونت

‏هم خودم آدم خسته کننده ای هستم و هم زود از آدما خسته میشم

# خسته کپی
715 88.4K فونت

دیگِه نباید از کسی بِپرسی شیری یا روباه بایَد بِپرسی گرگی یا لاشٓی!😏

کپی
2.1K 249.9K فونت

روی قلب من قدم زدن همه

کپی
606 92.5K فونت

واسه حفظ ظاهرم شده خوبم با همه...

کپی
421 54.3K فونت

تو دل آدما هوا پسه رفیق
فرق داره نرسی یا نزارن برسی

کپی
409 59.8K فونت

ماه او بودم، تا وقتی که شب به پایان رسید.🖤🌙✨

# شب کپی

I was his moon, until the night was over.

COPY
10.9K 1.35M فونت

دیوانگیست که از تمامِ گلهای رُز برای اینکه از یکیشان زخمی شدیم، متنفر شویم🥀♥️

کپی

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿It is madness to hate all roses because you got scratched with one thorn!

COPY
5.6K 977.5K فونت

تو دیگه حواست نبود،
 منم دیگه تلاشی نکردم.❄️💫♥️

# لاشی کپی

you stopped caring
so I stopped trying

COPY
14.1K 2.00M فونت

بنی ادم بنی عادت است

کپی
330 50.3K فونت Farahnaz

سکوتـ قـوے تریـن فریاد استـ🎈

# سکوت کپی

👻 silence is the most powerful sceam

COPY
59.9K 5.11M فونت .

ما همانیم که به دریا حکم طوفان میدهیم

# انگیزشی # دریا کپی
2.4K 205.9K فونت

پای رفتن نیست و جان نشستن

کپی
284 50.4K فونت مائده

من بادکنکی هستم توشهرکاکتوس ها

کپی
820 75.7K فونت ...
نصب اپ اندروید تاوبیو :
نصب مستقیم نصب از بازار

مثل سیگارت بودم بی گناه آتیشم زدی:)🚬🔥⚰

# سیگار کپی
11.1K 474.2K فونت nasim
حَرفِ دِلَم یکَم بُزرگ تَر از دَرک مَغزتہ...😔🖐 کپی
5.4K 2.61M فونت queen.n.n.