جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های غمگین تیکه دار / بهترین متن غمگین تیکه دار [پیشنهادی]

2272 پست
متن های غمگین تیکه دار گلچین , تعداد 2,272 متن غمگین تیکه دار به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های غمگین تیکه دار / بهترین متن غمگین تیکه دار [پیشنهادی]
غمگین تیکه دار شعر غمگین غمگین عاشقانه غمگین جدایی تنهایی غمگین غمگین شاخ رفاقتی تیکه دار شاخ تیکه دار شعر تیکه دار عاشقانه تیکه دار تیکه دار لاتی غمگین تیکه دار تیکه دار به خیانت ادبی تیکه دار تیکه دار به دروغگو ادبی غمگین دلتنگی غمگین سکوت غمگین تیکه به لاشی غمگین مرگ غمگین زندگی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
ب‍‌راش #م‍‌ه‍‌م ب‍‌اش‍‌‌ی ن‍‌م‍‌ی‍‌زاره #ن‍‌اراح‍‌ت ب‍‌ش‍‌ی . و‍‌ق‍‌ت‍‌ی ش‍‌دی ی‍‌ن‍‌ی #م‍‌ه‍‌م‌ن‍‌ب‍‌ودی️
5.0
39385
غمگین تیکه دار جدایی نامردی حقیقت
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
م‍‌ن ه‍‌م‍‌ون #دخ‍‌ت‍‌ری‍‌م ک‍‌ه زی‍‌اد ح‍‌رف م‍‌ی‍‌زن‍‌م ول‍‌ی وق‍‌ت‍‌ی دل‍‌م ب‍‌ش‍‌ک‍‌ن‍‌ه م‍‌ی‍‌ش‍‌م ل‍‌ال ت‍‌ری‍‌ن ادم دن‍‌ی‍‌ا :)
‌✯┄┅┄ ❥ ❁ ❥ ┄┅┄✯️
5.0
31461
غمگین تیکه دار خسته سکوت
‌گ‍‌ف‍‌ت ت‍‌و ک‍‌ه ب‍‌ه‍‌ش #ن‍‌م‍‌ی‍‌ر‍‌س‍‌ی چ‍‌را ت‍‌ل‍‌اش م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی؟
گ‍‌ف‍‌ت‍‌م ت‍‌وه‍‌م اخ‍‌رش م‍‌ی‍‌م‍‌ی‍‌ری ‍چ‍‌را #ز‍‌ن‍‌دگ‍‌‌ی م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‍‌ی ! :)️
5.0
19171
Du hast zu mir gesagt, warum tust du mir das an, es ist das Ende meines Lebens, warum tust du das! :)
غمگین شاخ تیکه دار حقیقت مغرور حاضر جوابی

با خیلیا بخند ، ولی
به هیچکدومشون "اعتماد" نکن . . :)️
5.0
7762


••𝙇𝙖𝙪𝙜𝙝 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙢𝙖𝙣𝙮
𝙗𝙪𝙩 𝙙𝙤𝙣'𝙩 𝙏𝙧𝙪𝙨𝙩 𝙖𝙣𝙮!
غمگین تیکه دار حقیقت
ب‍‌ع‍‌ ه‍‌رک‍‌ی‍‌ ب‍‌ی‍‌ش‍‌ت‍‌ر م‍‌ح‍‌ب‍‌ت‍‌ ک‍‌ردی‍‌م‍‌!
ب‍‌ی‍‌ش‍‌ت‍‌ر اذی‍‌ت‍‌م‍‌ون‍‌ ک‍‌رد••͜!
5.0
6556
غمگین تیکه دار خسته لاشی

باید به آخرین رفتارهای آدما نگاه کنی نه به اولین حرفاش•••

5.0
7761

👀🗣İ𝑛𝑠𝑎𝑛𝑙𝑎𝑟ı𝑛 𝑖𝑙𝑘 𝑠ö𝑦𝑙𝑒𝑑𝑖𝑘𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑒ğ𝑖𝑙, 𝑠𝑜𝑛 𝑦𝑎𝑝𝑡ı𝑘𝑙𝑎𝑟ı𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑘𝑎𝑐𝑎𝑘𝑠ı𝑛

شاخ غمگین تیکه دار نامردی عشق یک طرفه دروغ انتقام
"سکـوت‌من‌واسہ‌شخصیـت‌خودمـہ
وگرنہ‌نہ‌شما‌زرنـگی‌و‌نہ‌من‌بیـخبر"️
5.0
6868
غمگین تیکه دار سکوت
هیچ‌کس‌دوسِت‌نداره‌همه‌لازمت‌دارن!
5.0
4370
ঔৣ 𝑵𝒐 𝒐𝒏𝒆 𝒍𝒐𝒗𝒆𝒔 𝒚𝒐𝒖, 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚𝒐𝒏𝒆 𝒏𝒆𝒆𝒅 𝒚𝒐𝒖 !
غمگین تیکه دار حقیقت
ح‍‌ال‍‌و ب‍‌ای‍‌د ف‍‌ه‍‌م‍‌ی‍‌د ، پ‍‌رس‍‌ی‍‌دن‍‌و ک‍‌ه ه‍‌م‍‌ه ب‍‌ل‍‌دن!️
5.0
9309
شاخ غمگین تیکه دار لاتی
+تو 721منی=)
_ینی چی ؟
+ینی بین ۷ اسمون ۲ عالم تو برام یدونه ای 🙂♥️️
5.0
79664
+ you are 721 =)
what does it mean ?
It means that among the 7 names, 2 of you are the best for me 🙂♥️
عاشقانه دخترانه خجالتی
#من عادت کردم کسی نگرانم نباشه؛❤️‍🩹
# عادت کردم کسی سراغمونگیره...! ❤️‍🩹
#عادت کردم تنها باشم تا بعدکسی منت محبتشو روم نزاره❤️‍🩹
# عادت کردم شبا بدون شب بخیر بخوابم...❤️‍🩹
# عادت کردم منتظرزنگ کسی نباشم... ❤️‍🩹
#عادت کردم دلتنگ بشم ودلتنگم نشن...❤️‍🩹
# عادت کردم بی دلیل بخندم وبادلیل گریه کنم...❤️‍🩹 #عادت کردم زندگی نکنم...!❤️‍🩹
#سخته ولی❤️‍🩹
،عادت کردم*_*️ ❤️‍🩹

بیو💊️
5.0
2545
غمگین تیکه دار خسته لاشی خودکشی
واسه #ل‍‌‌ب‍‌‌خ‍‌‌ن‍‌‌د رو ل‍‌‌ب ی‍‌‌ک‍‌‌ی ، اش‍‌‌ک ی‍‌‌ک‍‌‌ی #دی‍‌‌گه رو درن‍‌‌ی‍‌‌اری‍‌د ..!️
5.0
4242
غمگین تیکه دار حقیقت نامردی لاشی