جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های غمگین تیکه دار / بهترین متن غمگین تیکه دار [پیشنهادی]

8494 پست
متن های غمگین تیکه دار گلچین , تعداد 8,494 متن غمگین تیکه دار به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های غمگین تیکه دار / بهترین متن غمگین تیکه دار [پیشنهادی]
غمگین تیکه دار شعر غمگین غمگین عاشقانه غمگین جدایی تنهایی غمگین غمگین شاخ رفاقتی تیکه دار شاخ تیکه دار شعر تیکه دار عاشقانه تیکه دار تیکه دار لاتی غمگین تیکه دار تیکه دار به خیانت ادبی تیکه دار تیکه دار به دروغگو ادبی غمگین دلتنگی غمگین سکوت غمگین تیکه به لاشی غمگین مرگ غمگین زندگی دخترانه غمگین غمگین تیکه دار ترکی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
ب‍‌راش #م‍‌ه‍‌م ب‍‌اش‍‌‌ی ن‍‌م‍‌ی‍‌زاره #ن‍‌اراح‍‌ت ب‍‌ش‍‌ی . و‍‌ق‍‌ت‍‌ی ش‍‌دی ی‍‌ن‍‌ی #م‍‌ه‍‌م‌ن‍‌ب‍‌ودی️
5.0
85715
غمگین تیکه دار جدایی نامردی حقیقت
گاهی اوقات از همه چی خسته ای
حتی خودت... (: 🖤🖇
5.0
119054
Sometimes you are tired of everything
Even yourself... (: 🖤🖇
غمگین تیکه دار سکوت خسته
م‍‌ن ه‍‌م‍‌ون #دخ‍‌ت‍‌ری‍‌م ک‍‌ه زی‍‌اد ح‍‌رف م‍‌ی‍‌زن‍‌م ول‍‌ی وق‍‌ت‍‌ی دل‍‌م ب‍‌ش‍‌ک‍‌ن‍‌ه م‍‌ی‍‌ش‍‌م ل‍‌ال ت‍‌ری‍‌ن ادم دن‍‌ی‍‌ا :)
‌✯┄┅┄ ❥ ❁ ❥ ┄┅┄✯️
5.0
49522
غمگین تیکه دار خسته سکوت

با خیلیا بخند ، ولی
به هیچکدومشون "اعتماد" نکن . . :)️
5.0
19924


••𝙇𝙖𝙪𝙜𝙝 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙢𝙖𝙣𝙮
𝙗𝙪𝙩 𝙙𝙤𝙣'𝙩 𝙏𝙧𝙪𝙨𝙩 𝙖𝙣𝙮!
غمگین تیکه دار حقیقت
‌گ‍‌ف‍‌ت ت‍‌و ک‍‌ه ب‍‌ه‍‌ش #ن‍‌م‍‌ی‍‌ر‍‌س‍‌ی چ‍‌را ت‍‌ل‍‌اش م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی؟
گ‍‌ف‍‌ت‍‌م ت‍‌وه‍‌م اخ‍‌رش م‍‌ی‍‌م‍‌ی‍‌ری ‍چ‍‌را #ز‍‌ن‍‌دگ‍‌‌ی م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‍‌ی ! :)️
5.0
42846
Du hast zu mir gesagt, warum tust du mir das an, es ist das Ende meines Lebens, warum tust du das! :)
غمگین شاخ تیکه دار حقیقت مغرور حاضر جوابی