جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
کاووش
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب

بیو دخترانه | متن کوتاه برای بیوگرافی دخترونه | بزگترین سایت بیو

721 پست
بیو دخترانه |هزاران متن کوتاه و گلچین شده برای بیوگرافی دخترها در بزرگترین سایت بیو ایران. بهترین بیوهای کوتاه و خاص دخترانه را ادامه بخوانید و کپی کنید
شاخ دخترونه

𖤐⃟🦋••I
من همینم ڪہ هستم،نیازے بہ تایید تو نیست.
🖤ـــــﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـ♡ـﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩــ

5.0
#دخترانه #شاخ #زندگی
مشابه ها

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت :)

5.0

𝐄𝐯𝖾𝐫𝐲 𝐟𝖺𝐥𝐥 𝐢𝗌 𝐧𝗈𝐭 𝐭𝐡𝖾 𝐞𝗇𝐝, 𝗌𝐞𝐞 𝐭𝗁𝐞 𝐫𝖺𝐢𝐧! 𝐑𝖺𝐢𝐧𝖿𝐚𝐥𝐥 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐨𝗌𝐭 𝖻𝐞𝐚𝐮𝗍𝐢𝖿𝐮𝐥 𝐛𝖾𝐠𝐢𝐧𝐧𝗂𝗇g :)

#شاخ #انگلیسی #دخترانه #مغرور #ادبی #زندگی #دختر

بخنـد ツ
و اصلا اهمیت نده، دنیا دو روزه..🕊✨
‌️
5.0
𝙎𝙢𝙞𝙡𝙚 ツ
𝘿𝙤𝙣'𝙩 𝙂𝙞𝙫𝙚 𝘼 𝙁𝙪𝙘𝙠 𝙡𝙞𝙛𝙚 𝙄𝙨 𝙎𝙝𝙤𝙧𝙩
#بهترین ها #ادبی #انگیزشی #شاد
دارم دختر خوبی میشم
←در حال بروزرسانی آدم جدید←
█████████]99%
❌خطا در اتصال...❌
🤍حافظه پر است🤍
●ایشالله سری بعد😐️
5.0
#شاخ #دخترانه #متفرقه
توزندگیم‌ هربار باختم‌ محکم‌ تر بلند شدم. . ! 🚶🏿‍♂️
5.0
‌‌
𝑬𝒗𝒆𝒓𝒚 𝒕𝒊𝒎𝒆 𝑰 𝒍𝒐𝒔𝒕 𝒊𝒏 𝒎𝒚 𝒍𝒊𝒇𝒆,𝑰 𝒈𝒐𝒕 𝒔𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈𝒆𝒓!
#دخترانه #موفقیت #انگیزشی #زندگی
+تو 721منی=)
_ینی چی ؟
+ینی بین ۷ اسمون ۲ عالم تو برام یدونه ای 🙂♥️️
5.0
+ you are 721 =)
what does it mean ?
It means that among the 7 names, 2 of you are the best for me 🙂♥️
#عاشقانه #دخترانه #خجالتی
دختر بودن لیاقت میخواد که هرکسی لیاقتشو نداره🫀🤍️
5.0
🫀🤍Being a girl requires merit that not everyone deserves
#دخترانه #دختر
⌞🌵⌝
‌قوی بمون تا دشمنات بشن طرفدارِت!

5.0
⌞🌵⌝

‌ ‌𝐬𝐭𝐚𝐲 𝐬𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐮𝐧𝐭𝐢𝐥𝐥 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐞𝐧𝐞𝐦𝐢𝐞𝐬
‌ ‌𝐛𝐞𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐟𝐚𝐧𝐬...
#شاخ #ملکه #مغرور #انگیزشی
یه‌ملکه‌ی‌واقعی‌به‌تاج‌نیاز‌نداره🐻🤎️
5.0
🐻🤎𝗔 𝗿𝗲𝗮𝗹 𝗾𝘂𝗲𝗲𝗻 𝗱𝗼𝗲𝘀 𝗻𝗼𝘁 𝗻𝗲𝗲𝗱 𝗮 𝗰𝗿𝗼𝘄𝗻
#دخترانه #ملکه
یـܘ ܝ‌وܝ̇‌ ܣـܩـࡅ߳ـوܝ̇ߺـو ܩیܦ̇ܝ‌وܢܚ݅ܩܢ ܢܚ݅یܝ‌ܭߊ‌ܭߊ‌ئو ܩیـܟܿܝ‌ܩ:)️
5.0
One day I will sell you all, I will buy cocoa milk :)
언젠가는 다 팔고 코코아우유도 사겠습니다 :)
#شاخ #دخترانه #طنز #متفرقه
من فکر نمیکنم که از همه بهترم، فقط اینکه از تو بهترم!🤍
~ونزدی آدامز~️
5.0
I don't think I'm better than everyone,
🤍I'm just !better than you
~Wednesday Adams~
#شاخ #دخترانه #مغرور #دختر


به ڪم قانع نباش، تو لایق بهترینایی!^-^
‌‌‌️
5.0
‌ ‌
𝐷𝑜 𝑛𝑜𝑡 𝑏𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑖𝑒𝑑 𝑤𝑖𝑡𝒉 𝑠𝑚𝑎𝑙𝑙
𝑡𝒉𝑖𝑛𝑔𝑠, 𝑦𝑜𝑢 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒 𝑡𝒉𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡!

‌‌‌
#شاخ #انگلیسی #مغرور #انگیزشی