جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

بیو دخترانه | متن کوتاه برای بیوگرافی دخترونه | بزگترین سایت بیو

4737 پست
بیو دخترانه |هزاران متن کوتاه و گلچین شده برای بیوگرافی دخترها در بزرگترین سایت بیو ایران. بهترین بیوهای کوتاه و خاص دخترانه را ادامه بخوانید و کپی کنید
شاخ دخترونه دخترانه موفقیت دخترانه ادبی دخترانه حاضرجوابی دخترانه غمگین
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب


مثل خورشید باش، به درخشیدنت
‌ادامه بده و بذار بقیه بسوزن :)️
5.0
34274

‌ ∩_∩
(„• ֊ •„)♡
━━∪∪━━
be like sun keep on shining
‌and let them burn !
شاخ دخترانه مغرور
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
یـہ ـבختر بایـב شبیـہ پروانـہ باشـہ ؛ בیـבنش زیبا،گرـ؋ـتنش سخت!💜🦋️
5.0
9932
شاخ دخترانه دختر
زندگی خودتو با بقیه مقایسه نکن!
هیچ مقایسه‌ای بین خورشید و ماه وجود نداره!
هرکدوم به‌ وقتش می‌درخشن.🌛🌝

Don't compare your life to others.
There is no comparison between the sun and the moon. they shine when it's their time

╭┈┈┈┈┈─────❥ 𝙟𝙤𝙞𝙣
╰┈➤️
5.0
18441
دخترانه بهترین ها ملکه انگیزشی
↝𝒔𝒉𝒆 𝒒𝒊𝒓𝒍 𝒕𝒉𝒆 𝒃𝒆 𝒐𝒘𝒏 𝒅𝒓𝒆𝒂𝒏𝒎
𝒅𝒆𝒓 𝒓𝒂𝒍𝒕𝒊 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒒𝒆.↜🧚🏻‍♀⃟🌸
⊰↫اون دخ‍‌ت‍‌ری ب‍‌اش ک‍‌ه خ‍‌ودش روی‍‌ا ه‍‌اش‍‌و 🌥🍓↬⊱
≼🖇🍒↭ب‍‌ه واق‍‌ع‍‌ی‍‌ت ت‍‌ب‍‌دی‍‌ل م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ه↭🌻️
5.0
48629
موفقیت شاخ دخترانه تیکه دار بهترین ها انگیزشی حقیقت مغرور زندگی حاضر جوابی دختر آرامش ملکه
میتونـی از من تقلید کنیـ

ولی نمیتونیـــ من باشی! ️
5.0
10169
𝙔𝙤𝙪 𝙘𝙖𝙣 𝙞𝙢𝙞𝙩𝙖𝙩𝙚 𝙢𝙚...!
𝙗𝙪𝙩 𝙮𝙤𝙪 𝙘𝙖𝙣'𝙩 𝙗𝙚 𝙢𝙚(:💭.✨
دخترانه بهترین ها مغرور
ܢ̣ܝ̇‌ܝ‌ܭَ ࡅ߳ܝ‌یܔ ܢܚیܠܨ ܢ̣ܘ ܥ‌‌ܢܚ݅ܩܝ̇ߺߊ‌ܔ ܩوܦ̇ܦ̈یࡅ߳ߺߺܙ ܢܚ݅ܩߊ‌ܢܚࡅ߳.


......
👊🏻🌚🖤️
5.0
437
𝓣𝓱𝓮 𝓑𝓲𝓰𝓰𝓮𝓼𝓽 𝓢𝓵𝓪𝓹 𝓣𝓸 𝓨𝓸𝓾𝓻 𝓔𝓷𝓮𝓶𝓲𝓮𝓼 𝓘𝓼 𝓨𝓸𝓾𝓻 𝓢𝓾𝓬𝓬𝓮𝓼𝓼.


.......
👊🏻🌚🖤
شاخ دخترانه حقیقت
•⧼🌚⚡️🌟⧽•
خُدا‌چه‌قَشنگ‌میگه:
'واللهُ یَعلَمُ ما فی قلوبُکم'
حَواسَم‌هَست‌تو‌دِلت‌چی‌میگذره
➻ ❥ ❄⛄✨️
5.0
9159
دخترانه موفقیت حقیقت خدا
بخندی میگذره، نخندی هم میگذره
پس بخند تا خوش بگذره ✨🖇😢☺️️
5.0
10270
دخترانه حقیقت شاد
❲بیوگرافی‌های‌انگیزشی‌کوتاه🗞🚶🏿‍♂❳
· · • • • ✤ • • ‌• · · · · • • • ✤ • • • ·
Make yorself a priority
خود‌ِت‌روالویَت‌قراربِده^^👀💛

Good theings take time
چیزهایِ‌خوب‌زَمان‌میبَرد^^🏹🍊

To win be Patient and Persistent
بَرای‌پیروزی‌صَبوروپایِدارباش^^💙🧝🏻‍♀️

Stronger Than Yesterday
قَوی‌تر‌ازدیروز‌باش^^♥️🌿

Je Crois en Moi
مَن‌خودَم‌روباور‌دارَم^^🏃🏻‍♀️😌
‌⊱⋅ ─ ─ ─ ─ 𖧷‌ ─ ─ ─ ─ ⋅⊰️
5.0
887
دخترانه مناسبتی زندگی انگیزشی آرامش
شکست وجود نداره، یا میبرے یا یاد میگیرے چطور ببرے!️
5.0
86458
𝑻𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒊𝒔 𝒏𝒐 𝒇𝒂𝒊𝒍𝒖𝒓𝒆,𝒆𝒊𝒕𝒉𝒆𝒓 𝒚𝒐𝒖 𝒘𝒊𝒏 𝒐𝒓 𝒚𝒐𝒖 𝒍𝒆𝒂𝒓𝒏 𝒉𝒐𝒘 𝒕𝒐 𝒘𝒊𝒏
دخترانه موفقیت دختر انگیزشی مغرور


☆🌩🦋من نیاز ندارم کسی نجاتم بده؛ خودم قهرمان خودم خواهم شد.💪☆

☆💫✨❤️.☆️
5.0
6399
☆☁️🦕I don't need someone to save me; I will be my own hero.
شاخ دخترانه درسی حقیقت انگیزشی
-اِن‍‌تِخ‍‌اب ه‍‌ایِ ب‍‌َد داس‍‌ت‍‌ان ه‍‌ایِ خُوب م‍‌ی‍‌س‍‌ازَن‼️⚖!️
5.0
428
دخترانه شب آرامش سیگار
؛𝑩𝒆𝒂𝒖𝒕𝒚 𝒐𝒇 𝒂 𝒈𝒊𝒓𝒍 𝒊𝒔 𝒂𝒄𝒄𝒐𝒓𝒅𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒐 𝒉𝒆𝒓 𝒃𝒆𝒍𝒊𝒆𝒇𝒔
قشنگیه یه دختر به باورهاشه.💜☁️️
5.0
54754
دخترانه دختر انگیزشی