جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
کاووش
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب

بیو تنهایی |بیو تنهایی تلگرام و اینستاگرام

1638 پست
بیو تنهایی , بیو تنهایی تلگرام , بیو تنهایی اینستاگرام , بیو های کوتاه و زیبا . بیو فارسی و انگلیسی , بهترین بیو ها در سایت تاوبیو| استاتوس کوتاه
شعر تنهایی تنهایی غمگین عاشقانه تنهایی تنها دلتنگی ادبی تنهایی تنهایی شاخ
میدونستم مهم #نیستم ولی دیگه نه اینقد :)🖤️
5.0
#غمگین #خسته
.
ب‍‌ه #ه‍‌ی‍‌چ ک‍‌س ت‍‌و ای‍‌ن دن‍‌ی‍‌ا واب‍‌س‍‌ت‍‌ه ن‍‌ش‍‌و س‍‌ای‍‌ه ه‍‌م م‍‌وق‍ع #ت‍‌اری‍‌ک‍‌ی ت‍‌رک‍‌ت م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ه..
.️
5.0
#غمگین #تنهایی #حقیقت
‌ ان‍‌ق‍‌در ال‍‌ك‍‌ى خ‍‌ن‍‌دي‍‌دم كه وق‍‌ت‍‌ى ناراح‍‌ت‍‌م ك‍‌س‍‌ى ج‍‌دی ن‍‌م‍‌ي‍‌گ‍‌ي‍‌ره:)))️
5.0
𝑰 𝒍𝒂𝒖𝒈𝒉𝒆𝒅 𝒔𝒐 𝒉𝒂𝒓𝒅 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒏𝒐 𝒐𝒏𝒆 𝒕𝒂𝒌𝒆𝒔 𝒎𝒆 𝒔𝒆𝒓𝒊𝒐𝒖𝒔𝒍𝒚 𝒘𝒉𝒆𝒏 𝑰'𝒎 𝒔𝒂𝒅:)))
#غمگین #تنهایی #خسته
مشابه ها
چ‍‌ق‍‌د ن‍‌ی‍‌از دارم ی‍‌ک‍‌ی از س‍‌ک‍‌و‍‌ت‍‌م ب‍‌ف‍‌ه‍‌م‍ہ
چہ م‍‌رگ‍‌م‍ہ و ف‍‌ق‍‌ط ب‍‌غ‍‌ل‍‌م ک‍‌ن‍ہ . . ! :)️
5.0
#غمگین #تنهایی #خسته
ت‍‌ه‍‌ش ه‍‌م‍‌ی‍‌ن‍‌ع . ‌‌. .
ام‍‌کا‍‌ن ارس‍‌ال پ‍‌ی‍‌ام وج‍‌ود ن‍‌دارد :)️
5.0
Es ist das gleiche. . .
MKN RSL PM ist verfügbar :)
#غمگین #تنهایی #خسته #نامردی #سکوت
مَـن‌چـہ‌باشَـ‌م‌یا‌نَـ‌باشَـ‌م،ڪارہ‌دُنـ‌یالَنـ‌گ‌نیـ‌ست! مَـن‌بِمـ‌یـ‌رَم‌یابِـ‌مانَم‌هیچـ‌ـڪَسـے‌دِلـ‌تَـ‌نـ‌گ‌نـ‌یـ‌سـ‌ت:)💔️
5.0
#غمگین #تنهایی #شعر #خسته
- ولی هر جور حساب میکنم، قرار نبود تو این سن انقدر بی ذوق و بی حوصله بشیم :))️
5.0
#غمگین #تنهایی #خسته


خیلی وقتا الکی انلاینی ...
پروفایل این و اونو نگاه میکنی...
چتاتونو از اول میخونی...
یه دفعه به خودت میای میبینی چند ساعت گذشته ... همه اطرافیانت فکر میکنن سرت باخیلیا گرمه...
ولی فقط خودت میدونی که چقدر تنهایی :))🖤


5.0
#غمگین #تنهایی #سکوت
#بیم‍‌ارس‍‌تان ج‍‌ای #ق‍‌ش‍‌نگ‍‌یه ال‍‌بت‍‌ه اگ‍‌ه ب‍‌ع‍‌دش #س‍‌ردخ‍‌ون‍‌ه ب‍‌اش‍‌ہ :)️
5.0
Das Krankenhaus ist natürlich ein schöner Ort, wenn es danach cool ist :)
#تنهایی #غمگین #خسته
وق‍‌‌ت‍‌‌ی ق‍‌درم‍‌‍‌و م‍‌‍‌ی‍‌ف‍‌هم‍‌‍‌ی‍‌‍‌ن ک‍ہ زی‍‌ر‍ہ دو م‍‌‍‌ت‍‌ر #خ‍‌اک ب‍‌اش‍‌م..!️
5.0
#غمگین #تنهایی #سکوت #خسته #خودکشی
م‍‌ی‍‌خ‍‌اس‍‌ت گ‍‌ری‍‌ه‍‌ ن‍‌ک‍‌ن‍‌د ام‍‌ا
ج‍‌ن‍‌ازه‍‌ اش در رودخ‍‌ان‍‌ه‍ ی ات‍‌اق‍‌ش پ‍‌ی‍‌دا ش‍‌د:)️
5.0
#غمگین #تنهایی #دلتنگی #خودکشی
بُـزرگ شُدن؛ آرزویـے بـود کہ بہ امتحـآنش نمـے اَرزید..!
☹️
5.0
#غمگین #حقیقت
میدونی روزی چندبار چک میکنم اکانتتو ؟:)
میام‌و میبینم آفی میرم باز میام و میبینم آفی میرم ولی وقتی میبینم آن شدی قلبم شروع میکنه‌خودشو به کوبیدن تو سینه‌ام ، ولی نمیتونم‌بهت پیام بدم و بگم که چقد بهت نیاز دارم و بگم ، دلتنگتم :)️
5.0
#غمگین #تنهایی #عشق یک طرفه #دلتنگی #زندگی
خ‍‌س‍‌ت‍‌ه ک‍‌ن‍‌ن‍‌ه م‍‌ی‍‌ش‍‌ه ب‍‌رات ای‍‌ن #زن‍‌دگ‍‌ی وق‍‌ت‍‌ی روح‍‌ت ب‍‌ا س‍‌ن‍‌ت #اخ‍‌ت‍‌ل‍‌اف س‍‌ن‍‌ی داش‍‌ت‍‌ه ب‍‌اش‍‌ه..!️
5.0
Ich habe dieses Leben für dich satt, wenn deine Seele alt ist..!
#غمگین #تنهایی #خسته

-𝓘 𝓭𝓸 𝓷𝓸𝓽 𝓼𝓪𝔂 𝓬𝓸𝓶𝓮 𝓫𝓪𝓬𝓴, 𝓘 𝓭𝓸 𝓷𝓸𝓽 𝓼𝓪𝔂 𝓲𝓽 𝓲𝓼 𝓰𝓸𝓸𝓭 𝓱𝓮𝓻𝓮 𝔀𝓲𝓽𝓱𝓸𝓾𝓽 𝔂𝓸𝓾 •🖤•

نه‌میگم‌برگرد،نه‌میگم‌اینجا‌خوبه‌بیتو️
5.0
#غمگین #تیکه دار #عشق یک طرفه #لاشی #تتلو
هَ‍‌مہ ‍م‍‍‌ی‍‌گ‍‍‌ن #در‍‌س‍‌ت ‍می‍‌شہ ؛ ی‍‍‌ک‍‌ی ن‍‌گ‍‍‌ف‍‌ت ‍درس‍‍‌ت‍‌ش #م‍‍‌ی‍‍‌ڪن‍ی‍‌م .! 🔗🖤️
5.0
#غمگین #تنهایی #خسته
‎‌‌‌‌‌کاش وقتی بغض میکردم؛
یکی بود بم میگف؛
گریه نکنیا...!
اگ گریه کنی میکشمت:)🖤️
5.0
#تنهایی #خسته
ما تو تَنهاییامون،گُم شُدیم . . !🕸🦎

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
𝗪𝗘 𝗔𝗥𝗘 𝗟𝗢𝗦𝗧
ɪɴ ᴏᴜʀ ʟᴏɴᴇʟɪɴᴇss

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
#غمگین #تنهایی #خسته