جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

بیو تنهایی |بیو تنهایی تلگرام و اینستاگرام

10474 پست
بیو تنهایی , بیو تنهایی تلگرام , بیو تنهایی اینستاگرام , بیو های کوتاه و زیبا . بیو فارسی و انگلیسی , بهترین بیو ها در سایت تاوبیو| استاتوس کوتاه
شعر تنهایی تنهایی غمگین عاشقانه تنهایی تنها دلتنگی ادبی تنهایی تنهایی شاخ تنهایی - جدیدها تنهایی عربی تنهایی انگلیسی تنهایی ترکی کوتاه تنهایی کوتاه تنهایی - جدیدها بلند تنهایی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
هیچ کسی رو اونقدر دوست نداشته باشین که وقتی باهاتون سرد رفتار میکنه چشاتون پرِ اشک بشه...
5.0
11988
غمگین تنهایی حقیقت
مشابه ها
احتیاج دارم به یه خوشحالیه از ته دل . . .
‌‌‌‌
5.0
20189

⌞🖤⌝ 𝐼 𝑁𝑒𝑒𝑑 𝑇𝒉𝑒 𝐻𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 𝐹𝑟𝑜𝑚 𝑇𝒉𝑒 𝐷𝑒𝑒𝑝 𝑂𝑓 𝑀𝑦 𝐻𝑒𝑎𝑟𝑡
غمگین تنهایی خسته
ت‍‌ن‍‌ه‍‌ای‍‌ی ‍ت‍‌ن‍‌ه‍‌ا ‍رف‍‌ی‍‌ق‍‌ی‍‌ه ‍ک‍‌ه ‍ح‍‌ت‍‌ی ت‍‌و ‍ت‍‌ن‍‌ه‍‌ای‍‌ی
ت‍‌ن‍‌ه‍‌ام ‍ن‍‌م‍‌ی‍‌زاره!:/️
5.0
187
تنهایی جدایی خسته حقیقت بی تفاوت
غـرق در افـکـارِ بـی‌انتهـا ..️
5.0
21823
Потонути в нескінченних думках..
غمگین تنهایی خسته
میدونستم مهم #نیستم ولی دیگه نه اینقد :)🖤️
5.0
143066
غمگین خسته
‌ ان‍‌ق‍‌در ال‍‌ك‍‌ى خ‍‌ن‍‌دي‍‌دم كه وق‍‌ت‍‌ى ناراح‍‌ت‍‌م ك‍‌س‍‌ى ج‍‌دی ن‍‌م‍‌ي‍‌گ‍‌ي‍‌ره:)))️
5.0
129655
𝑰 𝒍𝒂𝒖𝒈𝒉𝒆𝒅 𝒔𝒐 𝒉𝒂𝒓𝒅 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒏𝒐 𝒐𝒏𝒆 𝒕𝒂𝒌𝒆𝒔 𝒎𝒆 𝒔𝒆𝒓𝒊𝒐𝒖𝒔𝒍𝒚 𝒘𝒉𝒆𝒏 𝑰'𝒎 𝒔𝒂𝒅:)))
غمگین تنهایی خسته
.
ب‍‌ه #ه‍‌ی‍‌چ ک‍‌س ت‍‌و ای‍‌ن دن‍‌ی‍‌ا واب‍‌س‍‌ت‍‌ه ن‍‌ش‍‌و س‍‌ای‍‌ه ه‍‌م م‍‌وق‍ع #ت‍‌اری‍‌ک‍‌ی ت‍‌رک‍‌ت م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ه..
.️
5.0
102123
غمگین تنهایی حقیقت
- کآش هَنوزم‍ مثل بَچگیامون تَ‍نهآ تَلخے زندگیمون شِربَت سرَمآ خوردِگے بود🍂️
5.0
1952
غمگین تنهایی خسته سکوت