جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

بیو شیطنت| بیو های شیطونی و شیطنت کوتاه

640 پست
بیو شیطنت . بیو جدید بیو برای تلگرام و اینستاگرام. استاتوس و وضعیت های کوتاه و زیبا . تاو بیو| بیو شیطنت کوتاه | تکست کوتاه
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
دارم دختر خوبی میشم
←در حال بروزرسانی آدم جدید←
█████████]99%
❌خطا در اتصال...❌
🤍حافظه پر است🤍
●ایشالله سری بعد😐️
5.0
48401
شاخ دخترانه متفرقه
نصب برنامه اندروید تاوبیو
ب‍‌‌ا م‍‍‌ن س‍‍‌رد ن‍‍‌ب‍‍‌اش‍‍‌ی‍‍‌د م‍‍‌ی‍‍‌رم ک‍‌‌اپ‍ش‍‌‌ن م‍‌ی‍‌‌پوش‍‌‌م ض‍‌ای‍‌‌ع م‍ی‍ش‍ی‍‌‌د .!:)️
5.0
14341
شاخ شیطنت لاتی
مشابه ها
اتل متل یه مورچه
قدم میزد تو کوچه
اومد یه کفش ولگرد
پای اونو لگد کرد
مورچه یه پاش شکسته
راه نمیره نشسته
بابرگی پاشو بسته
نمیتونه کارکنه
دونه هارو بار کنه
تو لونه انبار کنه
حتما داری با ریتم میخونی؟؟؟!!!
از سنت خجالت بکش 😂😂
   😂 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
5.0
23321
شیطنت طنز شاد
#م‍‌‍‌ن‍‌م خ‍‌ی‍‌ل‍‌ی دل‍‌م م‍‌‍‌ی‍‌خ‍‌اس‍‌ت ی‍‌ہ #غم‍‌‍‌گ‍‌ی‍‌ن آروم ب‍‌اش‍‌م‍‌‍‌ ول‍‌ی #م‍‌‍‌ت‍‌اس‍‌ف‍‌آن‍‌ہ ی‍‌ہ اس‍‌ک‍‌ل #ش‍‌ادم‍‌‍‌.:)️
5.0
8824
شیطنت شاد
✞✞ ول‍‌ی ‍از ح‍‌ق ن‍‌گ‍‌ذری‍‌م ح‍‌رص دادنہ ک‍‌س‍‌ی ک‌‍ہ دوس‍‌ش داری ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ ت‍‌ری‍‌ن کار دن‍‌یاس!😅 ✞✞️
5.0
8250
عاشقانه شیطنت دوستت دارم
١. تویی
۲. که اینو میخونی
۳. میدونستی
۴. تو دنیایی
۵.که هستیم
۶. قشنگترین کسی
۷. که دیدم
۸. کیه؟!
حالا به ترتیب ۴ و ۵ و ۶ و ٧ و ١ رو بخون:)

5.0
9758
شیطنت انگیزشی
#ب‍‌ه‍‌ش‍‌ت‍‌ی ک‍‌ه ش‍‌م‍‌ا خ‍‌وب‍‌اش ب‍‌اش‍‌ی‍‌ن #ج‍‌ه‍‌ن‍‌م‍‌ش‍‌و م‍‌ی‍‌پ‍‌رس‍‌ت‍‌م..!️
5.0
11916
بهترین ها شیطنت حقیقت مغرور


رو هیچ کسی زوم نکن ، بی کیفیت میشه:)️
5.0
19668
𝓓𝓸 𝓷𝓸𝓽 𝔃𝓸𝓸𝓶 𝓲𝓷 𝓸𝓷 𝓪𝓷𝔂𝓸𝓷𝓮, 𝓲𝓽 𝔀𝓲𝓵𝓵 𝓫𝓮 𝓸𝓯 𝓹𝓸𝓸𝓻 𝓺𝓾𝓪𝓵𝓲𝓽𝔂
تیکه دار لاتی مغرور
من فرشته وحشی توام رام کسی نمیشم 🍷((:️
5.0
10001
𝑰 𝒂𝒎 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒘𝒊𝒍𝒅 𝒂𝒏𝒈𝒆𝒍, 𝒏𝒐 𝒐𝒏𝒆 𝒄𝒂𝒏 𝒕𝒂𝒎𝒆 𝒎𝒆🍷((:
عاشقانه شیطنت دوستت دارم مغرور
ی‍‌ارب آن #دل‍‌ب‍‌ر ش‍‌ی‍‌‍‌ری‍‌ن ک‍‌‌ه #س‍‌‌پ‍‌ردی ب‍‌‌ه #م‍‌ن‍‌ش
م‍‌ی #س‍‌پ‍‌ارم ب‍‌ه #ن‍‌ن‍‌‍‌ش ب‍‌اب‍‌ت اخ‍‌ل‍‌اق #ع‍‌ن‍‌‍‌ش..! :|😂️
5.0
10452
شعر شیطنت شاد
امروز یه حس بدی بم دست داد
ولی من بهش دست ندادم ضایه شد:))) ️
5.0
9532
شاخ شیطنت شاد
ای‍‌ن‍‌ دن‍‌ی‍‌ا ارزش‍‌ ن‍‌داره‍‌...
‍خ‍ود‍ت‍و اذ‍ی‍‍ت‍ ‍ن‍‍ک‍‍ن‍ ، ‍ب‍‍ق‍‍ی‍‍ه‍ رو اذ‍ی‍‍ت‍ ‍ک‍‍ن‍!
😂🤙💯️
5.0
8692
شاخ شیطنت طنز لاتی
دَرِسٖ عبٕرَتیٰ دَرِ کَاٰر نیٓسٍتَ ، زُندَهِ باِدَ بَگٍایی هُاَیِ قَٓشِنٓگَمَ.️
5.0
10833
شیطنت حاضر جوابی لاشی
‌▷ ●━━━━━━─────── ♪♥️ ㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻
5.0
21401
برای طراحی فونت اسم روی این متن ضربه بزنید و طراحی متن را انتخاب کنید !
شیطنت شکلک
فقط اونجا که برمیگردی نگاش کنی و میبینی اون خیلی وقته بهت زل زده
بله درسته مراقب امتحانو میگم :)💜️
5.0
9332
طنز شیطنت شاد
دیروز اومدم یه آدم خوشگل‌ و بغل کنم نتونستم😔
چون خوردم به آینه😂❤️
5.0
11198
شاخ شیطنت طنز شاد

به دلیل نداشتن بیو شما را به پیام بازرگانی دعوت مینمایم😂🍳

5.0
6368
شیطنت لاشی


ب‍‌اب‍‌ت ل‍‌اش‍‌ی ب‍‌ودن‍‌ت‍‌ون #ح‍‌ق‍‌وق ع‍‌م‍‌ م‍‌ی‍‌گ‍‌ی‍‌ری‍‌ن ع‍‌ای‍‌ا . ؟️
5.0
1642
تیکه دار شیطنت لاشی