جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
کاووش
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب

بیو شیطنت| بیو های شیطونی و شیطنت کوتاه

347 پست
بیو شیطنت . بیو جدید بیو برای تلگرام و اینستاگرام. استاتوس و وضعیت های کوتاه و زیبا . تاو بیو| بیو شیطنت کوتاه | تکست کوتاه
ب‍‌‌ا م‍‍‌ن س‍‍‌رد ن‍‍‌ب‍‍‌اش‍‍‌ی‍‍‌د م‍‍‌ی‍‍‌رم ک‍‌‌اپ‍ش‍‌‌ن م‍‌ی‍‌‌پوش‍‌‌م ض‍‌ای‍‌‌ع م‍ی‍ش‍ی‍‌‌د .!:)️
5.0
#شاخ #شیطنت #لاتی
#م‍‌‍‌ن‍‌م خ‍‌ی‍‌ل‍‌ی دل‍‌م م‍‌‍‌ی‍‌خ‍‌اس‍‌ت ی‍‌ہ #غم‍‌‍‌گ‍‌ی‍‌ن آروم ب‍‌اش‍‌م‍‌‍‌ ول‍‌ی #م‍‌‍‌ت‍‌اس‍‌ف‍‌آن‍‌ہ ی‍‌ہ اس‍‌ک‍‌ل #ش‍‌ادم‍‌‍‌.:)️
5.0
#شیطنت #شاد
مشابه ها
#ب‍‌ه‍‌ش‍‌ت‍‌ی ک‍‌ه ش‍‌م‍‌ا خ‍‌وب‍‌اش ب‍‌اش‍‌ی‍‌ن #ج‍‌ه‍‌ن‍‌م‍‌ش‍‌و م‍‌ی‍‌پ‍‌رس‍‌ت‍‌م..!️
5.0
#بهترین ها #شیطنت #حقیقت #مغرور
اتل متل یه مورچه
قدم میزد تو کوچه
اومد یه کفش ولگرد
پای اونو لگد کرد
مورچه یه پاش شکسته
راه نمیره نشسته
بابرگی پاشو بسته
نمیتونه کارکنه
دونه هارو بار کنه
تو لونه انبار کنه
حتما داری با ریتم میخونی؟؟؟!!!
از سنت خجالت بکش 😂😂
   😂 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
5.0
#شیطنت #طنز #شاد
برای یه دختر هیچی مثل راه رفتن رو اعصاب و روان یه پسر نمیتونه لذت بخش باشه😂👌️
5.0
#دخترانه #شیطنت #حقیقت
فقط اونجا که برمیگردی نگاش کنی و میبینی اون خیلی وقته بهت زل زده
بله درسته مراقب امتحانو میگم :)💜️
5.0
#طنز #شیطنت #شاد
ی‍‌ارب آن #دل‍‌ب‍‌ر ش‍‌ی‍‌‍‌ری‍‌ن ک‍‌‌ه #س‍‌‌پ‍‌ردی ب‍‌‌ه #م‍‌ن‍‌ش
م‍‌ی #س‍‌پ‍‌ارم ب‍‌ه #ن‍‌ن‍‌‍‌ش ب‍‌اب‍‌ت اخ‍‌ل‍‌اق #ع‍‌ن‍‌‍‌ش..! :|😂️
5.0
#شعر #شیطنت #شاد
اول ڪبریت زدن رو یاد بگیرین،
بعدا همه‌جا رو به آتیش بڪشین...! ️
5.0
🔥⃤Önce kibrit çakmasını öğrenin,
sonra ortalığı yaka
#تیکه دار #شیطنت #لاتی


رو هیچ کسی زوم نکن ، بی کیفیت میشه:)️
5.0
𝓓𝓸 𝓷𝓸𝓽 𝔃𝓸𝓸𝓶 𝓲𝓷 𝓸𝓷 𝓪𝓷𝔂𝓸𝓷𝓮, 𝓲𝓽 𝔀𝓲𝓵𝓵 𝓫𝓮 𝓸𝓯 𝓹𝓸𝓸𝓻 𝓺𝓾𝓪𝓵𝓲𝓽𝔂
#تیکه دار #لاتی #مغرور


من ضعف ‍نمیشناصم‍ ، ۅجۅد‍م‍ پر‍ه اَز غرۅره! 😂✋🖤️
5.0
𝓵 𝓭𝓸𝓷𝓽 𝓴𝓷𝓸𝔀 𝔀𝓮𝓪𝓴𝓷𝓮𝓼 𝓲𝓶 𝓯𝓾𝓵 𝓸𝓯 𝓯𝓻𝓲𝓭𝓮!
#شاخ #شیطنت #حاضر جوابی #مغرور
امروز یه حس بدی بم دست داد
ولی من بهش دست ندادم ضایه شد:))) ️
5.0
#شاخ #شیطنت #شاد
███████🚜 در حال اسـفـالـت سازی بـیو برو کنار قیری نشی😂
5.0
#شیطنت #طنز #شاد
دیروز اومدم یه آدم خوشگل‌ و بغل کنم نتونستم😔
چون خوردم به آینه😂❤️
5.0
#شاخ #شیطنت #طنز #شاد

فَِرَِشَِتَِهَِ خَِزَِ شَُِدَِهَِ مَِنَِ دَُِخَِتَِرَِ شَِیَِطَِاَِنَِمَِ

5.0
#شیطنت #دخترانه #دختر
دوستت دارم؛ مثل شایع که می گه:
“ تو جات تو همین بغله بگو خب؛”
یا مثل هیچکس که می گه:
“ تورو دست نمی زنم، تورو نفس می کشم، واست حبس توی قفس می کشم.”
یا مثل تتلو که می گه :
“ شدی قلب و تن و روحم شدی بال و پر و جونم شدی همه ی منظورم.”
یا مثل شاهین که می گه:
“ با لبات فاتحه ی هر غمیو می خونم، من به آرامش وحشی چشات مدیونم.”
یا مثل سورنا که می گه:
“ من عاشق چشماتم، ماتم، ماتم، ماتم.”️
5.0
#عاشقانه #شیطنت #تتلو #موسیقی