جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

حاضر جوابی های خفن و دندون شکن

723 پست
حاضر جوابی های کوتاه و دندیو شکن خفن برای متلک به دشمن و دوست و. .. بدون سانسور که هر کسی رو کیش مات میکنه . ! تمام متلک ها و حاضر جوابی های ایران اینجاست !
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
‌گ‍‌ف‍‌ت ت‍‌و ک‍‌ه ب‍‌ه‍‌ش #ن‍‌م‍‌ی‍‌ر‍‌س‍‌ی چ‍‌را ت‍‌ل‍‌اش م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی؟
گ‍‌ف‍‌ت‍‌م ت‍‌وه‍‌م اخ‍‌رش م‍‌ی‍‌م‍‌ی‍‌ری ‍چ‍‌را #ز‍‌ن‍‌دگ‍‌‌ی م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‍‌ی ! :)️
5.0
Du hast zu mir gesagt, warum tust du mir das an, es ist das Ende meines Lebens, warum tust du das! :)
#غمگین #شاخ #تیکه دار #حقیقت #مغرور #حاضر جوابی
چ‍‌‌را وق‍‌‌ت‍‌‌ی ب‍‌اه‍‌‌ات‍‌‌ون م‍‌‌ث خ‍‌‌دت‍‌‌ون رف‍‌‌ت‍‌‌ا‍‌‌ر م‍‌‌ی‍‌‌ک‍‌‌ن‍‌‌ی‍‌‌م ن‍‌‍‌‌اراح‍‌‌ت م‍‌‌ی‍‌‌ش‍‌‌ی‍‌‌ن از خ‍‌‌ودت‍‌‌ون ب‍‌‌دتون م‍‌‌ی‍‌‌اد؟!️
5.0
#تیکه دار #حاضر جوابی
دن‍‌یآ به‍‌ش‍‌ت ن‍‌یس م‍‌ن‍‌م مج‍‌بور ن‍‌ی‍س‍‌ت‍‌م #ف‍‌رش‍‌ت‍ہ ب‍‌اش‍‌م . !️
5.0
#شاخ #حاضر جوابی
یآבم نِܩیآב جایـے رُو اِܩضآ ڪرבه بآشَم ڪِـہ نَظَرِتون بَرآܩ ܩُـهِܩـه 🌚☔️
5.0
I don't remember signing somewhere that your opinion is important to me🌚☔
#شاخ #حقیقت #حاضر جوابی #لاتی #مغرور
#‌‍و‌اس‍‌ه‍‌ ک‍‌‍‌س‍‌ی ک‍‌ه‍‌ #ج‍‌ن‍‌ب‍‌‍‌ه‍‌ ‍م‍‌هر‍‍‌ب‍‌ون‍‌ی‍‌ت‍‌و #ن‍‌دا‌ره‍‌ ‌ه‍‌م‍‌و‍ن #‍‍م‍‌غر‍ورِ س‍‌نگ‍‌د‌ل ب‍‌اش‍‌ی #ب‍‌هت‍‌ره️
5.0
#Whoever doesn't have a kind heart is a proud rock.
#شاخ #تیکه دار #حاضر جوابی