حاضر جوابی های خفن و دندون شکن | تاو بیو

حاضر جوابی های کوتاه و دندیو شکن خفن برای متلک به دشمن و دوست و. .. بدون سانسور که هر کسی رو کیش مات میکنه . ! تمام متلک ها و حاضر جوابی های ایران اینجاست ! | متلک نیش کنایه کنایه حاضرجوابی حاضر جوابی
نمایش بصورت استوری

اگ‍‌ه‍‌ ن‍‌اراح‍‌ت‍‌ت‍‌ون ک‍‌ردم‍‌ ن‍‌ب‍‌خ‍‌ش‍‌ی‍‌ن
چ‍‌ون اص‍‌ن پ‍‌ش‍‌ی‍‌م‍‌ون ن‍‌ی‍‌س‍‌م
ت‍‌ازع خ‍‌وب‍‌م‍ ک‍‌ردم‍‌☻︎𓂀

# حاضر جوابی کپی
58.1K 286.5K فونت 𝐍𝐀𝐙𝐋𝐈𝐖

با من قهر نکنین من آشتی بلد نیستم ،فراموشتون میکنم 😇

# قهر # حاضر جوابی کپی
63.0K 332.5K فونت
اگه شما بچه های ته کلاسین

ما بچه های دم دفتریم :) # حاضر جوابی کپی
36.5K 222.7K فونت ʜᴏssᴇɪɴزندگی دیکته میگفت؛
مَنَم غلَت پُشطِ غَلَت 🖇🌿⚡

‌‌‌

# ادبی # حاضر جوابی کپی
97.4K 1.08M فونت مهیاس
ٺۅزندگےܩثِ‌شیشھ‌باش!اگھ‌شڪسٺنٺ‌بِبُࢪشۅن
♡‌◉━━━━━━───────↻◁❚❚▷ # حاضر جوابی # انتقام کپی
8.3K 134.2K فونت Kim Haubiul
اصلا شما خوشگل و ملوس
ما الدنگ و دیوث
ولی به ما نمیخوری
بوس بوس :)) # مغرور # حاضر جوابی کپی
34.0K 564.3K فونت ʜᴏssᴇɪɴ

به علت داشتن مشکلات روحی و روانی از داشتن رفتار مناسب معذوریم : )!😉

# خسته # حاضر جوابی کپی
23.3K 414.6K فونت Mahdisalimi16_a
هَرّگِزً نَخُوِرَیِ غُصِهً حَرِفَِ دِگَِرَآنّ رِآ گُوِرًِ پِدَرِ هَرِکِهً بِخَوُآهَدّ بَدِمًآنً رَِآ...! # لاتی # حاضر جوابی کپی
4.7K 87.4K فونت ✯𝒁𝒆𝒊𝒏𝒂𝒃✯

به‌خره‌میگن‌از‌یک‌تا‌ده‌بشمار‌؛
خره‌میگه:١...٢..٣...۴...۵...۶..٧...٨...٩..١٠.!
سلامتی‌اونایی‌که‌شماردن..😂🥀🖤

# حاضر جوابی کپی
3.5K 70.0K فونت Kim Haubiul
-مآ بِه خُودِموݩ مَربوطیمْ...! # حاضر جوابی # حقیقت کپی
20.6K 425.1K فونت ʜᴏssᴇɪɴ
نصب اپ اندروید تاوبیو :
نصب مستقیم نصب از بازار

•|در حدی نمیـ بینمتـ کعـ مانع خنده هامـ بشیـ :)|•

# دروغ # نامردی # انتقام # حاضر جوابی کپی
48.9K 1.04M فونت
لازم نیس آدم بزرگی باشی، همون آدم باشی کافیه :) # حاضر جوابی کپی
8.1K 175.8K فونت ʜᴏssᴇɪɴ

تــموم دنـیا یه طرفــ تـو هـم هــمون طـرف عـزیـزمـ

# حاضر جوابی کپی
18.4K 424.3K فونت .H_ـ--ـ_M.
#حاضر_جوابی😹👇🏿

سلام = شلوارت برام 😹
چطوری = مگه تو دکتری😹
خوشگله=قیافت کپی پشگله😹
چه خبر = دسته طبر 😹
جون = جون جون نکن بادمجون 😹
ممد = سلام برسون به عمت 😹
علی = تخم مرغات گلی 😹
مممدددد=بپر بقل نند😹
گمشو=من راه خونمونو بلدم😹
حاجی=یه خورده کجی😹
برو بابا= من بابات نیسم😹 # شاد # حاضر جوابی کپی
14.2K 341.7K فونت ‌φατłαmツ

نَِاَِمََِوٍَصٍَنٍَِّٓ تُِ کَٖ قَِیَِاٰفَِتٌٍَ شٍََٓبٍَیَِهَِٓ تـَِّرًَِاٰکٍُنَِشٍَّ نَِاَِمٌٍَّوٍَٓفََِقَِ مَّّْٖیَِٓمٌَِٓوَِنَِهَٓ،دَِیٍَِهَِ وَْاٍَٰصَٓ مَِاَِ خُِٓدَٖتَِوَٖٓ نٌٍَّگَِیٍَٓرَِ😹🖕🏿🔞

# حاضر جوابی کپی
57.9K 1.41M فونت

وای اگر مرد گدا یک شبه سلطان بشود
مثل این است که گرگی سگ چوپان بشود👌👏

# ادبی # زندگی # حاضر جوابی کپی
16.9K 424.0K فونت رقیه غفاری

قبل از قیافه گرفتن ...
از داشتن آن اطمینان حاصل کنید:|
با تشکر😐✨

# حاضر جوابی کپی
2.3K 58.4K فونت Ꭾ.Ꮦ
چند دقیقه نقابت رو بردار
صورتت یه هوایی بخوره :) # دروغ # حاضر جوابی کپی
8.1K 204.0K فونت ʜᴏssᴇɪɴ

نه فازم غمه نه عقلم کمه
اونیکه لیاقت داره مال منه
اونیم که نداره مال همه😏

# حاضر جوابی کپی
1.4K 36.7K فونت èlahe M1384

من همونطور که زیر بعضیا خط میکشم که مهم بشن، میتونم روشون هم خط بکشم که تموم بشن!

# مغرور # حاضر جوابی کپی
5.0K 126.4K فونت Aidindts