جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن کوتاه در مورد ملکه / بیو ملکه

431 پست
متن کوتاه مناسب ملکه / بیو برای ملکه گلچین شده مناسب تلگرام اینستاگرام روبیکا و .. / متن های ملکه ای
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
↝𝒔𝒉𝒆 𝒒𝒊𝒓𝒍 𝒕𝒉𝒆 𝒃𝒆 𝒐𝒘𝒏 𝒅𝒓𝒆𝒂𝒏𝒎
𝒅𝒆𝒓 𝒓𝒂𝒍𝒕𝒊 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒒𝒆.↜🧚🏻‍♀⃟🌸
⊰↫اون دخ‍‌ت‍‌ری ب‍‌اش ک‍‌ه خ‍‌ودش روی‍‌ا ه‍‌اش‍‌و 🌥🍓↬⊱
≼🖇🍒↭ب‍‌ه واق‍‌ع‍‌ی‍‌ت ت‍‌ب‍‌دی‍‌ل م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ه↭🌻️
5.0
49368
موفقیت شاخ دخترانه تیکه دار بهترین ها انگیزشی حقیقت مغرور زندگی حاضر جوابی دختر آرامش ملکه
نصب برنامه اندروید تاوبیو
زندگی خودتو با بقیه مقایسه نکن!
هیچ مقایسه‌ای بین خورشید و ماه وجود نداره!
هرکدوم به‌ وقتش می‌درخشن.🌛🌝

Don't compare your life to others.
There is no comparison between the sun and the moon. they shine when it's their time

╭┈┈┈┈┈─────❥ 𝙟𝙤𝙞𝙣
╰┈➤️
5.0
19073
دخترانه بهترین ها ملکه انگیزشی
مشابه ها
•غرور رو از #خُدایے یاد گرفتم کہ ھنوز #شِیطان رو نبخشیدھ•••!️
5.0
111019
شاخ تیکه دار مغرور
‧₊• #𝘽𝙞𝙤 •💺📥₊.

مثِ دَریا باش ، آشغالارو پَس بِزن ••👑

5.0
3243


𖤐⃟👑•••𝑩𝒆 𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒆𝒂, 𝒓𝒆𝒋𝒆𝒄𝒕 𝒕𝒉𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒔𝒉𝒆𝒔
دخترانه موفقیت انگیزشی مغرور آرامش
#اسم های خفن دخترانه

ماه بانو : 𝐦𝐨𝐨𝐧 𝐥𝐚𝐝𝐲

بانوی بهشت: 𝐋𝐚𝐝𝐲 𝐨𝐟 𝐡𝐞𝐚𝐯𝐞𝐧

قلب سرد : 𝐜𝐨𝐥𝐝 𝐡𝐞𝐚𝐫𝐭

سکوت مطلق :𝐚𝐛𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐞 𝐬𝐢𝐥𝐞𝐧𝐜𝐞

خاموشی مطلق: 𝐀𝐛𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐞 𝐛𝐥𝐚𝐜𝐤𝐨𝐮𝐭

ملکه روشنائی : 𝐪𝐮𝐞𝐞𝐧 𝐨𝐟 𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭

ارامش خاطر: 𝐩𝐞𝐚𝐜𝐞 𝐨𝐟 𝐦𝐢𝐧𝐝

قلب زخمی:𝐖𝐨𝐮𝐧𝐝𝐞𝐝 𝐡𝐞𝐚𝐫𝐭️
5.0
1352
عاشقانه شاخ ملکه
یه‌ملکه‌ی‌واقعی‌به‌تاج‌نیاز‌نداره🐻🤎️
5.0
18645
🐻🤎𝗔 𝗿𝗲𝗮𝗹 𝗾𝘂𝗲𝗲𝗻 𝗱𝗼𝗲𝘀 𝗻𝗼𝘁 𝗻𝗲𝗲𝗱 𝗮 𝗰𝗿𝗼𝘄𝗻
دخترانه ملکه
‌ملکه ای باش که تنهایی میجنگه . . .️
5.0
23726
𝐵𝑒 𝑎 𝑄𝑢𝑒𝑒𝑛 𝐹𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝐺 𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒
شاخ دخترانه ملکه مغرور
‌خ‍‌‌ُدَم #دُن‍‌ی‍‌‌ام‍‌و ‍م‍‌ی‍‌‌س‍‌‌ازم ، ب‍‌‌ا ه‍‌‌م‍‌‌ه‌یِ ‍م‍‌‌ح‍‌‌دو‍دی‍‌‌ت ه‍‌‌ایِ #دخ‍‌‌ت‍‌ر ب‍‌‌و‍دن‍‌‌م . . !️
5.0
16584
دخترانه تیکه دار حقیقت مغرور


دختری باش کہ همہ ميخوانش نہ دختری کہ همہ داشتنش! 👸🏻🤟🏻
5.0
5644

Be the girl everyone wants not the girl everyone had.
دخترانه ملکه انگیزشی