جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن کوتاه در مورد ملکه / بیو ملکه

564 پست
متن کوتاه مناسب ملکه / بیو برای ملکه گلچین شده مناسب تلگرام اینستاگرام روبیکا و .. / متن های ملکه ای
ملکه - جدیدها ملکه انگلیسی کوتاه ملکه
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
مثه برف باش⁦🌨️⁩،
زیبا ولی سرد.…❄️…
5.0
142642
○━━──⁦❄️⁩ᴮᴱ ᴸᴵᴷᴱ ˢᴺᴼᵂ⁦🌨️⁩; ᴮᴱᴬᵁᵀᴵᶠᵁᴸ ᴮᵁᵀ ᶜᴼᴸᴰ ─
شاخ دخترانه مغرور برف
↝𝒔𝒉𝒆 𝒒𝒊𝒓𝒍 𝒕𝒉𝒆 𝒃𝒆 𝒐𝒘𝒏 𝒅𝒓𝒆𝒂𝒏𝒎
𝒅𝒆𝒓 𝒓𝒂𝒍𝒕𝒊 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒒𝒆.↜🧚🏻‍♀⃟🌸
⊰↫اون دخ‍‌ت‍‌ری ب‍‌اش ک‍‌ه خ‍‌ودش روی‍‌ا ه‍‌اش‍‌و 🌥🍓↬⊱
≼🖇🍒↭ب‍‌ه واق‍‌ع‍‌ی‍‌ت ت‍‌ب‍‌دی‍‌ل م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ه↭🌻️
5.0
83128
موفقیت شاخ دخترانه تیکه دار بهترین ها انگیزشی حقیقت مغرور زندگی حاضر جوابی دختر آرامش ملکه
نصب برنامه اندروید تاوبیو
زندگی خودتو با بقیه مقایسه نکن!
هیچ مقایسه‌ای بین خورشید و ماه وجود نداره!
هرکدوم به‌ وقتش می‌درخشن.🌛🌝

Don't compare your life to others.
There is no comparison between the sun and the moon. they shine when it's their time

╭┈┈┈┈┈─────❥ 𝙟𝙤𝙞𝙣
╰┈➤️
5.0
46186
دخترانه بهترین ها ملکه انگیزشی
مشابه ها
کسی که به خودش اطمینان داره
به تعریف کسی احتیاج نداره🧚🏻‍♀️✨:))
𝘛𝘩𝘦 𝘰𝘯𝘦 𝘸𝘩𝘰 𝘵𝘳𝘶𝘴𝘵𝘴 𝘵𝘩𝘦𝘮𝘴𝘦𝘭𝘷𝘦𝘴,𝘥𝘰𝘦𝘴𝘯'𝘵
𝘯𝘦𝘦𝘥 𝘢𝘯𝘺 𝘰𝘯𝘦'𝘴 𝘢𝘥𝘮𝘪𝘳𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯


╭┈┈┈┈┈─────❥️
5.0
10865
دخترانه بهترین ها انگیزشی ملکه
َ
" ᴵ ˡᵒᵛᵉ ᵐʸᶳᵉˡᶠ "
ᵀʰᵉ ᶳᶤᵐᵖˡᵉᶳᵗ ᵐᵒᶳᵗ ᵖᵒʷᵉʳᶠᵘˡ ʳᵉᵛᵒˡᵘᵗᶤᵒᶰ ᵉᵛᵉʳ‌‌༘ˑ
من عاشق خودمم!!
ساده ترین و قویترین انقلاب تاکنون👑(:

‌‌‌"‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
1267
شاخ موفقیت حاضر جوابی ملکه
یه‌ملکه‌ی‌واقعی‌به‌تاج‌نیاز‌نداره🐻🤎️
5.0
22220
🐻🤎𝗔 𝗿𝗲𝗮𝗹 𝗾𝘂𝗲𝗲𝗻 𝗱𝗼𝗲𝘀 𝗻𝗼𝘁 𝗻𝗲𝗲𝗱 𝗮 𝗰𝗿𝗼𝘄𝗻
دخترانه ملکه
‌ملکه ای باش که تنهایی میجنگه . . .️
5.0
26513
𝐵𝑒 𝑎 𝑄𝑢𝑒𝑒𝑛 𝐹𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝐺 𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒
شاخ دخترانه ملکه مغرور
#اسم های خفن دخترانه

ماه بانو : 𝐦𝐨𝐨𝐧 𝐥𝐚𝐝𝐲

بانوی بهشت: 𝐋𝐚𝐝𝐲 𝐨𝐟 𝐡𝐞𝐚𝐯𝐞𝐧

قلب سرد : 𝐜𝐨𝐥𝐝 𝐡𝐞𝐚𝐫𝐭

سکوت مطلق :𝐚𝐛𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐞 𝐬𝐢𝐥𝐞𝐧𝐜𝐞

خاموشی مطلق: 𝐀𝐛𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐞 𝐛𝐥𝐚𝐜𝐤𝐨𝐮𝐭

ملکه روشنائی : 𝐪𝐮𝐞𝐞𝐧 𝐨𝐟 𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭

ارامش خاطر: 𝐩𝐞𝐚𝐜𝐞 𝐨𝐟 𝐦𝐢𝐧𝐝

قلب زخمی:𝐖𝐨𝐮𝐧𝐝𝐞𝐝 𝐡𝐞𝐚𝐫𝐭️
5.0
3768
عاشقانه شاخ ملکه
‌خ‍‌‌ُدَم #دُن‍‌ی‍‌‌ام‍‌و ‍م‍‌ی‍‌‌س‍‌‌ازم ، ب‍‌‌ا ه‍‌‌م‍‌‌ه‌یِ ‍م‍‌‌ح‍‌‌دو‍دی‍‌‌ت ه‍‌‌ایِ #دخ‍‌‌ت‍‌ر ب‍‌‌و‍دن‍‌‌م . . !️
5.0
18558
دخترانه تیکه دار حقیقت مغرور


مثل خورشید باش، به درخشیدنت
‌ادامه بده و بذار بقیه بسوزن.✨️!️
5.0
680
𝐛𝐞 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐬𝐮𝐧 𝐤𝐞𝐞𝐩 𝐨𝐧 𝐬𝐡𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠
‌𝐚𝐧𝐝 𝐥𝐞𝐭 𝐭𝐡𝐞𝐦 𝐛𝐮𝐫𝐧 !
شاخ مغرور انگیزشی ملکه


دختری باش کہ همہ ميخوانش نہ دختری کہ همہ داشتنش! 👸🏻🤟🏻
5.0
6812

Be the girl everyone wants not the girl everyone had.
دخترانه ملکه انگیزشی