جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

بیو تیکه دار

24096 پست
بیو تیکه دار , وضعیت تیکه دار , متن استاتوس , وضعیت کوتاه , بیو کوتاه تلگرام و اینستاگرام , زیبا ترین بیو ها در سایت تاو بیو
رفاقتی تیکه دار شاخ تیکه دار شعر تیکه دار عاشقانه تیکه دار تیکه دار لاتی غمگین تیکه دار تیکه دار به خیانت ادبی تیکه دار تیکه دار به دروغگو تیکه به لاشی تیکه دار - جدیدها تیکه دار انگلیسی تیکه دار ترکی کوتاه تیکه دار کوتاه تیکه دار - جدیدها بلند تیکه دار
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب


هر آدمی با کاراش لیاقَتِشو فَریاد میزَنِه..!️
5.0
224936
••𝐸𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑆𝘩𝑜𝑢𝑡𝑠 𝐻𝑖𝑠 𝑀𝑒𝑟𝑖𝑡 𝑊𝑖𝑡𝘩 𝐻𝑖𝑠 𝑊𝑜𝑟𝑘..!

شاخ تیکه دار حقیقت مغرور لاتی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
♛اگـه سُکوت میکُنَم فِکر نَکُن حَق با توعِه دارم بِه شَخصیَتَم اِحتِرام میزارم کِه با هَر خَری هَم کَلام نَشَم↻️
5.0
67785
شاخ تیکه دار حقیقت
مشابه ها
منو تو موقعيتي قرار نده كه نشونت بدم که
چقدر قلب سردي ميتونم داشته باشم :)!
‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‌‌️
5.0
687
شاخ تیکه دار مغرور خسته لاتیزندگی کن و نگران هیچی نباش؛ چون نویسنده خداست! 🌱
5.0
560
ᵃᶜᵗ ʸᵒᵘʳ ˡᶤᶠᵉ ᵃᶰᵈ ᵈᵒᶰ'ᵗ ᵇᵉ ᵃᶰˣᶤᵒᵘѕ; ᵇᵉᶜᵃᵘѕᵉ ᵗʰᵉ ʷʳᶤᵗᵉʳ ᶤѕ ᵍᵒᵈ!✟⚇

تیکه دار موفقیت حقیقت زندگی
‌‌هَرّگِزً نَخُوِرَیِ غُصِهً حَرِفَِ دِگَِرَآنّ رِآ
گُوِرًِ پِدَرِ هَرِکِهً بِخَوُآهَدّ بَدِمًآنً رَِآ...!👐🏽🥀

‌️
5.0
3934
تیکه دار شعر بهترین ها حقیقت خسته
• همیشه‌از‌خوبی‌کردنام پشیمون شدم. . !🖤‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‎‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‎‎ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‎‎‎‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
8177
تیکه دار خیانت حقیقت نامردی خسته
بآ قآنونِ خودِت زِندِگی کُن ، اینجآ پُشتِ سَر خُدآ عَم حَرف میزَنَن .️
5.0
77369
شاخ تیکه دار حقیقت