بیو تیکه دار | تاو بیو

بیو تیکه دار

بیو تیکه دار , وضعیت تیکه دار , متن استاتوس , وضعیت کوتاه , بیو کوتاه تلگرام و اینستاگرام , زیبا ترین بیو ها در سایت تاو بیو

کرونا درحال پاکسازی بیگانگان... ███████████]99%

#کرونا
8,648 234,443

رد پاۍ هر آهۅیے رۅ دݩباݪ نڪن🙂🖤 ایݩ روزا هر گرگــــےݪبآس آهو تنشہ🤍

9,600 273,619 ҨUEEИ

نَِاَِمََِوٍَصٍَنٍَِّٓ تُِ کَٖ قَِیَِاٰفَِتٌٍَ شٍََٓبٍَیَِهَِٓ تـَِّرًَِاٰکٍُنَِشٍَّ نَِاَِمٌٍَّوٍَٓفََِقَِ مَّّْٖیَِٓمٌَِٓوَِنَِهَٓ،دَِیٍَِهَِ وَْاٍَٰصَٓ مَِاَِ خُِٓدَٖتَِوَٖٓ نٌٍَّگَِیٍَٓرَِ😹🖕🏿🔞

14,833 446,148

سُکوت اَز ما اِحساسِ زِرَنگی اَز شُما😎

6,534 217,383 جیمین

مـــن حـضـرتـ سلیــمـان نیــستـم کـہ زبـون هـر حــیــ😏ـوونـے رو بفـهـمم❤🌾🍃... #خفن #حیوون

#دروغ

l am not Prophet Soleyman to understand the language of any

9,483 340,115 سحر

شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر… شخصیت من چیزیه که من هستم… اما برخورد من بستگی داره به اینکه تو چی باشی…

#انتقام #مغرور
8,377 308,351

قُل اعوذو به رب ناس، آدم باشی از دور پیداس

#ادبی #لاتی
8,285 308,368 غرورم

باا اش اَصَن ما♡ بَد♡.....قَبضِش دَرِ خُونِه ~~《 شُما》~~ میاد؟!؟😺🖕🥀🍭♣️

9,124 350,095

😶یِ سِرئ ادما هَستَن کع میفَهمَن نَفَهمَن اما نمیفَهمَن کع میفَهمَن نفهمن!😑

7,269 290,874 Ñāřğəß

😤برای بعضیا باید خودش باشی نه خودت✌

6,727 289,136 ❤❤Aisan❤❤

انقد پشت سرمون حرف زدی که معروفمون کردی حاجی😅😹

7,184 330,610 p

کرونا به ما آموخت ؛اگر فاصلمون رو با آدما حفظ کنیم حالمون بهتر میشه...

#کرونا
9,781 470,088

خیلیا منتظر اشکاتن، پس بلند بخند... :)❤ 💜

#انتقام
11,964 570,131 نازنین

مآ ھمھ عآدمآ رو دوس دآریم حآلآ اگھ شمآ رو دوس ندآریم حتما عآدم نیستے😏🤘

8,357 402,908

••• اگه انگشت وسط داشته باشی، نیازی نیست به حرفای بقیه اهمیت بدی.

ⁱᶠ ʸᵒᵘ ʰᵃᵛᵉ ᵃ ᵐⁱᵈᵈˡᵉ ᶠⁱⁿᵍᵉʳ ʸᵒᵘ ᵈᵒⁿ'ᵗ ⁿᵉᵉᵈ ᵗᵒ ᶜᵃʳᵉ ʷʰᵃᵗ ᵃⁿʸᵒⁿᵉ ˢᵃʸˢ

12,791 611,395 Reyhane ardlan

پاییزُ دیدی؟
اونا که رنگ عوض کردن ، 
افتادن ...

5,616 288,971

فکر میکنی خیلی تیزی😂😐🖕 سوزنم تو همین فکر بود نخ رفت تو کنش 😂

4,203 221,270 eli

هَر وقت خواستی از دست کسی ناراحت بشی ✘بشی ✘اول یه نگا به ↬سرتا پاش بنداز↫✘ ببین ارزششو داره یا نه!✘

3,089 157,124 ❤M❤

محبت كردن به بعضى آدما مثل آب دادن به گل مصنوئيه🥀💦

7,426 395,268

فّاّزّ گِرِفّتّیّ خَفَن یّاّدِتّ بّاّشّه فّیّوّزِتّ دَسّهّ مّاّسّ

9,098 481,152 Mah sima
اینقدر کلاس میزاری زنگ تفریح هم داری
3,116 168,629 المیرا

مهم نی پشت سرم چی زر زر میکنن مهم اینع تا منو میبینن خفع میشن

6,029 327,436 عشق

زیادی📈 خوبی کردنم تهش داستانه📚

5,174 273,002 Rahele

اومدم ی لحظه کتاب •] «بیشعوری»” رع بخونم💭🖐🏻 دیدم خیلی دارع ب اطرافیانم توهین میکنه...💔😏 بستمش...🖤☁️

5,566 300,684 Viana...🥀

وقتی این خط صاف میشه همه عاشقت میشن

#خودکشی #دروغ
1,769 98,676