بیو عاشقانه | تکست کوتاه عاشقانه فارسی و انگلیسی

بیو عاشقانه جدید , بیو کوتاه عاشقانه برای تلگرام و اینستاگرام . استاتوس های کوتاه عاشقانه برای واتسآپ| بیو عاشقانه اینستاگرام| بیو عاشقانه تلگرام بیو عاشقانه جدید , بیو کوتاه عاشقانه برای تلگرام و اینستاگرام . استاتوس های کوتاه عاشقانه برای واتسآپ| بیو عاشقانه اینستاگرام| بیو عاشقانه تلگرام

دل کندن اگه اسان بود فرهاد کوه نمی کند دل میکند

106 بار کپی 3,372

عشقم بیاوتمام من باش که ترس ازدست دادنت رادارم نیمه ها همیشه گم میشوند

75 بار کپی 3,327

کسی نیست منو تو قلبش جا بده؟

79 بار کپی 3,374

تو رفته ای و من هنوز ادامه میدمت

83 بار کپی 3,523

🎐 همـه‌ی چیزی كه میـخوام بگم اینه كه اون‌ها اصلا به مـا اهمیـت نـمیدن..🌱

 

αℓℓ i ωαnnα sαy is тнαт
тнεy dᴏn'т ʀεαℓℓy cαʀε αßᴏµт µs..

151 بار کپی 9,543

🎐 تـو ز مـا فـارغ و
مـا از تـو پـریـشان
تـا چنـد؟..🌱

96 بار کپی 4,861

🎐 بـا کسـی بـاش که برای سـلامت روحـیت خـوبـه..♥️

вє ωiтн soмєonє ωнo is good for your мєnтaI нєaIтн..

568 بار کپی 21,492

🎐 یه قلـب زیبـا بهتـر از هـزار صـورت زیبـاسـت..🌱

ᴏɴᴇ ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ ʜᴇᴀʀᴛ ɪs ʙᴇᴛᴛᴇʀ ᴛʜᴀɴ ᴀ ᴛʜᴏᴜsᴀɴᴅ ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ ғᴀᴄᴇs..

420 بار کپی 10,422

🎐 در حـال خـودم بـودم
که نـاگهـان
تـو اتفـاق افتـادی..🌱

135 بار کپی 3,379

🎐 یـکی از بـزرگتـرین تـرس هام اینه که یـکی بهتـر از منـو پیـدا کـنی..🌱

ᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙɪɢɢᴇsᴛ ғᴇᴀʀs ɪs ᴛʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ᴡɪʟʟ ғɪɴᴅ sᴏᴍᴇᴏɴᴇ ʙᴇᴛᴛᴇʀ..

341 بار کپی 18,546

🎐 هیچ دوربینی نمیتونه نگاه تو چشمام و حس توی قلبمو عکس بندازه وقتی بهت نگاه میکنم..🌱

nσ caмєra cσuℓᴅ єνєr caρturє tнє ℓσσк in мy єyєs anᴅ tнє fєєℓinɢ in мy нєart wнєn i ℓσσк at yσu.

555 بار کپی 18,545

🎐 مـن اقیـانوس بودم تـو رودهـا رو میخـواستی؛ مـن مـاه بودم تـو ستـاره‌ها رو دنبـال کردی..🌱

ɪ ᴡᴀs ᴛʜᴇ ᴏᴄᴇᴀɴ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴᴛᴇᴅ ʀɪᴠᴇʀs; ɪ ᴡᴀs ᴛʜᴇ ᴍᴏᴏɴ ʏᴏᴜ ᴄʜᴀsᴇᴅ ᴛʜᴇ sᴛᴀʀs..

573 بار کپی 31,515

🎐 هـر کسـی را
بـهر کـاری ساخـتند؛
کـار مـن،
دیـوانـه‌ی او بـودن اسـت..♥️

167 بار کپی 3,397

🎐 محـو چشمـان تـو
بـودم
كـه بـه دام افتـادم..🌱

113 بار کپی 3,378

🎐 دوسـت داشتـن هیـچوقت به معنـای همیـشه مونـدن نـیسـت..🌱

loving doesn't always mean staying forever..

463 بار کپی 19,470

🎐 تـرسم چو بـاز گـردى، از دسـت رفتـه بـاشـم..🌱

172 بار کپی 11,468

🎐 بـهای سنگینـی دادم تا فهمیـدم :
کسـی را که قصـد مانـدن نـدارد بایـد راهـی کرد..🌱

185 بار کپی 11,510

🎐 مـن میخـوامـت؛
بدونـه تـو دستـام خـیلی سـرده..♥️

I ᴡᴀɴᴛ Yᴏᴜ;
ᴡɪᴛʜᴏᴜᴛ ʏᴏᴜ ᴍʏ ʜᴀɴᴅs ᴀʀᴇ sᴏ ᴄᴏʟᴅ.. .

484 بار کپی 18,566

با هم دیگه میتونیم دنیا رو هم کامل کنیم ^_^

Togheter we can complete the world.

677 بار کپی 19,072

قلب منو نشکن، تو اونجا زندگی میکنی عشق

Dont break my heart, You live there my love.

207 بار کپی 10,333

قرار" من باش
تا در "مدار" تو باشم
چه قرارو مداری بهتر از این..؟

111 بار کپی 4,072

کآري رو انجام بده کهـ تورو خوشحال میکنهـ نهـ بقیرو 💘⚡️

556 بار کپی 18,806

آدَم تا وقتی رویایِ چیٓزی رو داشتِه باشهِ
میٓتونهِ هَرکاری بُکنهِ!🖤

124 بار کپی 5,758

دمی که جنگیدن بلد نیست
به بدبختیاش میگه: " قسمت "

115 بار کپی 6,081

[‏بدی دوست داشتن یه نفر اینه که اگه بهت توجه نکنه فکر می کنی همه دنیا ازت متنفرن!]

129 بار کپی 4,821
عاشقانه انگلیسی
ارسال بیو