جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های عاشقانه ترکی / بهترین متن عاشقانه [پیشنهادی]

430 پست
متن های عاشقانه گلچین به زبان ترکی , تعداد 430 متن عاشقانه ترکی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های عاشقانه ترکی / بهترین متن عاشقانه [پیشنهادی]
شعر عاشقانه عاشقانه شاخ غمگین عاشقانه عاشقانه مولانا عاشقانه تنهایی فلسفی عاشقانه جدایی عاشقانه خیانت در عشق عاشقانه تیکه دار ادبی عاشقانه عاشقانه ترکی عاشقانه عربی عاشقانه دلتنگی عاشقانه عاشقانه - جدیدها عاشقانه عربی عاشقانه انگلیسی کوتاه عاشقانه کوتاه عاشقانه - جدیدها کوتاه عاشقانه ترکی بلند عاشقانه
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها


من‌بدونه‌تو♡بودن‌و‌بلدنیستم ♥️️
5.0
18730
‌ 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑧 𝑜𝑙𝑚𝑎𝑦𝑖 𝑏𝑖𝑙𝑚𝑖𝑦𝑜𝑟𝑢𝑚!.

عاشقانه دوستت دارم ترکیخُوبتَرین "قسمَت سَرنوشتِ" مَنی جانم♥️💍
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
19858
Kaderimin en güzel parçasısın canım


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
عاشقانه دوستت دارم ترکی
قلب من تورو به حبس ابد متحم کرده دلبر♡☆🥹❤️️
5.0
1475
Kalbim seni sonsuz zindana mahkum etti sevgilim♡☆ ❤️🇹🇷
عاشقانه شاخ حقیقت
ܣܝ‌ ܢܚߊ‌ܫࡅ߳ߺߺܙ ܣܝ‌ ܥ‌‌ܦ̈یܦ̈ܘ ܣܝ‌ ܢ݅ߊ‌ܝ̇ߺیܘ ࡅ߳و ܦ̈ܠܢ̣ܩی.♡🥺👊🏻🫀️
5.0
3330
Her saat her dakika her saniye kalbimdesin.♡
عاشقانه دوستت دارم

تورو تا زمانی که بمیرم،دوست خواهم داشت.

5.0
8577

𝑺𝒆𝒏𝒊 ö𝒍𝒖𝒏𝒄𝒆𝒚𝒆 𝒌𝒂𝒅𝒂𝒓,𝒔𝒆𝒗𝒆𝒄𝒆𝒈𝒊𝒎

عاشقانه ترکی دوستت دارم


『تُــ♡ــو‌قَشَنگتَـــرین‌ْ
تیترزِندِگی‌ِمَن‌هَستی..همیشه‌ِباٰشْ👫💍』
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
12533
Sen Hayatımın en güzel başlığısın
hep kal🥺❤️

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
عاشقانه دوستت دارم ترکی


تو عشقِ تموم نشدنی منی

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
8123
Sen benim bitmeyen sevdamsın💋♥️‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
عاشقانه دوستت دارم ترکی


❲زَمان‌میگذَرِه‌تُونَگذرِهَرچیزی‌پایانی‌
دارِه‌اما‌تُوتَموم‌نَشو..∞❤️‍🩹️
5.0
2779

𖤐⃟♥️••𝒁𝒂𝒎𝒂𝒏 𝑮𝒆𝒄𝒆𝒓 𝑫𝒆,𝑺𝒆𝒏 𝑮𝒆𝒄𝒎𝒆.𝑯𝒆𝒓 𝑺𝒆𝒚𝒊𝒏 𝑩𝒊𝒕𝒊𝒔𝒊 𝑽𝒂𝒓 𝑨𝒎𝒂 𝑺𝒆𝒏 𝑩𝒊𝒕𝒎𝒆..∞♥️
عاشقانه بهترین ها دوستت دارم دلتنگی بامعرفت
تو آسمون ستاره زیاد هس
..
ولی ماه من یدونس❤🔥
5.0
1984
گویدع اولدوز چوخدو😅
ولی منیم آییم بیر دنع دی❤💋
عاشقانه موفقیت دوستت دارم

مهم نیست چقدر طول بکشه "عشق واقعی"
همیشه ارزش انتظار رو داره🥹🫶🏻💙
‌️
5.0
8840
تورکا یه جمله عاشقانه دارن:
اوزونن چوخ مواظب اول چونکی سنن بیدنع واریم
یعنی: مواظب خودت چون از تو یدونه دارم
عاشقانه خدا
·.¸¸.·♩♪♫ ط مال من، من مال ط:)! تمام🥺🫀🫂♫♪♩·.¸¸.·️
5.0
1913
سن منیم، مندع سنین:)! تمام🥺🫀🫂
عاشقانه دوستت دارم

تنها تاریخی که زندگیم رو زیبا کرد،روزیه که با تو آشنا شدم🥰

5.0
7195

Benim hayatımı güzelleştiren tek tarih,seninle tanıştığım gün

عاشقانه ترکی دوستت دارم
‌‌‌ ‌‌ ‌‌
‌ ‌‌ ‌‌

‌‌‌ ‌‌- با ارزش ترین داراییت تو دنیا چیه؟!
‌ ‌ ‌‌+ ⦗تــو∞⦘•💍•
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
631
𝑫𝒖‌𝒏𝒚𝒂𝒅𝒂𝒌𝒊 𝒆𝒏 𝒅𝒆𝒈‌𝒆𝒓𝒍𝒊 𝒗𝒂𝒓𝒍𝒊𝒏 𝒏𝒆𝒅𝒊𝒓?!
‌‌‌ ‌‌‌‌+ 𝑺𝒆𝒏∞•♥️•
عاشقانه دوستت دارم


اگه ممنوع هم باشی،مال منی♥️
گناه هم باشی، مال منی🤍

5.0
7104
Sen yasakta olsan benimsin, günahta olsan benimsin

عاشقانه دوستت دارم ترکی

♡ ♡ ِمن בلے گیبے سنـہ عاشقم ♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆

5.0
8607

💕🌏𝓨𝓸𝓾𝓻 𝓮𝔂𝓮𝓼 𝓪𝓻𝓮 𝓶𝔂 𝔀𝓸𝓻𝓵𝓭💕🌏

عاشقانه ترکی