جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های عاشقانه ترکی / بهترین متن عاشقانه [پیشنهادی]

254 پست
متن های عاشقانه گلچین به زبان ترکی , تعداد 254 متن عاشقانه ترکی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های عاشقانه ترکی / بهترین متن عاشقانه [پیشنهادی]
شعر عاشقانه عاشقانه شاخ غمگین عاشقانه عاشقانه مولانا عاشقانه تنهایی فلسفی عاشقانه جدایی عاشقانه خیانت در عشق عاشقانه تیکه دار ادبی عاشقانه عاشقانه ترکی عاشقانه عربی عاشقانه دلتنگی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیوخُوبتَرین "قسمَت سَرنوشتِ" مَنی جانم♥️💍
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
7965
Kaderimin en güzel parçasısın canım


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
عاشقانه دوستت دارم ترکی
مشابه ها


من‌بدونه‌تو♡بودن‌و‌بلدنیستم ♥️️
5.0
7484
‌ 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑧 𝑜𝑙𝑚𝑎𝑦𝑖 𝑏𝑖𝑙𝑚𝑖𝑦𝑜𝑟𝑢𝑚!.

عاشقانه دوستت دارم ترکی
تو آسمون ستاره زیاد هس
..
ولی ماه من یدونس❤🔥
5.0
454
گویدع اولدوز چوخدو😅
ولی منیم آییم بیر دنع دی❤💋
عاشقانه موفقیت دوستت دارم


『تُــ♡ــو‌قَشَنگتَـــرین‌ْ
تیترزِندِگی‌ِمَن‌هَستی..همیشه‌ِباٰشْ👫💍』
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
5713
Sen Hayatımın en güzel başlığısın
hep kal🥺❤️

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
عاشقانه دوستت دارم ترکی


اینو به عنوان یه قول از قلبم قبول کن
من تا ابد دوستت خواهم داشت️
4.8
1840
♥️⃤Bunu kalbimden
bir söz olarak kabul et,
♡Seni sonsuza dek seveceğim♡💋
عاشقانه دوستت دارم ترکی
منـ #خفه میکنم دخـتریـو ڪهـ واسـهـ دلبـر منــ دلبـرے ڪنهـ!️
5.0
16611
나를 사랑하는 여자를 질식시키고 있어요!
عاشقانه شاخ لاتی دختر


اگه ممنوع هم باشی،مال منی♥️
گناه هم باشی، مال منی🤍

4.9
3875
Sen yasakta olsan benimsin, günahta olsan benimsin

عاشقانه دوستت دارم ترکی

تنها تاریخی که زندگیم رو زیبا کرد،روزیه که با تو آشنا شدم🥰

4.9
2873

Benim hayatımı güzelleştiren tek tarih,seninle tanıştığım gün

عاشقانه ترکی دوستت دارم
∆••••مَِــَِنَِ‌بَِدَِوَِنَِهَِ‌ تَِـُ♡بَِوَِدَِنَِ‌وَِ‌بَِلَِدَِنَِیَِسَِــَِتَِـمَِــَِ🍃🙈🧿♥️
‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
4.9
2581
‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌∆•••𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑧 𝑜𝑙𝑚𝑎𝑦𝑖 𝑏𝑖𝑙𝑚𝑖𝑦𝑜𝑟𝑢𝑚
عاشقانه دوستت دارم

{ تنها پسری که بعد از طُ میتونم عاشقش بشم پسر دوتامونه }...5.0
4342
Senden Sonra hayatm Da🌏
"SevebLejegimTek Oghlon"
(...ikimyzi Oghle Olacak💜..)
عاشقانه بامعرفت دوستت دارم