شعر کوتاه برای بیو | شعر برای بیو تلگرام و اینستاگرام

شعر کوتاه برای بیو تلگرام و اینستاگرام | شعر های کوتاه فارسی بیو | شعر کوتاه انگلیسی بیو | استاتوس و وضعیت | وضعیت کوتاه و متن کوتاه | تکست شعر کوتاه برای بیو تلگرام و اینستاگرام | شعر های کوتاه فارسی بیو | شعر کوتاه انگلیسی بیو | استاتوس و وضعیت | وضعیت کوتاه و متن کوتاه | تکست

مرا در آسمان می‌جویی و من زیرِ آوارم..

311 36,479

مراقب من باش...
از من،
فقط تو مانده ای...

287 53,461

پاییز در برگ های خشکیده اش، شعر را  محصور می‌کند 🍂

330 39,251

جهان و کار جهان
جمله
هیچ
در هیچ است.

907 46,338

گورپدر تمام این قافیه ها
لعنتی حال دلم سخت خراب است بیا ...

243 38,540

پاییز، باران
و پنجره ای رو به رفتنت؛
دیوانه ام اگر عاقل بمانم..

143 33,772

آنچه در يادش 
نمانده،یاد ماست.
 

295 53,456

جانی و دلی 
ای دل و جانم همه تو

328 35,294

مرا 
تا دل بود دلبر تو باشی.

280 53,456

در دلم
بنشسته‌ای
بیرون میا...
 

100 32,093

من همان آدم پر منطق بی احساسم 
پس چرا آمدنت حال مرا ریخت بِهَم..؟

484 53,925

معشوقه به سامان شد
تا باد چنین بادا… 

155 35,239

سراپا اگر
زرد و پژمرده‌ایم
ولی دل به پاییز نسپرده‌ایم...

264 33,878

از خودِ صبح فقط منتظرم شب بشود
تا پتو را بكشم روی سرم؛ گريه كنم  :)

172 33,597

تو را چه غم كه شب ما دراز ميگذرد،
كه روزگار تو در خواب ناز ميگذرد...

162 29,928

محو چشمانِ تو بودم...
که به دام افتادم!

119 35,193

 مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان.

190 50,571

چیزی عزیزتر ز تمام دلم نبود
ای پاره دلم، که بریزم به پای تو :)

Nothing was more precious than my entire heart
O fragment of my heart to sprinkle it beneath your foot

350 72,947

قرینه چشمانم لب به اعتراض گشوده اند
آزادی اَشک هایِ در بند پلک را میخواهند

109 33,284

⚫️نادان کتاب دید خیال کرد عالم است
نادان به کشتی نشست پنداشت ناخداست⚫️

369 35,276

جوونیم رفته به باد
فدا سرت حله چشات

81 32,293

خداحافظ اگه میگی دلت رو میزنم میرم
خداحافظ تو آروم باش اگر مشکل منم میرم

88 38,893

فلک جز عشق محرابی ندارد
جهان بی‌خاک عشق آبی ندارد

231 53,169

این قافله عمر عجب میگذرد ...

490 35,086

مرا هیچ نیاز مهر خلق نیست، مرا ترسی ز یاد عافیت نیست

164 29,831
ارسال بیو