شعر کوتاه برای بیو | شعر برای بیو تلگرام و اینستاگرام

شعر کوتاه برای بیو تلگرام و اینستاگرام | شعر های کوتاه فارسی بیو | شعر کوتاه انگلیسی بیو | استاتوس و وضعیت | وضعیت کوتاه و متن کوتاه | تکست شعر کوتاه برای بیو تلگرام و اینستاگرام | شعر های کوتاه فارسی بیو | شعر کوتاه انگلیسی بیو | استاتوس و وضعیت | وضعیت کوتاه و متن کوتاه | تکست

مرا در آسمان می‌جویی و من زیرِ آوارم..

165 بار کپی 7,982

مراقب من باش...
از من،
فقط تو مانده ای...

106 بار کپی 8,869

پاییز در برگ های خشکیده اش، شعر را  محصور می‌کند 🍂

86 بار کپی 8,412

جهان و کار جهان
جمله
هیچ
در هیچ است.

465 بار کپی 8,476

گورپدر تمام این قافیه ها
لعنتی حال دلم سخت خراب است بیا ...

159 بار کپی 8,206

پاییز، باران
و پنجره ای رو به رفتنت؛
دیوانه ام اگر عاقل بمانم..

46 بار کپی 7,215

آنچه در يادش 
نمانده،یاد ماست.
 

133 بار کپی 8,867

جانی و دلی 
ای دل و جانم همه تو

152 بار کپی 7,669

مرا 
تا دل بود دلبر تو باشی.

112 بار کپی 8,867

در دلم
بنشسته‌ای
بیرون میا...
 

49 بار کپی 7,415

من همان آدم پر منطق بی احساسم 
پس چرا آمدنت حال مرا ریخت بِهَم..؟

204 بار کپی 8,930

معشوقه به سامان شد
تا باد چنین بادا… 

81 بار کپی 7,638

سراپا اگر
زرد و پژمرده‌ایم
ولی دل به پاییز نسپرده‌ایم...

98 بار کپی 7,255

از خودِ صبح فقط منتظرم شب بشود
تا پتو را بكشم روی سرم؛ گريه كنم  :)

76 بار کپی 7,911

تو را چه غم كه شب ما دراز ميگذرد،
كه روزگار تو در خواب ناز ميگذرد...

95 بار کپی 7,141

محو چشمانِ تو بودم...
که به دام افتادم!

64 بار کپی 7,635

 مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان.

69 بار کپی 8,880

چیزی عزیزتر ز تمام دلم نبود
ای پاره دلم، که بریزم به پای تو :)

Nothing was more precious than my entire heart
O fragment of my heart to sprinkle it beneath your foot

171 بار کپی 14,600

قرینه چشمانم لب به اعتراض گشوده اند
آزادی اَشک هایِ در بند پلک را میخواهند

60 بار کپی 7,840

⚫️نادان کتاب دید خیال کرد عالم است
نادان به کشتی نشست پنداشت ناخداست⚫️

184 بار کپی 7,730

جوونیم رفته به باد
فدا سرت حله چشات

35 بار کپی 7,481

خداحافظ اگه میگی دلت رو میزنم میرم
خداحافظ تو آروم باش اگر مشکل منم میرم

34 بار کپی 8,186

فلک جز عشق محرابی ندارد
جهان بی‌خاک عشق آبی ندارد

101 بار کپی 8,873

این قافله عمر عجب میگذرد ...

282 بار کپی 7,969

مرا هیچ نیاز مهر خلق نیست، مرا ترسی ز یاد عافیت نیست

84 بار کپی 7,157
ارسال بیو