شعر کوتاه برای بیو | شعر برای بیو تلگرام و اینستاگرام

شعر کوتاه برای بیو تلگرام و اینستاگرام | شعر های کوتاه فارسی بیو | شعر کوتاه انگلیسی بیو | استاتوس و وضعیت | وضعیت کوتاه و متن کوتاه | تکست شعر کوتاه برای بیو تلگرام و اینستاگرام | شعر های کوتاه فارسی بیو | شعر کوتاه انگلیسی بیو | استاتوس و وضعیت | وضعیت کوتاه و متن کوتاه | تکست

مرا در آسمان می‌جویی و من زیرِ آوارم..

222 بار کپی 20,110

مراقب من باش...
از من،
فقط تو مانده ای...

181 بار کپی 25,361

پاییز در برگ های خشکیده اش، شعر را  محصور می‌کند 🍂

192 بار کپی 22,330

جهان و کار جهان
جمله
هیچ
در هیچ است.

652 بار کپی 21,857

گورپدر تمام این قافیه ها
لعنتی حال دلم سخت خراب است بیا ...

204 بار کپی 21,170

پاییز، باران
و پنجره ای رو به رفتنت؛
دیوانه ام اگر عاقل بمانم..

86 بار کپی 19,124

آنچه در يادش 
نمانده،یاد ماست.
 

195 بار کپی 25,356

جانی و دلی 
ای دل و جانم همه تو

246 بار کپی 19,378

مرا 
تا دل بود دلبر تو باشی.

191 بار کپی 25,356

در دلم
بنشسته‌ای
بیرون میا...
 

77 بار کپی 18,531

من همان آدم پر منطق بی احساسم 
پس چرا آمدنت حال مرا ریخت بِهَم..؟

338 بار کپی 25,604

معشوقه به سامان شد
تا باد چنین بادا… 

122 بار کپی 19,334

سراپا اگر
زرد و پژمرده‌ایم
ولی دل به پاییز نسپرده‌ایم...

181 بار کپی 19,219

از خودِ صبح فقط منتظرم شب بشود
تا پتو را بكشم روی سرم؛ گريه كنم  :)

118 بار کپی 19,565

تو را چه غم كه شب ما دراز ميگذرد،
كه روزگار تو در خواب ناز ميگذرد...

122 بار کپی 17,380

محو چشمانِ تو بودم...
که به دام افتادم!

88 بار کپی 19,320

 مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان.

112 بار کپی 24,893

چیزی عزیزتر ز تمام دلم نبود
ای پاره دلم، که بریزم به پای تو :)

Nothing was more precious than my entire heart
O fragment of my heart to sprinkle it beneath your foot

276 بار کپی 40,133

قرینه چشمانم لب به اعتراض گشوده اند
آزادی اَشک هایِ در بند پلک را میخواهند

82 بار کپی 19,384

⚫️نادان کتاب دید خیال کرد عالم است
نادان به کشتی نشست پنداشت ناخداست⚫️

271 بار کپی 19,048

جوونیم رفته به باد
فدا سرت حله چشات

62 بار کپی 18,661

خداحافظ اگه میگی دلت رو میزنم میرم
خداحافظ تو آروم باش اگر مشکل منم میرم

65 بار کپی 20,981

فلک جز عشق محرابی ندارد
جهان بی‌خاک عشق آبی ندارد

154 بار کپی 25,250

این قافله عمر عجب میگذرد ...

395 بار کپی 20,025

مرا هیچ نیاز مهر خلق نیست، مرا ترسی ز یاد عافیت نیست

117 بار کپی 17,362
ارسال بیو