جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

شعر انگلیسی با ترجمه / بهترین متن شعر [پیشنهادی]

218 پست
شعر های انگلیسی کوتاه با ترجمه به ترتیب بهترین ها به تعداد 218 بروز شده در 02 اردیبهشت 1403 از بزرگترین سایت تکست ایران / شعرهای کوتاه انگلیسی با معنی :
شعر عاشقانه شعر غمگین شعر تنهایی شعر خیانت شعر دلتنگی شعر تیکه دار شعر عشق یکطرفه شعر دوست دارم شعر شعر - جدیدها شعر عربی کوتاه شعر کوتاه شعر - جدیدها بلند شعر
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب


می رود عُمر ولی خَنده به لب باید زیست : )!🔓'🌱️
5.0
25121
Life goes by, but you have to live with a smile on your face:)🔓'🌱
شعر ادبی انگیزشی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
بگذار بگویند و بگویند و بگویند
تو لبخند بزن، خیره بمان، هیچ مگو .️
5.0
23799
Let them say and say and say
You smile, stare, say nothing.
انگلیسی تیکه دار شعر ادبی قهر
مشابه ها

در اووج عاقِـل بـودن دیوانِگیـ رخ میدهد ! (:

5.0
30193

:) ᴵᵗ ᵒᶜᶜᵘʳˢ ᵃᵗ ᵗʰᵉ ʰᵉⁱᵍʰᵗ ᵒᶠ ⁱⁿˢᵃⁿⁱᵗʸ

غمگین انگلیسی شعر ادبی
_من همانم ک خود قاتل و خود مقتولم؛
من همان مسئله ی ساده ولی مجهولم:)!🌱'🔓️
5.0
29682
I am the same as the murderer and the victim myself, I am the same simple but unknown problem
شعر فلسفی ادبی
" آسمان فرصت پرواز بلند است ولی
قصه اینست چه اندازه کبوتر باشی" 🕊❤️🍃️
5.0
834
The sky is the opportunity to fly high, but
The story is how big a pigeon you are^^
شعر بهترین ها زندگی انگیزشی طبیعت
نـاشـنــوا بـاش
وقتـی کـه آروزهـای قشنـگت میـگن
محالهـ... 🕊🍃️
5.0
388
𝐁𝐞 𝐝𝐞𝐚𝐟
𝐖𝐡𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐞𝐲 𝐬𝐚𝐲 𝐛𝐞𝐚𝐮𝐭𝐢𝐟𝐮𝐥 𝐰𝐢𝐬𝐡𝐞𝐬
𝐈𝐦𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞... 🕊🍃
موفقیت شعر آرامش سکوت
نکنـב ؋ـکر کنے בر בل ﻤن یاב تو نیست
‌ گوش کن نبض בلم، زمزمه‌اش با تو یکیست️
5.0
936
𝒟ℴ𝓃'𝓉 𝓉ℎ𝒾𝓃𝓀 𝓉ℎ𝒶𝓉 ℐ 𝒹ℴ𝓃'𝓉 𝓇ℯ𝓂ℯ𝓂𝒷ℯ𝓇 𝒴ℴ𝓊 𝒾𝓃 𝓂𝒴 ℎℯ𝒶𝓇𝓉
ℒ𝒾𝓈𝓉ℯ𝓃, 𝓉ℎℯ ℘𝓊ℓ𝓈ℯ ℴ𝒻 𝓂𝒴 ℎℯ𝒶𝓇𝓉 𝒾𝓈 𝓉ℎℯ 𝓈𝒶𝓂ℯ 𝒶𝓈 𝒴ℴ𝓊𝓇𝓈♥
عاشقانه شعر شب بخیر ادبی دوستت دارم

تو کتاب ملت عشق یه جا میگه:
'ساعتی دقیق‌تر از ساعت خدا نیست.
آن‌قدر دقیق است که در سایه‌اش همه چیز سر موقعش اتفاق می‌افتد.
نه یک ثانیه زودتر، نه یک ثانیه دیرتر'
همینقدر زیبا و امیدوار کننده✨

5.0
2359
It says somewhere in the book Mellat Eshq:
There is no clock more accurate than God's clock.
It is so precise that in its shadow everything happens on time.
Not a second earlier, not a second later.
So beautiful and promising
عاشقانه شعر دوستت دارم ادبی خدا
معلق در فضای غبار آلود ذهن.‌‌ ‌️
5.0
661

𝒔𝒖𝒔𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒅 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒅𝒖𝒔𝒕𝒚 𝒂𝒕𝒎𝒐𝒔𝒑𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒊𝒏𝒅
شعر تنهایی زندگی سکوت
ˢᵐⁱˡᵉ, ⁱᵗˢ ᵗʰᵉ ᵏᵉʸ ᵗʰᵃᵗ ᵒᵖᵉⁿˢ ᵗʰᵉ ˡᵒᶜᵏ ᵒᶠ ᵉᵛᵉʳʸᵇᵒᵈʸ'ˢ ʰᵉᵃʳᵗ..⋆
لبخند بزن، این کلیدیه که قفل قلب همرو باز میکنه.💛^ᴗ^️
5.0
592
ˢᵐⁱˡᵉ, ⁱᵗˢ ᵗʰᵉ ᵏᵉʸ ᵗʰᵃᵗ ᵒᵖᵉⁿˢ ᵗʰᵉ ˡᵒᶜᵏ ᵒᶠ ᵉᵛᵉʳʸᵇᵒᵈʸ'ˢ ʰᵉᵃʳᵗ..⋆
شعر حقیقت
(اشتیاقی که به دیدار تو دارد دله من...🖤
(دله من داند ومن دانم و دل داند و من...🤍️
5.0
18230
...My heart longs to meet you)
My heart knows and I know and my heart knows me♥️
عاشقانه شعر ادبی دلتنگی مولانا

قلبم اتصـہـہـ۸ـہـال بہ عشقته🫀🍹•
‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎ ‌ ‌️
5.0
747
‌ ‌ ‌
𝙈𝙮 𝙃𝙚𝙖𝙧𝙩 𝐼𝑡 𝑖𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑
𝑡𝑜 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝙇𝙤𝙫𝙚 . . 🕊
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
عاشقانه شعر دوستت دارم زندگی آرامش
این روزامون به قدری سیاه و غمگینه که آدم باید این شعر سعدى رو مدام با خودش بگه:
"از چه میترسى دگر بعد از سیاهى رنگ نیست"..️
5.0
1209
Our days are so dark and sad that one should keep saying this poem by Saadi to himself:
"What are you afraid of? There is no color after black".
غمگین شعر ادبی حقیقت

خفـتگان را خبر از محنـت بیدارانـ نیستـ...
تا غمتـ پیشـ نیاید، غـم مردمـ نخوریـ 🙃🤞🏻

5.0
969

𝑾𝒆𝒂𝒌 𝒑𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆 𝒅𝒐 𝒏𝒐𝒕 𝒌𝒏𝒐𝒘 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒖𝒄𝒄𝒆𝒔𝒔 𝒐𝒇 𝒔𝒖𝒄𝒄𝒆𝒔𝒔𝒇𝒖𝒍 𝒑𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆. 𝒀𝒐𝒖 𝒄𝒂𝒏 𝒏𝒐𝒕 𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅 𝒂 𝒔𝒂𝒅 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏 𝒖𝒏𝒕𝒊𝒍 𝒚𝒐𝒖 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒃𝒍𝒆𝒎

انگلیسی شعر فلسفی ادبی
م‍‌ن خ‍‌ن‍‌ده زن‍‌م ب‍‌ر د‍‌ل
د‍ل خ‍‌ن‍‌د‍ه ز‍ن‍‌د ب‍‌ر م‍‌ن
ای‍‌ج‍‌اس‍‌ت ک‍‌ه م‍‌ی خ‍‌ن‍‌دد
دی‍‌وان‍‌ه ب‍‌ه د‍یو‍‌ان‍‌ه(:✨️👀️
5.0
307
ᵐᵃⁿ ᵏʰᵃⁿᵈᵉ ᶻᵃⁿᵃᵐ ᵇᵃʳ ᵈᵉˡ
ᵈᵉˡ ᵏʰᵃⁿᵈᵉ ᶻᵃⁿᵃᵈ ᵇᵃʳ ᵐᵃⁿ
ⁱⁿʲᵃˢᵗ ᵏᵉ ᵐⁱ ᵏʰᵃⁿᵈᵃᵈ
ᵈⁱᵛᵃⁿᵉ ᵇᵉ ᵈⁱᵛᵃⁿᵉ:)✨️🍃
عاشقانه شعر دوستت دارم ادبی

زنی را می شناسم من
که شعرش بوی غم دارد
ولی می خندد و می گوید
که دنیا پیچ و خم دارد

4.7
979

𝙸 𝚔𝚗𝚘𝚠 𝚠𝚘𝚖𝚊𝚗
𝚆𝚑𝚘𝚜𝚎 𝚙𝚘𝚎𝚖𝚜 𝚜𝚖𝚎𝚕𝚕 𝚘𝚏 𝚜𝚘𝚛𝚛𝚘𝚠
:𝚈𝚎𝚝 𝚜𝚑𝚎 𝚜𝚖𝚒𝚕𝚎𝚜 𝚊𝚗𝚍 𝚜𝚊𝚢𝚜
🪐......𝙻𝚒𝚏𝚎 𝚑𝚊𝚜 𝚒𝚝𝚜 𝚞𝚙𝚜 𝚊𝚗𝚍 𝚍𝚘𝚠𝚗𝚜

غمگین انگلیسی شعر ادبی زندگی دختر