جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
کاووش
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب

بیو خیانت کوتاه گلچینی از بهترین متن های کوتاه خیانت [پیشنهادی⭐️]

748 پست
بیو خیانت کوتاه مخصوص تلگرام و اینستاگرام گلچین شده از متن های کوتاه خیانت بصورت انگلیسی با ترجمه فارسی با تفکیک بندی های خیانت همسر,خیانت رفیق,خیانت دوست,خیانت عشق و..
خیانت رفیق شعر خیانت خیانت در عشق تیکه دار به خیانت جدایی از خیانت
‍ب‍‌را ‍م‍‌ا ‍ک‍‌ ‍م‍‌ی‍‌ز‍‌نہ #آن‍‌ل‍‌ا‍‌ین ،
‍خ‍‌ش‍‌ ‍بہ ‍ح‍‌ال‍‌ ‍اون‍‌ای‍‌ی‍‌ ‍ک‍‌ه‍‌ ‍ب‍‌راش‍‌ون‍‌ ‍م‍‌ی‍‌ز‍‌ن‍‌ه‍‌ #درح‍‌ال‍‌_ن‍‌وش‍‌ت‍‌ن‍‌ 🖤🚬️
5.0
#غمگین #خیانت #دلتنگی
چ‍‌ق‍‌د س‍‌خ‍‌ت‍ه ک‍ه ت‍‌و ه‍‌ق ه‍‌ق گ‍‌ری‍ه ه‍‌ات ن‍‌ف‍‌س ک‍‌م ب‍‌ی‍‌اری اون‍‌وق‍‌ت #ع‍‌ش‍‌ق‍‌ت ب‍ه ی‍‌ک‍‌ی دی‍‌گ‍ه ب‍‌گ‍ه #ن‍‌ف‍‌س‍‌م(:
5.0
#جدایی #خیانت #قاضی #لاشی #دلتنگی
مشابه ها
م‍‌گ‍‌ه ب‍‌اه‍‌ات چ‍‌ی‍‌ک‍‌ار ک‍‌رده ب‍‌ودم ک‍‌ه ای‍‌ن‍‌ط‍‌‌وری ب‍‌ازی‍‌م دادی؟ اخ‍‌ه ل‍‌ن‍‌ت‍‌ی م‍‌ن واق‍‌ع‍‌ا ع‍‌اش‍‌ق‍‌ت ب‍‌ودم :)🚶🏻‍♀️️
5.0
#غمگین #خیانت #عشق یک طرفه #دروغ
چقدر احمق بودم، ڪه فڪر میڪردم من تنها گل توے باغِتم !️
4.9
Hᴏᴡ sᴛᴜᴘɪᴅ ᴏғ ᴍᴇ; ᴛᴏ ᴛʜɪɴᴋ ɪ ᴡᴀs ᴛʜᴇ ᴏɴʟʏ ғʟᴏᴡᴇʀ ɪɴ ʏᴏᴜʀ ɢᴀʀᴅᴇɴ
#جدایی #خیانت #نامردی #دروغ #لاشی
- رفت
+ چرا
_بهش گفتم برو
- رفت
+ چرا بهش گفتی برو
- میخواستم بگه تنهات نمیزارم
- اما رفت️
5.0
#خیانت #نامردی

شبی که من گریه کردم،تو برای یکی دیگه خندیدی!!!

5.0

➖⃟🍫••Ben ağladığım gece sen başkasına güldün

#غمگین #جدایی #خیانت
هيچوقت ، هيچ‌چيز ، از هيچكس ، بعيد نیست !️
5.0
Nᴇᴠᴇʀ﹐ɴᴏᴛʜɪɴɢ، ғʀᴏᴍ ɴᴏ ᴏɴᴇ﹐ɪᴛ ɪs ɴᴏᴛ ɪᴍᴘᴏssɪʙʟᴇ !
#انگلیسی #خیانت #نامردی