جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های خیانت رفیق / بهترین متن خیانت رفیق [پیشنهادی]

63 پست
متن های خیانت رفیق گلچین , تعداد 63 متن خیانت رفیق به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های خیانت رفیق / بهترین متن خیانت رفیق [پیشنهادی]
رفاقتی خیانت خیانت رفیق شعر خیانت خیانت در عشق رفاقتی تیکه دار تیکه دار به خیانت لاتی رفاقتی جدایی از خیانت
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
می‌دونی چیه رفیق
من از اونجایی شناختمت که دیدی پشت سرم حرف زدن ولی به جای اینکه بزنی تو دهنشون خودت به جمعشون اضافه شدی😏️
5.0
3452
رفاقتی خیانت نامردی
مشابه ها
‌ شما‌رفیق‌نبودین‌فقط‌ڪارتون‌لَنگ‌بود...!️
5.0
5481

‌ 𝗬𝗢𝗨 𝗪𝗘𝗥𝗘𝗡'𝗧 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗙𝗥𝗜𝗘𝗡𝗗𝗦
YOU NEEDED ME FOR YOUR
PROBLEMS!
انگلیسی رفاقتی نامردی لاشی
خطرناك‌ترین موجود دنیا، یه دوست فیكِ !!️
5.0
4464
ᴛʜᴇ ᴍᴏsᴛ ᴅᴀɴɢᴇʀᴏᴜs ᴄʀᴇᴀᴛᴜʀᴇ
𝗜𝗦 𝗔 𝗙𝗔𝗞𝗘 𝗙𝗥𝗜𝗘𝗡𝗗
رفاقتی خیانت نامردی دروغ
☆مّآ بَرِّآیُِّ دیِّگَرًّآن حآلِّ قَشَّنِّگًّیُّ سآخًَُِّتیَِّمِّ . قِیَّمًتًَّش رآِّ بّآ دِلَ تَنِّهآیِمآنَُ پَردآخًَّتیم🥀️
5.0
8257
شاخ غمگین تیکه دار نامردی خسته

ما خراب رفیق بودیم.. غافل ازاینکع رفیق تو فکر خراب کردن ما...

4.9
3206
رفاقتی خیانت لاتی
྄ྂ≼⟮ ‏کُجآ؏ میخۅایٓڼ ݛِفیق بِخَݛیٓڼ کِہ اینجؤࢪۍ میفُݛۄشیٓن;/😐🦋🍃 ⟯྄ྂ≽️
4.9
2849
رفاقتی جدایی خیانت

نیش دوست از نیش عقرب بدتر است پس بزن عقرب که دردش کمتر است

4.9
2311
رفاقتی شعر خیانت
کآش اَدا دَر نَیاریم:
اَدا خــوبـآ
اَدا نگــرآنآ
اَدا دوسـتآ ، اَدا دوسـتآ ، اَدا دوسـتآ!️
4.9
1724
رفاقتی خیانت نامردی دروغ
یه نخ سیگارِ ۵۰۰ تومنی
گند میزنه به یه عطر ۶ میلیونی...
حواست باشه با کیا میشینی!!!️
5.0
2544
‌‌𝗔 𝗖𝗛𝗘𝗔𝗣 𝗖𝗜𝗚𝗔𝗥𝗘𝗧𝗧𝗘
‌‌ʀᴜɪɴs ᴛʜᴇ sᴍᴇʟʟ ᴏғ ᴀɴ ᴇxᴘᴇɴsɪᴠᴇ
ᴘᴇʀғᴜᴍᴇ, ᴡᴀᴛᴄʜ ᴏᴜᴛ ᴛʜᴀᴛ ᴡʜᴏ
ʏᴏᴜ ᴍᴀᴋᴇ ғʀɪᴇɴᴅs ᴡɪᴛʜ
رفاقتی خیانت دروغ لاشی
اندازه موی سرمون رفیق داریم ولی محتاج که میشیم میبینیم،کچلیم :)🖤
.️
5.0
682
We have a friend the size of a hair on our head, but when we are in need, we see, we are old
رفاقتی خیانت نامردی دروغ