جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های لاتی رفاقتی / بهترین متن لاتی رفاقتی [پیشنهادی]

114 پست
متن های لاتی رفاقتی گلچین , تعداد 114 متن لاتی رفاقتی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های لاتی رفاقتی / بهترین متن لاتی رفاقتی [پیشنهادی]
رفاقتی لاتی خیانت رفیق رفاقتی تیکه دار تیکه دار لاتی لاتی رفاقتی شاخ لاتی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
رو خرابه ترین
خرابه های این دنیای خراب
با خط خرابم
نوشتم:خرابتم رفیق‌ ⁦ヘ😈ヘ️
5.0
11288
رفاقتی بامعرفت لاتی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
دُنـ‌یـا و #خـوشـ‌یـاش واسـہ شـمـا!:
مـا بـا رفـ‌یـ‌قامـ‌ون #جَـهـ‌نـ‌دم عـرق خـ‌ورے دعـ‌وتـ‌یـم...!️
5.0
6632
تیکه دار رفاقتی لاتی مغرور
مشابه ها
خوشا آنان که در بازار گیتی خریدار وفا بودند و هستند
خوشا آنان که در راه رفاقت رفیق با وفا بودند و هستند️
5.0
4898
شاخ رفاقتی لاتی بامعرفت
رفـےق تابوتܩ ڪـہ رفت روے شونتـ بـہ دل نـگـیـریـا ـ٨ـﮩـ۸ـﮩ
همـےن یـہ بار ازت بالاترܩ
بقـیـہ روزا رو خاڪ زیـر پاتܩـّ ♛️
5.0
1913
Friend of the coffin, don't look at your heart if you go to the side.
Just one time higher than you
The rest of the days are ashes under your feet
شاخ رفاقتی لاتی
ببین رفیق زندگی دوتا پیچ داره
اولیش: رفاقت
دومیش: مرگ
تو پیچ اول ببینمت تا تهش باهاتم

4.9
1988
شاخ رفاقتی لاتی بامعرفت
رفیـــــــق یعنـ...... ی♡
؟ــــــــــــــــــــــــ
وقتـ...... ی مشکلـ.. ـتـــ بهـ... ـش میگــ. ی؟
♡ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بگـــــــــــه چیـ.... ـکار کنیـ.. م☆
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نگــــــ.. ـه حـالا میخــ.. ــوایـ.. چیکـــار کنـ.. ی✓
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بســـلامتی همـه رفیـــقام ــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ
⚜️✔️✔️✔️✔️✔️️
5.0
234
بهترین ها رفاقتی زندگی بامعرفت لاتی


⃟مٓن بآ غـروُرم حال ميكُنعم شُما با روياي شاخ بودنتون☘   
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

5.0
8394
شاخ تیکه دار رفاقتی لاتی مغرور ادبی حاضر جوابی

آن رفیقی که هنگام غمم دور نرفت🌹 زیر شمشیر غمش رقص کنان خواهم رفت ❤️

4.9
1729
رفاقتی شعر ادبی لاتی
مشترک گرامی! تاریخ شارژ ارادت ما به شما تا وقتی نفس باقی است، اعتبار دارد! همراه آخر️
4.8
1626
شاخ رفاقتی لاتی بامعرفت
میدونی فرق رفیق و دوست چیه؟
وقت دعوا دوست جدا میکنه
اما رفیق تا وقتی خشتگ طرفو نکشه رو سرش ول کن نیست(-:️
5.0
1431
رفاقتی بامعرفت لاتی لاشی
صادقـ باشـ مثـ ســیـــگــاری که روشـ نوشـتــه ســرطـان زا
نه مثـ آبـ میوهـه ای کـه روشـ نوشـتــه 💯 طبـیـعـی ️
5.0
573
شاخ رفاقتی لاتی لاشی
میگم دلبر . . .
این صمیم قلب کجا میشه ؟!
دقیقا از همونجا میخوامت (:🌸•
‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌️
5.0
6798
عاشقانه رفاقتی دوستت دارم