جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

لیستی از بهترین بیو های کوتاه در سال 99

11531 پست
100 تا از بهترین بیو های کوتاه در سال 98 تاو بیو 100 تا از بهترین بیو های کوتاه را در سال 98برای شما جمع آوری کرده است .در این لیست انواع بیو های انگلیسی با معنی و فلسفی و عاشقانه وجود دارد که مناسب حساب تلگرام و اینستاگرام و واتس آپ و .. میباشد . بیوگرافی یا به اختصار بیو یک خط از زندگی نامه و یا شرح حال که کاربران شبکه های اجتماعی از متن های کوتاه با توجه به محدودیت این شبکه برای حساب خود استفاده میکنند قبل از هرچیزی میتوانید کل بیو های دسته های زیر را بخوانید و لذت ببرید.
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب

درختِ صبر تلخه ولی میوه‌ش شیرینه..!🌳🌵️
5.0
2148
••𝔗𝔥𝔢 𝔓𝔞𝔱𝔦𝔢𝔫𝔠𝔢 𝔗𝔯𝔢𝔢 ℑ𝔰 𝔅𝔦𝔱𝔱𝔢𝔯 𝔅𝔲𝔱 ℑ𝔱𝔰 𝔉𝔯𝔲𝔦𝔱 ℑ𝔰 𝔖𝔴𝔢𝔢𝔱..!
بهترین ها درسی
رنگین ڪمون زندگے خودت باش،

تا ڪسے نتونہ دنیاتو سیاہ و سفید ڪنه….❄🕊️
5.0
4124
Be the rainbow of your life.

So that no one can make your world black and white..❄🕊
بهترین ها انگیزشی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
آرامش واقعے یعنے...
وجود خدا توے زندگیت🍃🕊️
5.0
8652
𝑅𝑒𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑎𝑐𝑒 𝑚𝑒𝑎𝑛𝑠...
𝑇ℎ𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑜𝑓 𝐺𝑜𝑑 𝑖𝑛 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑖𝑓𝑒🍃🕊
موفقیت بهترین ها طبیعت خدا


از زندگیت رویا بساز و از رویا واقعیت !


🤎🐾️
5.0
1511
ᴍᵃᵏᵉ ᵈʳᵉᵃᵐˢ ᶠʳᵒᵐ ʸᵒᵘʳ ˡⁱᶠᵉ
ᵃⁿᵈ ᵐᵃᵏᵉ ʳᵉᵃˡⁱᵗʸ ᶠʳᵒᵐ ᵈʳᵉᵃᵐˢ
بهترین ها زندگی انگیزشی درسی
مشابه ها
شاید دنیات از چشمِ یکی زشته
از چشمِ یکی قشنگه
تو همونی باش که خودت میخوای🌱️
5.0
3816
𝐌𝐚𝐲𝐛𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐢𝐬 𝐮𝐠𝐥𝐲 𝐢𝐧 𝐬𝐨𝐦𝐞𝐨𝐧𝐞'𝐬 𝐞𝐲𝐞𝐬
𝐈𝐭'𝐬 𝐛𝐞𝐚𝐮𝐭𝐢𝐟𝐮𝐥 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐨𝐧𝐞'𝐬 𝐞𝐲𝐞𝐬!
𝐁𝐞 𝐰𝐡𝐨 𝐲𝐨𝐮 𝐰𝐚𝐧𝐭 𝐭𝐨 𝐛𝐞
موفقیت بهترین ها حقیقت انگیزشی زندگی
⌞🌵⌝

‌ 𝑨 𝑪𝒊𝒕𝒚 𝑰𝒔 𝑩𝒆𝒂𝒖𝒕𝒊𝒇𝒖𝒍 𝑭𝒓𝒐𝒎 𝑨𝒃𝒐𝒗𝒆
𝑨𝒏𝒅 𝑷𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆 𝑭𝒓𝒐𝒎 𝑭𝒂𝒓 𝑫𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆

شهر از بالا قشنگه،آدما از دور . . !

‌️
5.0
6314
بهترین ها زندگی
به کلمات اعتماد نکن، به رفتارا اعتماد کن!
5.0
423
𝗗𝗢𝗡'𝗧 𝗧𝗥𝗨𝗦𝗧 𝗪𝗢𝗥𝗗𝗦, 𝗧𝗥𝗨𝗦𝗧 𝗕𝗘𝗛𝗔𝗩𝗜𝗢𝗥𝗦
بهترین ها حقیقت درسی
یه جمله‌ی بی نظیری توی یه کتاب نوشته بود که:
هر چیزی وقت خودش رو میخواد؛
نه گل قبل از وقتش شکوفه میزنه؛
نه خورشید قبل از وقتش غروب میکنه؛
نه آسمون تاریک قبل از وقتش روشن میشه؛
نه درختا قبل از وقتشون سبز میشن؛
منتظر بمون؛
چیزی‌که قسمت توعه، زمان خودش اتفاق میفته! »️
5.0
965
موفقیت بهترین ها حقیقت انگیزشی زندگی
منـ با هر ڪـے مثـ خودشـ رفتار میـڪنمـ اگـہ خوشتـ نمیاد میتونـے اخلاق خودتو تغییر بدی!:/️
5.0
11812
𝑰 𝒕𝒓𝒆𝒂𝒕 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚𝒐𝒏𝒆 𝒂𝒔 𝒕𝒉𝒆𝒚 𝒂𝒓𝒆, 𝒊𝒇 𝒚𝒐𝒖 𝒅𝒐𝒏'𝒕 𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒊𝒕, 𝒚𝒐𝒖 𝒄𝒂𝒏 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒃𝒆𝒉𝒂𝒗𝒊𝒐𝒓!:/
تیکه دار بهترین ها بی تفاوت لاتی مغرور