جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
کاووش
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب

بیو شاخ کوتاه برای تلگرام اینستاگرام و..

3049 پست
بیو شاخ , بیو کوتاه شاخی , بیو زیبا شاخ , بیو جدید برای تلگرام , اینستاگرام , وضعیت کوتاه برای واتساپ , سایت تاوبیو| بیو های شاخ اینستاگرام + بیو های شاخ تلگرام در سایت تخصصی بیو
عاشقانه شاخ شاخ دخترونه غمگین شاخ شاخ تیکه دار شاخ لاتی تنهایی شاخ
به‍‌ش‍‌ت‍‌ی ک‍‌ه ش‍‌م‍‌ا خ‍‌وب‍‌اش ب‍‌اش‍‌ی‍‌ن! #ج‍‌ه‍‌ن‍‌م‍‌ش‍‌و م‍‌ی‍‌پ‍‌رس‍‌ت‍‌م...! ️
5.0
#شاخ #تیکه دار #لاتی #مغرور #لاشی

𖤐⃟🦋••I
من همینم ڪہ هستم،نیازے بہ تایید تو نیست.
🖤ـــــﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـ♡ـﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩــ

5.0
#دخترانه #شاخ #زندگی
مشابه ها
ن‍‌گ‍‌اه ن‍‌ک‍‌ن #س‍‍‌اک‍‌ت‍‌م ده‍‌ن‍‌م ب‍‌از ش‍‌ه چ‍‌ی‍‌زای‍‌ی ب‍‌ارت م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌م ک‍‌ه م‍‌ع‍‌ن‍‌ی‍‌ش‍‌و ت‍‌و #گ‍‌وگ‍‌ل س‍‌رچ ک‍‌ن‍‌ی :) 🐈‍⬛🩸️
5.0
#شاخ #لاتی


هرجور دوس دارے زندگے ڪن دهن مردم همیشه بازه^^

‌·‌ ・ ────⋅🖤⋅──── ・ ·‌


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
🥀 ⃟▬▬▭••𝑳𝒊𝒗𝒆 𝒉𝒐𝒘𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒚𝒐𝒖 𝒘𝒂𝒏𝒕, 𝒏𝒐 𝒎𝒂𝒕𝒕𝒆𝒓 𝒘𝒉𝒂𝒕 𝒑𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆 𝒔𝒂𝒚
#شاخ #تیکه دار #حقیقت #بی تفاوت
#م‍َغ‍‌ر‍و‍ر ن‍‌ی‍‌س‍‌ت‍‌َم، ف‍‌ق‍‌ط ب‍‌ِه‍‌م ث‍‌اٰٰب‍‌ت ش‍‍‌ُده‌ت‍‌وجہ ‍زی‍‌اٰٰدے #ب‍‌ی‌ت‍‌وج‍‌ه‍‌ی ‍م‍‌ی‍‍‌ار‍ہ.️
5.0
#شاخ #تیکه دار #مغرور
ت‍‌ه‍‌ش ه‍‌م‍‌ی‍‌ن‍‌ع . ‌‌. .
ام‍‌کا‍‌ن ارس‍‌ال پ‍‌ی‍‌ام وج‍‌ود ن‍‌دارد :)️
5.0
Es ist das gleiche. . .
MKN RSL PM ist verfügbar :)
#غمگین #تنهایی #خسته #نامردی #سکوت
دارم دختر خوبی میشم
←در حال بروزرسانی آدم جدید←
█████████]99%
❌خطا در اتصال...❌
🤍حافظه پر است🤍
●ایشالله سری بعد😐️
5.0
#شاخ #دخترانه #متفرقه
« قلبتو سنگ کن، همه بت پرستند..! »
‌️
5.0
➖⃟🖤••𝗦𝗧𝗢𝗡𝗘 𝗨𝗥 𝗛𝗘𝗔𝗥𝗧
                    ᴇᴠᴇʀʏᴏɴᴇ ɪs ᴀɴ ɪᴅᴏʟᴀᴛᴇʀ
#شاخ #غمگین #نامردی #زندگی #حقیقت

───• · · · ⌞🖤⌝ · · · •───
تنهـا ولي خود ساختــه..!
5.0

───• · · · ⌞🖤⌝ · · · •───

      ᴬᴸᴼᴺᴱ ᴮᵁᵀ ˢᴱᴸᶠ-ᴹᴬᴰᴱ

#شاخ #لاتی #مغرور

ت‍‌ش‍‌نہ ح‍‌ق‍‌ی‍‌ق‍‌ت ، خ‍‌س‍‌تہ از ن‍‌ص‍‌ی‍‌ح‍‌ت !️
5.0
#شاخ #لاتی #خسته
#ه‍‌یچۅقت ‍براۍ ‍نگہ ‍داشټں كسۍ ‍كہ
‍فر‍ق ‍ټۅ ‍ر‍ۅ ‍با ‍بقيہ ‍نميفہمہ #ټݪاش ‍نکن🖤..͜️
5.0
#شاخ #غمگین #حقیقت #خسته
م‍‌ن ک‍‌س‍‌ی‍‌و م‍‌ج‍‌ب‍‌ور بہ‌ ت‍‌ح‍‌م‍‌ل ن‍‌م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌م . .
از م‍‌ن ب‍‌ه‍‌ت‍‌ر ب‍‌ود ، س‍‌ف‍‌ت ب‍‌چ‍‌س‍‌ب..'!🖤️
5.0
#شاخ #مغرور #بی تفاوت
#م‍‌غ‍‌رور ن‍‌ی‍‌س‍‌ت‍‌م،
ف‍‌ق‍‌ط #خ‍‌ی‍‌ل‍‌ی ه‍‌ارو در ح‍‌د #خ‍‌ودم‌ن‍‌م‍‌ی‍‌دون‍‌م🤤🥂️
5.0
#شاخ #تیکه دار #مغرور #بی تفاوت