بیو شاخ کوتاه برای تلگرام اینستاگرام و..

بیو شاخ , بیو کوتاه شاخی , بیو زیبا شاخ , بیو جدید برای تلگرام , اینستاگرام , وضعیت کوتاه برای واتساپ , سایت تاوبیو| بیو های شاخ اینستاگرام + بیو های شاخ تلگرام در سایت تخصصی بیو بیو شاخ , بیو کوتاه شاخی , بیو زیبا شاخ , بیو جدید برای تلگرام , اینستاگرام , وضعیت کوتاه برای واتساپ , سایت تاوبیو| بیو های شاخ اینستاگرام + بیو های شاخ تلگرام در سایت تخصصی بیو

∞[وآس هَرکی شّآخی،وآسْ ما بِگو اُولیات بیآد😹🤙🏿 "🙏"🏿]∞

2,083 72,916

عَزارتفآع میترسع بَد میخآد بِشع عَم سَطح ماع🔥😹🚫🌿

1,966 72,915

من كه قيد ماهو زدم پس ستاره هاش مهم نيست واسم :) 🖤🥀

2,076 72,916

. 🎐 من قـدرتی که بـدنـم داره رو تحسیـن میکنـم، واسه نـگه داشتن همچین قـلب سـرسـختی..🌱

1,175 122,145

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱

instead of wiping away your tears, wipe away the people who made you cry..

5,287 273,502

. 🎐 وقتى يـه بـار احـسـاس كردين كسـى ازتـون اجتنـاب كرد ديگـه مزاحـمش نشيـد..🌱

ᴏɴᴇs ʏᴏᴜ ғᴇᴇʟ ʏᴏᴜ'ʀᴇ ᴀᴠᴏɪᴅᴇᴅ ʙʏ sᴏᴍᴇᴏɴᴇ ɴᴇᴠᴇʀ ᴅɪsᴛᴜʀʙ ᴛʜᴇᴍ ᴀɢᴀɪɴ..

1,709 177,045

➰ تـو فقـط قسـمتی از مـن رو میشنـاسی؛

مـن یک جهـان پـر از رازم..🌱

Yᴏᴜ ᴋɴᴏᴡ ᴏɴʟʏ ᴀ ᴘᴀʀᴛ ᴏғ ᴍᴇ
I ᴀᴍ ᴀ ᴜɴɪᴠᴇʀsᴇ ғᴜʟʟ ᴏғ sᴇᴄʀᴇᴛs..

3,515 103,661

. 🎐 دقیقـا از لحظـه ای که حـرف بقیـه واست مهـم نـیسـت زنـدگـیت شـروع میشـه..🌱

Your life exactly begins from the moment that other people's words isn't important for you..

2,962 182,566

🎐 هـيچ كـس دوسـت نداره تنهـا باشه ولی بعضـی وقتهـا بـهتريـن راهـه..🌱

Nᴏ ᴏɴᴇ ʟɪᴋᴇs ᴛᴏ ʙᴇ ᴀʟᴏɴᴇ ʙᴜᴛ sᴏᴍᴇᴛɪᴍᴇs ɪᴛs ᴊᴜsᴛ ᴛʜᴇ ʙᴇsᴛ ᴡᴀʏ..

3,126 194,647

ما آستین سوییشرتمون بلنده دستامون گرمه شما خوبه مارو نخواه دمتون گرم

481 72,229

وآسِه کَسي كِ اَز اِرتِفآع بِتَرسِه
بآلآ اومَدَن يِ اِشتِبآهِ مَحضِه :)🏹✨

1,787 89,181

ﻓـــــﺂﺯ ﮔِـــﺮﻓﺘـــﯽ ﺧــَــﻔَﻦ
ﻫَـﻮﺍﺳـِــﺖ ﺑﺎﺷــِــﻪ
ﻓـــﯿﻮُﺯِﺕ ﺩَﺳـــﺘِﻪ ﻣــﺂﺱ

858 73,906

درختى كه ريشه هاى قوى داره
به طوفان ميخنده :)

1,447 87,343

کآري رو انجام بده کهـ تورو خوشحال میکنهـ نهـ بقیرو 💘⚡️

1,505 122,670

Mn mse hmeh nism y km frq dre rftARm

572 72,230

خودت باش مثه بقیه زیاده🕷🕸

2,144 80,223

هيچوقت به كمتر از چيزي كه لياقتش رو داري قانع نباش

621 79,628

مَن فَقَ وَختي میجَنگَم كِ مُطمَئِنَم بَرَندِه میشَم!

1,484 83,742

هرگز نمیفهمی چقدر قوی هستی تا وقتی که قوی بودن تنها راه تو باشه :)

595 79,566

‏راه خودِتو برو حَتی اگِه تِعداد کمی تو اون مسیرَن!🖤

888 85,509

ازم منتظر سوال نباش من صدای حقیقتم ولی اینا خوارِ خود رنگن

308 81,172

تا سنگ نشی بت کسی نمیشی

560 73,212

همه جوره با هر ماشین حسابی حساب کنی من king ام.

395 72,208

سنگین باش، سبک هارو باد میبره..

725 80,698

مَنـ الماســم[💎] و تو نِمیتــونیـ منــو بشکـنیــ🌸

906 73,907
بیو شاخ انگلیسی
ارسال بیو