جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های غمگین شاخ / بهترین متن غمگین شاخ [پیشنهادی]

7347 پست
متن های غمگین شاخ گلچین , تعداد 7,347 متن غمگین شاخ به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های غمگین شاخ / بهترین متن غمگین شاخ [پیشنهادی]
غمگین شاخ شعر غمگین عاشقانه شاخ شاخ دخترونه غمگین عاشقانه غمگین جدایی تنهایی غمگین غمگین شاخ شاخ تیکه دار غمگین تیکه دار ادبی غمگین دلتنگی غمگین سکوت غمگین شاخ لاتی تنهایی شاخ غمگین مرگ غمگین زندگی دخترانه غمگین غمگین شاخ انگلیسی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
‏انگار دو نفرم!
یه نفرم داره ظاهر زندگی رو حفظ میکنه، میره میاد، با آدما در ارتباطِ، رفتارش جوریه که انگار حالش خوبه.
یه نفرم داره کلی تلاش میکنه، فشار و استرس رو تحمل میکنه، تا نفر اولی بتونه همه چیو عادی و آروم نشون بده...️
5.0
227
شاخ غمگین دلتنگی مغرور
نصب برنامه اندروید تاوبیو


- ھړ #ړۅز بۍح‍‍‍‌س ټړاز #ډیړۅز . . .!.••͜''‌🥀

‌‌‌‌#Bio 🖤'🔥 ️
5.0
6626

Every day more
numb than yesterday
شاخ غمگین زندگی حقیقت
مشابه ها
روی‍‌اه‍‌ام‍‌ون گ‍‌ُم ش‍‌ُد م‍‌ی‍‌ان‌ِ واق‍‌ِع‍‌ی‍‌ت ه‍‌ایِ ت‍‌َل‍‌خ؛️
5.0
1340
شاخ غمگین حقیقت بی تفاوت
‌ ‌‌

○━─ گ‍‌ذش‍‌ت‍‌م از گ‍‌ذش‍‌ت‍‌ه ای ک‍‌ه‍‌ گ‍‌ذش‍‌ت . .🕳──⇆️
5.0
205206
○━─ ℳ𝒴 ℘𝒶𝓈𝓈𝒾𝓃ℊ 𝒾𝓈 𝓉ℎℯ ℘𝒶𝓈𝓉 𝓉ℎ𝒶𝓉 𝒴ℴ𝓊 ℘𝒶𝓈𝓈ℯ𝒹. .🕳──⇆
شاخ غمگین بی تفاوت
!••͜هَرچی‌فِکرشو‌میکُنَم"‹🌙⃟🕸⃟›″
!••͜آخَرش‌بِع‌این‌میرصَم‌کِع"‹🥀⃟🍂⃟›!
••͜فَقَط‌بآ‌ #مَرگ‌ میتونَم‌بِشَم‌"‹🔞⃟🕯⃟›!
••͜عَزیز‌ #دِل‌ هَمَتون"‹🖇 ⃟🖤️
5.0
567
شاخ غمگین خسته
غ‍‌م ب‍‌ه‍‌م گ‍‌ف‍‌ت:
خ‍‌ی‍‌ل‍‌ی ق‍‌وی ه‍‌س‍‌ت‍‌ی‍‌اا !
گ‍‌ف‍‌ت‍‌م چ‍‌ط‍‌ور:؟
گ‍‌ف‍‌ت: اخ‍‌ه #ن‍‌اب‍‌ودت ک‍‌ردم ول‍‌ی ه‍‌ن‍‌وز داری #م‍‌ی‍‌خ‍‌ن‍‌دی

♡ ㅤ    ❍ㅤ        ⎙ㅤ      ⌲
ˡᶦᵏᵉ   ᶜᵒᵐᵐᵉⁿᵗ     ˢᵃᵛᵉ     ˢʰᵃʳᵉ️
5.0
20295
شاخ غمگین حقیقت زندگی سکوت

‏‌ 𝑰 𝑳𝑶𝑺𝑻 𝑴𝒀 𝑺𝑴𝑰𝑳𝑬
خَندَمو گُم کَردَم 🚶‍♂:]•🖤🚬️️
5.0
62819
شاخ غمگین آرامش

دَردا #فَراموش میشَن
وَلي اونايي کِه باعِث شدَن #دَرد بِکشیم #هَرگز
‌‌‌‌‌‌‌
‌‌️
5.0
79611
شاخ غمگین حقیقت متفرقه
‏هیچکس بدون دلیل تغییر نمیکند
یا آموخته است یا زیاد رنج کشیده...️
5.0
1552

Nessuno cambia senza motivo
O ha imparato o ha sofferto molto...
شاخ غمگین زندگی نامردی
آدما جورین که هر چقدرم خوب باشی فقط اون قسمتیو یادشون میمونه که خوب نبودی!:)️
5.0
307
شاخ غمگین حقیقت خسته
اِن‍‌ق‍‌َد پ‍‌ُش‍‌ت‍‌َم‍ ح‍‌َدی‍‌ثه اِن‍‌گ‍‌ار پ‍‌َی‍‌ام‍‌ب‍‌َرَم‍‌؛️
5.0
299
شاخ غمگین حقیقت خسته