جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های غمگین شاخ / بهترین متن غمگین شاخ [پیشنهادی]

2018 پست
متن های غمگین شاخ گلچین , تعداد 2,018 متن غمگین شاخ به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های غمگین شاخ / بهترین متن غمگین شاخ [پیشنهادی]
غمگین شاخ شعر غمگین عاشقانه شاخ شاخ دخترونه غمگین عاشقانه غمگین جدایی تنهایی غمگین غمگین شاخ شاخ تیکه دار غمگین تیکه دار ادبی غمگین دلتنگی غمگین سکوت غمگین شاخ لاتی تنهایی شاخ غمگین مرگ غمگین زندگی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
‌ ‌‌

○━─ گ‍‌ذش‍‌ت‍‌م از گ‍‌ذش‍‌ت‍‌ه ای ک‍‌ه‍‌ گ‍‌ذش‍‌ت . .🕳──⇆️
5.0
82511
○━─ ℳ𝒴 ℘𝒶𝓈𝓈𝒾𝓃ℊ 𝒾𝓈 𝓉ℎℯ ℘𝒶𝓈𝓉 𝓉ℎ𝒶𝓉 𝒴ℴ𝓊 ℘𝒶𝓈𝓈ℯ𝒹. .🕳──⇆
شاخ غمگین بی تفاوت
#ه‍‌یچۅقت ‍براۍ ‍نگہ ‍داشټں كسۍ ‍كہ
‍فر‍ق ‍ټۅ ‍ر‍ۅ ‍با ‍بقيہ ‍نميفہمہ #ټݪاش ‍نکن🖤..͜️
5.0
35310
شاخ غمگین حقیقت خسته
نصب برنامه اندروید تاوبیو
اومدمـ از دݪخوشیامـ بنویسمـ نوڪ مدادمـ شڪستـ....🖤🔗️
5.0
28080
شاخ غمگین خسته
مشابه ها
آدماے غمگین همیشه لبخند زیبایے دارند.🖤🙂️
5.0
31306


ᵀᴴᴱ ˢᴬᴰᴰᴱˢᵀ ᴾᴱᴼᴾᴸᴱ ᴬᴸᵂᴬᵞˢ
ᴴᴬᵛᴱ ᵀᴴᴱ ᴹᴼˢᵀ ᴮᴱᴬᵁᵀᴵᶠᵁᴸ ˢᴹᴵᴸᴱˢ.
شاخ غمگین حقیقت
اگ‍ہ‌ قراره م‍‌ن پ‍‌ی‍ام ب‍‌دم ت‍‌ا ی‍‌ادم ب‍‌ی‍‌وف‍‌ت‍‌ی ت‍‌رج‍‌ی‍‌ح م‍‌ی‍‌دم ‍ف‍‌رام‍‌وش ب‍‌ش‍‌م .!️
5.0
17685
شاخ غمگین مغرور

﮼یه‌موقع‌هایی‌هست‌که‌حال‌هیچی‌نیس:)🖤

﹝🌵🖤﹞️
5.0
28504
🌵

𝑺𝒐𝒎𝒆𝒕𝒊𝒎𝒆𝒔 𝒚𝒐𝒖 𝒃𝒐𝒓𝒅 𝒐𝒇 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 :)🖤
غمگین شاخ خسته
« قلبتو سنگ کن، همه بت پرستند..! »
‌️
5.0
39911
➖⃟🖤••𝗦𝗧𝗢𝗡𝗘 𝗨𝗥 𝗛𝗘𝗔𝗥𝗧
                    ᴇᴠᴇʀʏᴏɴᴇ ɪs ᴀɴ ɪᴅᴏʟᴀᴛᴇʀ
شاخ غمگین نامردی زندگی حقیقت
‌گ‍‌ف‍‌ت ت‍‌و ک‍‌ه ب‍‌ه‍‌ش #ن‍‌م‍‌ی‍‌ر‍‌س‍‌ی چ‍‌را ت‍‌ل‍‌اش م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی؟
گ‍‌ف‍‌ت‍‌م ت‍‌وه‍‌م اخ‍‌رش م‍‌ی‍‌م‍‌ی‍‌ری ‍چ‍‌را #ز‍‌ن‍‌دگ‍‌‌ی م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‍‌ی ! :)️
5.0
19171
Du hast zu mir gesagt, warum tust du mir das an, es ist das Ende meines Lebens, warum tust du das! :)
غمگین شاخ تیکه دار حقیقت مغرور حاضر جوابی
‌ش‍‌ب از #خ‍‌واب‍‌ی‍‌دن ف‍‌رار م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌م ص‍‌ب از #ب‍‌ی‍‌دار ش‍‌د‌ن:)️
5.0
11268
Nachts laufen wir vor dem schlaf davon, morgens wachen wir auf :)
غمگین خسته حقیقت
بـِ آدَما عادَت نَـڪُن،
یِ روزے هَمَشون تَرڪِت میـڪُنَنَ:/彡️
5.0
6493
𝒟ℴ𝓃'𝓉 ℊℯ𝓉 𝓊𝓈ℯ𝒹 𝓉ℴ ℘ℯℴ℘ℓℯ, ℴ𝓃ℯ 𝒹𝒶𝒴 𝓉ℎℯ𝒴 𝓌𝒾ℓℓ 𝒶ℓℓ ℓℯ𝒶𝓋ℯ 𝒴ℴ𝓊:/
شاخ غمگین خسته حقیقت نامردی
ع‍‌ار م‍‌ن ب‍‌دم ط‍‌ ب‍‌‌ک‍‌ش ک‍‌‌ن‍‌ار خ‍‌وب ب‍‌م‍‌‌ون‍‌ی.!
‌‌️
5.0
14904
غمگین شاخ لاتی
برسـہ روزے ک
من سـ؋ـیـב بپوشم
شما سیاـہ
من بخوابم
شما گریـہ کنیـבـ٨ـﮩـ۸ـﮩ️
5.0
17367
غمگین خودکشی
ﻛﺍﺷ ﺑﻋﺿﻳ #ﺧﻭﺍﺑﺍ ﻭﺍﻗﻋﻳ ﺑﻭﺩ ﻭ ﺑﻋﺿی #ﻭﺍﻗﻋﻳﺗﺍ ﺧﻭﺍب(:
🚶‍♂️🚬🍷️
5.0
4267
غمگین شاخ حقیقت


« سکوت تنها موسیقی زندگی من شد 🗝»️
5.0
18581

                 🆂🅸🅻🅴🅽🅲🅴 🖇🖤
ʙᴇᴄᴀᴍᴇ ᴛʜᴇ ᴏɴʟʏ ᴍᴜsɪᴄ ᴏғ ᴍʏ ʟɪғᴇ

شاخ غمگین سکوت موسیقی
میخام بدونی اگ بت غر میزنم ، اگ بت گیر میدم ، اگ نگرانت میشم ، اگ ب دور و بریات حسودی میکنم ، اگ میخام هیچکس سمتت نیاد ، اگ دوس دارم فقط برا خدم باشی ، اگ دوس دارم هی صداتو بشنوم ، بخاطر عشق بیش از اندازم ب توعه میخام تمام دیقه ها و ثانیه هام با اسم ط پر بشن و رو مخ بودنم رو ب دل نگیر من فقط خیلی دوست دارم 💕 𓏲️
5.0
27511
عاشقانه بهترین ها دوستت دارم
ح‍‌ال‍‌و ب‍‌ای‍‌د ف‍‌ه‍‌م‍‌ی‍‌د ، پ‍‌رس‍‌ی‍‌دن‍‌و ک‍‌ه ه‍‌م‍‌ه ب‍‌ل‍‌دن!️
5.0
9309
شاخ غمگین تیکه دار لاتی
نسل ماهیچوقت پیر نمیشه همه‌ ما تو جوونی مُردیم :)❤️‍🩹️
5.0
12063
‌‌𝑂𝑢𝑟 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑊𝑖𝑙𝑙 𝑁𝑒𝑣𝑒𝑟 𝐺𝑒𝑡 𝑂𝑙𝑑;
      ‌‌ 𝑊𝑒'𝑣𝑒 𝐴𝑙𝑙 𝐷𝑖𝑒𝑑 𝐼𝑛 𝑂𝑢𝑟 𝑌𝑜𝑢𝑡𝒉!    ❤️‍🩹
شاخ غمگین خسته دلتنگی حاضر جوابی
- ‌دل‍‌م ی‍‌ه ح‍‌س خ‍‌وب م‍‌ی‍‌خ‍‌واد ؛ م‍‌‍‌ث‍‌ل چ‍‌ارش‍‌ن‍‌ب‍‌ہ زن‍‌گ آخ‍‌ر:)'️
5.0
8172
شاخ غمگین حقیقت دلتنگی
  « میگذرن روزاي سخت..! »

5.0
21645
⃟●━─ ᴴᴬᴿᴰ ᵈᵃʸˢ ᵖᵃˢˢ • • •── ⇆
شاخ غمگین انگیزشی
#ح‍‌رف‍‌ای‍‌ی ک‍‌ہ ش‍‌ب‍‌ا ب‍‌هت‍‌ون #م‍‌‍‌ی‍‌زن‍‌ن رو ج‍‌دی ب‍گ‍‌ی‍‌ری‍‌د چ‍‌ون #م‍‌‍‌غز خ‍‌واب‍‌ی‍‌دہ و ق‍‌ل‍‌ب ح‍‌رف م‍‌‍‌ی‍‌زن‍‌ہ 🙂🖤️
5.0
10828
شاخ غمگین خسته خودکشی ملکه