متن غمگین جدایی کوتاه مناسب کپشن و بیو /گلچین | تاو بیو

متن های کوتاه غمگین جدایی متاثر از عشق و مرگ خواهر برادر خانواده و رفیق ... مناسب بیو و کپشن بصورت گلچین شده در بزرگترین سایت متن کوتاه ایران

چای ک سرد بشه میریزنش دور یا عوضش می کنن حالا هی سرد باش 😟

کپی
2.0K 296.2K فونت

🎐 مـن اقیـانوس بودم تـو رودهـا رو میخـواستی؛ مـن مـاه بودم تـو ستـاره‌ها رو دنبـال کردی..🌱

# دریا کپی

ɪ ᴡᴀs ᴛʜᴇ ᴏᴄᴇᴀɴ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴᴛᴇᴅ ʀɪᴠᴇʀs; ɪ ᴡᴀs ᴛʜᴇ ᴍᴏᴏɴ ʏᴏᴜ ᴄʜᴀsᴇᴅ ᴛʜᴇ sᴛᴀʀs..

COPY
10.7K 1.99M فونت

میخوام امشب قصه ی زندگیمو براتون بگم
ب نام خدا دلیل زندگی کردنم رف:)💔🥀

# زندگی # شب کپی
8.5K 1.62M فونت

مثلا قول داده بودیم کنار هم عصا به دست راه بریما ;)
 

کپی
2.1K 794.8K فونت

خندم میگره وقتی با التماس اومدی
با ادعا رفتی 😹🖕🏿🌿🔥🌪

کپی
4.8K 216.2K فونت

مشکل خیلیامونم اینه که با آدمای بد خاطره های خیلی خوب ساختیم..🥀

کپی
2.1K 248.8K فونت

اَشکام تَنها چیزیهِ ڪ از رابطه ام با تو برام موندع!:)

کپی
3.9K 135.0K فونت

من همونیم که بیشتر از همه اهمیت میدم
 و از همه بی اهمیت ترم :)

کپی
3.9K 2.11M فونت

ما گذشتیم از آنچه که در گذرمان بود

کپی
541 41.9K فونت جمیل

به دنبال من خواهی گشت درآدم های بعدی...

کپی
1.2K 74.0K فونت آزیتا

حقا که غمت از تو وفادار تر است...!

کپی
545 45.0K فونت در حال بارگذاری

سردرد‌یعنی.....یه‌خاطره‌داره‌تو‌مغزت‌خون‌ریزی‌میکنه:((((

کپی
2.4K 118.8K فونت M.a

خیلی درد ناکه وقتی کسی بهت احتیاج نداره رفتارش باهات عوض می شه

کپی
1.6K 83.7K فونت

مثل سیگارت بودم بی گناه آتیشم زدی:)🚬🔥⚰

# سیگار کپی
11.1K 474.1K فونت nasim
خوݕم مث دختری ڪ گفت خوݕم اما مُرد :)) کپی
7.2K 2.74M فونت Helen
ماگذشتیم وگذشت آنچه توباماکردی،توبمان ودگران وای به حال دگران. کپی
775 62.6K فونت

تا توانی می گریز از یار بد یار بد بد تر بود از مار بد مار بد تنها تو را بر جان زند یار بد بر جان و بر ایمان زند ......👀💫

# ادبی کپی
1.2K 145.1K فونت Pari
[قَِّلِِِّّبَُِّمُِّ_♡_بًُِّهَُِِّ بَُِِّوُِِّدُِِّنُِِّشَُِِّ_خُِِّّوَُِِّشَُِِّ_بًُِِّوََِدُِِّ]:)♡ [حُِِّاَُِِّلَُِِّاُِ___چُِِّیِِِّّعَُِِّ_؟!]:)💔 کپی
7.4K 374.6K فونت :)"_"Pegah
من بد تو از خوبیات بگو شرمنده شیم... کپی
637 53.1K فونت روقیه غنی زاده

آخرشم یه روز جنازمو وسط عکساش پیدا میکنن... :)🍃🖤

کپی
1.9K 129.8K فونت Hastiii

[تو ک از اولشم جآی من یکی دیگ توی قلبت بود :) 🐼🔌]

کپی
2.7K 163.8K فونت Khatereh

دل من دریای غم بود ساحل بی معرفت (:

# دریا کپی
4.7K 206.3K فونت B.h

این دنیا پر از آدمای الکیه:)

کپی

This world is full of fake poeple.

COPY
23.3K 1.65M فونت Mahya
اون گریه نمیکرد .. فقط پاش لیز خورد ، سرش خورد به خاطرات کپی
499 64.6K فونت Asuw
اگه بینمون دو صفحه فاصلست دست تقدیر رو space بوده کپی
223 45.5K فونت Awir_:)
نصب اپ اندروید تاوبیو :
نصب مستقیم نصب از بازار
با گریه بهش گفتم نرو من خیلی دوست دارم❤👑 با خنده گفت میرم چون منم خیلی دوسش دارم💔🌊 کپی
1.7K 116.2K فونت darya
تابستان که رفتی داغ بود،نفهمیدم حالا ک زمستان آمده تازه می فهمم چقدر سوز دارد نداشتنت کپی
230 30.6K فونت Mobinw