متن غمگین جدایی کوتاه مناسب کپشن و بیو /گلچین | تاو بیو

متن های کوتاه غمگین جدایی متاثر از عشق و مرگ خواهر برادر خانواده و رفیق ... مناسب بیو و کپشن بصورت گلچین شده در بزرگترین سایت متن کوتاه ایران

چای ک سرد بشه میریزنش دور یا عوضش می کنن حالا هی سرد باش 😟

1.7K 246.9Kفونت

🎐 مـن اقیـانوس بودم تـو رودهـا رو میخـواستی؛ مـن مـاه بودم تـو ستـاره‌ها رو دنبـال کردی..🌱

#دریا

ɪ ᴡᴀs ᴛʜᴇ ᴏᴄᴇᴀɴ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴᴛᴇᴅ ʀɪᴠᴇʀs; ɪ ᴡᴀs ᴛʜᴇ ᴍᴏᴏɴ ʏᴏᴜ ᴄʜᴀsᴇᴅ ᴛʜᴇ sᴛᴀʀs..

8.7K 1.49Mفونت

میخوام امشب قصه ی زندگیمو براتون بگم
ب نام خدا دلیل زندگی کردنم رف:)💔🥀

#زندگی #شب
5.6K 1.25Mفونت

مثلا قول داده بودیم کنار هم عصا به دست راه بریما ;)
 

1.4K 572.8Kفونت

خندم میگره وقتی با التماس اومدی
با ادعا رفتی 😹🖕🏿🌿🔥🌪

4.2K 195.6Kفونت

مشکل خیلیامونم اینه که با آدمای بد خاطره های خیلی خوب ساختیم..🥀

1.6K 200.9Kفونت

اَشکام تَنها چیزیهِ ڪ از رابطه ام با تو برام موندع!:)

2.4K 114.5Kفونت

من همونیم که بیشتر از همه اهمیت میدم
 و از همه بی اهمیت ترم :)

2.9K 1.53Mفونت

ما گذشتیم از آنچه که در گذرمان بود

257 26.9Kفونت جمیل

به دنبال من خواهی گشت درآدم های بعدی...

888 57.6Kفونت آزیتا

حقا که غمت از تو وفادار تر است...!

306 29.8Kفونت در حال بارگذاری

سردرد‌یعنی.....یه‌خاطره‌داره‌تو‌مغزت‌خون‌ریزی‌میکنه:((((

1.8K 101.9Kفونت M.a

خیلی درد ناکه وقتی کسی بهت احتیاج نداره رفتارش باهات عوض می شه

1.1K 66.4Kفونت

مثل سیگارت بودم بی گناه آتیشم زدی:)🚬🔥⚰

#سیگار
9.3K 434.7Kفونت nasim
خوݕم مث دختری ڪ گفت خوݕم اما مُرد :))
5.6K 2.17Mفونت Helen
ماگذشتیم وگذشت آنچه توباماکردی،توبمان ودگران وای به حال دگران.
586 47.1Kفونت

تا توانی می گریز از یار بد یار بد بد تر بود از مار بد مار بد تنها تو را بر جان زند یار بد بر جان و بر ایمان زند ......👀💫

#ادبی
965 116.6Kفونت Pari
[قَِّلِِِّّبَُِّمُِّ_♡_بًُِّهَُِِّ بَُِِّوُِِّدُِِّنُِِّشَُِِّ_خُِِّّوَُِِّشَُِِّ_بًُِِّوََِدُِِّ]:)♡ [حُِِّاَُِِّلَُِِّاُِ___چُِِّیِِِّّعَُِِّ_؟!]:)💔
5.6K 331.5Kفونت :)"_"Pegah
من بد تو از خوبیات بگو شرمنده شیم...
448 37.5Kفونت روقیه غنی زاده

آخرشم یه روز جنازمو وسط عکساش پیدا میکنن... :)🍃🖤

1.3K 97.0Kفونت Hastiii

[تو ک از اولشم جآی من یکی دیگ توی قلبت بود :) 🐼🔌]

1.9K 128.9Kفونت Khatereh

دل من دریای غم بود ساحل بی معرفت (:

#دریا
3.7K 172.3Kفونت B.h

این دنیا پر از آدمای الکیه:)

This world is full of fake poeple.

19.3K 1.31Mفونت Mahya
اون گریه نمیکرد .. فقط پاش لیز خورد ، سرش خورد به خاطرات
368 46.0Kفونت Asuw
اگه بینمون دو صفحه فاصلست دست تقدیر رو space بوده
156 29.1Kفونت Awir_:)