جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های غمگین جدایی / بهترین متن غمگین جدایی [پیشنهادی]

1625 پست
متن های غمگین جدایی گلچین , تعداد 1,625 متن غمگین جدایی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های غمگین جدایی / بهترین متن غمگین جدایی [پیشنهادی]
غمگین جدایی شعر غمگین غمگین عاشقانه غمگین جدایی تنهایی غمگین غمگین شاخ جدایی عاشقانه غمگین تیکه دار ادبی غمگین دلتنگی غمگین سکوت غمگین شکست عشقی جدایی از خیانت غمگین مرگ غمگین زندگی دخترانه غمگین
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
ب‍‌راش #م‍‌ه‍‌م ب‍‌اش‍‌‌ی ن‍‌م‍‌ی‍‌زاره #ن‍‌اراح‍‌ت ب‍‌ش‍‌ی . و‍‌ق‍‌ت‍‌ی ش‍‌دی ی‍‌ن‍‌ی #م‍‌ه‍‌م‌ن‍‌ب‍‌ودی️
5.0
63316
غمگین تیکه دار جدایی نامردی حقیقت
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
ط‍‌ ن‍‌ب‍‌اش‍‌ی ی‍‌ک‍‌ی دی‍‌گ‍‌ه ه‍‌س‍‌ت
ول‍‌ی م‍‌ن #اه‍‌ل‍‌ش ن‍‌ی‍‌س‍‌ت‍‌م کہ #ج‍‌ات‍‌و بہ ب‍‌ق‍‌یہ ب‍‌دم️
5.0
31620
غمگین جدایی خسته بامعرفت دلتنگی
کاش میشد واس همیشه مال هم بودیم...
کاش میشد بغلت برا یکی دیگ نشه... 💔
کاش میشد اون حرفایی ک ب من میزدی ب اون نزنی...
کاش هنوز دوسم داشتی... 🖤
کاش نمیرفتی...💔
کاش میشد من بمیرم نبینم ت با یکی دیگ خوشی... کاش خنده هات مهربونیات عصبانیتت فق مال من بود...
کاش اون از من بهتر نباش...
کاش میموندی بخاطرم میجنگیدی... برا قصه هاس ولی کاش اینجوری میشد...
کاش عشق واقعی وجود داشت...🥲🖤

کـــ ــا ش🚬️
5.0
31897
تنهایی غمگین جدایی سیگار عشق یک طرفه دلتنگی
غَمگیـن تَرین جاےِ زِندِگـے اونجاس ڪِـہ بِـہ ڪَسـے میگـے خُدافظ ڪِ دِلِتـ میخواس تَمـوم زِندِگیتو باهاش بِگذَرونـے...🌚🖤️
5.0
12752
غمگین جدایی حقیقت
دلم تنگ شده برات اونقدر که نمیتونم رو هیچی تمرکز کنم. اونقدر نمیتونم یه ثانیه هم بهت فکر نکنم. اونقدر که تموم تنم از دلتنگیت درد میکنه اونقدر که توان گریه کردن ندارم اونقدر که مدام بیقرار و پریشونم و هیچی جز تو رو نمیبینم. دلم تنگ شده برات خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو بکنی دلم تنگ شده ؛ بیشتر از هر وقت دیگه ای و شدیدا نیاز به بودنت برای آروم شدن دارم شاید بهتر بود هیچوقت عـاشق هم نمیشدیم شاید انقد نابود نمیشدم‌🖤️
5.0
10274
غمگین جدایی دلتنگی عشق یک طرفه دوستت دارم

ی‍‌ک‍‌ی ب‍‌ه‍‌ت‍‌ر ا‍‌ز م‍‌ن پ‍‌ی‍‌د‌‌ا ک‍‌ر‍‌د در #ح‍‌ال‍‌ی‍‌ک‍‌ه ب‍‌ه ص‍‌دت‍‌ا ب‍‌ه‍‌ت‍‌ر از اون گ‍‌ف‍‌ت‍‌م #ی‍‌ک‍‌ی‍‌و دار‍‌م‍‌ !️
5.0
16806
غمگین جدایی نامردی لاشی عشق یک طرفه

ان‍‌ق‍‌در ح‍‌واس‍‌م پ‍‌رت دوس‍‌ت داش‍‌ت‍‌ن‍‌ت ب‍‌ود ک‍‌ه ن‍‌ف‍‌ه‍‌م‍‌ی‍‌دم ت‍‌و ه‍‌ی‍‌چ ح‍‌س‍‌ی ب‍‌ه م‍‌ن ن‍‌داری :)'💜️
5.0
22480
غمگین جدایی عشق یک طرفه
اتل متل #جدایی🙂💔
عروسکم #کجایی🧸
گاو حسن #پریشون
ی دل دارم پر ا #خون💔🫀
عشقم رفته #هندستون🚶‍♀
خونم شده #قبرستون
ی دنیا #غصه بردار😅💔
اسمشو بزا #بچگی👶🏻
تا اخر #زندگی
اچینو واچین #تموم شد
عمر منم #حروم شد🙂💔️
5.0
14339
عاشقانه غمگین بهترین ها جدایی خیانت سیگار سکوت مغرور
‌‌‌‌‌‌
برگرد نزار اینا به اشکام بخندن...:)

↜.⿻ ️
5.0
8197
𝐶𝑜𝑚𝑒 𝑏𝑎𝑐𝑘;
𝑑𝑜𝑛'𝑡 𝑙𝑒𝑡 𝑡𝒉𝑒𝑚 𝑙𝑎𝑢𝑔𝒉 𝑎𝑡 𝑚𝑦 𝑐𝑟𝑖𝑒𝑠
غمگین جدایی دلتنگی خسته