جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های دخترانه غمگین / بهترین متن دخترانه غمگین [پیشنهادی]

1376 پست
متن های دخترانه غمگین گلچین , تعداد 1,376 متن دخترانه غمگین به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های دخترانه غمگین / بهترین متن دخترانه غمگین [پیشنهادی]
غمگین دخترانه شعر غمگین شاخ دخترونه غمگین عاشقانه غمگین جدایی تنهایی غمگین غمگین شاخ غمگین تیکه دار ادبی غمگین دلتنگی غمگین سکوت غمگین غمگین مرگ غمگین زندگی دخترانه موفقیت دخترانه ادبی دخترانه حاضرجوابی دخترانه غمگین
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
خ‍‌ی‍‌ل‍‌ی #دل‍‌م م‍‌ی‍‌خ‍‌واد #واس‍‌ه ی‍‌ه دق‍‌ی‍‌ق‍‌ه #ب‍‌م‍‌ی‍‌رم ب‍‌ب‍‌ی‍‌ن‍‌م #اول‍‌ی‍‌ن ق‍‌ط‍‌ره #اش‍‌ک از #چ‍‌ش‍‌م ک‍‌ی م‍‌ی‍‌اد
🖤🦋️
5.0
17752
غمگین دخترانه حقیقت
مشابه ها


م‍‌ارو اَز #ج‍‌َه‍‌َن‍‌َم م‍‌ی‍‌ت‍‌رس‍‌ون‍‌َن اِن‍‌گ‍‌ار زَم‍‌ی‍‌نِ م‍‌ون #ب‍‌ِه‍‌ِش‍‌ت‍‌ہ🗿💔!

‌️
5.0
10806
غمگین دخترانه زندگی دختر
ال‍‌‌ان ق‍‌ش‍‌‌ن‍‌‌گ ت‍‍‌‌ری‍‌‌ن ات‍‍‌‌ف‍‌‌اق زن‍‌‌دگ‍‌‌ی‍‌‌م اینہ کہ ب‍‌خ‍‌‌واب‍‌‌م و دی‍‌‌گہ پ‍‌‌ا ن‍‌‌ش‍‌‌م :)️
5.0
3762
غمگین دخترانه خسته دلتنگی
ۅݪۍهن‍‌ۅز ج‍‌ۅرۍ #ڱ‍‌ۅشی‍‌م‍‌ۅ
ه‍‌ر ثا‍نیہ #چ‍‌ک میکنم انڱ‍‌ار برا کس‍‌ۍ #م‍‌ه‍‌مم ..!️
5.0
11946
غمگین دخترانه خاطره


#بیوگرافی🧤༉.
‌‌-
“𝐸𝑣𝑒𝑟𝑦𝑜𝑛𝑒 𝑙𝑒𝑎𝑣𝑒 , 𝑙𝑒𝑎𝑟𝑛 𝑡𝑜 𝑠𝑢𝑟𝑣𝑖𝑣𝑒 𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒”
“همه میرن ، یادبگیر که تنهایی دووم بیاری :))

5.0
6091
غمگین دخترانه نامردی خسته
#دُخ‍‌ت‍‌ری ب‍‌ودم از ت‍‌اری‍‌ک‍‌ی م‍‌ی‍‌ت‍‌رس‍‌ی‍‌د .
ال‍‌ان #دُخ‍‌ت‍‌ری ش‍‌دم ک ع‍‌اش‍‌ق ه‍‌م‍‌ون ت‍‌اری‍‌ک‍‌ی‍‌ه .!:)️
5.0
2745
غمگین دخترانه کارما
اق‍‌‌ا ق‍‌‌اضی چ‍‌ون دخ‍‌‌ترم ب‍‌‌ای‍‌‌د خ‍‌‌ف‍‌‌ه خ‍‌‌ون ب‍‌‌گی‍‌‌رم؟
پ‍‌‌س اح‍‌‌س‍‌‌اس‍‌‌ات م‍‌‌ن چ‍‌‌ی...؟؛)🙂🖤️
5.0
7595
غمگین دخترانه قاضی حقیقت زندگی
دخ‍‌دری‍‌ ک‍‌ه‍‌ ع‍‌اش‍‌ق‍‌ رن‍‌گ‍‌ ص‍‌ورت‍‌ی‍‌ ب‍‌ود ؛ ال‍‌ان‍‌ دارع‍‌ ت‍‌و س‍‌ی‍‌اه‍‌ی‍‌ غ‍‌رق‍‌ م‍‌ی‍‌ش‍‌ه‍‌ :))️
5.0
453
غمگین دخترانه خسته زندگی خودکشی
آﻗاﻳ ﻗاﺿﻳ(:🖤🥀
#‌‌دخ‍‌ت‍‌ر ب‍‌ودن ی‍‌ع‍‌ن‍‌ی؛
#م‍‌ُردن آرزوه‍‌ات ت‍‌و س‍‌ن #ن‍‌وج‍‌وون‍‌ی"..!🖤️
5.0
2197
غمگین دخترانه سیگار خسته مغرور
-مثلا‌اگه‌یـ روز‌بمیرم ..͜
▹دلتون‌بر‌اخندعام🖤⃟🔪'
▹قهر‌کردنام‌🕷⃟🕸'
▹مسخره‌بازیام‌📓⃟🖇'
▹حرفام‌🚶🏿‍♀️⃟👣'
▹فحشام🗝⃟🥀'
▸تنگ‌نمیشح‌!?️
5.0
3482
غمگین دخترانه خودکشی
+چرا صدات گرفته؟
-سرما خوردم :)
+دستت چی شده؟
-خوردم زمین :)
+چرا نوشته هات غمگینه؟
-سبکش اینه :)
+داشتی گریه میکردی؟
-تو چشمم خاک رفته :)
+چرا ناراحتی؟
-فقط ی ذره خستم :)
+چرا همش ب ی نقطه خیره میشی؟
-اخه خوابم میاد :)
+چرا واسه همه چی دلیل الکی میاری؟
-اخه کسی درد منو نمیفهمه:)💔️
5.0
2464
غمگین دخترانه حقیقت بی تفاوت سکوت