جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های غمگین زندگی / بهترین متن غمگین زندگی [پیشنهادی]

2536 پست
متن های غمگین زندگی گلچین , تعداد 2,536 متن غمگین زندگی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های غمگین زندگی / بهترین متن غمگین زندگی [پیشنهادی]
غمگین زندگی شعر غمگین غمگین عاشقانه غمگین جدایی تنهایی غمگین غمگین شاخ غمگین تیکه دار ادبی غمگین دلتنگی غمگین سکوت غمگین غمگین مرگ موفقیت زندگی غمگین زندگی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
❮محکومیم‌ به‌ امید ، ومجبوریم‌ به‌ آرزو 🪄🖤❯

5.0
10781
𝙒𝙚 𝙖𝙧𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙙𝙚𝙢𝙣𝙚𝙙 𝙩𝙤 𝙝𝙤𝙥𝙚, 𝙖𝙣𝙙 𝙬𝙚 𝙖𝙧𝙚 𝙛𝙤𝙧𝙘𝙚𝙙 𝙩𝙤 𝙬𝙞𝙨𝙝
غمگین فلسفی حقیقت زندگی
م‍‌گ چ‍‌ن س‍‌ال‍‌م‍‌ون‍‌ه ک #ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ ت‍ری‍‌ن ا‍‌رزوم‍‌ون #م‍‌رگ‍‌ه ؟!🖤️
5.0
7058
غمگین خسته زندگی
خَـسـتـهـ تَـر اَز آنـمـ کِـ بِـگـویَـمـ بِـ چِـ عِـلَـتـ 🖤🕊️
5.0
6253
غمگین خسته زندگی

در دلم فریاد بود
در نگاهم اشک
در گلویم بغض
اما بلندتر از همه میخندیدم...!!
5.0
4313
غمگین خسته زندگی
میدونی روزی چندبار چک میکنم اکانتتو ؟:)
میام‌و میبینم آفی میرم باز میام و میبینم آفی میرم ولی وقتی میبینم آن شدی قلبم شروع میکنه‌خودشو به کوبیدن تو سینه‌ام ، ولی نمیتونم‌بهت پیام بدم و بگم که چقد بهت نیاز دارم و بگم ، دلتنگتم :)️
5.0
30570
غمگین تنهایی عشق یک طرفه دلتنگی زندگی
« قلبتو سنگ کن، همه بت پرستند..! »
‌️
5.0
39911
➖⃟🖤••𝗦𝗧𝗢𝗡𝗘 𝗨𝗥 𝗛𝗘𝗔𝗥𝗧
                    ᴇᴠᴇʀʏᴏɴᴇ ɪs ᴀɴ ɪᴅᴏʟᴀᴛᴇʀ
شاخ غمگین نامردی زندگی حقیقت
زیر خاک پُر از آدماییه که یه‌شب با دلتنگی خوابیدن و دیگه بیدار نشدن !️
5.0
7891
The underground is full of people who sleep one night with longing and never wake up again!
غمگین تنهایی دلتنگی زندگی حقیقت


م‍‌ارو اَز #ج‍‌َه‍‌َن‍‌َم م‍‌ی‍‌ت‍‌رس‍‌ون‍‌َن اِن‍‌گ‍‌ار زَم‍‌ی‍‌نِ م‍‌ون #ب‍‌ِه‍‌ِش‍‌ت‍‌ہ🗿💔!

‌️
5.0
6478
غمگین دخترانه زندگی دختر
اق‍‌‌ا ق‍‌‌اضی چ‍‌ون دخ‍‌‌ترم ب‍‌‌ای‍‌‌د خ‍‌‌ف‍‌‌ه خ‍‌‌ون ب‍‌‌گی‍‌‌رم؟
پ‍‌‌س اح‍‌‌س‍‌‌اس‍‌‌ات م‍‌‌ن چ‍‌‌ی...؟؛)🙂🖤️
5.0
5410
غمگین دخترانه قاضی حقیقت زندگی
ه‍‌رل‍‌ب‍‌خ‍‌ن‍‌دیہ‌داس‍‌ت‍‌ان‌داره‌و‌ه‍‌راش‍‌ک‌یہ‌خ‍‌اط‍‌ره !🖤️
5.0
3554
غمگین خسته زندگی
مُتنَفرمـ اَز لَحظاتي که‍ ازَمـ میپرسَن چِته‍ وَ نمیدونَمـ از کُجا بایَد شُروع کنَمـ :)️
5.0
3044
غمگین دلتنگی زندگی خسته

...ڪـــــاش زڹدڳِے هݦ حــــآݪت پـــرۅآز دآشـــݓ‌‌‌...

5.0
4739
غمگین زندگی