جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های غمگین زندگی / بهترین متن غمگین زندگی [پیشنهادی]

11363 پست
متن های غمگین زندگی گلچین , تعداد 11,363 متن غمگین زندگی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های غمگین زندگی / بهترین متن غمگین زندگی [پیشنهادی]
غمگین زندگی شعر غمگین غمگین عاشقانه غمگین جدایی تنهایی غمگین غمگین شاخ غمگین تیکه دار ادبی غمگین دلتنگی غمگین سکوت غمگین غمگین مرگ موفقیت زندگی غمگین زندگی دخترانه غمگین غمگین زندگی انگلیسی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
❮محکومیم‌ به‌ امید ، ومجبوریم‌ به‌ آرزو 🪄🖤❯

5.0
25136
𝙒𝙚 𝙖𝙧𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙙𝙚𝙢𝙣𝙚𝙙 𝙩𝙤 𝙝𝙤𝙥𝙚, 𝙖𝙣𝙙 𝙬𝙚 𝙖𝙧𝙚 𝙛𝙤𝙧𝙘𝙚𝙙 𝙩𝙤 𝙬𝙞𝙨𝙝
غمگین فلسفی حقیقت زندگی
㋛︎شاید زندگی برای همه نیست.シ︎❥︎️
5.0
12696
𝑀𝑎𝑦𝑏𝑒 𝑙𝑖𝑓𝑒 𝑖𝑠𝑛𝑡 𝑓𝑜𝑟 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦𝑏𝑜𝑑𝑦.シ︎
غمگین زندگی
« قلبتو سنگ کن، همه بت پرستند..! »
‌️
5.0
68830
➖⃟🖤••𝗦𝗧𝗢𝗡𝗘 𝗨𝗥 𝗛𝗘𝗔𝗥𝗧
                    ᴇᴠᴇʀʏᴏɴᴇ ɪs ᴀɴ ɪᴅᴏʟᴀᴛᴇʀ
شاخ غمگین نامردی زندگی حقیقت

در دلم فریاد بود
در نگاهم اشک
در گلویم بغض
اما بلندتر از همه میخندیدم...!!
5.0
9439
غمگین خسته زندگی
خَـسـتـهـ تَـر اَز آنـمـ کِـ بِـگـویَـمـ بِـ چِـ عِـلَـتـ 🖤🕊️
5.0
10674
غمگین خسته زندگی