متن کوتاه در مورد خستگی و خسته / بیو خسته | تاو بیو

متن کوتاه در مورد خسته و خستگی مناسب بیو وضعیت و .. در روبیکا تلگرام شاد و اینستاگرام و.. بصورت محبوبترین ها در بزرگترین سایت متن کوتاه جهان انگلیسی و ترجمه | خسته مانده سیر کسل بیزار خستم
نمایش بصورت استوری
ن‍‌ه‍‌ ب‍‌ی‍‌م‍‌ار‍م ن‍‌ه‍‌ خ‍‌و‍ش‍‌ح‍‌ال‍‌م ن‍‌ه‍‌ از ح‍‌ال‍‌م؛ خ‍‌ب‍‌ر ‍دار‍م گ‍‌ه‍‌ی ب‍‌ا ‍دل گ‍‌ه‍‌ی ب‍‌ا ‍ج‍‌ان گ‍‌ه‍‌ی از ه‍‌ر ‍دو ب‍‌ی‍‌زار‍م 🙃🖤✨ # خسته # سکوت # حقیقت # قهر کپی
1 1 فونت S.T

~["میخندَم بِه جَهانی کِه غَمش رٰا بِه رُخ مٰا میکِشَد!:)"]

 

# خسته # سکوت کپی
154.5K 576.8K فونت Hani
[ من چنانم که محال است کسی "درڪ" کند! ] # خسته کپی
47.2K 219.3K فونت ʜᴏssᴇɪɴ

من به غمگین ترین حالت ممکن شادم :)
(تو به آشوب دلم ثانیه ای فکر نکن)!

# خسته کپی
57.5K 269.6K فونت Fatemeh Parna

ممکنه از واقعیت خسته بشی،اما از رویاها هرگز...!

 

# خسته کپی

ᵞᴼᵁ ᴹᴬᵞ ᴳᴱᵀ ᵀᴵᴿᴱᴰ ᴼᶠ ᴿᴱᴬᴸᴵᵀᵞ, ᴮᵁᵀ ᴺᴱᵛᴱᴿ ᴼᶠ ᴰᴿᴱᴬᴹˢ!

COPY
127.1K 619.9K فونت SƎ⊥∀ᴚƎH 💫

ح‍‌ک‍‌ای‍‌ت ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌يہ؟!
‍وق‍‌ت‍‌ي داغ‍‌ون‍‌ي ف‍‌قد یہ ن‍‌ف‍‌ر م‍‌ی‍‌ت‍‌ونہ آروم‍‌ت ک‍‌نہ اون‍‌م ه‍‌م‍‌ون‍‌یہ کح داغ‍‌ون‍‌ت ک‍‌رد‍ه.¡

# لاشی # خسته کپی
96.3K 505.7K فونت ‌φατłαmツ


~["گاهی مجبورم بُغضمو
با قهقهه های بلند خفع کنم،،
تا نگن دیدین شکست!"]

# خسته کپی
28.4K 170.7K فونت Hani
من غمگین ترین دختر شوخ دنیام👩‍🦯🖤 # خسته کپی
23.0K 154.0K فونت ʜᴏssᴇɪɴ

عجب بیهوده تکراریست دنیا؛

# خسته # نامردی کپی
42.0K 293.4K فونت Honey

!••͜هَرچی‌فِکرشو‌میکُنَم"‹🌙⃟🕸⃟›″
!••͜آخَرش‌بِع‌این‌میرصَم‌کِع"‹🥀⃟🍂⃟›!
••͜فَقَط‌بآ‌ #مَرگ‌ میتونَم‌بِشَم‌"‹🔞⃟🕯⃟›!
••͜عَزیز‌ #دِل‌ هَمَتون"‹🖇 ⃟🖤

# خسته کپی
14.3K 109.0K فونت 𝐍𝐀𝐙𝐋𝐈𝐖
نصب اپ اندروید تاوبیو :
نصب مستقیم نصب از بازار

حوصلع! ســـر! 😶
عشقـــ! پر! 💔
چشمـــ! تر! 😢
مخـــ! رد! 🤯
ســر! درد! 🤕
مغز! هنگــــــ 🥴
دلــ! تنگـــ! 🥺
خستعــ نباشیـــ سر نوشتــ... 😊

# خسته کپی
25.8K 204.0K فونت Arezoo Aryan


خسته از خنده هایِ غمگین!(:🖤
‌‌ # خسته کپی
‌ ‌
• 𝓣𝓲𝓻𝓮𝓭 𝓸𝓯 𝓼𝓪𝓭 𝓵𝓪𝓾𝓰𝓱𝓼 •
COPY
23.8K 193.6K فونت Fariba💖
« نیازمندِ آرامـش..! » # خسته # آرامش کپی
○━━─ ᴺᴱᴱᴰ ᴾᴱᴬᶜᴱ •͜• ──⇆ COPY
34.7K 330.3K فونت ʜᴏssᴇɪɴ
« خیلی سخته از دنیا فقط خودتو داشته باشی» # خسته کپی
○━─It's difficult all of things you have in your life just yourself──⇆ COPY
39.7K 401.4K فونت ʜᴏssᴇɪɴ
دوست دارما،خیلیم دوست دارم،ولی چ فایده مال یکی دیگه ای💔... # عشق یک طرفه # خسته # نامردی کپی
4 54 فونت Anamir772

« خسته از خنده هاي غمگین..! »
‌‌

# خسته کپی●━─ᵀᴵᴿᴱᴰ ᴼᶠ ˢᴬᴰ ᴸᴬᵁᴳᴴᵀᴱᴿ ──⇆

COPY
103.8K 1.14M فونت Marzie Vali
« درسته‌تَنهایي‌ترسناکه‌ولی‌آدما‌ترسناک‌ترن..! » # خسته کپی
🌨⃤••𝗟𝗢𝗡𝗘𝗟𝗜𝗡𝗘𝗦𝗦 𝗜𝗦 𝗦𝗖𝗔𝗥𝗬
ʙᴜᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ᴀʀᴇ ᴍᴏʀᴇ sᴄᴀʀʏ..! COPY
31.4K 373.9K فونت ʜᴏssᴇɪɴ

برای هم آرامش باشید، همه خسته‌ایم.

# خسته # آرامش کپی

          ───• · · · ⌞🧡⌝ · · · •───
 𝓑𝓮 𝓟𝓮𝓪𝓬𝓮𝓯𝓾𝓵 𝓕𝓸𝓻 𝓔𝓪𝓬𝓱 𝓞𝓽𝓱𝓮𝓻
             𝓦𝓮'𝓻𝓮 𝓐𝓵𝓵 𝓣𝓲𝓻𝓮𝓭

COPY
89.5K 1.08M فونت ʜᴏssᴇɪɴ
︲دݪ صࢪد شدم عز همہ چۍ . .💊🌚🥀 # خسته کپی
` 𝑫𝒆𝒍 𝒔𝒓𝒅 𝒔𝒉𝒐𝒅𝒎 𝒂𝒛 𝒉𝒎𝒆 𝒄𝒉𝒊 . . COPY
7.2K 88.6K فونت ʜᴏssᴇɪɴ
رنگین کمون زندگی ما خیلی وقته سیاه و سفیده:) # زندگی # خسته کپی
11.1K 145.4K فونت ʜᴏssᴇɪɴ