جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های خسته انگلیسی / بهترین متن خسته [پیشنهادی]

2310 پست
متن های خسته گلچین به زبان انگلیسی , تعداد 2,310 متن خسته انگلیسی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های خسته انگلیسی / بهترین متن خسته [پیشنهادی]
خسته خسته - جدیدها خسته عربی خسته ترکی کوتاه خسته بلند خسته
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
درسته که میخندم...
ولی هیچوقت خوشحال نبودم:)🖤️
5.0
32590
🖤...𝐸𝓈 𝓈𝓉𝒾𝓂𝓂𝓉, 𝒹𝒶𝓈𝓈 𝒾𝒸𝒽 𝓁𝒶𝒸𝒽𝑒, 𝒶𝒷𝑒𝓇 𝒾𝒸𝒽 𝓌𝒶𝓇 𝓃𝒾𝑒 𝑔𝓁ü𝒸𝓀𝓁𝒾𝒸𝒽
غمگین خسته سکوت
نصب برنامه اندروید تاوبیو
ܢ̣ߺܨ ࡅߺ߳ܦ߭ߊ‌᠀ࡅߺ߳ࡉ‌ ࡅߺ߲ܘ‌ ܣܩܘ‌ ܟ݆ࡅ࡙ߺߺߺܝ̇...)️
5.0
152835
(...𝑰𝒏𝒅𝒊𝒇𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒕 𝒕𝒐 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈
انگلیسی خسته
اگ میتونستی ذهنمو بخونی،اشک میریختی..!️
5.0
8329
If you could read my mind, you would cry..!
غمگین خسته
مشابه ها
بعضی‌ چیزا‌ قلبتو میشکنن‌ ولی‌ دیدتو درست‌ میکنن🫀:)️
5.0
15615

𝑺𝒐𝒎𝒆𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈𝒔 𝒃𝒓𝒆𝒂𝒌 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕 𝒃𝒖𝒕 𝒇𝒊𝒙 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏 🫀:)
عاشقانه غمگین خسته عشق یک طرفه مغرور
ما‌پشت‌هزاران‌لبخند‌خود‌مرده‌ایم:)🌱🖤️
5.0
50182
WE ᴬᴿᴱ ᴰᴱᴬᴰ ᴮᴱᴴᴵᴺᴰ ᴼᵁᴿ ᵀᴴᴼᵁˢᴬᴺᴰˢ ᴼᶠ ˢᴹᴵᴸᴱˢ
غمگین تنهایی خسته

زندگی یک شوخیه بی رحمانست..

5.0
97165

     ╭───────────╮
     ༆Life is a cruel joke ...
     ╰───────────╯

انگلیسی خدا زندگی خسته شکلک
نسل ماهیچوقت پیر نمیشه همه‌ ما تو جوونی مُردیم :)❤️‍🩹️
5.0
20446
‌‌𝑂𝑢𝑟 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑊𝑖𝑙𝑙 𝑁𝑒𝑣𝑒𝑟 𝐺𝑒𝑡 𝑂𝑙𝑑;
      ‌‌ 𝑊𝑒'𝑣𝑒 𝐴𝑙𝑙 𝐷𝑖𝑒𝑑 𝐼𝑛 𝑂𝑢𝑟 𝑌𝑜𝑢𝑡𝒉!    ❤️‍🩹
شاخ غمگین خسته دلتنگی حاضر جوابی
نیاز دارم به شبی ک فردایی نداشته باشه:)️
5.0
24424
내일이 없는 밤이 정말 필요해.⚰️!
غمگین خسته خودکشی
گاهی لبخند می‌زنی، ولی دلت می‌خواد گریه کنی.
حرف می‌زنی، ولی دلت می‌خواد سکوت کنی.
وانمود می‌کنی که خوشحالی، ولی نیستی...️
5.0
4354
Sometimes you smile, but you wanna cry.
You talk but you wanna be quiet.
You pretend like you're happy, but you aren't...
غمگین انگلیسی خسته
اینکه نمردی معنیش این نیست که زنده‌ای!️
5.0
5822
‌̶U̶̶N̶̶B̶̶E̶̶I̶̶N̶̶G̶ ̶D̶̶E̶̶A̶̶D̶ ̶I̶̶S̶̶N̶’̶T̶ ̶B̶̶E̶̶I̶̶N̶̶G̶ ̶A̶̶L̶̶I̶̶V̶̶E̶!☻
غمگین انگلیسی خسته خودکشی
ܩܢܚ݅ࡅ߳ܝ‌ܭ ܩوܝ‌ܥ‌‌ ܝ̇ߺظܝ‌ ܟܿیܠܨ وܦ̈ࡅ߳ܘ ܥ‌‌ߊ‌ܫ̇وܝ̇ߺܘ ܠطܦ̇ߊ ߊ‌وܝ‌ߊ ܥ‌‌ܝ‌ܭ ܭܝ̇ߺیܥ‌‌ ܢ̣ߊ ࡅ߳ܢܚ݅ܭܝ‌️
5.0
6728
𝕿𝖍𝖊 𝖘𝖚𝖇𝖘𝖈𝖗𝖎𝖇𝖊𝖗 𝖎𝖓 𝖖𝖚𝖊𝖘𝖙𝖎𝖔𝖓 𝖍𝖆𝖘 𝖇𝖊𝖊𝖓 𝖍𝖔𝖙 𝖋𝖔𝖗 𝖆 𝖑𝖔𝖓𝖌 𝖙𝖎𝖒𝖊, 𝖕𝖑𝖊𝖆𝖘𝖊 𝖚𝖓𝖉𝖊𝖗𝖘𝖙𝖆𝖓𝖉 𝖍𝖊𝖗, 𝖙𝖍𝖆𝖓𝖐 𝖞𝖔𝖚
غمگین خسته
╭┈─────── 「⚡️」

‌ گاهی اوقات از همه چی خسته ای
حتی خودت... (: 🖤🖇️
5.0
14501

Sometimes you are tired of everything
Even yourself... (: 🖤🖇

غمگین خسته
#𝖡𝗂𝗈 🖤'🔥 ꜄
‌عادت کن به وجود کسی عادت نکنی🌚️
5.0
79


🖤🔥𝙜𝙚𝙩 𝙪𝙨𝙚𝙙 𝙩𝙤 𝙣𝙤𝙩 𝙗𝙚𝙞𝙣𝙜 𝙪𝙨𝙚𝙙 𝙩𝙤 𝙖𝙣𝙮𝙤𝙣𝙚.
غمگین تنهایی خسته دلتنگی نامردی
«این دُنیا یِه زِندونِ با میله‌هاے نامَرئیه...»️
4.9
1975
‌ ‌‌ ‌ «...Tʜɪs ᴡᴏʀʟᴅ ɪs ᴀ ᴘʀɪsᴏɴ ᴡɪᴛʜ ɪɴᴠɪsɪʙʟᴇ ʙᴀʀs»
انگلیسی غمگین خسته

بعضی اوقات حتی گریه کردنم ارومت نمیکنه،
‌فقط نیاز داری تو سکوت خودتو بکشی.....

4.9
1778

𝒮𝑜𝓂𝓉𝒾𝓂𝑒𝓈 𝑒𝓋𝑒𝓃 𝒸𝓇𝓎𝒾𝓃𝑔 𝓌𝑜𝓃𝓉 𝒽𝑒𝓁𝓅
!...𝓎𝑜𝓊 𝒿𝓊𝓈𝓉 𝓃𝑒𝑒𝒹 𝓉𝑜 𝓀𝒾𝓁𝓁 𝓎𝑜𝓊𝓇𝓈𝑒𝓁𝒻 𝒾𝓃 𝓉𝒽𝑒 𝓈𝒾𝓁𝑒𝓃𝒸𝑒

غمگین انگلیسی تیکه دار خسته
از تڪرار روزاے مثل هم خستم..! ‌:(️
5.0
2429
𝗜'𝗠 𝗧𝗜𝗥𝗘𝗗 𝗢𝗙
𝗧𝗛𝗘 ʀᴇᴘᴇᴛɪᴛɪᴏɴ ᴏғ
ɪᴅᴇɴᴛɪᴄᴀʟ ᴅᴀʏs
غمگین خسته زندگی
اومدمـ از دݪخوشیامـ بنویسمـ نوڪ مدادمـ شڪستـ....🖤🔗️
5.0
42960
شاخ غمگین خسته
پرواز فقط سقوطی زیباست :)🪐🍂☕️
5.0
934
🪐🍂☕(:Flying is just a beautiful fall
فلسفی خسته

برای هم آرامش باشید، همه خسته‌ایم.

5.0
13140

          ───• · · · ⌞🧡⌝ · · · •───
 𝓑𝓮 𝓟𝓮𝓪𝓬𝓮𝓯𝓾𝓵 𝓕𝓸𝓻 𝓔𝓪𝓬𝓱 𝓞𝓽𝓱𝓮𝓻
             𝓦𝓮'𝓻𝓮 𝓐𝓵𝓵 𝓣𝓲𝓻𝓮𝓭

غمگین انگلیسی خسته آرامش


خسته‌ از‌ خنده‌های‌ غمگین . . !
5.0
6041
‌ ‌
‌‌ ‌ 🤍⃟ ‌ᴛɪʀᴇᴅ ᴏғ sᴀᴅ sᴍɪʟᴇs
‌ ‌╰─────•◈•──────╯

غمگین انگلیسی خسته


خسته‌ترازاونی‌ام‌ڪه‌اهمیت‌بدم

5.0
12861
𝙏𝙊𝙊 𝙏𝙄𝙍𝙀𝘿 𝙏𝙊 𝘾𝘼𝙍𝙀

شاخ انگلیسی خسته