جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های کوتاه خسته / بهترین بیو های خسته [پیشنهادی]

14598 پست
متن های خسته گلچین بصورت کوتاه , تعداد 14,598 متن خسته به ترتیب بهترین ها برای بیو و تکست های یک خطی متن های کوتاه خسته / بهترین بیو های خسته [پیشنهادی]
خسته خسته - جدیدها خسته عربی خسته انگلیسی خسته ترکی بلند خسته
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
میدونستم مهم #نیستم ولی دیگه نه اینقد :)🖤️
5.0
143772
غمگین خسته
#روح ه‍‌ایِ مُ‍‌ردِه دَرونِ ت‍‌اب‍‌‌وتے بہ اِس‍‌م ت‍‌َن .:)️
5.0
39660
Die Seelen der Toten im Sarg mit deinem Namen. :)
غمگین خسته بی تفاوت
مشابه ها

زندگی یک شوخیه بی رحمانست..

5.0
97983

     ╭───────────╮
     ༆Life is a cruel joke ...
     ╰───────────╯

انگلیسی خدا زندگی خسته شکلک
و قݪب هایے از جنس درد و خنده هایے از جنس دروغ..!️
5.0
12910
𝐴𝑛𝑑 ℎ𝑒𝑎𝑟𝑡𝑠 𝑚𝑎𝑑𝑒 𝑜𝑓 𝑝𝑎𝑖𝑛 𝑎𝑛𝑑 𝑠𝑚𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑑𝑒 𝑜𝑓 𝑙𝑖𝑒𝑠
غمگین خسته حقیقت دروغ
بـِ آدَما عادَت نَـڪُن،
یِ روزے هَمَشون تَرڪِت میـڪُنَنَ:/彡️
5.0
19182
𝒟ℴ𝓃'𝓉 ℊℯ𝓉 𝓊𝓈ℯ𝒹 𝓉ℴ ℘ℯℴ℘ℓℯ, ℴ𝓃ℯ 𝒹𝒶𝒴 𝓉ℎℯ𝒴 𝓌𝒾ℓℓ 𝒶ℓℓ ℓℯ𝒶𝓋ℯ 𝒴ℴ𝓊:/
شاخ غمگین خسته حقیقت نامردی
هَرروز خَستْه تَر از دیرُوزِ:)️
5.0
1132
"𝖾𝗏𝖾𝗋𝗒𝖽𝖺𝗒 𝗆𝗈𝗋𝖾 𝗍𝗂𝗋𝖾𝖽 𝗍𝗁𝖺𝗇 𝗒𝖾𝗌𝗍𝖾𝗋𝖽𝖺𝗒"
غمگین خسته


خسته‌ از‌ خنده‌های‌ غمگین . . !
5.0
6069
‌ ‌
‌‌ ‌ 🤍⃟ ‌ᴛɪʀᴇᴅ ᴏғ sᴀᴅ sᴍɪʟᴇs
‌ ‌╰─────•◈•──────╯

غمگین انگلیسی خسته