بیو جدایی برای پروفایل تلگرام و اینستاگرام و.. |تکست کوتاه بزرگترین سایت بیو ایران

بیو جدایی مخصوص پروفایل تلگرام و اینستاگرام در بزرگترین سایت بیو ایران . یعنی متن های خیلی کوتاه و جالب با هدف جدایی را میتوانید در تاو بیو بخوانید و کپی کنید. بهترین و جدیدترین بیو های کوتاه جدایی به انتخاب کاربران .. بیو جدایی مخصوص پروفایل تلگرام و اینستاگرام در بزرگترین سایت بیو ایران . یعنی متن های خیلی کوتاه و جالب با هدف جدایی را میتوانید در تاو بیو بخوانید و کپی کنید. بهترین و جدیدترین بیو های کوتاه جدایی به انتخاب کاربران ..

به دنبال من خواهی گشت درآدم های بعدی...

21 بار کپی 1,085 آزیتا

انکه بی جرم برنجیدو به تیغم زد و رفت بازش ارید خدا را که صفایی بکنیم

8 بار کپی 1,159 حوریه

ما گذشتیم از آنچه که در گذرمان بود

12 بار کپی 776 جمیل

 یکبـاره چرا
قَطعِ نظر می‌کنی از مـا..؟💔

3 بار کپی 509

خداحافظ اگه میگی دلت رو میزنم میرم
خداحافظ تو آروم باش اگر مشکل منم میرم

34 بار کپی 8,182

به خدا دلت برام یکم دیگ تنگ میشه...

6 بار کپی 1,023

99% مواقع پشت هر سگ شدنی یه دلتنگی وجود داره..!

70 بار کپی 842

گورپدر تمام این قافیه ها
لعنتی حال دلم سخت خراب است بیا ...

159 بار کپی 8,203

اگه چیزی گفتم که ناراحت شدی بگو دوباره بگم..

167 بار کپی 3,254

مشكل از اونجايي شروع ميشه كه اول عاشق ميشيم ، بعد همديگرو ميشناسيم ...😏

67 بار کپی 1,003

هیچ حسی،
بدتر از این نیست
فکر کنی قبلا بیشتر دوست داشت

67 بار کپی 883

مِهربون نَباشید مِهربونا تِکراری میشَن!🖤

81 بار کپی 942

من همونیم که بیشتر از همه اهمیت میدم
 و از همه بی اهمیت ترم :)

102 بار کپی 1,487

اَشکام تَنها چیزیهِ ڪ از رابطه ام با تو برام موندع!:)

74 بار کپی 1,035

مشکل خیلیامونم اینه که با آدمای بد خاطره های خیلی خوب ساختیم..🥀

101 بار کپی 3,553

خندم میگره وقتی با التماس اومدی
با ادعا رفتی 😹🖕🏿🌿🔥🌪

78 بار کپی 1,032

[ ‏گفت تو که میخوای آخرش بری لااقل یه وقتی برو که حالمون خوب باشه، بذار آخرین خاطرت صدای خندت باشه:) ]

63 بار کپی 882

مثلا قول داده بودیم کنار هم عصا به دست راه بریما ;)
 

84 بار کپی 2,172

من آرزوی خوشبختی و این چرت و پرتا بَلد نیسم اگه سَهمِ یکی دیگه شُدی ایشالا بِمیره:/🖤

77 بار کپی 888

چو دلت با من نباشد،همنشینی سود نیست

83 بار کپی 1,899

میـخــواے بـــرے بــرو🚶
خـــدا بـہ همـــراتــ👋🏻

148 بار کپی 5,535

میخوام امشب قصه ی زندگیمو براتون بگم
ب نام خدا دلیل زندگی کردنم رف:)💔🥀

112 بار کپی 2,175

🎐 مـن اقیـانوس بودم تـو رودهـا رو میخـواستی؛ مـن مـاه بودم تـو ستـاره‌ها رو دنبـال کردی..🌱

ɪ ᴡᴀs ᴛʜᴇ ᴏᴄᴇᴀɴ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴᴛᴇᴅ ʀɪᴠᴇʀs; ɪ ᴡᴀs ᴛʜᴇ ᴍᴏᴏɴ ʏᴏᴜ ᴄʜᴀsᴇᴅ ᴛʜᴇ sᴛᴀʀs..

573 بار کپی 31,499

. 🎐 وقتى يـه بـار احـسـاس كردين كسـى ازتـون اجتنـاب كرد ديگـه مزاحـمش نشيـد..🌱

ᴏɴᴇs ʏᴏᴜ ғᴇᴇʟ ʏᴏᴜ'ʀᴇ ᴀᴠᴏɪᴅᴇᴅ ʙʏ sᴏᴍᴇᴏɴᴇ ɴᴇᴠᴇʀ ᴅɪsᴛᴜʀʙ ᴛʜᴇᴍ ᴀɢᴀɪɴ..

565 بار کپی 29,597

تو رفته ای و من هنوز ادامه میدمت

83 بار کپی 3,520
ارسال بیو