بیو جدایی برای پروفایل تلگرام و اینستاگرام و.. |تکست کوتاه بزرگترین سایت بیو ایران

بیو جدایی مخصوص پروفایل تلگرام و اینستاگرام در بزرگترین سایت بیو ایران . یعنی متن های خیلی کوتاه و جالب با هدف جدایی را میتوانید در تاو بیو بخوانید و کپی کنید. بهترین و جدیدترین بیو های کوتاه جدایی به انتخاب کاربران .. بیو جدایی مخصوص پروفایل تلگرام و اینستاگرام در بزرگترین سایت بیو ایران . یعنی متن های خیلی کوتاه و جالب با هدف جدایی را میتوانید در تاو بیو بخوانید و کپی کنید. بهترین و جدیدترین بیو های کوتاه جدایی به انتخاب کاربران ..

به دنبال من خواهی گشت درآدم های بعدی...

57 6,014 آزیتا

انکه بی جرم برنجیدو به تیغم زد و رفت بازش ارید خدا را که صفایی بکنیم

18 9,352 حوریه

ما گذشتیم از آنچه که در گذرمان بود

37 4,203 جمیل

 یکبـاره چرا
قَطعِ نظر می‌کنی از مـا..؟💔

4 3,363

خداحافظ اگه میگی دلت رو میزنم میرم
خداحافظ تو آروم باش اگر مشکل منم میرم

88 38,892

به خدا دلت برام یکم دیگ تنگ میشه...

26 8,825

99% مواقع پشت هر سگ شدنی یه دلتنگی وجود داره..!

133 17,047

گورپدر تمام این قافیه ها
لعنتی حال دلم سخت خراب است بیا ...

243 38,539

اگه چیزی گفتم که ناراحت شدی بگو دوباره بگم..

312 17,398

مشكل از اونجايي شروع ميشه كه اول عاشق ميشيم ، بعد همديگرو ميشناسيم ...😏

82 9,088

هیچ حسی،
بدتر از این نیست
فکر کنی قبلا بیشتر دوست داشت

88 9,427

مِهربون نَباشید مِهربونا تِکراری میشَن!🖤

152 7,699

من همونیم که بیشتر از همه اهمیت میدم
 و از همه بی اهمیت ترم :)

171 9,424

اَشکام تَنها چیزیهِ ڪ از رابطه ام با تو برام موندع!:)

107 6,055

مشکل خیلیامونم اینه که با آدمای بد خاطره های خیلی خوب ساختیم..🥀

205 21,725

خندم میگره وقتی با التماس اومدی
با ادعا رفتی 😹🖕🏿🌿🔥🌪

121 6,051

[ ‏گفت تو که میخوای آخرش بری لااقل یه وقتی برو که حالمون خوب باشه، بذار آخرین خاطرت صدای خندت باشه:) ]

79 9,412

مثلا قول داده بودیم کنار هم عصا به دست راه بریما ;)
 

131 17,516

من آرزوی خوشبختی و این چرت و پرتا بَلد نیسم اگه سَهمِ یکی دیگه شُدی ایشالا بِمیره:/🖤

136 9,430

چو دلت با من نباشد،همنشینی سود نیست

131 16,990

میـخــواے بـــرے بــرو🚶
خـــدا بـہ همـــراتــ👋🏻

299 30,432

میخوام امشب قصه ی زندگیمو براتون بگم
ب نام خدا دلیل زندگی کردنم رف:)💔🥀

227 20,174

🎐 مـن اقیـانوس بودم تـو رودهـا رو میخـواستی؛ مـن مـاه بودم تـو ستـاره‌ها رو دنبـال کردی..🌱

ɪ ᴡᴀs ᴛʜᴇ ᴏᴄᴇᴀɴ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴᴛᴇᴅ ʀɪᴠᴇʀs; ɪ ᴡᴀs ᴛʜᴇ ᴍᴏᴏɴ ʏᴏᴜ ᴄʜᴀsᴇᴅ ᴛʜᴇ sᴛᴀʀs..

2,054 220,555

. 🎐 وقتى يـه بـار احـسـاس كردين كسـى ازتـون اجتنـاب كرد ديگـه مزاحـمش نشيـد..🌱

ᴏɴᴇs ʏᴏᴜ ғᴇᴇʟ ʏᴏᴜ'ʀᴇ ᴀᴠᴏɪᴅᴇᴅ ʙʏ sᴏᴍᴇᴏɴᴇ ɴᴇᴠᴇʀ ᴅɪsᴛᴜʀʙ ᴛʜᴇᴍ ᴀɢᴀɪɴ..

1,709 177,044

تو رفته ای و من هنوز ادامه میدمت

151 37,851
ارسال بیو