بیو جدایی برای پروفایل تلگرام و اینستاگرام و.. |تکست کوتاه بزرگترین سایت بیو ایران

بیو جدایی مخصوص پروفایل تلگرام و اینستاگرام در بزرگترین سایت بیو ایران . یعنی متن های خیلی کوتاه و جالب با هدف جدایی را میتوانید در تاو بیو بخوانید و کپی کنید. بهترین و جدیدترین بیو های کوتاه جدایی به انتخاب کاربران .. بیو جدایی مخصوص پروفایل تلگرام و اینستاگرام در بزرگترین سایت بیو ایران . یعنی متن های خیلی کوتاه و جالب با هدف جدایی را میتوانید در تاو بیو بخوانید و کپی کنید. بهترین و جدیدترین بیو های کوتاه جدایی به انتخاب کاربران ..

به دنبال من خواهی گشت درآدم های بعدی...

35 بار کپی 3,392 آزیتا

انکه بی جرم برنجیدو به تیغم زد و رفت بازش ارید خدا را که صفایی بکنیم

13 بار کپی 3,809 حوریه

ما گذشتیم از آنچه که در گذرمان بود

24 بار کپی 2,476 جمیل

 یکبـاره چرا
قَطعِ نظر می‌کنی از مـا..؟💔

4 بار کپی 1,881

خداحافظ اگه میگی دلت رو میزنم میرم
خداحافظ تو آروم باش اگر مشکل منم میرم

65 بار کپی 20,980

به خدا دلت برام یکم دیگ تنگ میشه...

20 بار کپی 3,551

99% مواقع پشت هر سگ شدنی یه دلتنگی وجود داره..!

85 بار کپی 3,974

گورپدر تمام این قافیه ها
لعنتی حال دلم سخت خراب است بیا ...

204 بار کپی 21,169

اگه چیزی گفتم که ناراحت شدی بگو دوباره بگم..

249 بار کپی 9,744

مشكل از اونجايي شروع ميشه كه اول عاشق ميشيم ، بعد همديگرو ميشناسيم ...😏

75 بار کپی 3,902

هیچ حسی،
بدتر از این نیست
فکر کنی قبلا بیشتر دوست داشت

81 بار کپی 3,889

مِهربون نَباشید مِهربونا تِکراری میشَن!🖤

113 بار کپی 3,464

من همونیم که بیشتر از همه اهمیت میدم
 و از همه بی اهمیت ترم :)

144 بار کپی 4,731

اَشکام تَنها چیزیهِ ڪ از رابطه ام با تو برام موندع!:)

98 بار کپی 3,316

مشکل خیلیامونم اینه که با آدمای بد خاطره های خیلی خوب ساختیم..🥀

159 بار کپی 11,374

خندم میگره وقتی با التماس اومدی
با ادعا رفتی 😹🖕🏿🌿🔥🌪

99 بار کپی 3,313

[ ‏گفت تو که میخوای آخرش بری لااقل یه وقتی برو که حالمون خوب باشه، بذار آخرین خاطرت صدای خندت باشه:) ]

74 بار کپی 3,882

مثلا قول داده بودیم کنار هم عصا به دست راه بریما ;)
 

109 بار کپی 7,901

من آرزوی خوشبختی و این چرت و پرتا بَلد نیسم اگه سَهمِ یکی دیگه شُدی ایشالا بِمیره:/🖤

116 بار کپی 3,894

چو دلت با من نباشد،همنشینی سود نیست

102 بار کپی 7,256

میـخــواے بـــرے بــرو🚶
خـــدا بـہ همـــراتــ👋🏻

233 بار کپی 16,824

میخوام امشب قصه ی زندگیمو براتون بگم
ب نام خدا دلیل زندگی کردنم رف:)💔🥀

176 بار کپی 7,921

🎐 مـن اقیـانوس بودم تـو رودهـا رو میخـواستی؛ مـن مـاه بودم تـو ستـاره‌ها رو دنبـال کردی..🌱

ɪ ᴡᴀs ᴛʜᴇ ᴏᴄᴇᴀɴ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴᴛᴇᴅ ʀɪᴠᴇʀs; ɪ ᴡᴀs ᴛʜᴇ ᴍᴏᴏɴ ʏᴏᴜ ᴄʜᴀsᴇᴅ ᴛʜᴇ sᴛᴀʀs..

1,265 بار کپی 108,857

. 🎐 وقتى يـه بـار احـسـاس كردين كسـى ازتـون اجتنـاب كرد ديگـه مزاحـمش نشيـد..🌱

ᴏɴᴇs ʏᴏᴜ ғᴇᴇʟ ʏᴏᴜ'ʀᴇ ᴀᴠᴏɪᴅᴇᴅ ʙʏ sᴏᴍᴇᴏɴᴇ ɴᴇᴠᴇʀ ᴅɪsᴛᴜʀʙ ᴛʜᴇᴍ ᴀɢᴀɪɴ..

1,104 بار کپی 90,941

تو رفته ای و من هنوز ادامه میدمت

117 بار کپی 16,615
ارسال بیو