جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های کوتاه جدایی / بهترین بیو های جدایی [پیشنهادی]

1657 پست
متن های جدایی گلچین بصورت کوتاه , تعداد 1657 متن جدایی به ترتیب بهترین ها برای بیو و تکست های یک خطی متن های کوتاه جدایی / بهترین بیو های جدایی [پیشنهادی]
غمگین جدایی جدایی عاشقانه شکست عشقی جدایی از خیانت
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
- ولے بيخيالِ ڪسایے بشين،
كه حواسشون به شما نيست! :)🖤 ️
4.9
3269
𖤐⃟🖤••●𝖉𝖔𝖓'𝖙 𝖈𝖆𝖗𝖊 𝖆𝖇𝖔𝖚𝖙 𝖙𝖍𝖊 𝖕𝖊𝖔𝖕𝖑𝖊,
𝖜𝖍𝖔 𝖎𝖌𝖓𝖔𝖗𝖊 𝖞𝖔𝖚..! :)
عاشقانه جدایی عشق یک طرفه
مشابه ها
اگه بیای همه چیز شدنیه حتی خوب شدن حال من:)️
5.0
330
جدایی دلتنگی
‌‌‌‌‌‌
برگرد نزار اینا به اشکام بخندن...:)

↜.⿻ ️
5.0
8233
𝐶𝑜𝑚𝑒 𝑏𝑎𝑐𝑘;
𝑑𝑜𝑛'𝑡 𝑙𝑒𝑡 𝑡𝒉𝑒𝑚 𝑙𝑎𝑢𝑔𝒉 𝑎𝑡 𝑚𝑦 𝑐𝑟𝑖𝑒𝑠
غمگین جدایی دلتنگی خسته
فـَرامـوشـِت نـَکـَردم فـَقـَد بــے خـیـال شـُدَم...️
5.0
2134
جدایی بی تفاوت

لــعنت به اخـرین بارے ڪه بغلتـڪـردمـو نـمیدونستم اخرین باره ...:)

5.0
4062
غمگین جدایی دلتنگی

    
«قولای بعضیام فقط آلودگی صوتیه »️
5.0
651
𝗦𝗢𝗠𝗘 𝗣𝗥𝗢𝗠𝗜𝗦𝗘𝗦
ᴀʀᴇ ᴊᴜsᴛ sᴏᴜɴᴅ ᴘᴏʟʟᴜᴛɪᴏɴ
جدایی خیانت نامردی
آنچه در #یادش نَمانده #یادِ ماست...!️
5.0
399
THE ONLY THING SHE DOESN'T
REMEMBER, 𝗜𝗦 𝗠𝗘!
غمگین جدایی متفرقه
انگار نمی‌شه تو از ذهنم بری..🕸🪨.️
5.0
3448
𝓘 𝓬𝓪𝓷'𝓽 𝓼𝓮𝓮𝓶 𝓽𝓸 𝓰𝓮𝓽 𝔂𝓸𝓾 𝓸𝓾𝓽 𝓸𝓯 𝓶𝔂 𝓶𝓲𝓷𝓭...^_^
غمگین جدایی دلتنگی