جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن کوتاه انگلیسی جدایی مناسب بیوگرافی با ترجمه [ گلچین ⭐️ ]

417 پست
متن کوتاه جدایی بصورت انگلیسی با معنی مناسب بیوگرافی انگلیسی جدایی واتساپ و اینستاگرام و .. گلچین شده از زیباترین متن های انگلیسی جدایی و کات کردن جدابودن در بزرگترین سایت متن کوتاه ایران یعنی تاوبیو ...
غمگین جدایی جدایی عاشقانه شکست عشقی جدایی از خیانت جدایی جدایی - جدیدها جدایی عربی جدایی ترکی کوتاه جدایی کوتاه جدایی - جدیدها بلند جدایی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
میشِع بَرگَردی مَن شَدیداً بِهِت نیاز دآرَََََََََََم.️
5.0
5014
𝒞𝒶𝓃 𝒴ℴ𝓊 𝒸ℴ𝓂ℯ 𝒷𝒶𝒸𝓀, ℐ 𝓃ℯℯ𝒹 𝒴ℴ𝓊 𝒷𝒶𝒹ℓ𝒴
غمگین جدایی عشق یک طرفه دلتنگی

فراموشم نکن
حتی اگه هیچوقت دلت برام تنگ نشد :)

5.0
1696

𝔇𝔬𝔫'𝔱 𝔣𝔬𝔯𝔤𝔢𝔱 𝔪𝔢
𝔈𝔳𝔢𝔫 𝔦𝔣 𝔶𝔬𝔲 𝔫𝔢𝔳𝔢𝔯 𝔪𝔦𝔰𝔰 𝔪𝔢
جدایی عشق یک طرفه دلتنگی
⟪ تمومِ روزهامو با فکـرِ طُ میگذرونَم..! ⟫️
5.0
9068
⠀𝐼 𝑆𝑝𝑒𝑛𝑑 𝐴𝑙𝑙 𝑀𝑦 𝐷𝑎𝑦𝑠
⠀𝑇𝘩𝑖𝑛𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑂𝑓 𝑈..💚
جدایی عشق یک طرفه دلتنگی اموات
انگار نمی‌شه تو از ذهنم بری..🕸🪨.️
5.0
4218
𝓘 𝓬𝓪𝓷'𝓽 𝓼𝓮𝓮𝓶 𝓽𝓸 𝓰𝓮𝓽 𝔂𝓸𝓾 𝓸𝓾𝓽 𝓸𝓯 𝓶𝔂 𝓶𝓲𝓷𝓭...^_^
غمگین جدایی دلتنگی
ب‍‌راش #م‍‌ه‍‌م ب‍‌اش‍‌‌ی ن‍‌م‍‌ی‍‌زاره #ن‍‌اراح‍‌ت ب‍‌ش‍‌ی . و‍‌ق‍‌ت‍‌ی ش‍‌دی ی‍‌ن‍‌ی #م‍‌ه‍‌م‌ن‍‌ب‍‌ودی️
5.0
85501
غمگین تیکه دار جدایی نامردی حقیقت
بَعدِ اونـ روز
دیگهِ سِتارِه ای تو آسِمون نَدیدَم..!️
5.0
2663
𝑨𝒇𝒕𝒆𝒓 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒅𝒂𝒚
(:𝑰 𝒅𝒊𝒅 𝒏𝒐𝒕 𝒔𝒆𝒆 𝒂𝒏𝒐𝒕𝒉𝒆𝒓 𝒔𝒕𝒂𝒓 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝑺𝑲𝒀
غمگین جدایی خسته
- ولے بيخيالِ ڪسایے بشين،
كه حواسشون به شما نيست! :)🖤 ️
5.0
4054
𖤐⃟🖤••●𝖉𝖔𝖓'𝖙 𝖈𝖆𝖗𝖊 𝖆𝖇𝖔𝖚𝖙 𝖙𝖍𝖊 𝖕𝖊𝖔𝖕𝖑𝖊,
𝖜𝖍𝖔 𝖎𝖌𝖓𝖔𝖗𝖊 𝖞𝖔𝖚..! :)
عاشقانه جدایی عشق یک طرفه
خ‍‌اط‍‌را‍‌ت‍ـ ه‍‌رگ‍‌ز ن‍‌م‍‌ی م‍‌ی‍‌رن‍‌د...:))️
5.0
619
((:...𝖒𝖊𝖒𝖔𝖗𝖎𝖊𝖘 𝖓𝖊𝖛𝖊𝖗 𝖉𝖎𝖊
غمگین جدایی خاطره خسته
بعضی وقتا باید حستو فراموش کنی و لیاقتتو به یاد بیاری:)🖤️
4.8
1279
𝑺𝒐𝒎𝒆𝒕𝒊𝒎𝒆𝒔 𝒚𝒐𝒖 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒕𝒐 𝒇𝒐𝒓𝒈𝒆𝒕 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒇𝒆𝒆𝒍𝒊𝒏𝒈𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒓𝒆𝒎𝒆𝒎𝒃𝒆𝒓 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒘𝒐𝒓𝒕𝒉𝒊𝒏𝒆𝒔𝒔.
عاشقانه جدایی عشق یک طرفه