جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن کوتاه انگلیسی جدایی مناسب بیوگرافی با ترجمه [ گلچین ⭐️ ]

330 پست
متن کوتاه جدایی بصورت انگلیسی با معنی مناسب بیوگرافی انگلیسی جدایی واتساپ و اینستاگرام و .. گلچین شده از زیباترین متن های انگلیسی جدایی و کات کردن جدابودن در بزرگترین سایت متن کوتاه ایران یعنی تاوبیو ...
غمگین جدایی جدایی عاشقانه شکست عشقی جدایی از خیانت
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
میشِع بَرگَردی مَن شَدیداً بِهِت نیاز دآرَََََََََََم.️
5.0
3851
𝒞𝒶𝓃 𝒴ℴ𝓊 𝒸ℴ𝓂ℯ 𝒷𝒶𝒸𝓀, ℐ 𝓃ℯℯ𝒹 𝒴ℴ𝓊 𝒷𝒶𝒹ℓ𝒴
غمگین جدایی عشق یک طرفه دلتنگی
مشابه ها
خ‍‌اط‍‌را‍‌ت‍ـ ه‍‌رگ‍‌ز ن‍‌م‍‌ی م‍‌ی‍‌رن‍‌د...:))️
5.0
323
((:...𝖒𝖊𝖒𝖔𝖗𝖎𝖊𝖘 𝖓𝖊𝖛𝖊𝖗 𝖉𝖎𝖊
غمگین جدایی خاطره خسته
انگار نمی‌شه تو از ذهنم بری..🕸🪨.️
5.0
3448
𝓘 𝓬𝓪𝓷'𝓽 𝓼𝓮𝓮𝓶 𝓽𝓸 𝓰𝓮𝓽 𝔂𝓸𝓾 𝓸𝓾𝓽 𝓸𝓯 𝓶𝔂 𝓶𝓲𝓷𝓭...^_^
غمگین جدایی دلتنگی
ب‍‌راش #م‍‌ه‍‌م ب‍‌اش‍‌‌ی ن‍‌م‍‌ی‍‌زاره #ن‍‌اراح‍‌ت ب‍‌ش‍‌ی . و‍‌ق‍‌ت‍‌ی ش‍‌دی ی‍‌ن‍‌ی #م‍‌ه‍‌م‌ن‍‌ب‍‌ودی️
5.0
63657
غمگین تیکه دار جدایی نامردی حقیقت
⟪ تمومِ روزهامو با فکـرِ طُ میگذرونَم..! ⟫️
5.0
6915
⠀𝐼 𝑆𝑝𝑒𝑛𝑑 𝐴𝑙𝑙 𝑀𝑦 𝐷𝑎𝑦𝑠
⠀𝑇𝘩𝑖𝑛𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑂𝑓 𝑈..💚
جدایی عشق یک طرفه دلتنگی اموات
بَعدِ اونـ روز
دیگهِ سِتارِه ای تو آسِمون نَدیدَم..!️
5.0
2248
𝑨𝒇𝒕𝒆𝒓 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒅𝒂𝒚
(:𝑰 𝒅𝒊𝒅 𝒏𝒐𝒕 𝒔𝒆𝒆 𝒂𝒏𝒐𝒕𝒉𝒆𝒓 𝒔𝒕𝒂𝒓 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝑺𝑲𝒀
غمگین جدایی خسته
- ولے بيخيالِ ڪسایے بشين،
كه حواسشون به شما نيست! :)🖤 ️
4.9
3269
𖤐⃟🖤••●𝖉𝖔𝖓'𝖙 𝖈𝖆𝖗𝖊 𝖆𝖇𝖔𝖚𝖙 𝖙𝖍𝖊 𝖕𝖊𝖔𝖕𝖑𝖊,
𝖜𝖍𝖔 𝖎𝖌𝖓𝖔𝖗𝖊 𝖞𝖔𝖚..! :)
عاشقانه جدایی عشق یک طرفه
‌‌‌‌‌‌
برگرد نزار اینا به اشکام بخندن...:)

↜.⿻ ️
5.0
8233
𝐶𝑜𝑚𝑒 𝑏𝑎𝑐𝑘;
𝑑𝑜𝑛'𝑡 𝑙𝑒𝑡 𝑡𝒉𝑒𝑚 𝑙𝑎𝑢𝑔𝒉 𝑎𝑡 𝑚𝑦 𝑐𝑟𝑖𝑒𝑠
غمگین جدایی دلتنگی خسته
بعضی وقتا باید حستو فراموش کنی و لیاقتتو به یاد بیاری:)🖤️
4.8
1024
𝑺𝒐𝒎𝒆𝒕𝒊𝒎𝒆𝒔 𝒚𝒐𝒖 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒕𝒐 𝒇𝒐𝒓𝒈𝒆𝒕 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒇𝒆𝒆𝒍𝒊𝒏𝒈𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒓𝒆𝒎𝒆𝒎𝒃𝒆𝒓 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒘𝒐𝒓𝒕𝒉𝒊𝒏𝒆𝒔𝒔.
عاشقانه جدایی عشق یک طرفه

و ا‍‌ل‍‌‍‌ا‍‌ن ت‍‌‍‌و ی‍‌‍‌ه‍‌‍‌ غ‍‌ر‍‌ی‍‌‍‌ب‍‌‍‌ه‍‌‍‌ ا‍‌ی ب‍‌‍‌ا‍‌ ت‍‌‍‌م‍‌‍‌ا‍‌م ر‍‌ا‍‌ز ه‍‌‍‌ا‍‌ی م‍‌‍‌ن . !
5.0
1477
𝓐𝓷𝓭 𝓷𝓸𝔀 𝔂𝓸𝓾’𝓻𝓮 𝓳𝓾𝓼𝓽 𝓪 𝓼𝓽𝓻𝓪𝓷𝓰𝓮𝓻 𝔀𝓲𝓽𝓱 𝓪𝓵𝓵 𝓶𝔂 𝓼𝓮𝓬𝓻𝓮𝓽𝓼 . !
جدایی بی تفاوت