جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های جدایی عاشقانه / بهترین متن جدایی عاشقانه [پیشنهادی]

387 پست
متن های جدایی عاشقانه گلچین , تعداد 387 متن جدایی عاشقانه به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های جدایی عاشقانه / بهترین متن جدایی عاشقانه [پیشنهادی]
عاشقانه جدایی شعر عاشقانه عاشقانه شاخ غمگین عاشقانه غمگین جدایی عاشقانه مولانا عاشقانه تنهایی فلسفی عاشقانه جدایی عاشقانه خیانت در عشق عاشقانه تیکه دار ادبی عاشقانه شکست عشقی عاشقانه ترکی عاشقانه عربی عاشقانه دلتنگی جدایی از خیانت
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
اتل متل #جدایی🙂💔
عروسکم #کجایی🧸
گاو حسن #پریشون
ی دل دارم پر ا #خون💔🫀
عشقم رفته #هندستون🚶‍♀
خونم شده #قبرستون
ی دنیا #غصه بردار😅💔
اسمشو بزا #بچگی👶🏻
تا اخر #زندگی
اچینو واچین #تموم شد
عمر منم #حروم شد🙂💔️
5.0
1718
عاشقانه غمگین بهترین ها جدایی خیانت سیگار سکوت مغرور
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها

ح‍‌ک‍‌ای‍‌ت ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌يہ؟!
‍وق‍‌ت‍‌ي داغ‍‌ون‍‌ي ف‍‌قد یہ ن‍‌ف‍‌ر م‍‌ی‍‌ت‍‌ونہ آروم‍‌ت ک‍‌نہ اون‍‌م ه‍‌م‍‌ون‍‌یہ کح داغ‍‌ون‍‌ت ک‍‌رد‍ه.¡

5.0
7661
عاشقانه تنهایی جدایی لاشی خسته
وق‍‌ت‍‌ی ع‍‌اش‍‌ق ی‍‌ه ن‍‌ف‍‌ر می‍‌ش‍‌ی؛دی‍‌گ‍‌ه از ک‍‌س دی‍‌گ‍‌ه ای خ‍‌وش‍‌ت ن‍‌م‍‌ی‍‌اد،اگ‍‌ه غ‍‌ی‍‌ر از ای‍‌ن‍‌ه ت‍‌و ع‍‌اش‍‌ق ن‍‌ی‍‌س‍‌ت‍‌ی؛️
5.0
2864
عاشقانه جدایی حقیقت بی تفاوت عشق یک طرفه

میخوای برگرده؟!
-نه آرزو نمیکنم که برگرده!
+پَس چی؟؟
-آرزو میکنم عاشِق کسی بشه که عاشِقش نباشه:)

4.9
3450
عاشقانه جدایی عشق یک طرفه

آرزو دارم 
          بفهمی درد را 
                           تلخی برخورد های سرد را...!

4.9
3676

🇪🇸Deseo
          Entender el dolor
                           ¡La amargura de los encuentros fríos ...!

عاشقانه غمگین جدایی مغرور عشق یک طرفه

دًٌٌٍَُِِّْلًٌٍَُِگًٍَُِیًٍََُِرًٌٍَُِمًٍٍَُِ اًٌٍَُِزًٍَُِ کًًٍََُِسًٌٍَُِيًٍَُِ کًٌٍَُِهًٍَُ مًٌٍَُِراًٍَُِ غًٍَُِرًٍَُقًًٍُْ خًٌٍٍَُِْوًٌٍَُِْدًٍَِشًٍَُّ کًٍَُِْرًٍَِدًٍَ اًٍَِْمًٍَٓاًٌُ نًٌٍُْْجٍَُْاًٍُْتٍَُِْمًٍُْ نًٍَُْدًٍُّْاًٍَُدًٍَْٓ:)

5.0
5486
عاشقانه غمگین جدایی نامردی عشق یک طرفه
- ولے بيخيالِ ڪسایے بشين،
كه حواسشون به شما نيست! :)🖤 ️
4.9
2262
𖤐⃟🖤••●𝖉𝖔𝖓'𝖙 𝖈𝖆𝖗𝖊 𝖆𝖇𝖔𝖚𝖙 𝖙𝖍𝖊 𝖕𝖊𝖔𝖕𝖑𝖊,
𝖜𝖍𝖔 𝖎𝖌𝖓𝖔𝖗𝖊 𝖞𝖔𝖚..! :)
عاشقانه جدایی عشق یک طرفه