جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های شعر عاشقانه / بهترین متن شعر عاشقانه [پیشنهادی]

2942 پست
متن های شعر عاشقانه گلچین , تعداد 2,942 متن شعر عاشقانه به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های شعر عاشقانه / بهترین متن شعر عاشقانه [پیشنهادی]
عاشقانه شعر شعر عاشقانه شعر غمگین عاشقانه شاخ غمگین عاشقانه شعر تنهایی شعر خیانت عاشقانه مولانا شعر دلتنگی عاشقانه تنهایی فلسفی عاشقانه جدایی عاشقانه خیانت در عشق شعر تیکه دار عاشقانه تیکه دار ادبی عاشقانه عاشقانه ترکی شعر عشق یکطرفه شعر دوست دارم عاشقانه عربی عاشقانه دلتنگی شعر عاشقانه - جدیدها کوتاه شعر عاشقانه بلند شعر عاشقانه
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
بودَنْت بَرایِ مَن
شُد زِندِگی
شُد دَلیل
شُد عِشق
شُد اُمید
شُد لَبخَند
بُودنت اِنقَدر قشنگه که
قُربُونِ لَحظهِ به لَحظهِ یِ بُودَنت🥺✨🫂️
5.0
33809
عاشقانه شعر دوستت دارم ادبی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
کوتاه میگم ❪دوســتَت دارم❫ 
ولی کوتاه نمیام از ❪دوســت داشتَنت❫..
‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
158051
*♥️⃤ 𝕀𝕟 𝕤𝕙𝕠𝕣𝕥, 𝕀 𝕝𝕠𝕧𝕖 𝕪𝕠𝕦 𝔹𝕦𝕥 𝕀 𝕨𝕚𝕝𝕝 𝕟𝕠𝕥 𝕤𝕥𝕠𝕡 𝕝𝕠𝕧𝕚𝕟𝕘 𝕪𝕠𝕦
‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
عاشقانه دوستت دارم
تو كل "دنـ∝ـيا" هيشكى وجود نداره
كه بيشتر از "تـᰔـو" بخوامش•♥️
5.0
149444
𝓣𝓱𝓮𝓻𝓮'𝓼 𝓷𝓸 𝓹𝓮𝓻𝓼𝓸𝓷 𝓲𝓷 𝓽𝓱𝓮 𝔀𝓸𝓻𝓵𝓭
𝓽𝓱𝓪𝓽 𝓲 𝔀𝓪𝓷𝓽 𝓶𝓸𝓻𝓮 𝓽𝓱𝓪𝓷 𝔂𝓸𝓾•💍
عاشقانه دوستت دارم همسر
دلبرم باشي جهانـم را فدایـت مي ڪنم
با نگاهي از تــــو جانم رافدایت مي ڪنم
بیخیال زهره و ڪیـواڹ و ڪل ڪهڪشاڹ
مــاه مڹ شــو آسمانـم را فدایت میکنم...^^💛!

_ رز سـفـیـد ️
5.0
2695
عاشقانه شعر ادبی دوستت دارم شاد
"اشتیاقی‌که‌به‌دیدار‌تو‌دارد‌دل‌من
دل‌من‌داند‌و‌من‌دانم‌و‌دل‌داند‌و‌من
خاک‌من‌گل‌شود‌و‌گل‌شکفد‌از‌گل‌من
تا‌ابد‌مهر‌تو‌بیرون‌نرود‌ازدل‌من"


#ܩߊ‌ہ‌ܩـܔ🌒️
5.0
24392
عاشقانه شعر مولانا ادبی
تورا "جانم" صداکردم
ولیکن‌برترازجانی
مگرجان‌بی‌تومی ماند
دراین‌تندیس‌انسانی . . .🌱

شوک‍‌ول‍‌ات‌ت‍‌ل‍‌خ-!️
5.0
4638
عاشقانه شعر دوستت دارم ادبی همسر
یک موی تورا به کوهی از زر ندهم 😍🙄
به جز تو به کسی مقام دلبر ندهم 💍💗

5.0
14599
عاشقانه شعر ملکه
با اومدنت خیلی چیزا تغییر کرد زندگیم از این رو به اون رو شد،شدی تنها فردی ک میتونه لبخند به لبم بیاره بهم حس آرامش و امنیت بده،یه آدمی که مثل یه نور تو زندگی تاریکم باشع
آنقدر خوبی که نمیتونمتوصیفت کنم.. روح من💙🦋️
5.0
21283
عاشقانه شعر آرامش همسر دوستت دارم
صداے قلبٺ♡︎
آهنڱِ موردِ علاقہ‌ے منہ...♫︎ꨄ︎

𝒯𝒽ℯ 𝓈ℴ𝓊𝓃𝒹 ℴ𝒻 𝓎ℴ𝓊'𝓇 ℋℯ𝒶𝓇𝓉
𝒾𝓈 𝓂𝓎 ℱ𝒶𝓋ℴ𝓇𝒾𝓇𝓉ℯ 𝒮ℴ𝓃ℊ•♥️️
5.0
76139
عاشقانه دوستت دارم
تا بیایی دل من آب شده، دیر نکن ؛
بی خودی این ور و آن ور نرو و گیر نکن ...

 در مسیرت نکند عاشق هر کس بشوی ؛
خلق را با دو سه لبخند، نمک گیر نکن ...️
5.0
10
عاشقانه شعر ادبی دوستت دارم
من به زندان دلت شوق اسارت دارم❤️
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
14644
عاشقانه شعر حافظ ادبی دوستت دارم


‌❪تو∞❫ قَشنگ تَرین ریتمِ تَپشِ قلبَمی•

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
78744

‌ ‌‌‌ ‌‌‌ 𝒀𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝑻𝒉𝒆 𝒎𝒐𝒔𝒕 𝑩𝒆𝒂𝒖𝒕𝒊𝒇𝒖𝒍
‌‌ ‌‌‌ ‌‌𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕𝒃𝒆𝒂𝒕 𝒓𝒉𝒚𝒕𝒉𝒎•♥️•‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
عاشقانه انگلیسی دوستت دارم
چه کسی گفت که مستی
فقط از جام شراب است
من ز میخانه‌ی چشمان تو
هر لحظه خرابم👀♥️🌿️
5.0
9903
عاشقانه شعر دوستت دارم