جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های شعر تیکه دار / بهترین متن شعر تیکه دار [پیشنهادی]

390 پست
متن های شعر تیکه دار گلچین , تعداد 390 متن شعر تیکه دار به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های شعر تیکه دار / بهترین متن شعر تیکه دار [پیشنهادی]
تیکه دار شعر شعر عاشقانه شعر غمگین شعر تنهایی شعر خیانت شعر دلتنگی رفاقتی تیکه دار شاخ تیکه دار شعر تیکه دار عاشقانه تیکه دار تیکه دار لاتی غمگین تیکه دار تیکه دار به خیانت ادبی تیکه دار تیکه دار به دروغگو تیکه به لاشی شعر عشق یکطرفه شعر دوست دارم
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب


هر آدمی با کاراش لیاقَتِشو فَریاد میزَنِه..!️
5.0
223582
••𝐸𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑆𝘩𝑜𝑢𝑡𝑠 𝐻𝑖𝑠 𝑀𝑒𝑟𝑖𝑡 𝑊𝑖𝑡𝘩 𝐻𝑖𝑠 𝑊𝑜𝑟𝑘..!

شاخ تیکه دار حقیقت مغرور لاتی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
اونجا که مولانا میگه:

هرکس بد ما به خلق گوید
ما چهره ز غم نمی خراشیم،
ما خوبی او به خلق گوییم؛
تا هر دو‌ دروغ گفته باشیم.

🌚✨️️
5.0
14846
تیکه دار شعر ادبی دروغ مولانا
بگذار بگویند و بگویند و بگویند
تو لبخند بزن، خیره بمان، هیچ مگو .️
5.0
25146
Let them say and say and say
You smile, stare, say nothing.
انگلیسی تیکه دار شعر ادبی قهر
مشابه ها
مّآ بَرِّآیُِّ دیِّگَرًّآن حآلِّ قَشَّنِّگًّیُّ سآخًَُِّتیَِّمِّ
.
‌قِیَّمًتًَّش رآِّ بّآ دِلَ تَنِّهآیِمآنَُ پَردآخًَّتیم🥀
5.0
14288
غمگین شعر تیکه دار حقیقت سکوت ادبی
محبت بر خلایق انتهای سادگیست
مردی و مردانگی آخرش آوارگیست
سفره دل باز کردن واقعا دیوانگیست
اعتماد کردن به هرکس واقعا بیچارگیست..
5.0
2572
تیکه دار شعر حقیقت

•هر‌چه‌با‌هَرکه‌کُنی،بر‌تو‌همان‌میگذرد🪐☁️•️
‌Ꞌ
5.0
1246
تیکه دار شعر ادبی
كه گُناهِ دگَران
بَر تو نَخواهند نِوشت
من اَگر نيكَم و گَر بَد
تو برو خود را باش...!

•حافظ️
5.0
6667
تیکه دار شعر حافظ