جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های ادبی تیکه دار / بهترین متن ادبی تیکه دار [پیشنهادی]

532 پست
متن های ادبی تیکه دار گلچین , تعداد 532 متن ادبی تیکه دار به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های ادبی تیکه دار / بهترین متن ادبی تیکه دار [پیشنهادی]
تیکه دار ادبی رفاقتی تیکه دار شاخ تیکه دار شعر تیکه دار عاشقانه تیکه دار تیکه دار لاتی غمگین تیکه دار تیکه دار به خیانت ادبی تیکه دار تیکه دار به دروغگو ادبی تنهایی ادبی عاشقانه ادبی غمگین تیکه به لاشی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
‌خالی‌ میکنن‌ پشتتو‌ حتـے سایھ‌ هاا .

5.0
103403


‌𝑬𝒗𝒂𝒏 𝑺𝒉𝒂𝒅𝒐𝒘𝒔 𝑬𝒎𝒑𝒕𝒚 𝒀𝒐𝒖𝒓 𝑩𝒂𝒄𝒌 !

شاخ تیکه دار لاتی ادبی زندگی
*از کسی ترس ندارم ولی احترام قشنگتره *️
5.0
19097
ben heşkimnan kortmüram ama ehtram gozildi
شاخ تیکه دار ادبی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
وقتیـ قدرتو نمیدونن سکوت میشه بهترین حرف و نبودن میشه بهترین حضور.....! ️
5.0
4028
𝓦𝓱𝓮𝓷 𝓽𝓱𝓮𝔂 𝓭𝓸𝓷'𝓽 𝓴𝓷𝓸𝔀 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓹𝓸𝔀𝓮𝓻, 𝓼𝓲𝓵𝓮𝓷𝓬𝓮 𝓲𝓼 𝓽𝓱𝓮 𝓫𝓮𝓼𝓽 𝔀𝓸𝓻𝓭 𝓪𝓷𝓭 𝓪𝓫𝓼𝓮𝓷𝓬𝓮 𝓲𝓼 𝓽𝓱𝓮 𝓫𝓮𝓼𝓽 𝓹𝓻𝓮𝓼𝓮𝓷𝓬𝓮......!
تیکه دار ادبی


⃟مٓن بآ غـروُرم حال ميكُنعم شُما با روياي شاخ بودنتون☘   
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

5.0
8394
شاخ تیکه دار رفاقتی لاتی مغرور ادبی حاضر جوابی

بگذار بگویند و بگویند و بگویند
تو لبخند بزن، خیره بمان، هیچ مگو .
 

4.9
4170

Let them say and say and say
You smile, stare, say nothing.

انگلیسی تیکه دار خسته ادبی
تَرسي اَز کَسی نیست
وَلي اِحتِرام قَشَنگتَرع🐼🧡️
5.0
1693
تیکه دار ادبی
واسه تک‌تک لحظه‌هایی که می‌تونستی مثل خودشون جواب بدی، دل بشکنی و بهشون بدی کنی،ولی نکردی، به خودت افتخار کن بقیه فکر کردن سکوت کردی چون جوابی نداشتی، اما تو سکوت کردی چون نمی‌تونی مثل اون آدما باشی. بحث، بحثِ اصالت و ریشه‌ست!️
5.0
236
𝔉𝔬𝔯 𝔢𝔳𝔢𝔯𝔶 𝔰𝔦𝔫𝔤𝔩𝔢 𝔪𝔬𝔪𝔢𝔫𝔱 𝔱𝔥𝔞𝔱 𝔶𝔬𝔲 𝔠𝔬𝔲𝔩𝔡 𝔥𝔞𝔳𝔢 𝔞𝔫𝔰𝔴𝔢𝔯𝔢𝔡 𝔩𝔦𝔨𝔢 𝔱𝔥𝔢𝔪, 𝔟𝔯𝔬𝔨𝔢 𝔱𝔥𝔢𝔦𝔯 𝔥𝔢𝔞𝔯𝔱 𝔞𝔫𝔡 𝔥𝔲𝔯𝔱 𝔱𝔥𝔢𝔪, 𝔟𝔲𝔱 𝔶𝔬𝔲 𝔡𝔦𝔡𝔫'𝔱, 𝔟𝔢 𝔭𝔯𝔬𝔲𝔡 𝔬𝔣 𝔶𝔬𝔲𝔯𝔰𝔢𝔩𝔣, 𝔬𝔱𝔥𝔢𝔯𝔰 𝔱𝔥𝔬𝔲𝔤𝔥𝔱 𝔶𝔬𝔲 𝔴𝔢𝔯𝔢 𝔰𝔦𝔩𝔢𝔫𝔱 𝔟𝔢𝔠𝔞𝔲𝔰𝔢 𝔶𝔬𝔲 𝔥𝔞𝔡 𝔫𝔬 𝔞𝔫𝔰𝔴𝔢𝔯, 𝔟𝔲𝔱 𝔶𝔬𝔲 𝔨𝔢𝔭𝔱 𝔰𝔦𝔩𝔢𝔫𝔱 𝔟𝔢𝔠𝔞𝔲𝔰𝔢 𝔶𝔬𝔲 𝔠𝔞𝔫'𝔱 𝔟𝔢
تیکه دار موفقیت حقیقت زندگی ادبی


چیزای قشنگ هیچوقت دنبال خودنمایی
‌نیستن :)

‌️
5.0
327
⌞🌵⌝

‌ Beautiful things never want to
‌show off :)
تیکه دار لاتی ادبی
کوچیک جمع بزرگا باش نه بزرگ جمع کوچیکا:)️
4.8
1761
:)𝓑𝓮 𝓼𝓶𝓪𝓵𝓵 𝔀𝓲𝓽𝓱 𝓫𝓲𝓰 𝓹𝓮𝓸𝓹𝓵𝓮, 𝓷𝓸𝓽 𝓫𝓲𝓰 𝔀𝓲𝓽𝓱 𝓼𝓶𝓪𝓵𝓵 𝓹𝓮𝓸𝓹𝓵𝓮
تیکه دار مغرور ادبی سکوت

«شَـ‌ه‍‌ر اَز بـ‌الا قَـ‌شـ‌نـ‌گِـ‌ه‍ آدَمـ‌ا اَز دور...
خِـ‌یـ‌لـ‌ی دور://»

5.0
2750
غمگین تیکه دار ادبی
- برای کسی که می فهمد
هیچ توضیحی لازم نیست..!
و برای کسی که نمی فهمد
هر توضیحی اضافه است..
آنانکه می فهمند عذاب می کشند
و آنانکه نمی فهمند عذاب می دهند !

ـــ🗞دکتر شریعتی📨ـــ️
5.0
2576
تیکه دار فلسفی ادبی حقیقت