جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
کاووش
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب

بیو مهربانی |تکست کوتاه مهربانی و مثبت و خوب بودن !

547 پست
متن کوتاه مثبت اندیشیدن و مهربان بودن بصورت فارسی و انگلیسی با ترجمه از بهترین سایت متن کوتاه ایران .بیو مهربانی , بیو تلگرام برای مهربانان , بیو برای اینستاگرام , وضعیت کوتاه برای واتساپ با موضوع مهربانی , سایت تاوبیو| جدید ترین بیو های مهربانی در سایت تخصصی بیو |

بیو شخصیت بیو مثبت بیو آرامش بیو حال خوب بیو خوشبختی بیو صبر

مهربونی

بیو کودکانه بیو امیدواری بیو ادب بیو بخشش بیو بخند بیو شکر خدا

مشابه ها
خدا چقدر قشنگ میگہ:
" وَالله یَعلمُ مَا فِی قُلُوبِکُم"

حواسم هست تو دلت چی میگذره.😉🌟️
5.0
" وَالله یَعلمُ مَا فِی قُلُوبِکُم"
#مهربانی #زندگی #خدا

چقدر قشنگ میشود دنیایمان آن هنگام که مهربانی هایمان هرچند کم اما بی ریا باشند!..🤍🌿

4.9

𝐻𝑜𝑤 𝑏𝑒𝑎𝑢𝑡𝑖𝑓𝑢𝑙 𝑖𝑠 𝑜𝑢𝑟 𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑜𝑢𝑟 𝑘𝑖𝑛𝑑𝑛𝑒𝑠𝑠 𝑖𝑠 𝑠𝑚𝑎𝑙𝑙 𝑏𝑢𝑡 𝑠𝑖𝑛𝑐𝑒𝑟𝑒 :)

#بهترین ها #مهربانی #ادبی #زندگی #انگیزشی

🎐 یه قلـب زیبـا بهتـر از هـزار صـورت زیبـاسـت..🌱

4.8

ᴏɴᴇ ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ ʜᴇᴀʀᴛ ɪs ʙᴇᴛᴛᴇʀ ᴛʜᴀɴ ᴀ ᴛʜᴏᴜsᴀɴᴅ ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ ғᴀᴄᴇs..

#عاشقانه #فلسفی #مهربانی

لطفا هرگز از خوب بودن و داشتن یه قلب خوب و مهربون خسته نشو... می‌دونم خیلی دردناکه که ازت استفاده بشه و حس کنی بهتره که یه آدم سنگدل باشی ولی آدمایی مثل تو خیلی ارزش دارن و برای کل دنیا اهمیت دارن💫️
5.0
Please don't ever get tired of being a good person with a good heart... I know it sucks being taken advantage of and feeling like its better to be cold hearted but people like you matter and are so important to the world.
#مهربانی #حقیقت