جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های مهربانی انگلیسی / بهترین متن مهربانی [پیشنهادی]

98 پست
متن های مهربانی گلچین به زبان انگلیسی , تعداد 98 متن مهربانی انگلیسی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های مهربانی انگلیسی / بهترین متن مهربانی [پیشنهادی]
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب

🎐 یه قلـب زیبـا بهتـر از هـزار صـورت زیبـاسـت..🌱

4.9
6690

ᴏɴᴇ ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ ʜᴇᴀʀᴛ ɪs ʙᴇᴛᴛᴇʀ ᴛʜᴀɴ ᴀ ᴛʜᴏᴜsᴀɴᴅ ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ ғᴀᴄᴇs..

عاشقانه فلسفی مهربانی
نصب برنامه اندروید تاوبیو

چقدر قشنگ میشود دنیایمان آن هنگام که مهربانی هایمان هرچند کم اما بی ریا باشند!..🤍🌿

5.0
3231

𝐻𝑜𝑤 𝑏𝑒𝑎𝑢𝑡𝑖𝑓𝑢𝑙 𝑖𝑠 𝑜𝑢𝑟 𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑜𝑢𝑟 𝑘𝑖𝑛𝑑𝑛𝑒𝑠𝑠 𝑖𝑠 𝑠𝑚𝑎𝑙𝑙 𝑏𝑢𝑡 𝑠𝑖𝑛𝑐𝑒𝑟𝑒 :)

بهترین ها مهربانی ادبی زندگی انگیزشی
مشابه ها

💚🍀...گاهى وقتها معجزه همون آدمهاى خوش قلبى هستن كه اتفاقى سر راهتون قرار ميگيرن💚

5.0
1982
🤍🌩...sometimes miracles are just people with kind heart happened to cross your road🤍
مهربانی زندگی بامعرفت حقیقت انگیزشی
⌞🌵⌝

          "ߊ‌ࡅ࠭ܝܝܝߊ‌ࡅ࠭ࡅ࡙ࡅߺ߳ࡉ‌ܝ࠭‌ࡅ࡙ࡅ࡛ߊ‌ࡅߺ߳ܝ‌ࡅ࡙ࡍ߭‌נࡅ࡙ࡍ߭‌נࡅ࠭ࡅ࡙ߊ‌ࡄࡅߺ߳ࡉ"

‌️
5.0
1025
Insignia the bus heading Dino's
مهربانی حقیقت
با آدمای نامهربون مهربون باش
اونا بیشتر از هر چیزی بهش نیاز دارن...!️
4.8
376
➖⃟🦋•• 𝗕𝗘 𝗞𝗜𝗡𝗗 𝗧𝗢 𝗨𝗡𝗞𝗜𝗡𝗗
ᴛʜᴇʏ ɴᴇᴇᴅ ɪᴛ ᴍᴏʀᴇ ᴛʜᴀɴ ᴀɴʏᴛʜɪɴɢ
عصبانی مهربانی بامعرفت
« چیزای خوب با تو قشنگ‌ترن »♥️
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌✦‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
876
 𝗚𝗢𝗢𝗗 𝗧𝗛𝗜𝗡𝗚𝗦
                  ᴀʀᴇ ʙᴇᴛᴛᴇʀ ᴡɪᴛʜ ʏᴏᴜ
عاشقانه بهترین ها مهربانی ملکه دوستت دارم آرامش
༻زندگی ات یـک قصه ایـست كه توسط یک خدای خوب نوشته شده!!༻️
4.9
2781
...𝔂𝓸𝓻 𝓵𝓲𝓯𝓮 𝓲𝓼 𝓪 𝓬𝓻𝓪𝓯𝓽𝓮𝓭 𝓷𝓪𝓻𝓻𝓪𝓽𝓲𝓿𝓮 𝔀𝓻𝓲𝓽𝓽𝓮𝓷 𝓫𝔂 𝓪 𝓰𝓸𝓸𝓭 𝓖𝓸𝓭
مذهبی مهربانی خدا ادبی زندگی
مُهِمـ بودَنـ خوبـ اَستـ...
"وَلـے خوبـ بودَنـ مُهِمتَر اَستـ".💙🦋️
5.0
1099
𝒊𝒕'𝒔 𝒏𝒊𝒄𝒆 𝒕𝒐 𝒃𝒆 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒏𝒕...
"𝒃𝒖𝒕 𝒊𝒕'𝒔 𝒎𝒐𝒓𝒆 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒏𝒕 𝒕𝒐 𝒃𝒆 𝒏𝒊𝒄𝒆."💙🦋
بهترین ها مهربانی ادبی حقیقت
‹ فقط خودت باش، هیچکس بهتر از تو نمیتونه این کارو بکنه...! 👩🏻🌿 ›️
4.7
614
𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐁𝐄 𝐘𝐎𝐔𝐑𝐒𝐄𝐋𝐅, 𝐓𝐇𝐄𝐑𝐄 𝐈𝐒 𝐍𝐎 𝐎𝐍𝐄 𝐁𝐄𝐓𝐓𝐄𝐑.
شاخ موفقیت مهربانی انگیزشی
همیشه کاری رو انجام بده که حداقل باعث
خوشحالی یک نفر جز خودت هم بشی 🙂🧡️
5.0
321
Always do something that will at least cause
Be someone else's happiness other than yourself 🙂🧡
بهترین ها مهربانی شاد

مهربون باش اما ضعیف نباش ...

5.0
4284

♡ ♡ NAME♡ ‌ ‌◉━━━━━━───────     ↻ㅤ  ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆

انگلیسی مهربانی موسیقی
اگر یک کاکتوس را بیش از حد آبیاری کنید، می میرد.
این همان داستان مهربانی با برخی افراد در زندگی ماست.☹
5.0
80
If you overwater a cactus, it will die;
It's the same story of being kind to some people in our lives.☹
غمگین مهربانی حقیقت

 خدا هیچوقت تنهات نمیذاره
با تمام وجودت بهش اعتماد ڪن..
 

4.9
1596

Gᴏᴅ ᴡɪʟʟ ɴᴇᴠᴇʀ ʟᴇᴀᴠᴇ ʏᴏᴜ ᴀʟᴏɴᴇ ᴛʀᴜsᴛ ʜɪᴍ ᴡɪᴛʜ ᴀʟʟ ʏᴏᴜʀ ᴍɪɢʜᴛ..

مهربانی مذهبی خدا
به بدی ها نمیتوان پایان داد...🥀 اما خوبی هارا میتوان بیشتر کرد🎈️
4.3
361
🥀ᴇᴠɪʟ ᴄᴀɴɴᴏᴛ ʙᴇ ᴇɴᴅᴇᴅ 🎈ʙᴜᴛ ᴛʜᴇ ɢᴏᴏᴅ ᴛʜɪɴɢꜱ ᴄᴀɴ ʙᴇ ɪɴᴄʀᴇᴀꜱᴇᴅ
انگلیسی عاشقانه مهربانی انگیزشی ادبی

احساسی‌ترین آدم ها
هموناییَن که ادعای سنگ بودن دارن..!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
1367
‌‌
   ➖⃟🫀••𝗧𝗛𝗘 𝗠𝗢𝗦𝗧 𝗘𝗠𝗢𝗧𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟
ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ᴀʀᴇ ᴛʜᴇ ᴏɴᴇs ᴘʀᴇᴛᴇɴᴅɪɴɢ
ᴛᴏ ʙᴇ ᴄᴏʟᴅ ʜᴇᴀʀᴛᴇᴅ
انگلیسی مهربانی حقیقت
‌آدمِ  اَمنِ  زندگیِ  آدم‌ها  باشیم ...️
4.9
2206
‌ ‌ ‌ ‌leт’ѕ вe тнe ѕaғe perѕon ιғ oтнerѕ lιveѕ
انگلیسی مهربانی زندگی
زیباییِ آدما توی دلشونه ، نه چِهرشون..!️
4.9
1091
🪐⃤••𝗧 𝗛 𝗘
⠀⠀ʙᴇᴀᴜᴛʏ ᴏғ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ɪs ɪɴ ᴛʜᴇɪʀ
⠀⠀ʜᴇᴀʀᴛs , ɴᴏᴛ ᴛʜᴇɪʀ ғᴀᴄᴇs
مهربانی بامعرفت
ادمـ‌ای
عـ‌صـ‌بـ‌ی
مـ‌هـ‌ربـ‌‌ون
تــ‌رین
قــ‌لب
هـ‌ا
رو دارن
:)🖤️
5.0
697

Nerds have the kindest hearts

:)🖤✨
بهترین ها مهربانی ادبی