جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های مهربانی انگلیسی / بهترین متن مهربانی [پیشنهادی]

185 پست
متن های مهربانی گلچین به زبان انگلیسی , تعداد 185 متن مهربانی انگلیسی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های مهربانی انگلیسی / بهترین متن مهربانی [پیشنهادی]
مهربانی مهربانی - جدیدها مهربانی ترکی کوتاه مهربانی کوتاه مهربانی - جدیدها بلند مهربانی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب

زیبایی اصلی آدما تو دلشونه نه صورتشون‌‌!🩶️
5.0
6267
ᵗʰᵉ ᵐᵃⁱⁿ ᵇᵉᵃᵘᵗʸ ᵒᶠ ᵖᵉᵒᵖˡᵉ ⁱˢ ⁱⁿ
ᵗʰᵉⁱʳ ʰᵉᵃʳᵗˢ ⁿᵒᵗ ᵗʰᵉⁱʳ ᶠᵃᶜᵉˢ
بهترین ها مهربانی ادبی شاد انگیزشی
نصب برنامه اندروید تاوبیو

🎐 یه قلـب زیبـا بهتـر از هـزار صـورت زیبـاسـت..🌱

5.0
11772

ᴏɴᴇ ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ ʜᴇᴀʀᴛ ɪs ʙᴇᴛᴛᴇʀ ᴛʜᴀɴ ᴀ ᴛʜᴏᴜsᴀɴᴅ ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ ғᴀᴄᴇs..

عاشقانه فلسفی مهربانی
مشابه ها
⌞🌵⌝

          "ߊ‌ࡅ࠭ܝܝܝߊ‌ࡅ࠭ࡅ࡙ࡅߺ߳ࡉ‌ܝ࠭‌ࡅ࡙ࡅ࡛ߊ‌ࡅߺ߳ܝ‌ࡅ࡙ࡍ߭‌נࡅ࡙ࡍ߭‌נࡅ࠭ࡅ࡙ߊ‌ࡄࡅߺ߳ࡉ"

‌️
5.0
4752
Insignia the bus heading Dino's
مهربانی حقیقت

💚🍀...گاهى وقتها معجزه همون آدمهاى خوش قلبى هستن كه اتفاقى سر راهتون قرار ميگيرن💚

5.0
7135
🤍🌩...sometimes miracles are just people with kind heart happened to cross your road🤍
مهربانی زندگی بامعرفت حقیقت انگیزشی

چقدر قشنگ میشود دنیایمان آن هنگام که مهربانی هایمان هرچند کم اما بی ریا باشند!..🤍🌿

5.0
4904

𝐻𝑜𝑤 𝑏𝑒𝑎𝑢𝑡𝑖𝑓𝑢𝑙 𝑖𝑠 𝑜𝑢𝑟 𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑜𝑢𝑟 𝑘𝑖𝑛𝑑𝑛𝑒𝑠𝑠 𝑖𝑠 𝑠𝑚𝑎𝑙𝑙 𝑏𝑢𝑡 𝑠𝑖𝑛𝑐𝑒𝑟𝑒 :)

بهترین ها مهربانی ادبی زندگی انگیزشی
مُهِمـ بودَنـ خوبـ اَستـ...
"وَلـے خوبـ بودَنـ مُهِمتَر اَستـ".💙🦋️
5.0
3861
𝒊𝒕'𝒔 𝒏𝒊𝒄𝒆 𝒕𝒐 𝒃𝒆 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒏𝒕...
"𝒃𝒖𝒕 𝒊𝒕'𝒔 𝒎𝒐𝒓𝒆 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒏𝒕 𝒕𝒐 𝒃𝒆 𝒏𝒊𝒄𝒆."💙🦋
بهترین ها مهربانی ادبی حقیقت
‌آدمِ  اَمنِ  زندگیِ  آدم‌ها  باشیم ...️
5.0
7632
‌ ‌ ‌ ‌leт’ѕ вe тнe ѕaғe perѕon ιғ oтнerѕ lιveѕ
انگلیسی مهربانی زندگی
یِـہ آدَمِـ خوبـ هیچوَقتـ خوبـ بودَنِشو فَریاد نِمیزَنِـہ...! ️
5.0
4050
𝒜 𝑔𝑜𝑜𝒹 𝓅𝑒𝓇𝓈𝑜𝓃 𝓃𝑒𝓋𝑒𝓇 𝓈𝒽𝑜𝓊𝓉𝓈 𝒶𝒷𝑜𝓊𝓉 𝒷𝑒𝒾𝓃𝑔 𝑔𝑜𝑜𝒹...!
بهترین ها مهربانی حقیقت سکوت بی تفاوت
مهربانی را پراکنده کن⁦...
حتی اگر از درون شکسته باشی⁦♡️
5.0
596
Scatter kindnss even if you are shattered inside♡
مهربانی ادبی انگیزشی
بزرگ کسیه ک : قلبش کودکانه ، قهرش بی کینه ، دوس داشتنش بی ادعا ، و بخشش اش بی منت باشه 🌱🤍️
5.0
1290
Kalbi çocuk gibi olan, öfkesi kin gütmeyen, sevgisi karşılıksız, affı karşılıksız olan kişi yücedir.
فلسفی مهربانی کارما
با آدمای نامهربون مهربون باش
اونا بیشتر از هر چیزی بهش نیاز دارن...!️
4.8
461
➖⃟🦋•• 𝗕𝗘 𝗞𝗜𝗡𝗗 𝗧𝗢 𝗨𝗡𝗞𝗜𝗡𝗗
ᴛʜᴇʏ ɴᴇᴇᴅ ɪᴛ ᴍᴏʀᴇ ᴛʜᴀɴ ᴀɴʏᴛʜɪɴɢ
عصبانی مهربانی بامعرفت
╭┈─────── 「🌵」


يه جورى زندگى كن كه اگه كسى ازت بد گفت ، هيچكس باور نكنه ...
‌‌
⎇‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‎‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎️
5.0
4915
🥀 ⃟▬▬▭••ˡᶤᵛᵉ ᶤᶰ ѕᵘᶜʰ ᵃ ʷᵃʸ ᵗʰᵃᵗ ᶤᶠ ѕᵒᵐᵉᵒᶰᵉ ѕᵖᵒᵏᵉ ᵇᵃᵈˡʸ ᵒᶠ ʸᵒᵘ ᶰᵒ ᵒᶰᵉ ʷᵒᵘˡᵈ ᵇᵉˡᶤᵉᵛᵉ ᶤᵗ
موفقیت مهربانی حقیقت زندگی
خدا چقدر قشنگ میگہ:
" وَالله یَعلمُ مَا فِی قُلُوبِکُم"

حواسم هست تو دلت چی میگذره.😉🌟️
5.0
29427
" وَالله یَعلمُ مَا فِی قُلُوبِکُم"
مهربانی زندگی خدا

مهربون باش اما ضعیف نباش ...

5.0
5429

♡ ♡ NAME♡ ‌ ‌◉━━━━━━───────     ↻ㅤ  ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆

انگلیسی مهربانی موسیقی
اونی که تو دردات مرحم شد
تو درداش جونتم بده ❤️🧿️
5.0
782
𝙤𝙣𝙮 𝙠𝙚 𝙩𝙤 𝙙𝙖𝙧𝙙𝙖𝙩 𝙢𝙚𝙧𝙝𝙖𝙢 𝙨𝙝𝙤𝙙
𝙩𝙤 𝙙𝙖𝙧𝙙𝙖𝙨𝙝 𝙟𝙤𝙣𝙚𝙩𝙢 𝙗𝙙𝙚
مهربانی حقیقت بامعرفت

 زندگی مسابقه نیست از مسیر لذت ببر🍀

4.9
1315

➖⃟☀️••Hayat bir yarış değil Yolun tadını çıkar 🇹🇷

مهربانی زندگی
༻زندگی ات یـک قصه ایـست كه توسط یک خدای خوب نوشته شده!!༻️
5.0
5954
...𝔂𝓸𝓻 𝓵𝓲𝓯𝓮 𝓲𝓼 𝓪 𝓬𝓻𝓪𝓯𝓽𝓮𝓭 𝓷𝓪𝓻𝓻𝓪𝓽𝓲𝓿𝓮 𝔀𝓻𝓲𝓽𝓽𝓮𝓷 𝓫𝔂 𝓪 𝓰𝓸𝓸𝓭 𝓖𝓸𝓭
مذهبی مهربانی خدا ادبی زندگی