جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های مهربانی انگلیسی / بهترین متن مهربانی [پیشنهادی]

169 پست
متن های مهربانی گلچین به زبان انگلیسی , تعداد 169 متن مهربانی انگلیسی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های مهربانی انگلیسی / بهترین متن مهربانی [پیشنهادی]
مهربانی مهربانی - جدیدها مهربانی ترکی کوتاه مهربانی کوتاه مهربانی - جدیدها بلند مهربانی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
•افکارت را زیبا کن ، زندگی
به اندازه فکرهای تو زیبا می‌شود🌚🤍•
-نسی.️
5.0
2934
𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐢𝐟𝐲 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐭𝐡𝐨𝐮𝐠𝐡𝐭𝐬,𝐥𝐢𝐟𝐞 𝐛𝐞𝐜𝐨𝐦𝐞𝐬
𝐚𝐬 𝐛𝐞𝐚𝐮𝐭𝐢𝐟𝐮𝐥 𝐚𝐬 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐭𝐡𝐨𝐮𝐠𝐡𝐭𝐬
بهترین ها مهربانی انگیزشی حقیقت زندگی

زیبایی اصلی آدما تو دلشونه نه صورتشون‌‌!🩶️
5.0
3796
ᵗʰᵉ ᵐᵃⁱⁿ ᵇᵉᵃᵘᵗʸ ᵒᶠ ᵖᵉᵒᵖˡᵉ ⁱˢ ⁱⁿ
ᵗʰᵉⁱʳ ʰᵉᵃʳᵗˢ ⁿᵒᵗ ᵗʰᵉⁱʳ ᶠᵃᶜᵉˢ
بهترین ها مهربانی ادبی شاد انگیزشی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها

🎐 یه قلـب زیبـا بهتـر از هـزار صـورت زیبـاسـت..🌱

5.0
10467

ᴏɴᴇ ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ ʜᴇᴀʀᴛ ɪs ʙᴇᴛᴛᴇʀ ᴛʜᴀɴ ᴀ ᴛʜᴏᴜsᴀɴᴅ ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ ғᴀᴄᴇs..

عاشقانه فلسفی مهربانی

چقدر قشنگ میشود دنیایمان آن هنگام که مهربانی هایمان هرچند کم اما بی ریا باشند!..🤍🌿

5.0
4612

𝐻𝑜𝑤 𝑏𝑒𝑎𝑢𝑡𝑖𝑓𝑢𝑙 𝑖𝑠 𝑜𝑢𝑟 𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑜𝑢𝑟 𝑘𝑖𝑛𝑑𝑛𝑒𝑠𝑠 𝑖𝑠 𝑠𝑚𝑎𝑙𝑙 𝑏𝑢𝑡 𝑠𝑖𝑛𝑐𝑒𝑟𝑒 :)

بهترین ها مهربانی ادبی زندگی انگیزشی
⌞🌵⌝

          "ߊ‌ࡅ࠭ܝܝܝߊ‌ࡅ࠭ࡅ࡙ࡅߺ߳ࡉ‌ܝ࠭‌ࡅ࡙ࡅ࡛ߊ‌ࡅߺ߳ܝ‌ࡅ࡙ࡍ߭‌נࡅ࡙ࡍ߭‌נࡅ࠭ࡅ࡙ߊ‌ࡄࡅߺ߳ࡉ"

‌️
5.0
4252
Insignia the bus heading Dino's
مهربانی حقیقت
مُهِمـ بودَنـ خوبـ اَستـ...
"وَلـے خوبـ بودَنـ مُهِمتَر اَستـ".💙🦋️
5.0
3272
𝒊𝒕'𝒔 𝒏𝒊𝒄𝒆 𝒕𝒐 𝒃𝒆 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒏𝒕...
"𝒃𝒖𝒕 𝒊𝒕'𝒔 𝒎𝒐𝒓𝒆 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒏𝒕 𝒕𝒐 𝒃𝒆 𝒏𝒊𝒄𝒆."💙🦋
بهترین ها مهربانی ادبی حقیقت

💚🍀...گاهى وقتها معجزه همون آدمهاى خوش قلبى هستن كه اتفاقى سر راهتون قرار ميگيرن💚

5.0
6244
🤍🌩...sometimes miracles are just people with kind heart happened to cross your road🤍
مهربانی زندگی بامعرفت حقیقت انگیزشی
‌آدمِ  اَمنِ  زندگیِ  آدم‌ها  باشیم ...️
5.0
6078
‌ ‌ ‌ ‌leт’ѕ вe тнe ѕaғe perѕon ιғ oтнerѕ lιveѕ
انگلیسی مهربانی زندگی
مهربانی را پراکنده کن⁦...
حتی اگر از درون شکسته باشی⁦♡️
5.0
479
Scatter kindnss even if you are shattered inside♡
مهربانی ادبی انگیزشی
یِـہ آدَمِـ خوبـ هیچوَقتـ خوبـ بودَنِشو فَریاد نِمیزَنِـہ...! ️
5.0
3539
𝒜 𝑔𝑜𝑜𝒹 𝓅𝑒𝓇𝓈𝑜𝓃 𝓃𝑒𝓋𝑒𝓇 𝓈𝒽𝑜𝓊𝓉𝓈 𝒶𝒷𝑜𝓊𝓉 𝒷𝑒𝒾𝓃𝑔 𝑔𝑜𝑜𝒹...!
بهترین ها مهربانی حقیقت سکوت بی تفاوت
خدا چقدر قشنگ میگہ:
" وَالله یَعلمُ مَا فِی قُلُوبِکُم"

حواسم هست تو دلت چی میگذره.😉🌟️
5.0
27854
" وَالله یَعلمُ مَا فِی قُلُوبِکُم"
مهربانی زندگی خدا
༻زندگی ات یـک قصه ایـست كه توسط یک خدای خوب نوشته شده!!༻️
5.0
5414
...𝔂𝓸𝓻 𝓵𝓲𝓯𝓮 𝓲𝓼 𝓪 𝓬𝓻𝓪𝓯𝓽𝓮𝓭 𝓷𝓪𝓻𝓻𝓪𝓽𝓲𝓿𝓮 𝔀𝓻𝓲𝓽𝓽𝓮𝓷 𝓫𝔂 𝓪 𝓰𝓸𝓸𝓭 𝓖𝓸𝓭
مذهبی مهربانی خدا ادبی زندگی

مهربون باش اما ضعیف نباش ...

5.0
5196

♡ ♡ NAME♡ ‌ ‌◉━━━━━━───────     ↻ㅤ  ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆

انگلیسی مهربانی موسیقی
با آدمای نامهربون مهربون باش
اونا بیشتر از هر چیزی بهش نیاز دارن...!️
4.8
437
➖⃟🦋•• 𝗕𝗘 𝗞𝗜𝗡𝗗 𝗧𝗢 𝗨𝗡𝗞𝗜𝗡𝗗
ᴛʜᴇʏ ɴᴇᴇᴅ ɪᴛ ᴍᴏʀᴇ ᴛʜᴀɴ ᴀɴʏᴛʜɪɴɢ
عصبانی مهربانی بامعرفت
╭┈─────── 「🌵」


يه جورى زندگى كن كه اگه كسى ازت بد گفت ، هيچكس باور نكنه ...
‌‌
⎇‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‎‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎️
5.0
4639
🥀 ⃟▬▬▭••ˡᶤᵛᵉ ᶤᶰ ѕᵘᶜʰ ᵃ ʷᵃʸ ᵗʰᵃᵗ ᶤᶠ ѕᵒᵐᵉᵒᶰᵉ ѕᵖᵒᵏᵉ ᵇᵃᵈˡʸ ᵒᶠ ʸᵒᵘ ᶰᵒ ᵒᶰᵉ ʷᵒᵘˡᵈ ᵇᵉˡᶤᵉᵛᵉ ᶤᵗ
موفقیت مهربانی حقیقت زندگی
بزرگ کسیه ک : قلبش کودکانه ، قهرش بی کینه ، دوس داشتنش بی ادعا ، و بخشش اش بی منت باشه 🌱🤍️
5.0
1148
Kalbi çocuk gibi olan, öfkesi kin gütmeyen, sevgisi karşılıksız, affı karşılıksız olan kişi yücedir.
فلسفی مهربانی کارما