جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های مهربانی / جدیدترین متن مهربانی [اسفند 1401]

610 پست
متن های مهربانی جدید , تعداد 610 متن مهربانی به ترتیب جدیدترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های مهربانی / جدیدترین متن مهربانی [اسفند 1401]
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
یه افسانه هست که میگه:

ماه عاشق زمین میشه و دورش میگرده
ولس زمین بهش بی محلی میکنه و دور خورشید میچرخه
روایت خیلیاست🥲️
5.0
#بهترین ها #مهربانی #حقیقت
نصب برنامه اندروید تاوبیو
فروغ فرخزاد چه قشنگ میگه :
اما تو تغییر نکن! تو باش...
و نشان بده، آدمیت هنوز نفس میکشد...🌿🤍️
5.0
#مهربانی #ادبی
اگر یک کاکتوس را بیش از حد آبیاری کنید، می میرد.
این همان داستان مهربانی با برخی افراد در زندگی ماست.☹
5.0
If you overwater a cactus, it will die;
It's the same story of being kind to some people in our lives.☹
#غمگین #مهربانی #حقیقت
مشابه ها
⌞🌵⌝

          "ߊ‌ࡅ࠭ܝܝܝߊ‌ࡅ࠭ࡅ࡙ࡅߺ߳ࡉ‌ܝ࠭‌ࡅ࡙ࡅ࡛ߊ‌ࡅߺ߳ܝ‌ࡅ࡙ࡍ߭‌נࡅ࡙ࡍ߭‌נࡅ࠭ࡅ࡙ߊ‌ࡄࡅߺ߳ࡉ"

‌️
5.0
Insignia the bus heading Dino's
#مهربانی #حقیقت
معلم پای تخته نوشت کوه را تعریف کنید
همه یه چیزی گفتن ولی من فقط یه جمله گفتم
پدرم...🤍💙🧡️
5.0
#بهترین ها #مهربانی #پدر
معلم پای تخته نوشت کوه را تعریف کنید
همه یه چیزی گفتن ولی من فقط یه جمله گفتم
پدرم...🤍💙🧡️
5.0
#بهترین ها #مهربانی #پدر
حرف هايي كه ميزنيم، دست دارند
دست های بلندی كه گاهی گلويی را می فشارند و نفس فرد را می گيرند
حرف هايي كه ميزنيم، پا دارند
پاهای بزرگی كه گاهی جايشان را روی دلی مي گذارند و برای هميشه مي مانند
حرف هايي كه ميزنيم، چشم دارند
چشم های سياهی كه گاهی به چشم های دیگران نگاه میكنند و آنها را در شرمی بیکران فرو ميبرند
پس مراقب حرفهايي كه ميزنيم باشيم️
5.0
#رفاقتی #مهربانی #متفرقه
از لحاظِ روحی احتیاج دارم
یه هفته برم تو کلبه جنگلی تو شمالُ
نتمو خاموش کنم ، توی تراس بشینم
پتو پیچ شده ، ویو جنگل ،رعد و برقم
بزنه ، و با یه لیوان چای به صدای بارون گوش کنم
🦋🌱
5.0
#تنهایی #مهربانی #زندگی #حقیقت #انگیزشی
بهـــــــــــت خوبـی کـــردن ، خــوبی کـــن
بهت بدی کــــــــردن ، خــوبی کن
اونـــــا ادمن تــ☆ــو فـــ☆ــرشته بـــاش !! ️
5.0
#مهربانی #زندگی
اون موقع که حس کردی هیشکی رو نداری
اون موقع که حس کردی باید یه دنیا گریه
کنی، اون موقع که حس کردی یکی باید در
آغوشت بگیره، اون موقع بیا سراغ من
من اینجا دستامو باز کردم و منتظرم تو بیای.️
5.0
#عاشقانه #مهربانی #دوستت دارم #بامعرفت
ب‍‌ی‍‌ا طُـ خ‍‌ور‍ش‍‌ی‍‌د ب‍‌اش‍‌
م‍‌ن ‍م‍‌ث‍‌ل زم‍‌ی‍‌ن ه‍‌ی ف‍‌ق‍‌ط‍ـــ د‍‌‍ورت‍ ب‍‌گ‍‌ر‍دم‍✨🌍️
5.0
#عاشقانه #مهربانی #دوستت دارم
من نمیخندم ولی بقیه رو میخندونم️
5.0
I don't laugh, but I make others laugh
#مهربانی #ادبی
اش‍‌ت‍‌ب‍‌اه‍‌م ای‍‌ن ب‍‌ود ک‍‌ه ف‍‌ک م‍‌ی‍‌ک‍‌ردم ه‍‌م‍‌ه م‍‌ث خ‍‌ودم‍‌ن .!️
5.0
#غمگین #مهربانی #خسته
ܦّ̈ߊ‌ࡅُ߭ࡐ‌ࡅِ߭ ިܦ̇ߊ‌ܧࡅ߳🤙
ܣܝ‌ ܥ݆ܨ ܦ̇حܚ݅ࡍ ܢܚࡅ߭ܭَࡅ࡙ࡍ߭ ࡅ߳ܝ‌ ܝ‌ܦ̇ߊ‌ܧࡅ߳ߺߺܙ ࡎܩࡅ࡙ܩܨ ࡅ߳ܝ‌👭🏻🫂️
5.0
#رفاقتی #مهربانی #دوستت دارم
زندگی درد داره ...
اما در هر صورت میگذره
مثل ابری که میاد و می‌ره
پس بهتره از اون هوای ابری لذت ببریم
هیچی ارزش اشکای نازتو نداره:)🤍️
5.0
#مهربانی #زندگی
💌تو دنیای که زندگی میکنیم
که نامش عالم است
منم عالمی دارم
که نامش مادر است🤍🥲️
5.0
𝗜𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝘄𝗼𝗿𝗹𝗱 𝘄𝗲 𝗹𝗶𝘃𝗲 𝗶𝗻, 𝘁𝗵𝗲 𝗻𝗮𝗺𝗲 𝗶𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝘄𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗜 𝗮𝗹𝘀𝗼 𝗵𝗮𝘃𝗲 𝗮 𝘄𝗼𝗿𝗹𝗱 𝘄𝗵𝗼𝘀𝗲 𝗻𝗮𝗺𝗲 𝗶𝘀 𝗺𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿
#مهربانی #مادر
«سالم برس، باشه؟»
«مراقب باش.»
«چیزی خوردی؟»
«وقتی رسیدی خونه خبر بده.»
«اگه بهم احتیاجی داشتی، من همین‌جام.»
«صبح به‌خیر»
«شب به‌خیر»
«عاشقتم»
چیزهای ناچیزی‌ان اما نشون میدن که چقدر یه نفر بهت اهمیت میده و دوستت داره..😍💋️
5.0
#عاشقانه #بهترین ها #مهربانی #حقیقت
یڪ سبد محبت🌱
یڪ دنیا عشق🌲
یڪ عالم خوشبختے🌷
یڪ دشت لالہ🍃
یڪ ڪوه دوستے🍃
یڪ آسمان ستاره🌲
یڪ جهان زیبایے🌷
یڪ دامن نیڪ نامے🍃
و یڪ عمر سرفرازے🍃
از خداوند براتون خواهانم❣️
5.0
#مهربانی #متفرقه
خود را به خدای می‌سپارم که این دنیا را ساخته 🙃😊🦋️
5.0
#مهربانی #خدا