جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن کوتاه خدا / مناسب بیو درباره خداوند

3326 پست
بهترین متن کوتاه هایی که در مورد خدا و خداوند نوشته شده و مناسب بیو تلگرام واینستاگرام و کپشن و ..در بزرگترین سایت بیو و متن کوتاه ایران یعنی تاوبیو بخوانید و کپی کنید
خدا - جدیدها خدا عربی خدا انگلیسی خدا ترکی کوتاه خدا بلند خدا
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
«فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»
خدا بخواهد غیرممکن هم ممکن می‌شود...🌱
5.0
9297
مذهبی بهترین ها خدا آرامش
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
دل گر از سختی به تنگ آمد امیدش با خداست .💙️
5.0
623
مذهبی خدا
آرامش واقعے یعنے...
وجود خدا توے زندگیت🍃🕊️
5.0
55186
𝑅𝑒𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑎𝑐𝑒 𝑚𝑒𝑎𝑛𝑠...
𝑇ℎ𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑜𝑓 𝐺𝑜𝑑 𝑖𝑛 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑖𝑓𝑒🍃🕊
موفقیت بهترین ها طبیعت خدا
باید دِلِت دریا باشه ، تا خدا بهت کِشتی بده.!🌝🪴️
5.0
5250
𝒴𝑜𝓊 𝓂𝓊𝓈𝓉 𝒽𝒶𝓋𝑒 𝓉𝒽𝑒 𝓈𝑒𝒶 𝒾𝓃 𝓎𝑜𝓊𝓇 𝒽𝑒𝒶𝓇𝓉, 𝓈𝑜 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝒢𝑜𝒹 𝓌𝒾𝓁𝓁 𝑔𝒾𝓋𝑒 𝓎𝑜𝓊 𝒶 𝓈𝒽𝒾𝓅.!
موفقیت بهترین ها زندگی خدا انگیزشی
چقد قشنگ این تیکه از جوشن کبیر :
" یا حِرزَ مَن لا حِرزَلَهُ "
( ای پناه آنکه پناهی ندارد :)❤️️
5.0
2204
مذهبی حقیقت خدا
‌«یا ربِّ اِنَّ لَنا فیکَ اَمَلاً طَویلاً کثیراً»
خدایا مارو تو خیلی حساب کردیم .🌱♥️.

‌▹ · – · – · – · 𖥸 · – · – · – · ◃️
5.0
14837
شعر بهترین ها ادبی آرامش خدا
خدا چہ قشنگ میگه :
'وﷲیعلم‌مافی‌قلوبڪم'
حواسم هست تو دلت چے میگذرھ:)♥️'️
5.0
43596
دخترانه بهترین ها خدا
خدآیا تو با ما باش، بگذار عالمی از ما جدا باشد:) 🍁️
5.0
9741
God, be with us, let the world be apart from us:) 🍁
عاشقانه مذهبی خدا
خدای من...🤍
تمام‍ زندگی ام را خودت نقاشی کن🫵🏻❤️‍🩹
من به قل‍م‍ طُ ایمان دارم‍ :)🖌️️
5.0
52392
ᴍʏ ɢᴏᴅ...🤍
ᴘᴀɪɴᴛ ᴍʏ ᴡʜᴏʟᴇ ʟɪꜰᴇ ʏᴏᴜʀꜱᴇʟꜰ🫵🏻❤️‍🩹
ɪ ʙᴇʟɪᴇᴠᴇ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴘᴇɴ :)🖌️
مذهبی فلسفی آرامش خدا انگیزشی
﷽حَسْبُنَاالله‌وَنِعْمَ‌الْوَکیٖلْ...خُڋا‌ݕَڔٰاےِݦَݧ‌ْڬٰاڣٖیښٺ❤ ️️
5.0
46440
مذهبی خدا
خدارو چه دیدی شاید این بهار جبران بشه تموم صبر و خستگیات.!🌝🪴️
5.0
2921
Gₒd, wₕₐₜ dᵢd yₒᵤ ₛₑₑ? ₘₐybₑ ₜₕᵢₛ ₛₚᵣᵢₙg wᵢₗₗ ₚₐy ₒff ₐₗₗ yₒᵤᵣ ₚₐₜᵢₑₙcₑ ₐₙd fₐₜᵢgᵤₑ.!
موفقیت بهترین ها زندگی خدا انگیزشی