جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

بیو زمستان |متن کوتاه زمستان

80 پست
بیو زمستان | متن های کوتاه در مورد زمستان | تکست های یک خطی مخصوص بیو تلگرام و اینستاگرام با موضوع زمستان در سایت سایت تاو بیو بخوانید و کپی کنید..:
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
مثه برف باش⁦🌨️⁩،
زیبا ولی سرد.…❄️…
5.0
108313
○━━──⁦❄️⁩ᴮᴱ ᴸᴵᴷᴱ ˢᴺᴼᵂ⁦🌨️⁩; ᴮᴱᴬᵁᵀᴵᶠᵁᴸ ᴮᵁᵀ ᶜᴼᴸᴰ ─
شاخ دخترانه مغرور برف
نصب برنامه اندروید تاوبیو
قلبتو دنبال کن اما عقلتم با خودت ببر.️
5.0
25695
⌞♥️⌝ ‌ ‌ 𝑓𝑜𝑙𝑙𝑜𝑤 𝑦𝑜𝑢𝑟 ℎ𝑒𝑎𝑟𝑡, 𝑏𝑢𝑡 𝑡𝑎𝑘𝑒 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑑 𝑡𝑜𝑜 🫀
موفقیت بهترین ها انگلیسی انگیزشی
مشابه ها
•✨•
چہ‌ڪسے‌میگوید‌:پشٺ‌
این ثانیہ‌هاتاریڪ‌است؟
گام‌اگر‌برداریم،
روشنےنزدیڪ‌است :)🦋!
‹◌. @ ˹🦋💙.️
5.0
338
زمستان بهار چینی سکوت لاتی
بی‌صبرانه منتظر زمستونم ...
روزای کـوتـاه ، ساکـت ، سرد ،
بافت ، هودی ،خیابونای برفی
و قـهوه خوردن و قـدم زدن ...️
5.0
447
زمستان برف زندگی ادبی
زِمِستون ثابِت کَرد سَرد بودَن خیلی بیشتَر اَز گَرم بودن طَرَفدار دارِه...🤟🏻💔️
5.0
2020
زمستان حقیقت زندگی
╭┈─────── 「🌵」

« سَردتَر از برف..! »️
5.0
834
╭┈─────── 「🌵」

𝗖𝗢𝗟𝗗𝗘𝗥 𝗧𝗛𝗔𝗡 𝗦𝗡𝗢𝗪 ‍❄️‍
زمستان برف

خیالم راحته که اگه زمستون هرچقدم سرد باشه"خدایی"دارم که دمش خیلی گرمه...

4.9
2664
مذهبی زمستان
تو به اندازه نور ماه قشنگی؛
تو به اندازه چارخونه های پاییز قشنگی؛
تو به اندازه برف دی ماه قشنگی؛
تو به اندازه خش خش برگ ها توی خیابون قشنگی؛
تو به اندازه کتاب نو قشنگی؛
تو به اندازه قهوه داغ قشنگی؛
تو به اندازه بوسه های یواشکی قشنگی؛
تو انقد قشنگی که نمیتونم دیگه حتی توصیفت کنم!"
#مخاطب_خاصم🤍✨️
5.0
2221
عاشقانه پاییز زمستان دوستت دارم

قشنگی زمستان و هوای سرد اینه که میتونی نفس هاشو هم ببینی!

4.9
1245
عاشقانه زمستان

من عاشق آدم برفیم میدونی چرا؟ چون ظاهرو باطنش یکیه همش سفیده سفیده....

5.0
2140
زمستان دروغ برف
هَ‍‌ر #س‍‌ق‍‌و‍ط‍‌ی پ‍‌ای‍‌انِ ‍ڪار ن‍‌ی‍‌ست؛ #ب‍‌ار‍ا‍ن را ب‍‌ب‍‌ی‍‌ن! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌ار‍ا‍ن #ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن ‍‌آغ‍‌از ‍‌‍اس‍‌ت..'!️
5.0
641
موفقیت زمستان انگیزشی حقیقت باران
وܩߊ ܣܩܢ ܦ̇ܝ‌ߊ‌ܩوܚ݅ܓ ܩܨ ܢܚ݅ویܩܢ ؛ ܩߊ‌ܝ̇ߺܝ̇ߺܥ‌‌ ࡅ߳ܩߊ‌ܩܢ ܝ̇‌ܩܢܚࡅ߳ߊ‌ܔ ܣߊ‌یܨ ܭܘ ܢ̣ܝ‌ܦ̇ߺܙ‌ ܝ̇ߺܢ̣ߊ‌ܝ‌یܥ‌‌ . . . 🌨❄️️
5.0
319
غمگین زمستان یلدا طبیعت ادبی