جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن کوتاه سنگین و فلسفی ناب | پیشنهاد هفته !

1699 پست
متن های کوتاه فلسفی و حکیمانه و سنگین ناب مناسب بیوگرافی فارسی و با ترجمه انگلیسی از تخصصی ترین سایت متن کوتاه ایران ! بیو فلسفی , متن کوتاه فلسفی , بیو جدید فلسفی , بهترین بیو ها در سایت تاو بیو , وضعیت و استاتوس کوتاه|بیو ادبی و فلسفی تلگرام و اینستاگرام

متن کوتاه یادگاری بیو پرمعنی بیو حکیمانه بیو حرف حق بیو عارفانه بیو منطقی

بیو نصیحتی بیو با مفهوم متن کوتاه حرف حساب متن کوتاه حکیمانه

فلسفی عاشقانه
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
❮محکومیم‌ به‌ امید ، ومجبوریم‌ به‌ آرزو 🪄🖤❯

5.0
10780
𝙒𝙚 𝙖𝙧𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙙𝙚𝙢𝙣𝙚𝙙 𝙩𝙤 𝙝𝙤𝙥𝙚, 𝙖𝙣𝙙 𝙬𝙚 𝙖𝙧𝙚 𝙛𝙤𝙧𝙘𝙚𝙙 𝙩𝙤 𝙬𝙞𝙨𝙝
غمگین فلسفی حقیقت زندگی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
_من همانم ک خود قاتل و خود مقتولم؛
من همان مسئله ی ساده ولی مجهولم:)!🌱'🔓️
5.0
18874
I am the same as the murderer and the victim myself, I am the same simple but unknown problem
شعر فلسفی ادبی
مشابه ها
    بعضی‌وقتا همه جا رو تاریك کن
    تا واقعیا برق بزنن...!🌌🌑🌃️
5.0
9308
🔹᮪‌‌𝗦𝗢𝗠𝗘𝗧𝗜𝗠𝗘𝗦 𝗠𝗔𝗞𝗘
              ᴇᴠᴇʀʏᴡʜᴇʀᴇ ᴅᴀʀᴋ sᴏ ᴛʜᴇ ʀᴇᴀʟ
              ᴏɴᴇs ᴡɪʟʟ sʜɪɴᴇ᮪
فلسفی تیکه دار حقیقت
لایِقِ‌چیزی‌بودَن‌مُهِمِه..!
نَه‌‌مالِک‌چیزی‌بودَن:)🤍️
5.0
6681
فلسفی حقیقت
چه زیبا گفت “ کورش کبیر ” : محبوب همه باش ؛ معشوق یکی ! مِهرت را به همه هدیه کن ؛ عشقت را به یکی ! با هر رفتنی اشک نریز و با هر آمدنی لبخند نزن .️
5.0
7209
فلسفی بهترین ها درسی حقیقت ادبی
زَمین با اَرزِش خواهَد شُد
زَمانی که مَردُم بِفَهمَند
با اَرزِشتَرین دین اِنسانیَت اَست..!️
5.0
7053
فلسفی مذهبی حقیقت زندگی
اَز حَذف کَردَنِ آدَمایِ زِندِگیت نَتَرس، زِندِگی قانونِ لیاقَتاست-!️
5.0
836
شاخ فلسفی حقیقت
یه دیالوگ خیلی خوب تو فیلمHyouka بود که میگفت :
تو اسممو میدونی نه داستانمو
تو لبخندمو میبینی نه دردادمو
تو متوجه چیزایی که رها میکنم میشی، نه زخمام
میتونی حرفامو بخونی ، نه ذهنمو
پس راجبم نه نظر بده و نه قضاوتم کن چون تو فقط قسمتی از من رو میبینی که خودم خواستم نشونت بدم ️
5.0
4357
فلسفی زندگی ادبی حقیقت
‌❥ılı.lı.ıllı.ılı.lıllılı.ıllı.ılı.lıllılı.ıllı
━━━━●──────────
⇆ㅤㅤㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤ ↻مَن‌فَقَط‌ناظِرعِ‌ناطِقِ‌نُطقِ‌نُقاط ِ‌مُبهَم‌مَناطِقِ‌مَغزمم️
5.0
3017
فلسفی متفرقه


آدمای غلط همیشه درس هاے درستے بهت میدن.

5.0
3720
𝑻𝒉𝒆 𝒘𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒑𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆 𝒂𝒍𝒘𝒂𝒚𝒔 𝒈𝒊𝒗𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒕𝒉𝒆 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒍𝒆𝒔𝒔𝒐𝒏𝒔.
فلسفی حقیقت