جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
کاووش
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب

متن کوتاه سنگین و فلسفی ناب | پیشنهاد هفته !

949 پست
متن های کوتاه فلسفی و حکیمانه و سنگین ناب مناسب بیوگرافی فارسی و با ترجمه انگلیسی از تخصصی ترین سایت متن کوتاه ایران ! بیو فلسفی , متن کوتاه فلسفی , بیو جدید فلسفی , بهترین بیو ها در سایت تاو بیو , وضعیت و استاتوس کوتاه|بیو ادبی و فلسفی تلگرام و اینستاگرام

متن کوتاه یادگاری بیو پرمعنی بیو حکیمانه بیو حرف حق بیو عارفانه بیو منطقی

بیو نصیحتی بیو با مفهوم متن کوتاه حرف حساب متن کوتاه حکیمانه

فلسفی عاشقانه
_من همانم ک خود قاتل و خود مقتولم؛
من همان مسئله ی ساده ولی مجهولم:)!🌱'🔓️
5.0
I am the same as the murderer and the victim myself, I am the same simple but unknown problem
#شعر #فلسفی #ادبی
    بعضی‌وقتا همه جا رو تاریك کن
    تا واقعیا برق بزنن...!🌌🌑🌃️
5.0
🔹᮪‌‌𝗦𝗢𝗠𝗘𝗧𝗜𝗠𝗘𝗦 𝗠𝗔𝗞𝗘
              ᴇᴠᴇʀʏᴡʜᴇʀᴇ ᴅᴀʀᴋ sᴏ ᴛʜᴇ ʀᴇᴀʟ
              ᴏɴᴇs ᴡɪʟʟ sʜɪɴᴇ᮪
#فلسفی #تیکه دار #حقیقت
لایِقِ‌چیزی‌بودَن‌مُهِمِه..!
نَه‌‌مالِک‌چیزی‌بودَن:)🤍️
5.0
#فلسفی #حقیقت
مشابه ها
مایل به پایان........
محکوم به ادامه.........️
5.0
I want to finish...
Condemned to continue...
أريد أن أنهي...
محكوم عليه بالمتابعة ...
Bitirmek istiyorum...
Devam etmeye mahkum...
Je veux terminer...
Condamné à continuer...
#غمگین #فلسفی #خسته #بی تفاوت


آدمای غلط همیشه درس هاے درستے بهت میدن.

5.0
𝑻𝒉𝒆 𝒘𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒑𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆 𝒂𝒍𝒘𝒂𝒚𝒔 𝒈𝒊𝒗𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒕𝒉𝒆 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒍𝒆𝒔𝒔𝒐𝒏𝒔.
#فلسفی #حقیقت
ارزشِ آدما به عَملِشونه‌.... نه ادعاشون....️
5.0
((:𝑷𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆 𝒕𝒉𝒆𝒊𝒓 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒏𝒐𝒕 𝒕𝒉𝒆𝒊𝒓 𝒄𝒍𝒂𝒊𝒎𝒔
#تیکه دار #فلسفی #حقیقت #زندگی
یه دیالوگ خیلی خوب تو فیلمHyouka بود که میگفت :
تو اسممو میدونی نه داستانمو
تو لبخندمو میبینی نه دردادمو
تو متوجه چیزایی که رها میکنم میشی، نه زخمام
میتونی حرفامو بخونی ، نه ذهنمو
پس راجبم نه نظر بده و نه قضاوتم کن چون تو فقط قسمتی از من رو میبینی که خودم خواستم نشونت بدم ️
5.0
#فلسفی #زندگی #ادبی #حقیقت
- برای کسی که می فهمد
هیچ توضیحی لازم نیست..!
و برای کسی که نمی فهمد
هر توضیحی اضافه است..
آنانکه می فهمند عذاب می کشند
و آنانکه نمی فهمند عذاب می دهند !

ـــ🗞دکتر شریعتی📨ـــ️
5.0
#تیکه دار #فلسفی #ادبی #حقیقت

بگذار بگویند و بگویند و بگویند.. بگذار بِبُرند و بدوزند و بپوشند.. تو بخند، گوش بده، خیره بمان، هیچ مگو..

4.9
#فلسفی #ادبی
بزرگ‌ترین درس زندگیو سعدی داد :
اندازه نگه‌دار که اندازه نکوست
هم لایق دشمن است هم لایق دوست!️
5.0
#فلسفی #حقیقت
ساكنان قلبت را به دقت انتخاب كن؛
زیرا هیچكس به غیر از تو،
بهای سكونتشان را نخواهد پرداخت...️
5.0
#شاخ #فلسفی #حقیقت #زندگی
ازهیتلر‌پرسیدند
چرا‌از‌میان‌جنگ‌و‌عشق‌جنگ‌را‌برگزیدی
گفت‌درجنگ‌یا‌زنده‌می‌مانی‌یا‌می‌میری
اما‌در‌عشق‌روزی‌هزار‌بار‌
می‌میری‌و‌زنده‌می‌شوی...!
5.0
#شاخ #فلسفی #حقیقت #ادبی