بیو فلسفی |تکست کوتاه فلسفی

بیو فلسفی , متن کوتاه فلسفی , بیو جدید فلسفی , بهترین بیو ها در سایت تاو بیو , وضعیت و استاتوس کوتاه|بیو ادبی و فلسفی تلگرام و اینستاگرام بیو فلسفی , متن کوتاه فلسفی , بیو جدید فلسفی , بهترین بیو ها در سایت تاو بیو , وضعیت و استاتوس کوتاه|بیو ادبی و فلسفی تلگرام و اینستاگرام

اون روزهایی که برای چیزهایی که الان داری دعامیکردی روفراموش نکن......

104 بار کپی 4,354

ای فلک تا کی کلک....

124 بار کپی 6,230

شیرهم تاج سلطانی اش را زمین نهاد.وقتی دید هرکفتاری آهوشکارمیکند.!

108 بار کپی 4,369

چندصباحی دراین جسم خاکی مهمانیم وخود واقعیمان نیستیم!🔚🔜

89 بار کپی 4,354

زِگَهواره تا گور .قِسمَت نَبود ...... ✨

196 بار کپی 8,809

هر ثانیه فرصتی است برای دگرگون کردن زندگیتان

103 بار کپی 4,354

‌‌‎بیرون زتو نیست هرآنچه در عالم هست در خود بطلب هر آنچه خواهی که توئي

178 بار کپی 4,386

بعضی از مردم می خواهند ببینند شما موفق به شکست آنها شدید

Some people want to see you fail Disappoint them😂🤘🏻

407 بار کپی 37,742

. 🎐 مـن فقـط ميخـوام يه خيـال بـاف (رويـاپـرداز) بـاشم.. خيـال بـافى كه بيـداره..🌱

90 بار کپی 5,526

🎐 وقتـی هـیچ کس بـاورم نـداشت

خـودم، خـودمـو بـاور داشتـم..🌱
.

i ßεℓiευεd in mε ωнεn nᴏ ᴏnε εℓsε did..

242 بار کپی 8,338

🎐 یه قلـب زیبـا بهتـر از هـزار صـورت زیبـاسـت..🌱

ᴏɴᴇ ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ ʜᴇᴀʀᴛ ɪs ʙᴇᴛᴛᴇʀ ᴛʜᴀɴ ᴀ ᴛʜᴏᴜsᴀɴᴅ ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ ғᴀᴄᴇs..

831 بار کپی 35,827

در واقع نمیگذره این ماییم که عادت می کنیم!

169 بار کپی 8,773

فقط یه دفعه زندگی میکنی،ولی اگه درست زندگی کنی همون یکبار هم کافیه:)]

231 بار کپی 18,112

هیچ مَقصَدی وجود نَداره💸🎈
هَمَش مَصیره🖕🏿🚶‍♂

103 بار کپی 4,354

راه راستُ یاد نَدادن فَقط گُفتن بِپا کَج نَری!🖤

298 بار کپی 12,685

زندگی خیلی کوتاه تر از اونیه که بخای صبر کنی!

106 بار کپی 4,883

خودت باش مثه بقیه زیاده🕷🕸

1,508 بار کپی 44,049

هيچوقت به كمتر از چيزي كه لياقتش رو داري قانع نباش

478 بار کپی 43,686

مَن فَقَ وَختي میجَنگَم كِ مُطمَئِنَم بَرَندِه میشَم!

1,078 بار کپی 45,203

نمیشه به زندگی روزهای بیشتری اضافه کرد ولی میشه به روزهامون زندگی بیشتری ببخشیم⛼̸↻

136 بار کپی 11,212

[ به هر چيزی كه مي بينى
زود اعتماد نكن
حتى نمک هم دقيقا شبيه شكره :) ]

152 بار کپی 9,067

هرگز بخاطر این که دیگران تورا بپذیرند،تغییر نکن...

131 بار کپی 4,388

یه روز تو زندگیت میفهمی
که دوستای زیادی نداری
فقط آدمهای زیادی رو میشناسی :)🇫🇷

181 بار کپی 10,515

آدمها به سمتت سنگ پرتاپ خواهند كرد، سنگها رو به طرفشون پرت نكن
اونها رو جمع كن و باهاش يه امپراطورى بساز.🌏🦋

222 بار کپی 11,305

هرگز نمیفهمی چقدر قوی هستی تا وقتی که قوی بودن تنها راه تو باشه :)

458 بار کپی 43,624
ارسال بیو