جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن کوتاه سنگین و فلسفی ناب | پیشنهاد هفته !

4288 پست
متن های کوتاه فلسفی و حکیمانه و سنگین ناب مناسب بیوگرافی فارسی و با ترجمه انگلیسی از تخصصی ترین سایت متن کوتاه ایران ! بیو فلسفی , متن کوتاه فلسفی , بیو جدید فلسفی , بهترین بیو ها در سایت تاو بیو , وضعیت و استاتوس کوتاه|بیو ادبی و فلسفی تلگرام و اینستاگرام

متن کوتاه یادگاری بیو پرمعنی بیو حکیمانه بیو حرف حق بیو عارفانه بیو منطقی

بیو نصیحتی بیو با مفهوم متن کوتاه حرف حساب متن کوتاه حکیمانه

فلسفی عاشقانه فلسفی - جدیدها فلسفی عربی فلسفی انگلیسی فلسفی ترکی کوتاه فلسفی بلند فلسفی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
﮼قلبی ‌که‌ در کودتای‌ عقل،تسلیِم ‌مَنطِق ‌شد .️
5.0
8638
فلسفی حقیقت
مشابه ها
قانونای زندگیت، سطحِ شخصیتتو مشخص میکنن..!

5.0
3674
••𝑇𝘩𝑒 𝑅𝑢𝑙𝑒𝑠 𝑂𝑓 𝑌𝑜𝑢𝑟 𝐿𝑖𝑓𝑒 𝐷𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑒 𝑇𝘩𝑒 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 𝑂𝑓 𝑌𝑜𝑢𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦..!
موفقیت فلسفی حقیقت
•ادب،مترجم عقله
انسان به اندازه ادبش،عاقله
به اندازه عقلش،باشرفه
و به اندازه ی شرفش،با ارزشه✌️🤍️
5.0
218
فلسفی مناسبتی درسی آرامش

‌‌
اندکے فهمیدن از بسیار گفتن خوش‌تر است!

➖➖➖➖➖➖➖️
5.0
4201
فلسفی حقیقت

رشد تدریجی "شخصیت" میسازه، رشد ناگهانی "غرور"!
➖➖➖➖➖➖️
5.0
7777
فلسفی حقیقت