بیو فلسفی |تکست کوتاه فلسفی

بیو فلسفی , متن کوتاه فلسفی , بیو جدید فلسفی , بهترین بیو ها در سایت تاو بیو , وضعیت و استاتوس کوتاه|بیو ادبی و فلسفی تلگرام و اینستاگرام بیو فلسفی , متن کوتاه فلسفی , بیو جدید فلسفی , بهترین بیو ها در سایت تاو بیو , وضعیت و استاتوس کوتاه|بیو ادبی و فلسفی تلگرام و اینستاگرام

اون روزهایی که برای چیزهایی که الان داری دعامیکردی روفراموش نکن......

91 بار کپی 1,924

ای فلک تا کی کلک....

103 بار کپی 2,374

شیرهم تاج سلطانی اش را زمین نهاد.وقتی دید هرکفتاری آهوشکارمیکند.!

95 بار کپی 1,937

چندصباحی دراین جسم خاکی مهمانیم وخود واقعیمان نیستیم!🔚🔜

75 بار کپی 1,924

زِگَهواره تا گور .قِسمَت نَبود ...... ✨

137 بار کپی 3,629

هر ثانیه فرصتی است برای دگرگون کردن زندگیتان

87 بار کپی 1,924

‌‌‎بیرون زتو نیست هرآنچه در عالم هست در خود بطلب هر آنچه خواهی که توئي

140 بار کپی 1,939

بعضی از مردم می خواهند ببینند شما موفق به شکست آنها شدید

Some people want to see you fail Disappoint them😂🤘🏻

221 بار کپی 12,309

. 🎐 مـن فقـط ميخـوام يه خيـال بـاف (رويـاپـرداز) بـاشم.. خيـال بـافى كه بيـداره..🌱

81 بار کپی 2,315

🎐 وقتـی هـیچ کس بـاورم نـداشت

خـودم، خـودمـو بـاور داشتـم..🌱
.

i ßεℓiευεd in mε ωнεn nᴏ ᴏnε εℓsε did..

161 بار کپی 3,464

🎐 یه قلـب زیبـا بهتـر از هـزار صـورت زیبـاسـت..🌱

ᴏɴᴇ ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ ʜᴇᴀʀᴛ ɪs ʙᴇᴛᴛᴇʀ ᴛʜᴀɴ ᴀ ᴛʜᴏᴜsᴀɴᴅ ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ ғᴀᴄᴇs..

420 بار کپی 10,423

در واقع نمیگذره این ماییم که عادت می کنیم!

126 بار کپی 3,334

فقط یه دفعه زندگی میکنی،ولی اگه درست زندگی کنی همون یکبار هم کافیه:)]

160 بار کپی 6,541

هیچ مَقصَدی وجود نَداره💸🎈
هَمَش مَصیره🖕🏿🚶‍♂

92 بار کپی 1,924

راه راستُ یاد نَدادن فَقط گُفتن بِپا کَج نَری!🖤

187 بار کپی 4,438

زندگی خیلی کوتاه تر از اونیه که بخای صبر کنی!

98 بار کپی 2,115

خودت باش مثه بقیه زیاده🕷🕸

844 بار کپی 15,101

هيچوقت به كمتر از چيزي كه لياقتش رو داري قانع نباش

292 بار کپی 15,023

مَن فَقَ وَختي میجَنگَم كِ مُطمَئِنَم بَرَندِه میشَم!

612 بار کپی 15,262

نمیشه به زندگی روزهای بیشتری اضافه کرد ولی میشه به روزهامون زندگی بیشتری ببخشیم⛼̸↻

99 بار کپی 4,308

[ به هر چيزی كه مي بينى
زود اعتماد نكن
حتى نمک هم دقيقا شبيه شكره :) ]

115 بار کپی 3,701

هرگز بخاطر این که دیگران تورا بپذیرند،تغییر نکن...

109 بار کپی 1,941

یه روز تو زندگیت میفهمی
که دوستای زیادی نداری
فقط آدمهای زیادی رو میشناسی :)🇫🇷

142 بار کپی 4,224

آدمها به سمتت سنگ پرتاپ خواهند كرد، سنگها رو به طرفشون پرت نكن
اونها رو جمع كن و باهاش يه امپراطورى بساز.🌏🦋

152 بار کپی 4,342

هرگز نمیفهمی چقدر قوی هستی تا وقتی که قوی بودن تنها راه تو باشه :)

284 بار کپی 14,952
ارسال بیو