بیو فلسفی |تکست کوتاه فلسفی | تاو بیو

بیو فلسفی |تکست کوتاه فلسفی

بیو فلسفی , متن کوتاه فلسفی , بیو جدید فلسفی , بهترین بیو ها در سایت تاو بیو , وضعیت و استاتوس کوتاه|بیو ادبی و فلسفی تلگرام و اینستاگرام بیو فلسفی , متن کوتاه فلسفی , بیو جدید فلسفی , بهترین بیو ها در سایت تاو بیو , وضعیت و استاتوس کوتاه|بیو ادبی و فلسفی تلگرام و اینستاگرام

❰ بني عآدَم اَبزآرِع یِکدیگَرَند🏹🌈🌿🚧❱❥⁂

223 7,452 Ŋム乙ɨ

‌‌‎بیرون زتو نیست هرآنچه در عالم هست در خود بطلب هر آنچه خواهی که توئي

395 17,168

عاشق شخصيت دروني آدم ها بشويد. چيزي که حتي بعد از مرگ هم مانگار خواهد ماند...

174 11,012

What you do not want done to yourself, do not do to others!

کاری که دوس نداری با خودت بشه رو با بقیه نکن!

164 11,015

هرگز بخاطر این که دیگران تورا بپذیرند،تغییر نکن...

278 17,111

خودت باش مثه بقیه زیاده🕷🕸

4,889 241,672

هیچ‌چیز به اندازه صادق بودن با خود ، دشوار نیست ...!

111 10,993

Silence is the most powerful scream.
سكوت قدرتمند ترين فرياده.

429 28,553

هیچ از خودتون پرسیدین که آخه تظاهر تا کی ؟

99 10,944

اون روزهایی که برای چیزهایی که الان داری دعامیکردی روفراموش نکن......

170 17,072

هیچ مَقصَدی وجود نَداره💸🎈
هَمَش مَصیره🖕🏿🚶‍♂

190 17,023

🎐 وقتـی هـیچ کس بـاورم نـداشت

خـودم، خـودمـو بـاور داشتـم..🌱
.

i ßεℓiευεd in mε ωнεn nᴏ ᴏnε εℓsε did..

563 41,006

شیرهم تاج سلطانی اش را زمین نهاد.وقتی دید هرکفتاری آهوشکارمیکند.!

168 17,088

هر ثانیه فرصتی است برای دگرگون کردن زندگیتان

165 17,038

چندصباحی دراین جسم خاکی مهمانیم وخود واقعیمان نیستیم!🔚🔜

139 17,061

زندگی خیلی کوتاه تر از اونیه که بخای صبر کنی!

179 20,231

همیشهـ قوۍ باش ‌!:)
اگه نمیتونۍ ادآش‌ رو در بیآر !

#لاتی
1,081 95,537

مَن فَقَ وَختي میجَنگَم كِ مُطمَئِنَم بَرَندِه میشَم!

#لاتی
2,614 219,068

جنگل سوخته را وعده باران ندهید....

#باران
320 26,701

آدمها به سمتت سنگ پرتاپ خواهند كرد، سنگها رو به طرفشون پرت نكن
اونها رو جمع كن و باهاش يه امپراطورى بساز.🌏🦋

#انگیزشی
534 54,394

هربار به من گفتن به «به خاطر خودت میگم» دقیقا به خاطر خودشون بوده...

276 33,222

زِگَهواره تا گور .قِسمَت نَبود ...... ✨

487 43,615
وشاید ما جای دیگری مرده ایم واینجا جهنم ماست...
136 12,944 صادق

حاجی مَرد باش🖕🏿
سیبیلو که گُربه هم داره😼♨️

#لاتی
265 32,246

ترسناک‌ترین قسمت زندگی اونجاس که به خودت میای و میبینی دیگه هیچی حال نمیده...!

310 37,038