جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های کوتاه فلسفی / بهترین بیو های فلسفی [پیشنهادی]

1928 پست
متن های فلسفی گلچین بصورت کوتاه , تعداد 1,928 متن فلسفی به ترتیب بهترین ها برای بیو و تکست های یک خطی متن های کوتاه فلسفی / بهترین بیو های فلسفی [پیشنهادی]
فلسفی عاشقانه فلسفی فلسفی - جدیدها فلسفی عربی فلسفی انگلیسی فلسفی ترکی بلند فلسفی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
لایِقِ‌چیزی‌بودَن‌مُهِمِه..!
نَه‌‌مالِک‌چیزی‌بودَن:)🤍️
5.0
13194
فلسفی حقیقت


آدمای غلط همیشه درس هاے درستے بهت میدن.

5.0
5926
𝑻𝒉𝒆 𝒘𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒑𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆 𝒂𝒍𝒘𝒂𝒚𝒔 𝒈𝒊𝒗𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒕𝒉𝒆 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒍𝒆𝒔𝒔𝒐𝒏𝒔.
فلسفی حقیقت

زندگی یه حادثه‌ست با چندتا شکل مبهم 𓊿

5.0
13359

𝐿𝒾𝒻𝑒 𝒾𝓈 𝒶𝓃 𝒶𝒸𝒸𝒾𝒹𝑒𝓃𝓉 𝓌𝒾𝓉𝒽 𝓈𝑒𝓋𝑒𝓇𝒶𝓁 𝓋𝒶𝑔𝓊𝑒 𝒻𝑜𝓇𝓂𝓈

انگلیسی بهترین ها فلسفی زندگی