جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های فلسفی / جدیدترین متن فلسفی [اسفند 1401]

1040 پست
متن های فلسفی جدید , تعداد 1,040 متن فلسفی به ترتیب جدیدترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های فلسفی / جدیدترین متن فلسفی [اسفند 1401]
فلسفی عاشقانه
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
پادشاهی در زمستان به نگهبان گفت سردت نیست ؟
گفت عادت دارم
پادشاه گفت می‌گویم برایت لباس گرم بیاورند و فراموش کرد
صبح جنازه نگهبان را دیدند روی دیوار نوشته بود به سرما عادت داشتم اما وعده ی لباس گرمت مرا از پای درآورد
مواظب وعده هایمان باشیم .....️
5.0
#غمگین #فلسفی #دروغ #زندگی #خودکشی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
انسان دو نوع معلم داره آموزگار و روزگار هر چه با شیرینی از اولی نیاموزی دومی با تلخی به تو می آموزد اولی به قیمت جانش دومی به قیمت جانت ️
5.0
#شاخ #فلسفی #حقیقت #زندگی #نامردی
من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم،ای طلوع اولین تجربه آزادیـ :)️
5.0
I believe in your tomorrow and your generation, the dawn of the first experience of freedom :)
#بهترین ها #فلسفی #استقلال
مشابه ها


"دوست دارم " رو همزمان براي چند نفر ميفرستيد
خيانت ميكنيد يا عدالت ؟!!

‌ ‌‌️
5.0
#فلسفی #لاشی
❮محکومیم‌ به‌ امید ، ومجبوریم‌ به‌ آرزو 🪄🖤❯

5.0
𝙒𝙚 𝙖𝙧𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙙𝙚𝙢𝙣𝙚𝙙 𝙩𝙤 𝙝𝙤𝙥𝙚, 𝙖𝙣𝙙 𝙬𝙚 𝙖𝙧𝙚 𝙛𝙤𝙧𝙘𝙚𝙙 𝙩𝙤 𝙬𝙞𝙨𝙝
#غمگین #فلسفی #حقیقت #زندگی
آره‍ـ
بعضی از آدما مثل بآرؤن تو به‍آرن
خیلی سریع میبارن اما دلنشینـ :️
5.0
مثال همین ط زود رفتی ولی خاطرهات
خیلی قشنگ تو ذهنم میچرخن :
#فلسفی #عاشقانه #دوستت دارم #آرامش
اگر ابر ها گریه نمیکردند جنگل ها نمیخندیدن.️
5.0
If the clouds did not cry, the forests would not laugh
#فلسفی #طبیعت #باران
این جمله را در زندگی بویژه در بیزنس، همیشه یادتون باشه:

وقتی دشمنت - رقیبت - داره گور خودش را میکنه، سر بیل باهاش درگیر نشو!️
5.0
#فلسفی #بی تفاوت #سکوت #انتقام
«گفت: مرا یادت هست؟دویدم و در راه فکرکردم که من چه یادی دارم، چرا یادم به وسعت همه تاریخ است؟ و چرا آدم ها در یاد من زندگی می‌کنند و من در یاد هیچکس نیستم؟»

عباس معروفی.️
5.0
#غمگین #فلسفی #متفرقه #ادبی
ای کاش سرنوشت از سر می‌نوشت
سوختن قسمت شمع بود ولی قسمت ما شد
آنقدر سوختم ک جهنم نگذرد در بر من تاثیری!
5.0
#فلسفی #حقیقت #ادبی
شـڪستنٕ دلٰ مثلٰ شـڪستنٕ اٰستخوٖنٕ دَندس!
همچـے اٰز بیروٖن عاٰدیـہ...
اٰماٖ هٓر نفصـے کـہ میـڪشـے درد میـڪشـہ:)😄💔🚬️
5.0
#غمگین #فلسفی #حقیقت
آنهایی که حرف برای گفتن کم دارند ، درد برای نگفتن زیاد دارند … =( ️
5.0
Those who have little to say, have a lot of pain not to say...
أولئك الذين لديهم القليل ليقولوه ، لديهم الكثير من الألم كي لا يقولوه
#بهترین ها #فلسفی #حقیقت #سکوت
�ّ�ّ

نّکّتّـّہّ اّیّنّ اّسّتّ کّـّہّ هّیّچّ کّسّ غّیّرّ اّزّ خّوّבّتّ نّمّےّ تّوّاّنّـّבّ بّگّوّیّـّבّ چّـّہّ چّیّزّےّ بّاّعّثّ رّضّاّیّتّ وّ خّشّنّوّבّےّ تّوّ مّےّ شّوّבّ،ّ پّسّ خّوّבّتّ بّاّیّـّבّ آّטّ رّاّ شّنّاّسّاّیّےّ کّنّیّ.ّ.ّ.ّ️
5.0
#غمگین #فلسفی #حقیقت
جنگ ♕بـــــرنده ندارد، برنده کسی است که اسلحه میفروشه ****____******_____️
5.0
gang barandh nadara branda kasea ka aslahe mafrosa
الجنگ البرنده الندارد البرنده الکسی است الکه الاسلته المیفروشد
یا شاسین برنده یا شاسین کسی است که..
#فلسفی #بهترین ها #حقیقت #ادبی
فرمانده: ده نفر شورشی دارید، دو تا رو می‌کشید، چند تا باقی می‌مونه؟! هشت تا؟! نه‌خیر، اشتباهه.
اون دو نفری که کشتید هر کدوم 6 تا دوست یا برادر دارن که برای پیوستن به شورش مردد بودن، ولی وقتی دوست‌شون رو کشتید یعنی شما براشون تصمیم گرفتید. در محاسبات ضد‌شورش، ده منهای دو می‌شه بیست.
-یک دیوانه | یادداشت‌های‌یک‌دیوانه️
5.0
#فلسفی #حقیقت #مغرور
نصـ؋ اشباهاتمان ناشے از این است کـہ
وقتے بایـב ؋ـکر کنیم، احساس مے کنیم
و وقتے کـہ بایـב احساس کنیم، ؋ـکر مے کنیم️
5.0
#بهترین ها #فلسفی #حقیقت #زندگی


عشق مثل دختر بچه اي ميمونه
ك كفش هاي پاشنه بلند مامانشو پوشيده
هيجان داره
ولي زمين خوردنش حتميه!!!

‌ ‌‌‌️
5.0
#فلسفی #ادبی #حقیقت
ولی بنظرم تا تو زندگی کسی نبودین از دور قضاوت نکنین،باورتون نمیشه آدما چه چیز های وحشتناکی رو میتونن تحمل کنن ولی بازم ظاهر عادیشونو تحمل کنن:))️
5.0
#غمگین #فلسفی #حقیقت