جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

بیو غمگین |متن کوتاه و غمگین

59487 پست
بیو غمگین , بیو غمگین تلگرام, بیو غمگین اینستاگرام , بیو غمگین توییتر, بیوگرافی ,استاتوس زیبا, متن وضعیت جدید متن کوتاه دپ
شعر غمگین غمگین عاشقانه غمگین جدایی تنهایی غمگین غمگین شاخ غمگین تیکه دار ادبی غمگین دلتنگی غمگین سکوت غمگین غمگین مرگ غمگین زندگی دخترانه غمگین غمگین - جدیدها غمگین عربی غمگین انگلیسی غمگین ترکی کوتاه غمگین کوتاه غمگین - جدیدها بلند غمگین
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
دِل ز هَر چه تَرسید عاقِبَت هَمان شُد.🖤️
5.0
90950
غمگین حقیقت
گاهـے اۅقات از همـہ چـے خستـہ اـے حتـے خۅدت... (: ️️
5.0
3846
Bazen her şeyden, hatta gururunuzdan bile yorulursunuz... (: ️
غمگین تنهایی خسته حقیقت
مشابه ها
غ‍‌م ب‍‌ه‍‌م گ‍‌ف‍‌ت:
خ‍‌ی‍‌ل‍‌ی ق‍‌وی ه‍‌س‍‌ت‍‌ی‍‌اا !
گ‍‌ف‍‌ت‍‌م چ‍‌ط‍‌ور:؟
گ‍‌ف‍‌ت: اخ‍‌ه #ن‍‌اب‍‌ودت ک‍‌ردم ول‍‌ی ه‍‌ن‍‌وز داری #م‍‌ی‍‌خ‍‌ن‍‌دی

♡ ㅤ    ❍ㅤ        ⎙ㅤ      ⌲
ˡᶦᵏᵉ   ᶜᵒᵐᵐᵉⁿᵗ     ˢᵃᵛᵉ     ˢʰᵃʳᵉ️
5.0
15698
شاخ غمگین حقیقت زندگی سکوت
          ‌   ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ ɪ sᴀᴡ ᴡᴀs
            ‌ 𝕄𝕐 𝔾𝕆𝕆𝔻 𝔽𝔸𝕌𝕃𝕋🖤

هرچی بدی دیدم تقصیر خوبیام بود!🖤️
5.0
16418
غمگین حقیقت
‏انصاف نیست آدم بیشتر از سنش احساس خستگی تو فکرش باشه:)🖤️
5.0
11061
غمگین حقیقت خسته
-هیچکَس‌نِمیفَهمِه‌گِرِیِه‌کَردی!'❬🙁⃢🖤̄❭⇂
-هیچکَس‌نِمیفَهمِه‌ناراحَتی!'❬🌙⃢🖤̄❭⇂
-هیچکَس‌نِمیفَهمِه‌داری‌دَرد‌میکِشی!'❬🍶⃢🖤̄❭⇂
-وَلی‌وَقتی‌اِشتِباه‌کُنی‌هَمِه‌میفهمن:)'❬🐍⃢🖤̄❭️
5.0
3794
غمگین حقیقت خسته
‌واس‍‌ه‍‌ ک‍‌س‍‌ی #زم‍‌ی‍‌ن ب‍‌خ‍‌ور ک‍‌ه‍‌ #ب‍‌ل‍‌ن‍‌دت ک‍‌ن‍‌ه‍‌:)🖤✨️
5.0
320
غمگین خسته
ح‍‌س‍ م‍‌ی‍‌ک‍ن‍‌م #گ‍‌م ش‍‌دم
ام‍‌ا ت‍‌ل‍‌خ‌ت‍‌ر از‍ او‍‌‍ن ک‍‌س‍‌ی #د‍‌ن‍‌ب‍‌ال‍‌م ن‍‌م‍‌ی‍‌گ‍‌رد‍ه....:)️
5.0
933
غمگین تنهایی حقیقت دلتنگی زندگی
دلم‌گرفته‌ها‌‌ولی…
‌نمیتونم‌اشک‌بریزم
نمیتونم‌جیغ‌بزنم
نمیتونم‌کسیو‌داشته‌باشم‌‌که‌‌بگه:آروم‌شدی‌؟حالا‌بیا‌بغلم
نمیتونم‌‌به‌کسی‌تکیه‌کنم
دردناک‌تر‌از‌اینا‌اینه‌که:
نمیتونه‌کسی‌تَحَمُلَم‌کنه:)!️
5.0
1785
شاخ غمگین خسته زندگی عشق یک طرفه