جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های غمگین ترکی / بهترین متن غمگین [پیشنهادی]

305 پست
متن های غمگین گلچین به زبان ترکی , تعداد 305 متن غمگین ترکی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های غمگین ترکی / بهترین متن غمگین [پیشنهادی]
شعر غمگین غمگین عاشقانه غمگین جدایی تنهایی غمگین غمگین شاخ غمگین تیکه دار ادبی غمگین دلتنگی غمگین سکوت غمگین غمگین مرگ غمگین زندگی دخترانه غمگین
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
بدتر از درد کشیدن اینه که نتونی دردتو به کسی بگی..!️
5.0
7116
🖤⃟ ••Acı çekmekten daha kötüsü, acını kimseye anlatamamaktır
غمگین تنهایی ترکی حقیقت
مشابه ها
↵واب‍‌س‍‌تہ نشو
هیچکس موندنی نیس_!💔🚶🏾‍♀️️
5.0
503
↵واب‍‌س‍‌تہ اول‍‌م‍‌اع
ه‍‌چ ک‍‌ی‍م ق‍‌ال‍‌ان دی‍‌ی‍‌ر-!💔🚶🏾‍♀
غمگین خسته حقیقت نامردی
#بیم‍‌ارس‍‌تان ج‍‌ای #ق‍‌ش‍‌نگ‍‌یه ال‍‌بت‍‌ه اگ‍‌ه ب‍‌ع‍‌دش #س‍‌ردخ‍‌ون‍‌ه ب‍‌اش‍‌ہ :)️
5.0
77499
Das Krankenhaus ist natürlich ein schöner Ort, wenn es danach cool ist :)
تنهایی غمگین خسته
موندی باشع جاشو پیدا میکنع
رفتنی باشه راه شو ...🙂💔️
5.0
1880
گ‍‌ال‍‌ان اول‍‌س‍‌ا ی‍‌ِری‍‌ن ت‍‌اپ‍‌ار..!🎭
گ‍‌دن اول‍‌س‍‌ا ی‍‌ول‍‌ون ت‍‌اپ‍‌ار😉🕊️
غمگین تیکه دار حقیقت

اگر کسی برای نگه داشتن تو نمی‌جنگه
هیچ وقت برای موندنت نجنگ

5.0
6785

🍷დ𝐁𝐢𝐫𝐢 𝐬𝐞𝐧𝐢 𝐭𝐮𝐭𝐦𝐚𝐤 𝐢ç𝐢𝐧 𝐬𝐚𝐯𝐚ş𝐦ı𝐲𝐨𝐫𝐬𝐚
𝐚𝐬𝐥𝐚 𝐤𝐚𝐥𝐦𝐚𝐧 𝐢ç𝐢𝐧 𝐬𝐚𝐯𝐚ş𝐦𝐚..!

غمگین انگلیسی تیکه دار نامردی خسته ترکی
ࡅ࡙ܘ ܝ‌ࡐ‌ܝ̇‌ ܣܩܘ ܥ݆ܨ ܟܿࡐ‌ܢ̣ߺ ܩࡅ࡙ܢܚ݅ܣ! 🙂🚶‍♀️️
5.0
187
𝑩𝒊𝒓 𝒈ü𝒏 𝒉𝒆𝒓 ş𝒆𝒚 ç𝒐𝒌 𝒈ü𝒛𝒆𝒍 𝑶𝒍𝒖𝒄𝒂𝒌..)
غمگین حقیقت
بعضی دروغا قشنگ و بعضی حقیقتا تلخ بودن!🖤🙃🚶🏻‍♀️️
5.0
1250
๛ʙᴀᴢı ʏᴀʟᴀɴʟᴀʀ ɢüᴢᴇʟ, ʙᴀᴢı ɢᴇʀçᴇᴋʟᴇʀ ᴀᴄıʏᴍış.̩͜.
غمگین تیکه دار خسته حقیقت
مَـن‌چـہ‌باشَـ‌م‌یا‌نَـ‌باشَـ‌م،ڪارہ‌دُنـ‌یالَنـ‌گ‌نیـ‌ست! مَـن‌بِمـ‌یـ‌رَم‌یابِـ‌مانَم‌هیچـ‌ـڪَسـے‌دِلـ‌تَـ‌نـ‌گ‌نـ‌یـ‌سـ‌ت:)💔️
5.0
66849
غمگین تنهایی شعر خسته
ـ؋ـقط یع# مرگ ساבـہ میتونع همیچو בر๛ کنـہ 🙂🖤⚰️️
5.0
250
⇜ف‍‌ق‍‌ط‍‌ س‍‌اده ب‍‌ی‍‌ر #اول‍‌وم ه‍‌ر ن‍‌م‍‌ن‍‌ن‍‌ی دوزل‍‌در 😅🚶🏻‍♀💔
غمگین خیانت نامردی خسته
نفسم نیا دیگه
یار نازم انداخت منم ...!🙂🥀️
5.0
218
ن‍‌ف‍‌س‍‌ی‍‌م گ‍‌ل‍‌م‍ه داه‍‌ا
ن‍‌ازل‍‌ی ی‍‌اری‍‌م ات‍‌دی م‍‌ن‍‌ی...!🙂🥀🚶🏿‍♂

غمگین تنهایی خسته عشق یک طرفه دلتنگی
بعضی وقتا چشمها، جمله‌هایی که لبها نتونستن تموم کنن، رو تموم میکنن💔️
4.7
1279
Bazen dudakların bitiremediği cümleleri gözler tamamlar
عاشقانه غمگین ترکی
روزِ آش‍‌ن‍‌ای‍‌ی‍‌م‍‌و‍ن‍‌و ی‍‌ادِت‍‌ه‍؟
ل‍‌َع‍‌ن‍‌َت ب‍‌ه‍ اون‍ روز!:)️
5.0
105
?Tanishdimiz Gon var ya
..................O Gone lanet Olson
غمگین نامردی خسته دلتنگی
عصبانی میشی، می شکنی، می رنجی
همش میگذره...
اما سرد که بشی
هیچ چاره و درمانی نداره :)️
4.8
1064
Kızınca ,Kırılınca ,Üzülünce
hepsi geçiyor da
Soğuyunca çaresi yok
غمگین ترکی بی تفاوت