جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های غمگین مرگ / بهترین متن غمگین مرگ [پیشنهادی]

626 پست
متن های غمگین مرگ گلچین , تعداد 626 متن غمگین مرگ به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های غمگین مرگ / بهترین متن غمگین مرگ [پیشنهادی]
غمگین خودکشی شعر غمگین غمگین عاشقانه غمگین جدایی تنهایی غمگین غمگین شاخ غمگین تیکه دار ادبی غمگین دلتنگی غمگین سکوت غمگین غمگین مرگ غمگین زندگی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
ب‍‌اشد ک‍‌ه ن‍‌ب‍‌اش‍‌د خ‍‌ب‍‌ری از ب‍‌ودن‍‌م:)️
5.0
32589
غمگین خودکشی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
وق‍‌‌ت‍‌‌ی ق‍‌درم‍‌‍‌و م‍‌‍‌ی‍‌ف‍‌هم‍‌‍‌ی‍‌‍‌ن ک‍ہ زی‍‌ر‍ہ دو م‍‌‍‌ت‍‌ر #خ‍‌اک ب‍‌اش‍‌م..!️
5.0
38723
غمگین تنهایی سکوت خسته خودکشی
-مثلا‌اگه‌یـ روز‌بمیرم ..͜
▹دلتون‌بر‌اخندعام🖤⃟🔪'
▹قهر‌کردنام‌🕷⃟🕸'
▹مسخره‌بازیام‌📓⃟🖇'
▹حرفام‌🚶🏿‍♀️⃟👣'
▹فحشام🗝⃟🥀'
▸تنگ‌نمیشح‌!?️
5.0
62460
غمگین خسته نامردی خودکشی
مشابه ها
م‍‌ث‍‌ل‍‌ا #م‍‌ام‍‌ا‍‌ن‍‌م داد ب‍‌زن‍‌ه ب‍‌گ‍ع.. خ‍‌اک ن‍‌ری‍‌زی‍‌ن روش دخترم از #ت‍‌اری‍‌ک‍‌ی م‍‌ی‍‌ت‍‌‍‌ر‍س‍‍ع..🖤️
5.0
44227
غمگین خودکشی خسته
ان‍‌‌‌ق‍‌د #خ‍‌‌س‍‌ت‍‌م‌‍‌ ‍‌ک‍‌ه دل‍‌م م‍‌ی‌خ‍‍‌واد #ب‍‌‌خ‍‌وا‌ب‍‌‌م‍‌و دی‍‌گ‍‌ه ب‍‌ی‍‌دار ن‍‌‌ش‍‌‌م:️
5.0
33759
غمگین خسته خودکشی
از اینکه نفس میکشم متنفرم!:)🖤 ️
5.0
21211
‌‌⦳⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻ ⌞ ɪ ʜᴀᴛᴇ ʙʀᴇᴀᴛʜɪɴɢ ⌝ ⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻𐙟
غمگین خودکشی شکلک
دلم آغوشی میخواهد از جنس قبر
دلم خوابی میخواهد از جنس مرگ🥀🖤️
5.0
15486
غمگین خسته خودکشی
.‌م‍‌ث‍‌ل‍‌ا ج‍‌ل‍‌و #چ‍‌ش‍‌ات ب‍‌رم وس‍‌ط خ‍‌ی‍‌اب‍‌ون‍‌و م‍‌اش‍‌ی‍‌ن #ب‍‌زن‍‌ه ب‍‌ه‍‌م . . . (:️
5.0
12357
غمگین خودکشی
برسـہ روزے ک
من سـ؋ـیـב بپوشم
شما سیاـہ
من بخوابم
شما گریـہ کنیـבـ٨ـﮩـ۸ـﮩ️
5.0
17367
غمگین خودکشی
نیاز دارم به شبی ک فردایی نداشته باشه:)️
5.0
14314
내일이 없는 밤이 정말 필요해.⚰️!
غمگین خسته خودکشی
ته تهش 🖤
رفیقات ۳ روز 💔
عشقت ۷ روز❤️‍🩹
فامیلات ۴۰ روز 🖤
خانواده ۱ سال❤️‍🩹
گرفتی که چی می گم؟💔️
5.0
14140
غمگین سکوت خودکشی
سلامتی اون روزی که همه آرزوهام با یه جمله دفن میشن
(ا‍‌ن‍‌ا‌ل‍‌ل‍‌ه‌و‍‌ا‍‌ن‍‌ا‌ل‍‌ل‍‌ی‍‌ه‌راج‍‌ع‍‌‍‌ون..:)
5.0
2791
غمگین خودکشی

دَِیَِگَِـَِـَِـَِہَِ َِآِخَِـَِرَِآِشَِـَِـَِღ

5.0
33042

ᴸⁱᶠᵉ•ــــﮩﮩـــ٨ـﮩـ۸ـﮩـــ٨ﮩ٨ﮩﮩــــ 🚶🏻‍♀️ــ•ᴰᵉᵃᵗʰ

غمگین خودکشی شکلک
‍‍م‍‌ث‍‌ل‍‌ا اون ل‍‌ب‍‌اس س‍‌ی‍‌اه‍‌ت ک‍‌ه‍‌ خ‍‌ی‍‌ل‍‌ی ب‍‌ه‍‌ت م‍‌ی‍‌اد رو ب‍‌پ‍‌وش‍‌ی ب‍‌ی‍‌ای س‍‌ر خ‍‌اک‍‌م🚶🏿‍♀️
5.0
7848
غمگین دلتنگی خودکشی
"سنگ قبرمو دوصت دارم چون قرارع بشع پاتوق مامانم" 🙃
"مردنمو دوصت دارم چون دیدنم قرارع بشع آرزوی عشقم" 😅
"تابوتمو دوصت دارم چون قرارع واسع اولین بار از همه بالاتر باشم" 😉
"سردیع بدنمو دوصت دارم چون اولین باریع ک کسی گرمایع بدنمو حص نمیکنع" 🖐
"پارچع ی سیاه تنوتونو دوصت دارم چون اولین باریع ک میبینم ب خاطر من تیپ زدین اونم رنگی ک من میخام" 🖤
"اشکاتونو دوصت دارم چون اولینو اخرین باریع ک میبینم واسه من اشک میریزین"😭
5.0
6093
غمگین خودکشی
تنها چیزی که الان دوس دارم
یه تصادف
یه کما
بعد آخرشم دکتر بیاد بگه عمرشو داد به شما
💔🥀️
5.0
8092
غمگین خسته خودکشی
*تیغ‌رورَگَم••͜!❰:💔🌸❱*
*مَن‌چِ‌بَدَم••͜!❰💔😶❱*
*بَد‌نَبودَم••͜!❰💔🥀❱*
*کَردَن‌بَدَم••͜!❰💔😺❱*
*خون‌رومُچَم••͜!❰💔🚬❱*
*دَردتومُخَم••͜!❰💔🌿❱*
*آهَنگ‌روپَخش••͜!❰💔🎼❱*
*مامان‌بِبَخش••͜!❰:💔🙂❱*
*خون‌روزَمین••͜!❰💔🍃❱*
*خُدابِبین••͜!❰💔🌙❱*
*دیگِ‌خَصَم••͜!❰💔🖐🏻❱*
*فَقَد‌هَمین••͜!❰💔🤞🏻❱*️
5.0
19470
غمگین جدایی نامردی خودکشی

وَ یِک شَب بی صِدا هَمه را تَرک خواهَم کرد!🤘

5.0
8794
غمگین خودکشی