جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های غمگین مرگ / بهترین متن غمگین مرگ [پیشنهادی]

1427 پست
متن های غمگین مرگ گلچین , تعداد 1,427 متن غمگین مرگ به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های غمگین مرگ / بهترین متن غمگین مرگ [پیشنهادی]
غمگین خودکشی شعر غمگین غمگین عاشقانه غمگین جدایی تنهایی غمگین غمگین شاخ غمگین تیکه دار ادبی غمگین دلتنگی غمگین سکوت غمگین غمگین مرگ غمگین زندگی دخترانه غمگین غمگین مرگ - جدیدها غمگین مرگ انگلیسی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
#چی م‍‌ی‍‌ش‍‌د #خدا م‍‌ی‍‌گ‍‌ف‍‌ت #یہ آرزو ک‍‌ن:
#منم آرزو م‍‌ی‍‌ک‍‌ردم #میمردُم:)️
5.0
767
غمگین خودکشی
خ‍‌ودک‍‌ش‍‌ی م‍‌ی‍‌ت‍‌ون‍‌ه‍ #ب‍‌ه‍‌ش‍‌ت ب‍‌اش‍‌ه‍ واس‍‌ه‍ ک‍‌س‍‌ی ک‍‌ه‍ زندگ‍‌ی‍‌ش #ج‍‌ه‍‌ن‍‌م‍‌ه‍ 🖤 🪦
پایانم نزدیک است نبودم را جشن بگیر....️
5.0
3183
غمگین تیکه دار خودکشی زندگی
مشابه ها
یه‌روز‌میمیرم
حتی‌دلت‌واسه‌حسودیآم‌‌تنگ‌میشه؛
ولی‌اونروز‌منمُ‌2‌متر‌خاک‌روم:)️
5.0
2958
غمگین حقیقت خسته خودکشی
ولے‌قول‌میدم‌جوری‌ناپدید‌بشم‌که‌شک‌کنید‌یه‌زمانیے‌بودم!️
5.0
3231
𝒃𝒖𝒕 𝑰 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒊𝒔𝒆 𝒕𝒐 𝒅𝒊𝒔𝒂𝒑𝒑𝒆𝒂𝒓 𝒊𝒏 𝒔𝒖𝒄𝒉 𝒂 𝒘𝒂𝒚 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒚𝒐𝒖 𝒅𝒐𝒖𝒃𝒕 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝑰 𝒐𝒏𝒄𝒆 𝒆𝒙𝒊𝒔𝒕𝒆𝒅
شاخ غمگین حقیقت خسته خودکشی
خستـہ شـבم، بُریدم از تَموم این حرفایی که مثل چاقو تا عمق وجودت فرو میرن🖤
# خستـہ شـבم از تَموم این آدمایی که منو توی این اتاق تنگ و تاریک زندونی کردن⛓️
# خستـہ شـבم از خودم که این همه ۬ ި۬ܟܿܩܨ که رو روحَمِه و هیچ درمانی واسش ندارم🚬
بسمه دیگه ܢ̣ܟܿܥ‌‌ߊ دیگه نمیکشم بسع بریدمم از همه چی و همه کس # حࡅ߳ܨ خودم⚰️🗿️
5.0
574
غمگین تنهایی خسته حقیقت خودکشی
بلاخره یروز با خودت میگی
قهر میکرد!
عصبی میشد!
حسودی میکرد!
زیاد سوال میپرسید!
ولی خیلی دوسم داشت!
اون موقع دیگع منی نیس!:)

کوشولو:) ️
5.0
1660
غمگین حقیقت نامردی خودکشی
وق‍‌‌ت‍‌‌ی ق‍‌درم‍‌‍‌و م‍‌‍‌ی‍‌ف‍‌هم‍‌‍‌ی‍‌‍‌ن ک‍ہ زی‍‌ر‍ہ دو م‍‌‍‌ت‍‌ر #خ‍‌اک ب‍‌اش‍‌م..!️
5.0
79314
غمگین تنهایی سکوت خسته خودکشی
هیچ‌وقت‌کسی‌که‌ناراحتـہ
نزارین‌ناراحت‌بخوابه‌شایـב‌‌‌בیگه‌از‌خواب‌بلنـב‌نشه:)️
5.0
4650
𝔑𝔢𝔳𝔢𝔯 𝔰𝔬𝔪𝔢𝔬𝔫𝔢 𝔴𝔥𝔬 𝔦𝔰 𝔲𝔭𝔰𝔢𝔱
𝔇𝔬𝔫'𝔱 𝔩𝔢𝔱 𝔥𝔦𝔪 𝔰𝔩𝔢𝔢𝔭 𝔲𝔭𝔰𝔢𝔱, 𝔪𝔞𝔶𝔟𝔢 𝔥𝔢 𝔴𝔬𝔫'𝔱 𝔴𝔞𝔨𝔢 𝔲𝔭 𝔞𝔤𝔞𝔦𝔫 :)
غمگین تنهایی بامعرفت زندگی خودکشی
تو وصیت نامه ام برا خانوادم نوشتم که
من هر روز تو این زندگی مُردم و شما متوجه نشدید و گریه نکردید پس برای این مرگ هم اشک نریزید.️
5.0
1142
غمگین تنهایی خسته نامردی خودکشی
ب‍‌اشد ک‍‌ه ن‍‌ب‍‌اش‍‌د خ‍‌ب‍‌ری از ب‍‌ودن‍‌م:)️
5.0
57913
غمگین خودکشی
‌ی‍‌روزی #ب‍‌دون ای‍‌ن‍‌که به ‌کسی ب‍‌گ‍‌م #میرم :)‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‎‌‌‎‌‌‍‌‎‎‌‌‎‎‌‌‎‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‎‌‌‎‌‌‍‌‎‌‌‎‎‌‎‌‌‎‎‎‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌)️
5.0
1625
غمگین تنهایی خودکشی