جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های دلتنگی غمگین / بهترین متن دلتنگی غمگین [پیشنهادی]

4965 پست
متن های دلتنگی غمگین گلچین , تعداد 4,965 متن دلتنگی غمگین به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های دلتنگی غمگین / بهترین متن دلتنگی غمگین [پیشنهادی]
غمگین دلتنگی شعر غمگین غمگین عاشقانه غمگین جدایی تنهایی غمگین غمگین شاخ شعر دلتنگی غمگین تیکه دار تنها دلتنگی ادبی غمگین دلتنگی غمگین سکوت غمگین عاشقانه دلتنگی غمگین مرگ غمگین زندگی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
#ب‍‌دت‍‌ری‍‌ن ق‍‌س‍‌م‍‌ت #دل‍‌ت‍‌ن‍‌گ‍‌ی اون‍‌ج‍‌اس ک‍‌ه‍ #ن‍‌م‍‌ی‍‌ت‍‌ون‍‌ی ب‍‌ش ب‍‌گ‍‌ی چ‍‌ق‍‌د دل‍‌ت ه‍‌واش‍‌و ک‍‌رده‍ (:️
5.0
19500
غمگین دلتنگی
میدونی روزی چندبار چک میکنم اکانتتو ؟:)
میام‌و میبینم آفی میرم باز میام و میبینم آفی میرم ولی وقتی میبینم آن شدی قلبم شروع میکنه‌خودشو به کوبیدن تو سینه‌ام ، ولی نمیتونم‌بهت پیام بدم و بگم که چقد بهت نیاز دارم و بگم ، دلتنگتم :)️
5.0
30573
غمگین تنهایی عشق یک طرفه دلتنگی زندگی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
د‍ل‍‍‌م وا‍س‍‍‌ه ‍ک‍‍‌س‍‍‌ی ‍ت‍‍‌ن‍‍گ‍ ‍شد‍ه ‍ک‍‍‌ه ‍ن‍‍‌م‍‍ی‍‌دو‍ن‍‍‌م ‍
م‍‍ن‍‌و ‍ی‍‌اد‍ش‍‌ه ‍ی‍‌ا ‍ن‍‍‌ه🙃💔️
5.0
7000
غمگین تنهایی عشق یک طرفه دلتنگی حقیقت
دو دقیقه گوش کن :)
فکر کن کسی که دوسش داری بمیره
فکر کن باید لباس مشکی بپوشی‌ بری سر خاکش
فکر کن دیگه نیست باهاش حرف بزنی
پیامش‌ مال خیلی وقت پیشه
فکر کن باید گل بخری بری سر قبرش
فکر کن باید همه حرفاتو‌ به یه تیکه سنگ بزنی
فکر بری سر قبرش‌ اسمشو‌ بلند صداش بزنی ولی دیگه نتونه‌ بهت بگه جانم!
فکر کن دیگه نیست دلت تنگ شه بری ببینیش
دیگه نتونی بغلش‌ کنی
فکر کن…
دیدی سخته پس قدر همدیگرو‌ بدونیم:)!💔️
5.0
26961
listen for two minutes :)
Think that someone you love is going to die
Think you should wear black clothes to go to his grave
Don't think you can talk to him anymore
The message is from a long time ago
Think you should buy flowers to go to his grave
Think you have to put all your words on a piece of stone
You want to go to his grave and call his name out loud, but he can't tell you anymore, my dear!
Think you won't mi
غمگین دلتنگی
میشِـہ بِگـے چِجورے اَز فِـڪرِت دَرآمـ...
چِجورے بِه نَبودَنِت عادَت کُنَمـ...
چِجورے روزا وَ شَبامو بِگذَرونَمـ...
چِجورے یِـڪیو جات بِزارَمـ...
خُب مَنَمـ اِحساس دارَمـ :)🖤️
5.0
1546
غمگین جدایی دلتنگی
ط‍‌ ن‍‌ب‍‌اش‍‌ی ی‍‌ک‍‌ی دی‍‌گ‍‌ه ه‍‌س‍‌ت
ول‍‌ی م‍‌ن #اه‍‌ل‍‌ش ن‍‌ی‍‌س‍‌ت‍‌م کہ #ج‍‌ات‍‌و بہ ب‍‌ق‍‌یہ ب‍‌دم️
5.0
20208
غمگین جدایی خسته بامعرفت دلتنگی

گ‍‌وره‍ ب‍‌اب‍‌ایِ غ‍‌رور ، م‍‌ن دل‍‌‌م‍ واق‍‌ع‍‌ا ب‍‌رات ت‍‌ن‍‌گ‌ش‍‌ده .🖤
5.0
6406
غمگین دلتنگی
‌‌‌‌ ‌‌دِلبَرِش مُراقِب دِلبَرَم باش 😅🖤.

‌‌‌『 🖤🎧 "️
5.0
9819
غمگین دلتنگی
اونجایی که یواشکی گریه میکنی
یهو صدای پا میشنوی سریع اشکاتو پاک میکنی
و لبخند میزنی
خیلی سخته🖤️
5.0
12090
غمگین دلتنگی
ف‍‌رام‍‌وش‍‌ت ک‍‌ردم.
ام‍‌ا پ‍‌روف‍‌ای‍‌ل‍‌ت‍‌و ن‍‌گ‍‌اه م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌م.
ف‍‌رام‍‌وش‍‌ت ک‍‌ردم.
ام‍‌ا ت‍‌اری‍‌خ ت‍‌ول‍‌دت‍‌و اس‍‌م‍‌ت رم‍‌ز گ‍‌وش‍‌ی‍‌مه.
ف‍‌رام‍‌وش‍‌ت ک‍‌ردم.
ام‍‌ا آن‍‌ل‍‌ای‍‌ن ب‍‌ودن‍‌ت‌و‌چ‍‌ک‌م‍‌ی‍‌ک‍‌‌م.
ف‍‌رام‍‌وش‍‌ت ک‍‌ردم.
ام‍‌ا وق‍‌ت‍‌ی ب‍‌ح‍‌ث درب‍‌اره‌ی تُ با دق‍‌ت گ‍‌وش م‍‌ی‍‌دم ت‍‌ا ع ‌ح‍‌ال‍‌ت ب‍‌ا خ‍‌ب‍‌ر ب‍‌ش‍‌م.
ف‍‌رام‍‌وش‍‌ت ک‍‌ردم.
ام‍‌ا ه‍‌ن‍‌وز ب‍‌ت ف‍‌ک‍‌ر م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌م.
ف‍‌رام‍‌وش️
5.0
9753
عاشقانه غمگین دلتنگی
کاش میشد واس همیشه مال هم بودیم...
کاش میشد بغلت برا یکی دیگ نشه... 💔
کاش میشد اون حرفایی ک ب من میزدی ب اون نزنی...
کاش هنوز دوسم داشتی... 🖤
کاش نمیرفتی...💔
کاش میشد من بمیرم نبینم ت با یکی دیگ خوشی... کاش خنده هات مهربونیات عصبانیتت فق مال من بود...
کاش اون از من بهتر نباش...
کاش میموندی بخاطرم میجنگیدی... برا قصه هاس ولی کاش اینجوری میشد...
کاش عشق واقعی وجود داشت...🥲🖤

کـــ ــا ش🚬️
5.0
18990
تنهایی غمگین جدایی سیگار عشق یک طرفه دلتنگی