متن کوتاه دلتنگی غمگین بودن بسیار زیبا و احساسی | تاو بیو

متن کوتاه غمگین از دلتنگی بسیار احساسی و زیبا / متن کوتاه برای غم واندوه از دلتنگی و جدایی ناشی از فوت و درگذشت و یا دلتنگی برای عشق و ازدست رفته مورد استفاده در بیو و استوری و کپشن تلگرام و اینستاگرام و ..
نمایش بصورت استوری

بآ مَن‍ کِه‍ اَشکامو فَقَطِ دستام‍ پآک‍ کردن‍ حَرف اَ تَنها بودنآتون‍ نَزنید :) ♡__

# دلتنگی کپی
35.3K 190.8K فونت Negin
༺ دنیـا دیـد من دقیـقا چـہ چیـزایـے رو دوست دارم،همونا رو ازم گرفـت ༻ # دلتنگی # اموات کپی
37.3K 201.0K فونت ʜᴏssᴇɪɴ

هروقت باهات سردتر بودم بدون بیشتر دلتنگتم فقط دارم تلاش میکنم نفهمی :)) 

# دلتنگی # عشق یک طرفه کپی
24.1K 308.8K فونت

  ‹ هرموقع غمگین شدی خودتو بغل کن..! ›
‌‌‌‌‌

# دلتنگی کپی

‌‌‌ ‌‌‌⌜𝗛𝗨𝗚 𝗬𝗢𝗨𝗥𝗦𝗘𝗟𝗙
ᴡʜᴇɴᴇᴠᴇʀ ʏᴏᴜ'ʀᴇ sᴀᴅ 🌏⌝
 

COPY
39.1K 587.0K فونت مهیاس

ق‍‌س‍‌م‍‌ت ت‍‌ل‍‌خ ‍زن‍‌دگ‍‌ی ‍اون‍‌ج‍‌اس‍‌ت ‍ک‍‌ه‍ ‍م‍‌ج‍‌ب‍‌وری‍‌م‍ ب‍‌‌دون‍ ‍آدم‍‌ای‍‌ی ‍ک‍‌ه‍ ‍دوس‍‌ش‍‌ون ‍داری‍‌م‍ ‍ادام‍‌ه‍ ب‍‌دی‍‌م‍ :)!

# مغرور # دلتنگی # خسته کپی
15.3K 232.8K فونت fati zsa

‌‌

ڪاش جایه اینڪه ترك ڪنین درك ڪنین !!
‌‌‌

# دلتنگی # عشق یک طرفه # نامردی کپی

𖤐⃟••𝐼 𝑤𝑖𝑠𝒉 𝑦𝑜𝑢 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑒𝑎𝑑 𝑜𝑓 𝑙𝑒𝑎𝑣𝑖𝑛𝑔

COPY
33.0K 608.6K فونت مهیاس


‍دلتنگی‍ ‍هیچوقت‍ ‍تمومی‍ ‍نداره‍ .🖤✨.
‌‌

# دلتنگی کپی
1.7K 31.7K فونت 𝑁𝑎𝑧𝑖

جان به جانم بکنند،من دلم
پیش همانیست که نیست. .💔

# عشق یک طرفه # دلتنگی کپی
6.2K 123.2K فونت ‌φατłαmツ

دلگیرم این روزها از تمام آنچه در خاطرم خاطراتی را رقم زدن که سالیان سال قرار است حسرتشان را بخورم💔

# دلتنگی # عشق یک طرفه # خاطره کپی
8.6K 173.6K فونت 𝓏𝑒𝒾𝓃𝒶𝒷 𝓈𝒶𝒹𝑒𝑔𝒽𝒾
« پُر از دردَم..! » # دلتنگی کپی
○━─ᴵ'ᴹ ᶠᵁᴸᴸ ᴼᶠ ᴾᴬᴵᴺ •͜• ──⇆ COPY
11.7K 233.7K فونت ʜᴏssᴇɪɴ

یہ چیزایے هست ڪـہ هیچ وقت نمیشہ اونا رو برگردوند

سنگے ڪہ پرت میشہ⇒
حرفے ڪہ زده میشہ⇒
موقعیتے ڪہ از دست میره⇒
زمانے ڪہ میگذره⇒
دݪے ڪہ میشڪنہ⇒

هیچ وقت نمیشه اینا رو برگردوند
پس هواست باشہ...!!!🙂

# دلتنگی کپی
2.9K 73.3K فونت fati83a

بهم گفت هیچوقت عشقمو تنها نمیزارم...
راست میگفت، چون من عشقش نبودم :)

# دلتنگی کپی
1.6K 42.8K فونت Sayeh afkari


اُوِردُوزِ مَغزي دَر اَثَرِ مَصرَفِ زیادِ فِڪر..!

# دلتنگی # دروغ # سکوت کپی


𝗗𝗘𝗔𝗧𝗛 𝗖𝗔𝗨𝗦𝗘
ᴏᴠᴇʀᴅᴏsᴇ ʙʏ ᴛʜɪɴᴋɪɴɢ ᴛᴏᴏ ᴍᴜᴄʜ

COPY
46.1K 1.22M فونت مهیاس- گاهۍ وَقتا تم‍‌ومِ وج‍‌ودټ گریہ میکن‍‌ں
جُز چشات . . .

# ادبی # عشق یک طرفه # دلتنگی کپی
3.4K 93.7K فونت ʞɪ'ᵐᵒʳᵈᵃᵈ'ɴɢکآش‌خاطِراتِتَم‌رَفدَن‌بَلَد‌بودَن!••͜

# عشق یک طرفه # دلتنگی # خاطره کپی

ᴋ̸ᴀ̸Ꮥ̸ʜ̸ᵏᵠᵃᵗᵉʳᵗᵉᵗᵐʀ̸ғ̸ᴅ̸ᴀ̸ɴ̸ᵇˡᵃᵠʙ̸ᴜ̸ᴅ̸ᴀ̸ɴ̸•͜•

COPY
4.5K 130.9K فونت 𝑁𝑎𝑧𝑖

‍ همي‍‌شہ وقت‍‌ی ش‍‌دي‍‌دا دل‍‌ت مي‍‌خ‍‌اد ي‍‌ك‍‌ی ح‍‌الت‍‌و بپرسہ ه‍‌يچ‍‌كس وج‍‌ود ن‍‌دار‍ہ :)🥀

# دلتنگی کپی
2.3K 70.1K فونت :(𝐦𝐨𝐡𝐢

+میدونی چی خیلی سخته ؟
_چی ؟
+این که حس کنی به زور داره جوابتو میده :)
 

# عشق یک طرفه # دلتنگی کپی
416 13.4K فونت sohail

وقتی حالت خوب نيست خاطره ها زود تر از همه ميان به عیادتت🖤🖇️🔐

# دلتنگی کپی
11.7K 388.6K فونت Realcraziness_3

^^ پسَــرے کِہ دَرد داشتــْـْـْ
خِیلے حَـرڣ داشتــ
وَلے یہ صِـدا اَز دَرون می گُفټ
هیس خَفِہ شُو مَرد باشــ ☠༻ıll

***

# دلتنگی # سکوت # پسرانه کپی
3.1K 104.4K فونت Hadi Mosavei

𝓑𝓻𝓸𝔀𝓼𝓮 𝓽𝓱𝓮 𝓶𝓮𝓶𝓸𝓲𝓻𝓼, 𝓽𝓱𝓮 𝓬𝓻𝓪𝔃𝓲𝓮𝓼𝓽 𝓬𝓻𝓲𝓶𝓮 𝓽𝓱𝓪𝓽 𝓱𝓾𝓶𝓪𝓷 𝓶𝓪𝓴𝓮𝓼 𝓽𝓸 𝓱𝓲𝓼 𝓻𝓲𝓰𝓱𝓽 ‏مرور خاطرات، احمقانه‌ترین جنایتیه که آدم در حق خودش میکنه...

# دلتنگی کپی
37.2K 1.36M فونت

شده دلتنگ شوی چاره نیابی جز اشک! من به این چاره بی چاره دچارم هر شب..

# ادبی # دلتنگی کپی
11.6K 432.8K فونت Ali@‌@99

میدونی چی سخته؟😞 اینکه نفهمی باید فراموشش کنی یا منتظرش بمونی💔💉

# دلتنگی کپی
11.6K 433.9K فونت ª

بـِبـین👀اِیـن،دُنـیـآ🌎دآرِ ܩُـڪـآفـآتِـہ🚬ّیـِـہ رُوزے🎞ܩِیـآد،ڪـِـہ دِل🖤تَـنگـے،ܩَقـصَـدِشُـو🎭 عَـوضـ ܩـیــڪُنـہِ🥀
ـ٨ـﮩـ۸ـﮩـ٨ـﮩـ۸ـﮩ↻

# عشق یک طرفه # دلتنگی کپی
1.7K 63.6K فونت Nahid Mohammadvali

مَن دَر اینً لبخنــ🙂‍‍ـد های تلـْخ مهارـت دارم

# ادبی # دلتنگی کپی
5.7K 231.9K فونت مِلٖیـ حًَسّٰاس
نصب اپ اندروید تاوبیو :
نصب مستقیم نصب از بازار

از لحاظ روحی 0 درصد شارژ دارم. دارم خاموش میشم.🥀

# دلتنگی # خسته کپی
476 20.6K فونت ʞɪ'ᵐᵒʳᵈᵃᵈ'ɴɢ
دروغ ترین انکارِ دُنیا ، انکارِ دِلتنگی بود..! # دلتنگی کپی
🌎⃤••𝗧 𝗛 𝗘 𝗠 𝗢 𝗦 𝗧
ғᴀʟsᴇ ᴅᴇɴɪᴀʟ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ ᴡᴀs
ᴛʜᴇ ᴅᴇɴɪᴀʟ ᴏғ ɴᴏsᴛᴀʟɢɪᴀ COPY
1.8K 75.4K فونت ʜᴏssᴇɪɴ
بعضی اوقات فقط می خوام ناپدید بشم و ببینم کسی دلش برام تنگ میشه! # دلتنگی کپی
sometimes I just want to disappear and see if anyone would miss me. COPY
2.5K 105.6K فونت ʜᴏssᴇɪɴ
دلتنگ چهره ای شدم که نمیدانم خاک با او چه کرده # دلتنگی کپی
3.7K 163.1K فونت ناشناش