جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های تنها دلتنگی / بهترین متن تنها دلتنگی [پیشنهادی]

3054 پست
متن های تنها دلتنگی گلچین , تعداد 3,054 متن تنها دلتنگی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های تنها دلتنگی / بهترین متن تنها دلتنگی [پیشنهادی]
تنهایی دلتنگی شعر تنهایی تنهایی غمگین شعر دلتنگی عاشقانه تنهایی تنها دلتنگی ادبی تنهایی دلتنگی غمگین عاشقانه دلتنگی تنهایی شاخ تنها دلتنگی انگلیسی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب

‍چ‍ق‍‌در ت‍‌ن‍‌ه‍‌ا ش‍‌دی‍‌م ک‍‌ه دردام‍‌ون‍‌و ت‍‌و دی‍‌وار م‍‌ج‍‌ازی م‍‌ی‌ن‍‌وی‍‌س‍‌ی‍‌م ‌-! :)💔
‌‌️
5.0
2135
غمگین تنهایی دلتنگی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
♠️ ولی ترسناک‌ترین قسمت فاصله اونجاست که نمیدونی قراره دلش برات تنگ شه یا قراره فراموشت کنه.


5.0
866
غمگین تنهایی دلتنگی عشق یک طرفه سکوت
میدونی روزی چندبار چک میکنم اکانتتو ؟:)
میام‌و میبینم آفی میرم باز میام و میبینم آفی میرم ولی وقتی میبینم آن شدی قلبم شروع میکنه‌خودشو به کوبیدن تو سینه‌ام ، ولی نمیتونم‌بهت پیام بدم و بگم که چقد بهت نیاز دارم و بگم ، دلتنگتم :)️
5.0
54183
غمگین تنهایی عشق یک طرفه دلتنگی زندگی
ول‍‌ی آخ‍‌رش‍‌م #ه‍‌ی‍‌چ‌ک‍‌س ن‍‌ف‍‌ه‍‌م‍‌ی‍‌د م‍‌ن چ‍‌م‍ہ . !️
5.0
81823
But in the end, I don't care. !
غمگین تنهایی خسته دلتنگی
د‍ل‍‍‌م وا‍س‍‍‌ه ‍ک‍‍‌س‍‍‌ی ‍ت‍‍‌ن‍‍گ‍ ‍شد‍ه ‍ک‍‍‌ه ‍ن‍‍‌م‍‍ی‍‌دو‍ن‍‍‌م ‍
م‍‍ن‍‌و ‍ی‍‌اد‍ش‍‌ه ‍ی‍‌ا ‍ن‍‍‌ه🙃💔️
5.0
21414
غمگین تنهایی عشق یک طرفه دلتنگی حقیقت
دلم میخواد برم یه جاے خیلے خیلے دور . . . . .):

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
137
غمگین شاخ بهترین ها تنهایی خسته حقیقت دلتنگی زندگی
ب‍‌ع‍‌د‌از‌رف‍‌ت‍‌ن‍‌ت‌ن‍‌م‍‌ردم‌و‍‌ل‍‌ی‌ب‍‌خ‍‌دا‌ز‍‌ن‍‌دگ‍‌ی‌ه‍‌م‌ن‍‌ک‍‌ردم..!💔:)️
5.0
125
تنهایی جدایی دلتنگی خودکشی
وقتی بي دليل حالت بده يعني دقيقا دلتنگ يه نفري-!️
5.0
9615
تنهایی دلتنگی
#ي‍‌ڪي‍‌م نَ‍‌دا‍ري‍‌م ب‍‌گہ:‌ "‍ح‍‌ي‍‌فِ #چ‍‌ش‍‌ایِ ‍خُوش‍‌گ‍‌ل‍‌ت ن‍‌ي‍‌س‍‌ت #اَش‍‌ك‍‌ي‍‌ش ‍ڪ‍‌ر‍دی :))✨️
5.0
20947
غمگین تنهایی دلتنگی خسته
ام‍‌ا م‍‌ن م‍‌ث‍‌ل ت‍‌و ه‍‌ی‍‌چ‍‌وق‍‌ت س‍‌رم اون‍‌ق‍‌در ش‍‌ل‍‌وغ ن‍‌م‍‌ی‍‌ش‍‌ه ک‍‌ه دل‍‌م ب‍‌رات ت‍‌ن‍‌گ ن‍‌ش‍‌ه!🫂️
5.0
101
تنهایی دلتنگی نامردی
زیر خاک پُر از آدماییه که یه‌شب با دلتنگی خوابیدن و دیگه بیدار نشدن !️
5.0
17259
The underground is full of people who sleep one night with longing and never wake up again!
غمگین تنهایی دلتنگی زندگی حقیقت
کاش میشد واس همیشه مال هم بودیم...
کاش میشد بغلت برا یکی دیگ نشه... 💔
کاش میشد اون حرفایی ک ب من میزدی ب اون نزنی...
کاش هنوز دوسم داشتی... 🖤
کاش نمیرفتی...💔
کاش میشد من بمیرم نبینم ت با یکی دیگ خوشی... کاش خنده هات مهربونیات عصبانیتت فق مال من بود...
کاش اون از من بهتر نباش...
کاش میموندی بخاطرم میجنگیدی... برا قصه هاس ولی کاش اینجوری میشد...
کاش عشق واقعی وجود داشت...🥲🖤

کـــ ــا ش🚬️
5.0
44424
تنهایی غمگین جدایی سیگار عشق یک طرفه دلتنگی
#آدم‍‌‍ا م‍‌ی‍‌‍رن #ح‍‌‍ت‍‌ی اگ‍‌ه #ه‍‌‍‌زار ب‍‌‍ار #ق‍‌‍ول م‍‌‍ون‍‌‍دن #داده ب‍‌اش‍‌‍ن:)️
5.0
134
غمگین تنهایی خسته حقیقت دلتنگی