متن کوتاه دلتنگی و احساس تنهایی کردن از جدا بودن | تاو بیو

متن کوتاه دلتنگی و احساس تنهایی و سینگل متاثر از دلتنگی گلچینی از هزاران متن کوتاه برای بیوگرافی و استوری و پست های اینستاگرام و واتساپ و .. بصورت فارسی و انگلیسی با ترجمه
نمایش بصورت استوری

وَ تَنهآیی تَقدیر آدماییِه کِه دَر قَلبِشون قَبرِستونی اَز حَرفهای نَگُفته دارَن:)🤍

# دلتنگی کپی
23.4K 375.9K فونت narciss

کاش وقتی دلتنگ یه نفر میشیم خودش بفهمه و بیاد برامون حرف بزنه ...

# دلتنگی کپی
10.4K 170.6K فونت ‌φατłαmツ

ق‍‌س‍‌م‍‌ت ت‍‌ل‍‌خ ‍زن‍‌دگ‍‌ی ‍اون‍‌ج‍‌اس‍‌ت ‍ک‍‌ه‍ ‍م‍‌ج‍‌ب‍‌وری‍‌م‍ ب‍‌‌دون‍ ‍آدم‍‌ای‍‌ی ‍ک‍‌ه‍ ‍دوس‍‌ش‍‌ون ‍داری‍‌م‍ ‍ادام‍‌ه‍ ب‍‌دی‍‌م‍ :)!

# مغرور # دلتنگی # خسته کپی
50.3K 837.1K فونت fati zsa


هيچ وقت نذار دلتنگے بجات تصميم بگيره ...

# دلتنگی # عشق یک طرفه کپی


🄽🄴🅅🄴🅁
ʟᴇᴛ ᴍɪssɪɴɢ ᴅᴇᴄɪᴅᴇ ғᴏʀ ʏᴏᴜ
 

COPY
35.6K 610.9K فونت مهیاس

گر بدانی شوق دیدارت چی با دل میکند

# دلتنگی کپی
13.4K 255.2K فونت ஐ·.·´¯ ՏԹ♏ɿՐ ՏԹɧɿʅ`·.·ஐ

مثلابرم دیگه نیام دلتون تنگم شه! ツ

# دلتنگی کپی
3.4K 65.1K فونت هعی!
ک‍‌اش‍‌ک‍‌ی ه‍‌ی‍‌چ‍‌وق‍‌ت دل‍‌ت‍‌ن‍‌گ ن‍‌ش‍‌ی‍‌ن که ب‍‌ع‍‌دش ت‍‌ب‍‌دی‍‌ل به ب‍‌ه‍‌ونه گ‍‌ی‍‌ر ت‍‌ری‍‌ن آدم دن‍‌ی‍‌ا ب‍‌ش‍‌ی‍‌ن... # دلتنگی کپی
7.2K 155.0K فونت ʜᴏssᴇɪɴ

  ‹ هرموقع غمگین شدی خودتو بغل کن..! ›
‌‌‌‌‌

# دلتنگی کپی

‌‌‌ ‌‌‌⌜𝗛𝗨𝗚 𝗬𝗢𝗨𝗥𝗦𝗘𝗟𝗙
ᴡʜᴇɴᴇᴠᴇʀ ʏᴏᴜ'ʀᴇ sᴀᴅ 🌏⌝
 

COPY
77.6K 1.74M فونت مهیاس

یہ چیزایے هست ڪـہ هیچ وقت نمیشہ اونا رو برگردوند

سنگے ڪہ پرت میشہ⇒
حرفے ڪہ زده میشہ⇒
موقعیتے ڪہ از دست میره⇒
زمانے ڪہ میگذره⇒
دݪے ڪہ میشڪنہ⇒

هیچ وقت نمیشه اینا رو برگردوند
پس هواست باشہ...!!!🙂

# دلتنگی کپی
20.0K 500.4K فونت fati83a

‌‌
خیره بر هر چه شدم

خاطره ای زد  به سرم....

# دلتنگی # عشق یک طرفه کپی
9.1K 247.6K فونت
نصب اپ اندروید تاوبیو :
نصب مستقیم نصب از بازار

‍ همي‍‌شہ وقت‍‌ی ش‍‌دي‍‌دا دل‍‌ت مي‍‌خ‍‌اد ي‍‌ك‍‌ی ح‍‌الت‍‌و بپرسہ ه‍‌يچ‍‌كس وج‍‌ود ن‍‌دار‍ہ :)🥀

# دلتنگی کپی
15.3K 456.4K فونت :(𝐦𝐨𝐡𝐢

فراموش میکنم مثل آخرین لبخند واقعیم :)

# دلتنگی # خسته # سکوت کپی
1.8K 55.2K فونت Haniye

این روز ها... قلبم سخت درد میکنه... کاش یه لحظه می ایستاد تا ببینم دردش چیه

# خسته # دلتنگی کپی
2.0K 61.6K فونت عشق جیمین- گاهۍ وَقتا تم‍‌ومِ وج‍‌ودټ گریہ میکن‍‌ں
جُز چشات . . .

# ادبی # عشق یک طرفه # دلتنگی کپی
13.1K 413.0K فونت ʞɪ'ᵐᵒʳᵈᵃᵈ'ɴɢ

^^ پسَــرے کِہ دَرد داشتــْـْـْ
خِیلے حَـرڣ داشتــ
وَلے یہ صِـدا اَز دَرون می گُفټ
هیس خَفِہ شُو مَرد باشــ ☠༻ıll

***

# دلتنگی # سکوت # پسرانه کپی
16.5K 526.7K فونت Hadi Mosavei

دلگیرم این روزها از تمام آنچه در خاطرم خاطراتی را رقم زدن که سالیان سال قرار است حسرتشان را بخورم💔

# دلتنگی # عشق یک طرفه # خاطره کپی
14.7K 474.5K فونت 𝓏𝑒𝒾𝓃𝒶𝒷 𝓈𝒶𝒹𝑒𝑔𝒽𝒾

من کل شهرو تواتاقم پیاده رفتم . .🖤

# دلتنگی # خسته # دختر کپی
2.8K 94.4K فونت ʞɪ'ᵐᵒʳᵈᵃᵈ'ɴɢ

جای خالیت تو قلبم درد میکنه🔪🚬 ✍

# دلتنگی کپی
4.8K 162.4K فونت Raheleh.S

از لحاظ روحی 0 درصد شارژ دارم. دارم خاموش میشم.🥀

# دلتنگی # خسته کپی
2.4K 79.7K فونت ʞɪ'ᵐᵒʳᵈᵃᵈ'ɴɢ

ولی من دیگه هیچ حرفی با مردم این دنیا ندارم
که بخوام تو بیو بگم 🖤 . . !

# دلتنگی # خسته # نامردی کپی
1.8K 61.6K فونت ᴘᴀʀɴɪᴀ

میدونی چی سخته؟😞 اینکه نفهمی باید فراموشش کنی یا منتظرش بمونی💔💉

# دلتنگی کپی
14.5K 496.3K فونت ª

چرا من اینقدر می‌ترسم تو رو از دست بدم ، وقتی تو حتی مال من نیستی؟

# ادبی # دلتنگی # خسته کپی
1.9K 68.9K فونت Asal


اُوِردُوزِ مَغزي دَر اَثَرِ مَصرَفِ زیادِ فِڪر..!

# دلتنگی # دروغ # سکوت کپی


𝗗𝗘𝗔𝗧𝗛 𝗖𝗔𝗨𝗦𝗘
ᴏᴠᴇʀᴅᴏsᴇ ʙʏ ᴛʜɪɴᴋɪɴɢ ᴛᴏᴏ ᴍᴜᴄʜ

COPY
84.0K 3.02M فونت مهیاس

مَن دَر اینً لبخنــ🙂‍‍ـد های تلـْخ مهارـت دارم

# ادبی # دلتنگی کپی
7.2K 284.1K فونت مِلٖیـ حًَسّٰاس

سکوت من بوی دلخوری میده پر حرفیم بوی دلتنگی:)

# سکوت # دلتنگی کپی
3.3K 137.6K فونت سایه قرمز

کل عمرمون دِپرس هستیم

ولی تو اعلامیه مون میزنن

شــــادروان 🖤🥀

# دلتنگی # زندگی # خسته کپی
1.6K 66.8K فونت Javid

و دِلَت بگیرد؛
از هرآنچه که هست!

# دلتنگی کپی
1.2K 51.2K فونت ○𝒜𝓁𝑜𝓃●

اوني كه ميگه بيخيال
همه خيالاي دنيا رو سرش خراب شده...

# ادبی # دلتنگی کپی
1.0K 45.1K فونت Asal