جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
کاووش
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب

بیو عصبانی | وضعیت کوتاه عصبانی و قهر خشم گین

425 پست
متن های کوتاه عصبانی و عصبانیت از شخص خاص یا روزگار در سایت تخصصی متن کوتاه و بیو ایران /بیو های کوتاه و جذاب در مورد بی اعصاب و اعصاب خرد و پرخاشگر | بیو عصبانی, بیو مغرورانه, بیو تلگرام,بیو اینستاگرام,وضعیت کوتاه,متن کوتاه,بیو های جدید داخل تاو بیو| استاتوس کوتاه عصبانی | بیو عصبانی بیو پرو بیو اعصاب بیو حرص درار بیو نفهمی بیو تنفر بیو دهن سرویس کن بیو دعوا بیو دندان شکن خشن
.
ب‍‌ه #ه‍‌ی‍‌چ ک‍‌س ت‍‌و ای‍‌ن دن‍‌ی‍‌ا واب‍‌س‍‌ت‍‌ه ن‍‌ش‍‌و س‍‌ای‍‌ه ه‍‌م م‍‌وق‍ع #ت‍‌اری‍‌ک‍‌ی ت‍‌رک‍‌ت م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ه..
.️
5.0
#غمگین #تنهایی #حقیقت
.
‍مَ‍‌ن #ت‍‌و‍ان‍‌ای‍‌ی ا‍‌ی‍‌ن‍‌و ‍د‍ا‍رَ‍م ‍دَر عِ‍‌ر‍ضِ ی‍‌ڪ ث‍‌ان‍‌یہ ‍ا‍ز هَ‍‌م‍‌ت‍‌و‍ن #مُ‍‌ت‍‌ن‍‌ف‍‌ر بِ‍‌ش‍‌م :))️
5.0
#عصبانی #بی تفاوت
مشابه ها

اون خداست که مهربون و بخشندس من
فاصله خندیدنم تا رد دادنم یک ثانیه است :)))

5.0

𝕋𝕙𝕒𝕥'𝕤 𝔾𝕠𝕕 𝕨𝕙𝕠 𝕚𝕤 𝕞𝕖𝕣𝕔𝕚𝕗𝕦𝕝 𝕒𝕟𝕕 𝕘𝕣𝕒𝕔𝕚𝕠𝕦𝕤.
𝕋𝕠 𝕞𝕖 , 𝕥𝕙𝕖 𝕕𝕚𝕤𝕥𝕒𝕟𝕔𝕖 𝕓𝕖𝕥𝕨𝕖𝕖𝕟 𝕞𝕪 𝕝𝕒𝕦𝕘𝕙 𝕒𝕟𝕕 𝕘𝕖𝕥𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕔𝕣𝕒𝕫𝕪 𝕚𝕤 𝕛𝕦𝕤𝕥 𝕒 𝕤𝕖𝕔𝕠𝕟𝕕 :))
 

#شاخ #انگلیسی #عصبانی #مغرور #لاتی #خدا
ب‍‌عض‍‌ی ح‍‌س‍‌ا ‍ه‍‌یچ‍‌وق‍‌ت ت‍‌غ‍‌ی‍‌ر ن‍‌میک‍‌نه ، م‍‌ث ح‍‌س ت‍‌نف‍ر‍م ن‍‌س‍‌ب‍‌ت ب‍‌ه ‍ه‍‌مت‍‌و‍ن =️
5.0
#تیکه دار #عصبانی #حقیقت
آدمای عصبی مهربون ترین قلب ها رو دارن..🖤
5.0
𝘯𝘦𝘳𝘷𝘰υѕ 𝘱𝘦𝘰𝘱𝘭𝘦 н𝘢𝘷𝘦 тн𝘦 ĸι𝘯𝘥𝘦ѕт н𝘦𝘢𝘳тѕ :)))
#غمگین #عصبانی #حقیقت #مغرور

مُهِم نیس پُشت سَرمون چی میگن مُهم اینِ ک تو رومون جُرعت نَدارَن حرف بزنن👌🏿✋🏻

5.0
#عصبانی #شاخ #لاتی
#ﺧﺳﺗﻣ ﺍزﺟﻣﺍﻋﺗ #ﺯﻧﺩه‌کش #ﻣﺭﺩه‌ﭘﺭﺳت:/🚶‍♀💔️
5.0
#تیکه دار #حقیقت

اهل کینح نیستم از چپ بخورم از راست میزنم(:

5.0

ι’м noт grυdger ιғ yoυ нιт ғroм rιgнт ι нιт ғroм leғт

#عصبانی #شاخ #مغرور
خسته از آدمايِ فيك!(:️
5.0
‌╔╦══════• •══════╦╗
ᴛɪʀᴇᴅ ᴏғ ғᴀᴋᴇ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ!
╚╩══════• •══════╩╝
#عصبانی #خیانت #دروغ #لاشی #خسته

وای به روزی که کینه حکم کند و اعصاب ضعیف اجرای حکم...

5.0
#عصبانی