جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

بیو عصبانی | وضعیت کوتاه عصبانی و قهر خشم گین

1239 پست
متن های کوتاه عصبانی و عصبانیت از شخص خاص یا روزگار در سایت تخصصی متن کوتاه و بیو ایران /بیو های کوتاه و جذاب در مورد بی اعصاب و اعصاب خرد و پرخاشگر | بیو عصبانی, بیو مغرورانه, بیو تلگرام,بیو اینستاگرام,وضعیت کوتاه,متن کوتاه,بیو های جدید داخل تاو بیو| استاتوس کوتاه عصبانی | بیو عصبانی بیو پرو بیو اعصاب بیو حرص درار بیو نفهمی بیو تنفر بیو دهن سرویس کن بیو دعوا بیو دندان شکن خشن
عصبانی - جدیدها عصبانی انگلیسی کوتاه عصبانی کوتاه عصبانی - جدیدها
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
‌‌
               𝗗  𝗘  𝗩  𝗜  𝗟  𝗦
      ᴡᴇᴀʀɪɴɢ ʜᴜᴍᴀɴ ᴍᴀsᴋs 🖤

         شیطان‌هایي با نقـٰابِ انسان..!️
5.0
4076
جدایی عصبانی حقیقت نامردی
مشابه ها
.
ب‍‌ه #ه‍‌ی‍‌چ ک‍‌س ت‍‌و ای‍‌ن دن‍‌ی‍‌ا واب‍‌س‍‌ت‍‌ه ن‍‌ش‍‌و س‍‌ای‍‌ه ه‍‌م م‍‌وق‍ع #ت‍‌اری‍‌ک‍‌ی ت‍‌رک‍‌ت م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ه..
.️
5.0
106341
غمگین تنهایی حقیقت
وقتی کسی ناراحتت می کنه 42 ماهیچه استفاده میشه تا اخم کنی!
اما فقط 4 تا ماهیچه لازمه تا دستتو دراز کنی و بزنی تو دهنش
دیگه هر جور خودتون راحتین
5.0
586
誰かがあなたを動揺させると、眉をひそめるために 42 個の筋肉が使われます。
しかし、手を伸ばして口を叩くのに必要な筋肉は 4 つだけです
とにかく快適です
تیکه دار عصبانی حقیقت لاتی انتقام

عدالت برقرار میشه با انتقام!


‌‌‌"‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌❥• ️
5.0
8537
تیکه دار عصبانی انتقام نامردی
آدما‌ وقتی‌ عصبانین‌ واقعی‌ ترین‌ حرفا رو‌ میزنن.️
5.0
3093
عصبانی حقیقت
منو تو موقعيتي قرار نده كه نشونت بدم که
چقدر قلب سردي ميتونم داشته باشم :)!
‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‌‌️
5.0
20112
غمگین عصبانی حقیقت بی تفاوت