جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

بیو عصبانی | وضعیت کوتاه عصبانی و قهر خشم گین

1144 پست
متن های کوتاه عصبانی و عصبانیت از شخص خاص یا روزگار در سایت تخصصی متن کوتاه و بیو ایران /بیو های کوتاه و جذاب در مورد بی اعصاب و اعصاب خرد و پرخاشگر | بیو عصبانی, بیو مغرورانه, بیو تلگرام,بیو اینستاگرام,وضعیت کوتاه,متن کوتاه,بیو های جدید داخل تاو بیو| استاتوس کوتاه عصبانی | بیو عصبانی بیو پرو بیو اعصاب بیو حرص درار بیو نفهمی بیو تنفر بیو دهن سرویس کن بیو دعوا بیو دندان شکن خشن
عصبانی - جدیدها عصبانی انگلیسی کوتاه عصبانی کوتاه عصبانی - جدیدها
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
آدما‌ وقتی‌ عصبانین‌ واقعی‌ ترین‌ حرفا رو‌ میزنن.️
5.0
1011
عصبانی حقیقت
مشابه ها
.
ب‍‌ه #ه‍‌ی‍‌چ ک‍‌س ت‍‌و ای‍‌ن دن‍‌ی‍‌ا واب‍‌س‍‌ت‍‌ه ن‍‌ش‍‌و س‍‌ای‍‌ه ه‍‌م م‍‌وق‍ع #ت‍‌اری‍‌ک‍‌ی ت‍‌رک‍‌ت م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ه..
.️
5.0
95928
غمگین تنهایی حقیقت

عدالت برقرار میشه با انتقام!


‌‌‌"‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌❥• ️
5.0
5998
تیکه دار عصبانی انتقام نامردی
‌م‍‌ن #کینـ ـه ای ت‍‌ری‍‌ن آدم #م‍‌ه‍‌ـ ـرب‍‌ونـ ـه ای‍‌ن ش‍‌ـ ـه‍‌رم:)


(زری)
5.0
578
عصبانی سکوت انتقام دختر
دیگه نمیتونم درمورد حالم به کسی بگم ، تا میخوام بگم چند خط تایپ میکنم و بعدش میگم چه فایده؟ همشو پاک میکنم. خودمم نمیدونم چمه فقط اینو میدونم که خیلی دلم گرفته ، یه بغضی تو گلوم مونده نمیدونم چرا نمیترکه تا راحت شم. هر کی هر چیزی بهم میگه ناراحت میشم و تا مرز گریه کردن میرم اما گریم نمیگیره ؛ واقعا چه حال بدیه که توش گیر کردم و نمیتونم ازش در بیام؟️
5.0
654
غمگین عصبانی نامردی خسته
ب‍‌ال‍‌اخ‍‌ر‍ہ ‍ر‍و‍زی ب‍‌ا #م‍‌ل‍‌افہ س‍‌ف‍‌ی‍‌د . .
بہ ت‍‌م‍‌ام ب‍‌ازی‍‌گ‍‌وش‍ی ه‍‌ام #خ‍‌ات‍‌م‍ه م‍‌ی‍‌دم:)"🖤''️
5.0
1017
غمگین عصبانی متفرقه نامردی خودکشی


‌ همونقدر ك دوست داشتم الان
‌همونقدر ازت متنفرم=)
5.0
7739
‌➖⃟• ℐ 𝒽𝒶𝓉ℯ 𝓎ℴ𝓊 𝒶𝓈 ℐ 𝓁ℴ𝓋ℯ𝒹 𝓎ℴ𝓊
‌𝒷ℯ𝒻ℴ𝓇ℯ
تیکه دار عصبانی خسته
منو تو موقعيتي قرار نده كه نشونت بدم که
چقدر قلب سردي ميتونم داشته باشم :)!
‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‌‌️
5.0
17489
غمگین عصبانی حقیقت بی تفاوت
#اینا فق‍‌ط #کافی‍‌ه نق‍‌طه #ضعف‍‌تو بفه‍‌من #دقیق‍‌ا از #همونج‍‌ا می‍‌زنن‍‌ت . . . !️
5.0
485
عصبانی خیانت حقیقت
یادم نمیاد جایی #امضا داده باشم که نظر # همه تون برام # مهم باشه ️
5.0
1274

I don't remember where you gave me the message that you want to see me. !
تیکه دار عصبانی خسته