جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های عصبانی / جدیدترین متن عصبانی [اسفند 1401]

445 پست
متن های عصبانی جدید , تعداد 445 متن عصبانی به ترتیب جدیدترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های عصبانی / جدیدترین متن عصبانی [اسفند 1401]
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
Text
این بود؟؟؟!..زندگی؟؟!!!!!.::::
خیلیی تاثیر گذار::(*_*(((️
5.0
بعیدی یاشیلماخ؟!؟!...
چوک تاثیر واریدی
#غمگین #عصبانی #زندگی
ولی باور کنید ‏اونی که بخوادت، خودش باهات راه میاد؛ نه نیازه بدویی دنبالش نه دنبال خودت بکشونیش ..🖤🐕‍🦺️
5.0
#تیکه دار #عصبانی #خسته
نصب برنامه اندروید تاوبیو
بـــ.ــبــ.ــیــ.ــن نــ.ــه میــ.ــتونی ::::::
جــ.ـــــــــــام باشــ.ــی ×
نــ.ــه میتونی بـــ.ـــام باشــ.ــی ×
گــ.ــفـ.ـتم کــ.ـه در جـــ.ــریان بـــ.ـاشی ~~✓~~️
5.0
#عصبانی #حاضر جوابی #مغرور
از اینــ بهــ بعدـ حرفــ 🫀 رو گوشــ نمیدیـــ
حرفــ منو 🧠 گوشــ میدیـــ :)️
5.0
#عصبانی #خسته
مشابه ها
جنده هایی درقالب پرنسس باباو..
لاشی هایی درقالب پسرمامان🚶🏼🍂️
5.0
#عصبانی #حقیقت
ما گُم کرده ایم'
خودمان را؛ خوشی هایمان را؛ امید هایمان را
درست زیر همان درخت آلبالویِ کودکی درکنار
همان دستمال گم شده .️
5.0
#غمگین #عصبانی #حقیقت #خسته #زندگی
- یِكی بیاد وَثيقه بذاره فکرمو اَزش آزاد کُنه...!🖤🚶🏻‍♀️️
5.0
- Someone come and bail me out...!🖤🚶🏻‍♀️
#عصبانی #غمگین #خسته
‏نصف مشکلات روحی با شبا زود خوابیدن حل میشه، نصف دیگه‌ش با روز بعدش بیدار نشدن😴🚬️
5.0
#غمگین #عصبانی #خسته
میگن که یه نفر دستش خورده قهوه ریخته روی تقویم، برا همین تمام روزا تلخ شد🚬🚶️
5.0
#غمگین #عصبانی #خسته
#رفدنای شمام ب تـ'خممعا هرکی میخا برع اصن همتون باهم گمشید هی چندمینی ی بار یکی میرع️
5.0
#عصبانی #خسته
کـــارایــیـ رو کــ واســـ مـــنــ نـکــردیــ...
بــرا اونـــ بـکـنـ...
شـــایـــد بـــ پـاتــ نـشـــســتـ:)
🖤▬▭💔️
5.0
#عاشقانه #عصبانی #حقیقت
منو تو موقعيتي قرار نده كه نشونت بدم که
چقدر قلب سردي ميتونم داشته باشم :)!
‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‌‌️
5.0
#غمگین #عصبانی #حقیقت #بی تفاوت
متنفرم از اینکه دارم شبیه آدمی میشم که همیشه ازش فراری بودم.️
5.0
ɪ ʜᴀᴛᴇ ᴛʜᴀᴛ ɪ ᴀᴍ ʙᴇᴄᴏᴍɪɴɢ ʟɪᴋᴇ ᴛʜᴇ ᴘᴇʀꜱᴏɴ ɪ ᴀʟᴡᴀʏꜱ ʀᴀɴ ᴀᴡᴀʏ ꜰʀᴏᴍ.
#غمگین #عصبانی #خسته
باورت میشه از هر جایی که باهات قدم زدم
هر فیلمی یا سریالی که با هم دیدیم
هر کاری که با هم با ذوق و شوق انجام دادیم
مُتنفرم ....!!!
میدونی چرا؟!!!!
چون همه اینا تو رو به من یاد آوری میکنن!!!
و اونوقتِ که نمیدونی چقدر با یاد آوری خاطراتت عذاب میکشم....!!!
5.0
#غمگین #عصبانی #عشق یک طرفه #خاطره
از‌همه‌متنفرم ،حتی‌خودم :)💔🩹️
5.0
𝘐 𝘩𝘢𝘵𝘦 𝘦𝘷𝘦𝘳𝘺𝘰𝘯𝘦, 𝘦𝘷𝘦𝘯 𝘮𝘺𝘴𝘦𝘭𝘧
#غمگین #عصبانی #خسته
ࡅ࡙ܭ ܢ̣ߊ‌ܝ‌ ܢ̣ܘ ߊ‌ܢܚܝ‌ߊ‌ܝ‌ ࡅ߳ࡐ‌ ܫߊ‌ܢܚ݅ࡐ߳ ܢܚ݅ܥ‌‌ܩܢ ߊ‌ܨ ܥ‌‌ܠܙ ... 🥀
ߊ‌ࡅ࡙ࡍ߭ ܢ̣ߊ‌ܝ‌ ܭَܝ‌ ߊ‌ܢܚܝ‌ߊ‌ܝ‌ ܭࡅ߭ܨ ࡐ‌ߊ‌ܨ ܢ̣ܘ حߊ‌ܠࡅ߳ߺߺܙ ...🥀️
5.0
#عاشقانه #شعر #عصبانی #متفرقه