جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های عصبانی انگلیسی / بهترین متن عصبانی [پیشنهادی]

77 پست
متن های عصبانی گلچین به زبان انگلیسی , تعداد 77 متن عصبانی انگلیسی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های عصبانی انگلیسی / بهترین متن عصبانی [پیشنهادی]
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب

اهل کینح نیستم از چپ بخورم از راست میزنم(:

5.0
8597

ι’м noт grυdger ιғ yoυ нιт ғroм rιgнт ι нιт ғroм leғт

عصبانی شاخ مغرور
نصب برنامه اندروید تاوبیو
.
‍مَ‍‌ن #ت‍‌و‍ان‍‌ای‍‌ی ا‍‌ی‍‌ن‍‌و ‍د‍ا‍رَ‍م ‍دَر عِ‍‌ر‍ضِ ی‍‌ڪ ث‍‌ان‍‌یہ ‍ا‍ز هَ‍‌م‍‌ت‍‌و‍ن #مُ‍‌ت‍‌ن‍‌ف‍‌ر بِ‍‌ش‍‌م :))️
5.0
7445
عصبانی بی تفاوت
تنها چیزی که از تو یادم میاد تنفر خالصه.🙂🤌🏻️
5.0
1465
내가 기억하는 유일한 것은 순수한 증오입니다.🖤🙃
شاخ غمگین عصبانی نامردی
مشابه ها
ترس از درد نداریم ترس از نامرد داریم:)🧘🏻‍♀️🖤️
5.0
1227
𝐰𝐞 𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐨𝐭 𝐚𝐟𝐫𝐚𝐢𝐝𝐨𝐟 𝐩𝐚𝐢𝐧. 𝐰𝐞 𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐟𝐫𝐢𝐝 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐫𝐚𝐯𝐞:)) 🧘🏻‍♀️🖤
غمگین عصبانی تیکه دار نامردی لاشی
آدمای عصبی مهربون ترین قلب ها رو دارن..🖤
5.0
4625
𝘯𝘦𝘳𝘷𝘰υѕ 𝘱𝘦𝘰𝘱𝘭𝘦 н𝘢𝘷𝘦 тн𝘦 ĸι𝘯𝘥𝘦ѕт н𝘦𝘢𝘳тѕ :)))
غمگین عصبانی حقیقت مغرور
« کمتر اهمیت بدی، بهتر زندگی میکنی...! »️
5.0
3627
➖⃟🪔••𝗧𝗛𝗘 𝗠𝗢𝗥𝗘 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗙𝗙𝗘𝗥𝗘𝗡𝗧
ᴛʜᴇ ᴍᴏʀᴇ ɪɴᴅɪғғᴇʀᴇɴᴛ ʏᴏᴜ ᴀʀᴇ
ᴛʜᴇ ᴇᴀsɪᴇʀ ʏᴏᴜ ʟɪᴠᴇ
غمگین عصبانی بی تفاوت
خسته از آدمايِ فيك!(:️
5.0
4361
‌╔╦══════• •══════╦╗
ᴛɪʀᴇᴅ ᴏғ ғᴀᴋᴇ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ!
╚╩══════• •══════╩╝
عصبانی خیانت دروغ لاشی خسته
منو قضاوت نکن،
تو در موقعیت من نبودی که بتونی همه چیز رو از سر بگذرونی.️
4.8
797
Don't judge me, you haven't been in my position to go through it all.
غمگین جدایی عصبانی قهر

.- عوض ݩشدمـ فقط متوجہ بعضے چیزآ شدمـ➰

5.0
7435

𝔇𝔢𝔤̆𝔦𝔰̧𝔪𝔢𝔡𝔦𝔪, 𝔰𝔞𝔡𝔢𝔠𝔢 𝔟𝔞𝔷ı 𝔰̧𝔢𝔶𝔩𝔢𝔯𝔦𝔫 𝔉𝔞𝔯𝔨ı𝔫𝔞 𝔙𝔞𝔯𝔡ı𝔪

شاخ عصبانی دروغ
باکیفیت‌ترین‌چیزتوزندگیمون،دردبود!️
4.3
734
‌‌ ᴛʜᴇ ʜɪɢʜ ϙᴜᴀʟɪᴛʏ ᴛʜɪɴɢ 🖤ɪɴ ᴏᴜʀ ʟɪғᴇ ᴡᴀs ᴘᴀɪɴ   
غمگین عصبانی زندگی حقیقت
از‌همه‌متنفرم ،حتی‌خودم :)💔🩹️
5.0
1253
𝘐 𝘩𝘢𝘵𝘦 𝘦𝘷𝘦𝘳𝘺𝘰𝘯𝘦, 𝘦𝘷𝘦𝘯 𝘮𝘺𝘴𝘦𝘭𝘧
غمگین عصبانی خسته

اون خداست که مهربون و بخشندس من
فاصله خندیدنم تا رد دادنم یک ثانیه است :)))

5.0
10497

𝕋𝕙𝕒𝕥'𝕤 𝔾𝕠𝕕 𝕨𝕙𝕠 𝕚𝕤 𝕞𝕖𝕣𝕔𝕚𝕗𝕦𝕝 𝕒𝕟𝕕 𝕘𝕣𝕒𝕔𝕚𝕠𝕦𝕤.
𝕋𝕠 𝕞𝕖 , 𝕥𝕙𝕖 𝕕𝕚𝕤𝕥𝕒𝕟𝕔𝕖 𝕓𝕖𝕥𝕨𝕖𝕖𝕟 𝕞𝕪 𝕝𝕒𝕦𝕘𝕙 𝕒𝕟𝕕 𝕘𝕖𝕥𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕔𝕣𝕒𝕫𝕪 𝕚𝕤 𝕛𝕦𝕤𝕥 𝕒 𝕤𝕖𝕔𝕠𝕟𝕕 :))
 

شاخ انگلیسی عصبانی مغرور لاتی خدا

کارما میگه،
وقتی آدما عصبانی هستن به حرفاشون گوش بده، چون همون موقع‌ست که حقیقت واقعی رو از زبونشون می‌شنوی :)
5.0
2235
Karma says,
Listen to people when they're angry, because that is when the real truth comes out.

بهترین ها عصبانی حقیقت کارما

+چرا انقد بد شدی؟
-چون وقتی خوب بودم کسی ندید:)
 

5.0
4523

+ 𝗪𝗛𝗬 𝗗𝗜𝗗 𝗨 𝗕𝗘𝗖𝗢𝗠𝗘 𝗦𝗢 𝗕𝗔𝗗?
- ʙᴇᴀᴄᴀᴜsᴇ ɴᴏ ᴏɴᴇ ɴᴏᴛɪᴄᴇᴅ ᴍᴇ
ᴡʜᴇɴ ɪ ᴡᴀs ɢᴏᴏᴅ

انگلیسی تیکه دار عصبانی مغرور
⏆ بهترین معلمت، آخرین اشتباهته️
5.0
1228
𖨥 𝓨𝓸𝓾𝓻 𝓫𝓮𝓼𝓽 𝓽𝓮𝓪𝓬𝓱𝓮𝓻, 𝓘𝓼 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓵𝓪𝓼𝓽 𝓶𝓲𝓼𝓽𝓪𝓴𝓮..
فلسفی عصبانی انتقام

اگر بلد نیستی احترام بذاری
پس اصلا دهنتو باز نکن!

4.4
470


𝙸𝚏 𝚢𝚘𝚞 𝚍𝚘 𝚗𝚘𝚝 𝚔𝚗𝚘𝚠 𝚑𝚘𝚠 𝚝𝚘 𝚛𝚎𝚜𝚙𝚎𝚌𝚝
𝚝𝚑𝚎𝚗 𝚍𝚘 𝚗𝚘𝚝 𝚘𝚙𝚎𝚗 𝚢𝚘𝚞𝚛 𝚖𝚘𝚞𝚝𝚑 𝚊𝚝 𝚊𝚕𝚕.

انگلیسی عصبانی مغرور لاشی نامردی

هَمهِ اَز دَم دُنبالِ مَنفِعَتِ خودِشون . . !

5.0
3048

𝑒𝑉𝑒𝑟𝑌𝑂𝑛𝑒 𝑖𝑠 𝑇𝒉𝐼𝑁𝑘𝐼𝑁𝐺 𝑂𝐹 𝑡𝒉𝑒𝑖𝑅 𝑂𝑤𝑁 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝐸𝑆𝑇𝑠

تیکه دار عصبانی انگلیسی نامردی
با آدمای نامهربون مهربون باش
اونا بیشتر از هر چیزی بهش نیاز دارن...!️
4.8
376
➖⃟🦋•• 𝗕𝗘 𝗞𝗜𝗡𝗗 𝗧𝗢 𝗨𝗡𝗞𝗜𝗡𝗗
ᴛʜᴇʏ ɴᴇᴇᴅ ɪᴛ ᴍᴏʀᴇ ᴛʜᴀɴ ᴀɴʏᴛʜɪɴɢ
عصبانی مهربانی بامعرفت