جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های کوتاه عصبانی / بهترین بیو های عصبانی [پیشنهادی]

392 پست
متن های عصبانی گلچین بصورت کوتاه , تعداد 392 متن عصبانی به ترتیب بهترین ها برای بیو و تکست های یک خطی متن های کوتاه عصبانی / بهترین بیو های عصبانی [پیشنهادی]
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
جنده هایی درقالب پرنسس باباو..
لاشی هایی درقالب پسرمامان🚶🏼🍂️
5.0
1105
عصبانی حقیقت
هر دردی یه درسی میده و هر درس یه آدمو عوض میکنه:)🤍 ️
5.0
3999
Her acı bir ders verir Ve her ders bir insanı değiştirir
غمگین عصبانی زندگی
تنها چیزی که از تو یادم میاد تنفر خالصه.🙂🤌🏻️
5.0
1465
내가 기억하는 유일한 것은 순수한 증오입니다.🖤🙃
شاخ غمگین عصبانی نامردی

اُوِردُوزِ مَغزی دَر اَثَرِ مَصرَفِ زیادِ فِڪر

4.9
1214
غمگین عصبانی

اگر بلد نیستی احترام بذاری
پس اصلا دهنتو باز نکن!

4.4
470


𝙸𝚏 𝚢𝚘𝚞 𝚍𝚘 𝚗𝚘𝚝 𝚔𝚗𝚘𝚠 𝚑𝚘𝚠 𝚝𝚘 𝚛𝚎𝚜𝚙𝚎𝚌𝚝
𝚝𝚑𝚎𝚗 𝚍𝚘 𝚗𝚘𝚝 𝚘𝚙𝚎𝚗 𝚢𝚘𝚞𝚛 𝚖𝚘𝚞𝚝𝚑 𝚊𝚝 𝚊𝚕𝚕.

انگلیسی عصبانی مغرور لاشی نامردی
از‌همه‌متنفرم ،حتی‌خودم :)💔🩹️
5.0
1255
𝘐 𝘩𝘢𝘵𝘦 𝘦𝘷𝘦𝘳𝘺𝘰𝘯𝘦, 𝘦𝘷𝘦𝘯 𝘮𝘺𝘴𝘦𝘭𝘧
غمگین عصبانی خسته