جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های کوتاه خاص مناسب بیو و بیوگرافی

2663 پست
متن های متفرقه و خاص کوتاه مناسب بیو و بیوگرافی کپشن و استوری , و.. گلچینی از بهترین متن های کوتاه ارسالی از هزاران نویسنده تاوبیو در بزرگترین سایت و برنامه خدماتی متن محور ایران
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب

#سیوش‌کنید: Mein seele
یعنی: نفس من🥺♥️
‌‌
#سیوش‌کنید: ოi ᑯеડеο
⤿یعنی: آرزۅۍ‌مـن🥺✨
‌‌
#سیوش‌کنید: **𝐸𝑣𝑖𝑔𝑡 𝐻𝑖𝑒𝑟𝑡𝑒** ⤿
یعنی: همیشگی‌قلبم🥺🫀
‌‌
#سیوش‌کنید: 𝑀𝑖𝑟𝑎𝑐𝑙𝑒
یعنی: معجزه‌من🥺♥️
‌‌
#سیوش‌کنید: 𝑀𝑎 𝐷𝑜𝑢𝑙𝑒𝑢𝑟
یعنی: دࢪدونہ‌ےِ‌من🥰🤍
‌‌
#سیوش‌کنید: 𝑀𝑦 𝑏𝑒𝐿𝑜𝑣𝑒𝑑
یعنی: مـ؏ـشوقم🙈♥️
‌‌
#سیوش‌کنید: ‌𝐶𝑎𝑙𝑚𝑒𝑟
به معنای: آروم‌جونم☺️♥️
‌‌
#سیوش‌کنید: 𝐻𝑜𝑡𝑡𝑖𝑒
به معنای: جذابم👀♥️
5.0
48686

#سیوش‌کنید: ᏣϋⱫԐɭiო
به معنای: خـوشگݪم♥️🦋
‌‌
mein kleiner :سیوش‌کنید#
به معنای: کوچولوی من🙈♥️
‌‌
#سیوش‌کنید: 𝐿𝑜𝑣𝑒 𝑆𝑜𝑚𝑒
به معنای: محبوبَم♥️🖇️
‌‌
#سیوش‌کنید: meine Seele
به معنای: روحِ من🤍
‌‌
#سیوش‌کنید: 𝑀𝑖𝑔𝑁𝑜𝑛  𝐽𝑒
به معنای: ملوس‌من🙈♥️
‌.
#سیوش‌کنید: 𝑀𝑦 𝐷𝑒𝑎𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑜𝑁𝑒
به معنای: عزیزترینم♥️🦋
‌‌

#سیوش‌کنید: 𝑀𝑦 𝐸𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑎𝑁𝑐𝑒
به معنای: وجود‌من🥺🦋
عاشقانه بهترین ها دوستت دارم متفرقه
نصب برنامه اندروید تاوبیو
در بند خودت عاشق احوال خودت باش 🤍🌱️
5.0
10551
شعر متفرقه
ما یِ نَسلِ #غَمگین با صورتایِ #شادیم...؛)️
5.0
23953
..:)🚶🏿𝑊𝑒 𝑎𝑟𝑒 𝑡𝒉𝑒 #𝑠𝑎𝑑 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑤𝑖𝑡𝒉 #𝒉𝑎𝑝𝑝𝑦 𝑓𝑎𝑐𝑒𝑠
غمگین خسته متفرقه
مشابه ها
𝓛𝓲𝓯𝓮 𝓬𝓪𝓷 𝓫𝓮 𝓿𝓮𝓻𝔂 𝓫𝓮𝓪𝓾𝓽𝓲𝓯𝓾𝓵 𝓲𝓯 𝓽𝓱𝓮𝔂 𝓬𝓱𝓪𝓷𝓰𝓮 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓿𝓲𝓮𝔀 𝓸𝓯 𝓽𝓱𝓮 𝔀𝓸𝓻𝓵𝓭 !🌿
زندگے‌میتونھ‌خ‌ـیلے‌قشنگ‌باشھ
اگھ‌دیدِتو‌‌بھ‌دنیاعوض‌ڪنے!🌿🌸️
5.0
21017
دخترانه موفقیت متفرقه
#پیشنهاداسم↻

𓆩💜🍇𓆪 𝐌𝐚 𝐟𝐫𝐚𝐦𝐛𝐨𝐢𝐬𝐞|ٺمشڪ‌ من
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩🌚♥️𓆪 𝐌𝐚 𝐧𝐮𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐮𝐧𝐞|ماھ‌ِشب‌ِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩🫂☘𓆪 𝐌𝐚 𝐝𝐫𝐨𝐠𝐮𝐞|مخدࢪِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩🥹❤️‍🩹𓆪 𝐌𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐯𝐞|ࢪویاے‌ِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩🌸🫶🏻𓆪 𝐌𝐢 𝐝𝐞𝐬𝐬𝐨|آࢪزوے‌ِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩💖🥂𓆪 𝐌𝐨𝐧 𝐚𝐝𝐝𝐢𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧|ا؏ـٺیاد‌ِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩🫀✨𓆪 𝐌𝐚 𝐩𝐚𝐢𝐱|آࢪامش‌ِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ️
5.0
78453
عاشقانه بهترین ها متفرقه
ت‍‌وی‍‌ه‍‌ زن‍‌دگ‍‌ی‍‌ت‍‌ ه‍‌م‍‌ی‍‌ش‍‌ه‍‌ خ‍‌ودت‍‌و ب‍‌زار اول‍‌وی‍‌ت‍‌ :)️
5.0
1226
𝓐𝓵𝔀𝓪𝔂𝓼 𝓹𝓾𝓽 𝔂𝓸𝓾𝓻𝓼𝓮𝓵𝓯 𝓯𝓲𝓻𝓼𝓽 𝓲𝓷 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓵𝓲𝓯𝓮 :)
شاخ موفقیت متفرقه
دارم دختر خوبی میشم
←در حال بروزرسانی آدم جدید←
█████████]99%
❌خطا در اتصال...❌
🤍حافظه پر است🤍
●ایشالله سری بعد😐️
5.0
73445
شاخ دخترانه متفرقه
مواظِبِ #تای‍‌پ کَردَنِ‍‌ت ‍ب‍‍‌اش!
#پُش‍‌تِ هَ‍‌ر ‍اِکانت‍‌ی #قَلب‍‌ی ‍میتَپ‍‍‍‌ه!シ︎️️
5.0
9347
شاخ تیکه دار متفرقه
م‍‌راق‍‌ب اش‍‌ت‍‌ب‍‌اه‍‌ات‍‌ون ب‍‌اش‍‌ی‍‌د، آدم‍‌ا ه‍‌م‍‌ی‍‌شہ ب‍‌خ‍‌ش‍‌ن‍‌ده ن‍‌ی‍‌س‍‌ت‍ن‌🖤..!️
5.0
5367
شاخ تیکه دار متفرقه
ماه هرگز برای توجه کردن التماس نمی کند...️
5.0
378
𝕿𝖍𝖊 𝖒𝖔𝖔𝖓 𝖓𝖊𝖛𝖊𝖗 𝖇𝖊𝖌𝖘 𝖋𝖔𝖗 𝖆𝖙𝖙𝖊𝖓𝖙𝖎𝖔𝖓...
شاخ تیکه دار متفرقه لاتی مغرور
#قلب"(:
نفهم‌ترین‌عضوبدن"(:
#بغض"(:
مزخرف‌ترین‌حس‌ممکن"(:
#مغز"(:
لجبازترین‌عضوبدن"(:
#اشک"(:
خالی‌شدن"(:
#غرور"(:
مانِـــــع"(:️
5.0
13047
غمگین تیکه دار خسته متفرقه
« حقایق با گذر زمان تغییر می‌کنه 🦋 »️
5.0
5004
━━━━━━━♡━━━━━━━
• 𝗧𝗿𝘂𝘁𝗵𝘀 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗴𝗲 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝘁𝗶𝗺𝗲 •
━━━━━━━♡━━━━━━━
بهترین ها حقیقت متفرقه
در اوج عـ‌اقـ‌ل بـ‌ودن دیـ‌وانـ‌گـ‌ـے رخ مـ‌یـ‌دهـ‌د :) 🖤️
5.0
5923
🖤 :) 𝒾𝓉 𝑜𝒸𝒸𝓊𝓇𝓈 𝒶𝓉 𝓉𝒽𝑒 𝒽𝒾𝑔𝒽𝓉 𝑜𝒻 𝒾𝓃𝓈𝒶𝓃𝒾𝓉𝓎
شاخ متفرقه