جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های کوتاه خاص مناسب بیو و بیوگرافی

4050 پست
متن های متفرقه و خاص کوتاه مناسب بیو و بیوگرافی کپشن و استوری , و.. گلچینی از بهترین متن های کوتاه ارسالی از هزاران نویسنده تاوبیو در بزرگترین سایت و برنامه خدماتی متن محور ایران
متفرقه - جدیدها
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نَباشَمَم‌مَگه‌بَرایِ‌کَسی‌مُهِمه:)؟!🚶‍♀️🕳️
5.0
70
غمگین متفرقه
نصب برنامه اندروید تاوبیو
چیزي کِه گُذَشت دیگِه بَر نِمیگَردِه..! 🚶‍♀️
نِگآت بِه جِلو بآشِه آیَندِه قَشَنگ تَرِه👻✨️
5.0
10083
𝒲ℎ𝒶𝓉 ℎ𝒶𝓈 ℘𝒶𝓈𝓈ℯ𝒹 𝓌𝒾ℓℓ 𝓃ℴ𝓉 𝒸ℴ𝓂ℯ 𝒷𝒶𝒸𝓀..! 🚶
𝒟ℴ𝓃'𝓉 ℓℴℴ𝓀 𝒻ℴ𝓇𝓌𝒶𝓇𝒹, 𝓉ℎℯ 𝒻𝓊𝓉𝓊𝓇ℯ 𝒾𝓈 𝓂ℴ𝓇ℯ 𝒷ℯ𝒶𝓊𝓉𝒾𝒻𝓊ℓ 👻✨
موفقیت بهترین ها متفرقه خاطره انگیزشی
مشابه ها
‌‌
               𝗗  𝗘  𝗩  𝗜  𝗟  𝗦
      ᴡᴇᴀʀɪɴɢ ʜᴜᴍᴀɴ ᴍᴀsᴋs 🖤

         شیطان‌هایي با نقـٰابِ انسان..!️
5.0
1762
تیکه دار عصبانی متفرقه

هر دردی یه درسی میده و
هر درسی آدم رو عوض میکنه..️
5.0
9505
🪐𝐇𝐞𝐫 𝐚𝐜𝛊 𝐛𝐢𝐫 𝐝𝐞𝐫𝐬 𝐯𝐞𝐫𝐢𝐫 𝐯𝐞 𝐡𝐞𝐫 𝐝𝐞𝐫𝐬 𝐢𝐧𝐬𝐚𝐧𝛊 𝐝𝐞𝐠𝐢s𝐭𝐢𝐫𝐢𝐫

دخترانه موفقیت متفرقه

‌ɪ ᴍᴀʏ ɴᴏᴛ ʙᴇ ᴘᴇʀғᴇᴄᴛ ʙᴜᴛ
     ‌ ᴀᴛ ʟᴇᴀsᴛ ɪ'ᴍ ɴᴏᴛ ғᴀᴋᴇ . .

من شاید عالی نباشم اما حداقل ؛ فیک نیستم 🗿🙃

‌‌️
5.0
615
شاخ بهترین ها متفرقه حقیقت ملکه
بہ ق‍‌ول ش‍‌ای‍‌؏ :
دی‍‌ر مےف‍‌ه‍‌مے زن‍‌دگے ن‍‌ڪ‍‌ردے و
ش‍‌ی‍‌ش دُن‍‌گ ح‍‌واس‍‌ت بہ چے م‍‌ی‍‌شہ ه‍‌ا ب‍‌وده..️
5.0
3908
بهترین ها غمگین متفرقه موسیقی
خودت رو به خودت ثابت کن
نه به دیگران . . . 🌱☁️️
5.0
578
𝐏𝐫𝐨𝐯𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞𝐥𝐟 𝐭𝐨
𝐲𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞𝐥𝐟 𝐧𝐨𝐭 𝐭𝐨 𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫𝐬
موفقیت انگیزشی حقیقت متفرقه

دَردا #فَراموش میشَن
وَلي اونايي کِه باعِث شدَن #دَرد بِکشیم #هَرگز
‌‌‌‌‌‌‌
‌‌️
5.0
76792
شاخ غمگین حقیقت متفرقه
در بند خودت عاشق احوال خودت باش 🤍🌱️
5.0
26875
شعر متفرقه