جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های کوتاه خاص مناسب بیو و بیوگرافی

537 پست
متن های متفرقه و خاص کوتاه مناسب بیو و بیوگرافی کپشن و استوری , و.. گلچینی از بهترین متن های کوتاه ارسالی از هزاران نویسنده تاوبیو در بزرگترین سایت و برنامه خدماتی متن محور ایران
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
#پیشنهاداسم↻

𓆩💜🍇𓆪 𝐌𝐚 𝐟𝐫𝐚𝐦𝐛𝐨𝐢𝐬𝐞|ٺمشڪ‌ من
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩🌚♥️𓆪 𝐌𝐚 𝐧𝐮𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐮𝐧𝐞|ماھ‌ِشب‌ِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩🫂☘𓆪 𝐌𝐚 𝐝𝐫𝐨𝐠𝐮𝐞|مخدࢪِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩🥹❤️‍🩹𓆪 𝐌𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐯𝐞|ࢪویاے‌ِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩🌸🫶🏻𓆪 𝐌𝐢 𝐝𝐞𝐬𝐬𝐨|آࢪزوے‌ِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩💖🥂𓆪 𝐌𝐨𝐧 𝐚𝐝𝐝𝐢𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧|ا؏ـٺیاد‌ِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩🫀✨𓆪 𝐌𝐚 𝐩𝐚𝐢𝐱|آࢪامش‌ِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ️
5.0
#عاشقانه #بهترین ها #متفرقه
دارم دختر خوبی میشم
←در حال بروزرسانی آدم جدید←
█████████]99%
❌خطا در اتصال...❌
🤍حافظه پر است🤍
●ایشالله سری بعد😐️
5.0
#شاخ #دخترانه #متفرقه
نصب برنامه اندروید تاوبیو
م‍‌راق‍‌ب اش‍‌ت‍‌ب‍‌اه‍‌ات‍‌ون ب‍‌اش‍‌ی‍‌د، آدم‍‌ا ه‍‌م‍‌ی‍‌شہ ب‍‌خ‍‌ش‍‌ن‍‌ده ن‍‌ی‍‌س‍‌ت‍ن‌🖤..!️
5.0
#شاخ #تیکه دار #متفرقه
مشابه ها

درح‍‌ال‌‌ن‍‌وش‍‌ت‍‌ن‌ ه‍‌ای‍‌ی‌ کہ‌ه‍‌ی‍‌چ‍‌وق‍‌ت ارس‍‌ال‌ ن‍‌ش‍‌د .!️
5.0
ιɴ тнe ɴαмe oғ αllαн🖤🌿
#غمگین #متفرقه
#قلب"(:
نفهم‌ترین‌عضوبدن"(:
#بغض"(:
مزخرف‌ترین‌حس‌ممکن"(:
#مغز"(:
لجبازترین‌عضوبدن"(:
#اشک"(:
خالی‌شدن"(:
#غرور"(:
مانِـــــع"(:️
5.0
#غمگین #تیکه دار #خسته #متفرقه
یـܘ ܝ‌وܝ̇‌ ܣـܩـࡅ߳ـوܝ̇ߺـو ܩیܦ̇ܝ‌وܢܚ݅ܩܢ ܢܚ݅یܝ‌ܭߊ‌ܭߊ‌ئو ܩیـܟܿܝ‌ܩ:)️
5.0
One day I will sell you all, I will buy cocoa milk :)
언젠가는 다 팔고 코코아우유도 사겠습니다 :)
#شاخ #دخترانه #طنز #متفرقه
‍‌ای‍‌ن‍‌ج‍‌ا ف‍‌ض‍‌ایِ #‍م‍‌َج‍‌ازی ن‍‌ی‍‌س، ف‍‌ِدر‍اس‍‌ی‍‌و‍نِ ت‍‌خ‍‌ل‍‌ی‍‌ه #ع‍‌ُق‍‌دس‍‌ت ‍ح‍‌اج‍‌ی . . ! 🖇🚶‍♀️️
5.0
#شاخ #تیکه دار #متفرقه #حقیقت #حاضر جوابی
- ‌ زب‍‌ون‍‌ت ه‍‌ی‍‌چ اس‍‌ت‍‌خ‍‌ون‍‌ی ن‍‌داره‍‌ا ول‍‌ی ان‍‌ق‍‌د ق‍‌ویہ کہ م‍‌ی‍‌ت‍‌ونہ #ق‍‌ل‍‌ب‍‌م‍‌و ب‍‌ش‍‌ک‍‌نہ :)️
5.0
#غمگین #شاخ #تیکه دار #متفرقه
مثلا بیای سر قبرم اشکات بریزه یهو بلند شم پشمات بریزه 😂✋🏻️
5.0
#شاخ #طنز #متفرقه
ح‍‌س م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌م اع‍‌ص‍‌اب‍‌م ب‍‌رای ه‍‌م‍‌ی‍‌ش‍‌ه ت‍‌رک‍‌م ک‍‌رده . :)️
5.0
#غمگین #شاخ #متفرقه
.‍‌‌‎‎‌‌‍‌‌‎‎‍‌یہ‌ وق‍‌ت‍‌ای‍‌ی‍‌م ب‍‌ای‍‌د #ب‍‌د ب‍‌شی ؛ کہ‌ ب‍‌ف‍‌هم‍‌ن خ‍‌وب ب‍‌ودن #وظ‍‌ی‍‌ف‍‌ت ن‍ی!️
5.0
#تیکه دار #متفرقه
« حقایق با گذر زمان تغییر می‌کنه 🦋 »️
5.0
━━━━━━━♡━━━━━━━
• 𝗧𝗿𝘂𝘁𝗵𝘀 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗴𝗲 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝘁𝗶𝗺𝗲 •
━━━━━━━♡━━━━━━━
#بهترین ها #حقیقت #متفرقه
#م‍‌ط‍‌م‍‌ع‍‌ن‌ باش‍‌ی‍‌د‌ ت‍‌و‌ ساع‍‌ت‍‌ای‌ رن‍‌د‌ #س‍‌گ‍‌م‌ ب‍‌ه‍‌ت‍‌ون‌ ف‍‌ک‍‌‍‌ر ن‍‌م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ه !️
5.0
#شاخ #غمگین #متفرقه
"م‍‌ن‌اف‍‌صـرده‌ن‍‌ی‍‌ص‍‌ت‍‌م‌ش‍‌م‍‌ا‌ب‍‌ی‍ـ‌خ‍‌ودی‌ت‍‌وک‍‌‌ون‍‌ت‍‌ون‌ع‍‌روص‍‌ی‍‌ه :/"️
5.0
#تیکه دار #متفرقه
‌ ک‍‌اش ه‍‌َن‍‌وزم‍‌ م‍‌ثل #ب‍‌َچ‍‌گ‍‌ی‍‌ام‍‌ون ت‍‌َ‍ن‍‌ه‍‌ا ت‍‌َل‍‌خ‍‌ی زن‍‌دگ‍‌ی‍‌م‍‌ون #ش‍‌ِرب‍‌َت س‍‌رَم‍‌ا خ‍‌وردِگ‍‌ی ب‍‌ود؟!

5.0
#غمگین #تیکه دار #خسته #خاطره #متفرقه
هیچ وقت کسیو وادار نکن باهات بمونه،کسی که قدرت و بدونه همیشه باهاته^__^
🥺💜✨🕸️️
5.0
아무도 당신과 함께하지 마십시오, 당신의 힘을 아는 사람은 항상 당신과 함께합니다^__^💜✨🕸️🥺
#عاشقانه #دخترانه #متفرقه

𝐶𝒉𝑜𝑜𝑠𝑒 𝑃𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 𝑊𝒉𝑜 𝐶𝒉𝑜𝑜𝑠𝑒𝑌𝑜𝑢

آدمایی رو انتخاب کن که انتخابت میکنن'️
5.0
#غمگین #مغرور #متفرقه
#ت‍‌ی‍‌ک‍‌ه‍ ت‍‌ی‍‌ک‍‌ه‍ ‍ک‍‌ردن ق‍‌ل‍‌ب ی‍‌ه‍ ان‍‌س‍‌ان ب‍‌ا ب‍‌ب‍‌خ‍‌ش‍‌ی‍‌د ح‍‌ل ن‍‌م‍‌ی‍‌ش‍‌ه‍ :)️
5.0
#غمگین #متفرقه
ه‍‌ی‍‌چ‍‌وق‍‌ت ن‍‌زاری‍‌ن ک‍‌س‍‌ی ن‍‌اراح‍‌ت ب‍‌خ‍‌اب‍‌ه‍ ش‍‌ای‍‌د ف‍‌ردای‍‌ی ن‍‌ب‍‌اش‍‌ه‍ !🖤️
5.0
#غمگین #متفرقه