بیو موفقیت | متن کوتاه موفقیت برای تلگرام و اینستاگرام

بیو موفقیت, وضعیت موفقیت , وضعیت راه زندگی , بیو های کوتاه برای تلگرام و اینستاگرام , وضعیت واتساپ| بیو های در مورد موفقیت و سخنان بزرگان را در تاو بیو کپی کنید! | تاو بیو

بیو پیج شخصی بیو حقوقی بیو آموزنده بیو بانمک بیو دموکراسی متن کوتاه ثروت

| | موفقیت movafaghiat ثروت بزرگان دموکراسی هدف حقوقی آموزنده پولدار تلاش پشتکار موفق
نمایش بصورت استوری

قوی و محکم باش:)ولی مهربون

کپی

🫂Be strong and firm :) But be kind 🫂

COPY
124.7K 500.7K فونت ناشناس

‹ ما از امید نوشتیم و تمام کلماتمان جوانه زدند.^^ ☁️🌱 ›

-فاطمه نجفی

کپی
26.6K 130.7K فونت

ツ طُ خیلےقـوے تر از اونـے ہستـے کہ فکر میکنے فکر نکن کہ تو قوے نیستے✗✨💕

کپی
43.6K 213.9K فونت هلن

زِندگے ‌ے مُشکل‌نیـست‌کِ‌بِخوایـ‌حَلش‌کُنے ‌زِندگے یـِ‌ واقیـعته‌کِ‌بایـد‌تَجربش‌کنیـ:))🧡

# زندگی کپی
125.9K 616.1K فونت رقیه

رمز خوشبختی؟
لذت بردن از چیزهای کوچکِ زندگی ☕️🤍
# زندگی کپی
ִֶָ𝐌𝐮𝐭𝐥𝐮𝐥𝐮ğ𝐮𝐧 𝐬ı𝐫𝐫ı?
𝐇𝐚𝐲𝐚𝐭𝐭𝐚𝐤𝐢 𝐤üçü𝐤 ş𝐞𝐲𝐥𝐞𝐫𝐢𝐧 𝐭𝐚𝐝ı𝐧ı çı𝐤𝐚𝐫𝐦𝐚𝐤.
COPY
58.4K 284.2K فونت Fariba💖


کارما میگه،
همه اون قلب مهربون تو رو ندارن. پس از داشتن چنین قلب بزرگی احساس سربلندی کن❤️‍🔥🌬💥
# کارما کپی


Not everyone has your kind heart. So be proud of having such a big heart.

COPY
34.9K 170.3K فونت Fariba💖

آینده ات به اون چیزی که امروز انجام میدی بستگی داره :/

# حقیقت کپی

чσur futurє dєpєnds σn whαt чσu dσ tσdαч :/

COPY
66.1K 325.6K فونت MOHREZW

ممکنه از واقعیت خسته بشی،اما از رویاها هرگز...!

 

# خسته کپی

ᵞᴼᵁ ᴹᴬᵞ ᴳᴱᵀ ᵀᴵᴿᴱᴰ ᴼᶠ ᴿᴱᴬᴸᴵᵀᵞ, ᴮᵁᵀ ᴺᴱᵛᴱᴿ ᴼᶠ ᴰᴿᴱᴬᴹˢ!

COPY
159.0K 825.8K فونت SƎ⊥∀ᴚƎH 💫
❲هَمه‌چیز‌رو‌نَباید‌فَهمید‌ گاهی‌نَدونِستن‌آرامش‌داره🎻☕️🕰❳ # زندگی # آرامش کپی
16.3K 98.1K فونت єℓιиα

امروز همان فرداییست ک دیروز منتظرش بودیم :)

# زندگی کپی
99.7K 660.5K فونت فاطی
نصب اپ اندروید تاوبیو :
نصب مستقیم نصب از بازار
با همه دنیا مهربان باشید،اما به کسی اعتماد نکنید # چینی کپی
세상 모든 사람에게 친절하되 아무도 믿지 말라 COPY
32.7K 220.3K فونت ʜᴏssᴇɪɴ
آرزو نکن! واسش تلاش کن! # انگیزشی کپی
‌𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐖𝐢𝐬𝐡 𝐅𝐨𝐫 𝐢𝐭.
𝐖𝐨𝐫𝐤 𝐅𝐨𝐫 𝐢𝐭✨
COPY
188.1K 1.30M فونت ʜᴏssᴇɪɴ

《دنبال رویای خودت باش》

# انگیزشی کپی

《Follow your dream 》♡

COPY
240.4K 1.92M فونت Roz Vayolet


برای چیزی که می‌خوای تلاش کن نه آرزو ⭐🌿 # انگیزشی کپی


Strive for what you want, not wish.

COPY
35.4K 286.9K فونت Fariba💖

ملکه ای باش که تنهایی میجنگه . . 👑


# انگیزشی کپی

𝐵𝑒 𝑎 𝑄𝑢𝑒𝑒𝑛 𝐹𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝐺 𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒 COPY
90.2K 867.1K فونت Fariba💖
« اون چيزي ك خودت ميخواي باش! » ‌‌ # انگیزشی کپی
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ●━─ ᴮᴱ ᵂᴴᴬᵀ ᵞᴼᵁ ᵂᴬᴺᵀ ─── ⇆ COPY
42.7K 433.3K فونت Fariba💖

⭒می‌خواهم‌رویاهایم‌را‌به‌موهایم‌سنجاق‌کنم(:🧷🌩🌈🧷⭒

# انگیزشی کپی
115.0K 1.17M فونت 💕☁𝑫𝑬𝑵𝑰𝑹
امروز مال توئه.
قشنگش کن، دقیقا عین خودت 🌱 # انگیزشی کپی
Today is yours.
Make it beautiful, just like you. COPY
166.8K 1.71M فونت ʜᴏssᴇɪɴ

موفقیت‌ را هدف‌ بگیر،‌ نه‌ بی نقص‌ بودن را :)✌🏻

# زندگی کپی
27.5K 283.6K فونت رقیه غفاری
•دنبال يه دليل براي پرواز بگرد حتي وقتي هزار تا دليل براي سقوط داري🦅🍺 # انگیزشی کپی
•Look for a reason to fly, even when you have a thousand reasons to crash♡ COPY
174.5K 1.84M فونت ʜᴏssᴇɪɴ
« ما از تبار پرستوهاییم؛ رسم ما پر کشیدن است و بس! :) » # ادبی کپی
13.6K 152.9K فونت ʜᴏssᴇɪɴ
برام مهم نيست مردم راجع به من چی فکر می کنن، من با قانون های خودم از زندگیم لذت میبرم.✌🏻 # انگیزشی کپی
I don't care what other people think of me, I enjoy my life with my own rules. COPY
149.9K 1.75M فونت ʜᴏssᴇɪɴ

آنچه در فهم تو آید...
آن بود مفهوم تو...

# زندگی کپی
27.7K 336.0K فونت Fatemeh Parna

زندگـی مثـل یه آتـیشه بـه جا اینـکه وقتـتو صرف بـرگ های خشک بکنـی.. بایـد تلاش کنـی تا هیـزم های بزرگ رو پیدا کنـی تا آتـیشت خاموش نشـه-❀-

# زندگی کپی
14.7K 177.4K فونت Seyi.d87
برای‌ خودت‌ بیشترین‌ ارزش‌ رو‌ قائل‌ شو♥️ # زندگی کپی
ᵥₐₗᵤₑ 𝙮𝙤𝙪𝙧𝙨𝙚𝙡𝙛 ₜₕₑ ₘₒₛₜ COPY
34.1K 413.7K فونت ʜᴏssᴇɪɴ
برای خودت بجنگ.
کس دیگه‌ایی این کارو برات نمی‌کنه . # انگیزشی کپی
Fight for yourself.
No-one else will do it for you . COPY
132.5K 1.63M فونت ʜᴏssᴇɪɴ

خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! 🤍🩹

# انگیزشی # مغرور کپی

ᵢf yₒᵤ fᵢₙd yₒᵤᵣₛₑₗf, yₒᵤ wᵢₗₗ ₗₒₛₑ ₐ ₗₒₜ ₐₙd ₜₕᵢₛ ᵢₛ ₜₕₑ bₑgᵢₙₙᵢₙg ₒf ₐ ₗₒₙg ⱼₒᵤᵣₙₑy ₜₕₐₜ ᵢₛ bₑₐᵤₜᵢfᵤₗ!🤍

COPY
264.6K 3.42M فونت ༺𝐏𝐀𝐍𝐈𝐙༻‌
موفقیت انگلیسی