جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
کاووش
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب

بیو موفقیت | متن کوتاه موفقیت برای تلگرام و اینستاگرام

2171 پست
بیو موفقیت, وضعیت موفقیت , وضعیت راه زندگی , بیو های کوتاه برای تلگرام و اینستاگرام , وضعیت واتساپ| بیو های در مورد موفقیت و سخنان بزرگان را در تاو بیو کپی کنید! | تاو بیو

بیو پیج شخصی بیو حقوقی بیو آموزنده بیو بانمک بیو دموکراسی متن کوتاه ثروت

موفقیت زندگی


از پس سختی ها ، معجزه‌ها شکل میگیرند...!

‌☕️🌱 ️
5.0
⠀‌
╭─━─━─≪🦋💎≫─━─━─╮
⠀⠀⠀⠀⠀𝑂𝑢𝑡 𝑂𝑓 𝐷𝑖𝑓𝑓𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑒𝑠
⠀⠀⠀⠀⠀𝐺𝑟𝑜𝑤 𝑀𝑖𝑟𝑎𝑐𝑙𝑒𝑠!
#موفقیت #بهترین ها #انگیزشی


اگه‌ آرزوی‌ بزرگی‌ تو دلته
حتما خدا لیاقت‌ رسیدنش‌ بهت‌ داده
که الان رویاته☆🌱🤍️
5.0
𝑰𝒇 𝒚𝒐𝒖 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒂 𝒈𝒓𝒆𝒂𝒕 𝒅𝒆𝒔𝒊𝒓𝒆 𝒊𝒏 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕, 𝒔𝒖𝒓𝒆𝒍𝒚 𝑮𝒐𝒅 𝒅𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒆𝒔 𝒊𝒕 𝒕𝒐 𝒃𝒆 𝒈𝒊𝒗𝒆𝒏 𝒕𝒐 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒏𝒅 𝒏𝒐𝒘 𝒊𝒕 𝒊𝒔 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒅𝒓𝒆𝒂𝒎

#موفقیت #بهترین ها #انگیزشی #زندگی #خدا
مشابه ها


"زندگی رو بزار رو حالت پرواز و به سمت رویاهات پرواز کن‌‌"🕊🤍️
5.0
𝑷𝒖𝒕 𝒍𝒊𝒇𝒆 𝒊𝒏 𝒇𝒍𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒎𝒐𝒅𝒆 𝒂𝒏𝒅 𝒇𝒍𝒚 𝒕𝒐𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔 𝒅𝒓𝒆𝒂𝒎𝒔

#انگلیسی #موفقیت #انگیزشی

باختن مهم نیست،
وقتی هدفت بردن باشه :)️
5.0
I ain't worried about losing,
focused on winning ...💎
#موفقیت #حقیقت
๖ۣۜصبور باش گاهی برای رسیدن به بهترین ها
🌼🤍باید از میان بدترین ها عبور کنی༻࿌𖣘️
5.0
#موفقیت #حقیقت #انگیزشی
توزندگیم‌ هربار باختم‌ محکم‌ تر بلند شدم. . ! 🚶🏿‍♂️
5.0
‌‌
𝑬𝒗𝒆𝒓𝒚 𝒕𝒊𝒎𝒆 𝑰 𝒍𝒐𝒔𝒕 𝒊𝒏 𝒎𝒚 𝒍𝒊𝒇𝒆,𝑰 𝒈𝒐𝒕 𝒔𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈𝒆𝒓!
#دخترانه #موفقیت #انگیزشی #زندگی
هرسقوطی پایان کار نیست
بارونو ببین، سقوطش زیبا ترین آغازه.. :))🌧️💙
5.0
#موفقیت #انگیزشی
صبور باش .
گاهی برای بهتر شدن
باید از بدترین شرایط عبور کرد.🌸🌙️
5.0
𝐁𝐞 𝐩𝐚𝐭𝐢𝐞𝐧𝐭.
𝐬𝐨𝐦𝐞𝐭𝐢𝐦𝐞𝐬 𝐲𝐨𝐮 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐭𝐨 𝐠𝐨 𝐭𝐡𝐫𝐨𝐮𝐠𝐡 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐬𝐭 𝐭𝐨 𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐞𝐬𝐭.
#موفقیت #بهترین ها #آرامش #ادبی #انگیزشی
مَن بآختَن رو بَلَد نیستَم . . .🧡⃟ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
●━━━━─ ᴵ ᴰᴼᴺ'ᵀ ᴷᴺᴼᵂ ᴴᴼᵂ ᵀᴼ ᴸᴼˢᴱ 👊🏼─ ⇆🧡⃟ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
#انگلیسی #موفقیت #انگیزشی
‌‌
زندگی
هیچوقت آسون­تر نمیشه، تو قوی­‌تر
‌شو...!️
5.0
🅻 🅸 🅵 🅴
ɴᴇᴠᴇʀ ʙᴇᴄᴏᴍᴇs ᴇᴀsɪᴇʀ
ʏᴏᴜ ᴍᴜsᴛ ʙᴇᴄᴏᴍᴇ sᴛʀᴏɴɢᴇʀ
#شاخ #موفقیت #انگیزشی #لاتی #مغرور


‌الگو باش...
بذار همشون سعی کنن شبیه تو باشن.

‌️
5.0
⌞🌵⌝

𝘽𝙚 𝙖 𝙧𝙤𝙡𝙚 𝙢𝙤𝙙𝙚𝙡 !
𝘓𝘦𝘵 𝘵𝘩𝘦𝘮 𝘢𝘭𝘭 𝘵𝘳𝘺 𝘵𝘰 𝘣𝘦 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘺𝘰𝘶...
#تیکه دار #موفقیت #انگیزشی
من به چیزی که میخام میرسم
حتی اگ دست نیافتنی باشه:)🤫️
5.0
I get what I want Even if it is unattainable😉
#موفقیت #انگیزشی
«آینده تو به عهده خوده توست🤍
و هیچ کس دیگه ای نمیتونه این کار رو برات انجام بده🙅🏻‍♀
تو آیندتو میسازی، وقتی بی وقفه کار می کنی، وقتی ریسک می کنی، وقتی مبارزه می کنی، وقتی همه چیزتو وقف کاری میکنی🫂🫀
وقتی هرگز متوقف نمیشی و جا نمیزنی🌱
اینا همون چیزیه که تو رو در مسیرِ یه موفقیت خارق العاده قرار میده🪐🤍»️
5.0
𝒀𝒐𝒖𝒓 𝒇𝒖𝒕𝒖𝒓𝒆 𝒊𝒔 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒐𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒚. 𝑵𝒐𝒃𝒐𝒅𝒚 𝒆𝒍𝒔𝒆 𝒄𝒂𝒏 𝒅𝒐 𝒊𝒕 𝒇𝒐𝒓 𝒚𝒐𝒖. 𝒀𝒐𝒖 𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒆 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒇𝒖𝒕𝒖𝒓𝒆 𝒘𝒉𝒆𝒏 𝒚𝒐𝒖 𝒘𝒐𝒓𝒌 𝒏𝒐𝒏-𝒔𝒕𝒐𝒑, 𝒘𝒉𝒆𝒏 𝒚𝒐𝒖 𝒕𝒂𝒌𝒆 𝒓𝒊𝒔𝒌𝒔, 𝒘𝒉𝒆𝒏 𝒚𝒐𝒖 𝒔𝒕𝒓𝒖𝒈𝒈𝒍𝒆, 𝒘𝒉𝒆𝒏 𝒚𝒐𝒖 𝒑𝒖𝒕 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝒐𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒍𝒊𝒏𝒆.𝒀𝒆𝒕 𝒚𝒐𝒖 𝒏𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒔𝒕𝒐𝒑, 𝒚𝒐𝒖 𝒏𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒒𝒖𝒊𝒕. 𝑻𝒉𝒂𝒕’𝒔 𝒘𝒉
#موفقیت #بهترین ها #انگیزشی #ادبی #شاد