بیو موفقیت | متن کوتاه موفقیت برای تلگرام و اینستاگرام | تاو بیو

بیو موفقیت | متن کوتاه موفقیت برای تلگرام و اینستاگرام

بیو موفقیت, وضعیت موفقیت , وضعیت راه زندگی , بیو های کوتاه برای تلگرام و اینستاگرام , وضعیت واتساپ| بیو های در مورد موفقیت و سخنان بزرگان را در تاو بیو کپی کنید! | تاو بیو بیو موفقیت, وضعیت موفقیت , وضعیت راه زندگی , بیو های کوتاه برای تلگرام و اینستاگرام , وضعیت واتساپ| بیو های در مورد موفقیت و سخنان بزرگان را در تاو بیو کپی کنید! | تاو بیو

 🎐 اجـازه نـده هيـچ كس پـاشو رو رويـاهات بـذاره..🌱

#انگیزشی

Dᴏɴ'ᴛ ʟᴇᴛ ᴀɴʏᴏɴᴇ sᴛᴇᴘ ᴏɴ Yᴏᴜʀ Dʀᴇᴀᴍs..

7,647 249,631

🎐 روزهـای سخـت روزهـای بهتـر می‌سـازنـد☺️

#انگیزشی

вαd dαyѕ вυιld вeттer dαyѕ..

1,138 48,316

اگر از بلندای آسمان بترسی، نمی‌توانی مالکِ ماه شوی! 🌖✨

#انگیزشی

The moon can't be yours, if you fear the height of the sky!

6,791 278,515

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱

#انگیزشی

ᎬᏙᎬᎡY ᎢᎻᏆNᏩ
ᏔᏆᏞᏞ ᏴᎬ ᎾK .

5,666 249,535

خیلی زود میرسه روزی که بگم آسون نبود ولی از پَسِش بر اومدم..

#انگیزشی
587 34,999

“زندگی من آن چیزیست که برایش می جنگم”

#انگیزشی

“my life is what I'm fighting for”
 

3,569 190,068

ناشنوا باش وقتی کهـ به آرزوهای قشنگت میگن محالهـ💘🍀✨

#انگیزشی

Taub wen du gute Wü
unsche sagst•-•🌈🐬

3,333 179,986

قهرمان خودت باش'

#انگیزشی

be your own hero'

5,939 319,252 lara

اورجینال‌و اصل باش تا دنیا از تو کپی کند:)😉

49 3,084 ماهان

🎐 تـمام تـمركـزت را روى مـقصـد بگـذار، حتـى اگر مسيـر امـروزت طوفـانى سـت..🌱

#انگیزشی

sᴛᴀʏ ғᴏᴄᴜsᴇᴅ ᴏɴ ʏᴏᴜʀ ᴅᴇsᴛɪɴᴀᴛɪᴏɴ ᴇᴠᴇɴ ɪғ ʏᴏᴜʀ ᴘᴀᴛʜ ᴍᴀʏ sᴇᴇᴍ sᴛᴏʀᴍʏ ᴛᴏᴅᴀʏ..

3,928 249,439

⚡️‎به آينده ات وفادار باش ، نه به گذشته ات ⚡️

#انگیزشی
450 34,825
‌ هرچـے طوفآڹ زندگیـٺ بزرگـ تر باشهـ.... رنگیـڹ ڪموݧ بعدݜ قشنگ ترهـ^_^🐾🌈
#انگیزشی
2,882 189,269 حدیثہہہ⍡۞⿸҈⛕×⃞⃝⃟

آسون میگذره سختیا پس بیخیال بد یختیا👊🏻

#انگیزشی
29 1,972 یاس

یع ذهن منفۍ هیچ وقت بهت یع زندگۍ مثبت نخوآهد دآد🖖🏽♥️✨

#انگیزشی
442 34,848

جهان بلند و زندگی کوتاه است🌎🌻

World is long Life is short

223 14,389 پارسا رزاقی

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱

#انگیزشی

instead of wiping away your tears, wipe away the people who made you cry..

11,664 865,059

⭐️به آرزوهایم قول رسیدن دادم⭐️

#انگیزشی
464 34,936

همه چیز از یک رویاه شروع میشه💎

Everything started from a dream💎

2,452 188,266

. 🎐 دقیقـا از لحظـه ای که حـرف بقیـه واست مهـم نـیسـت زنـدگـیت شـروع میشـه..🌱

#انگیزشی

Your life exactly begins from the moment that other people's words isn't important for you..

6,429 525,425

درختى كه ريشه هاى قوى داره
به طوفان ميخنده :)

#انگیزشی
2,600 223,371

در سیاهترین شب ها هم ستاره ای می درخشد پس همیشه امید داشته باش

149 12,466 آیسا

بخند بزار زندگی بفهمه شکست خورده :)

192 17,099 Ackerman
[اِجآزع نَدِح تَـرص رۅیاهآتـۅ نآبۅد کُنح🖤🤞🏿]
#انگیزشی
273 22,715 Ԋムsイɨ

موفقیت داده نمیشه ، بدست میاد🤞🏻🕊

#انگیزشی
407 43,437

. وقتے ارزش واقعے خودت رو بفهمے، ديگہ بہ ڪسے تخفيف نميدے...

#انگیزشی

When you realize Your worth you'll stop giving people Discounts

3,247 267,210 м⒠ℓЇKαٖٖٖٖٓ