جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های موفقیت ترکی / بهترین متن موفقیت [پیشنهادی]

99 پست
متن های موفقیت گلچین به زبان ترکی , تعداد 99 متن موفقیت ترکی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های موفقیت ترکی / بهترین متن موفقیت [پیشنهادی]
موفقیت زندگی دخترانه موفقیت موفقیت موفقیت - جدیدها موفقیت عربی موفقیت انگلیسی کوتاه موفقیت کوتاه موفقیت - جدیدها بلند موفقیت
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
اگه به راهی که میری باور داری، از قدمهایی که برمیداری نترس🌹️
5.0
12587
🦋⃤ Gittiğin yola inandıysan, attığın adımdan korkma
موفقیت انگیزشی ترکی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
هیچ موقع شکست نمیخورم،
یا پیروز میشم یا یاد میگیرم✌️🙂️
5.0
18273
Hiç bir zaman kaybetmem. Ya kazanırım ya öğrenirim
موفقیت انگیزشی ترکی
مشابه ها

 

صبرت ،برات معجزه‌ها میاره🌹

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

5.0
10097

Sabrın sana mucizeler getirecektir

 

فلسفی موفقیت انگیزشی ادبی ترکی
ܣࡅ࡙ܥ݆ࡐ‌ܧࡅ߳ߺߺܙ ܟܿࡐ‌ܥ‌‌ࡅ߳ߺߺܙ ܝ‌ࡐ‌ ܢ̣ߊ ܥ‌‌ࡅ࡙ܭَܝ‌ߊ‌ࡍ߭ ܩܧߊ‌ࡅ࡙ܢܚܘ ࡅ߭ܭࡅ߭!!️
5.0
292
!!ₖₑₙdᵢₙᵢ ₐₛₗₐ bₐşₖₐₗₐᵣıyₗₐ ₖıyₐₛₗₐₘₐ
شاخ موفقیت کارما

روز های خوب به سمت تو نمیان 
تو باید به سمتشون بری 🚶‍♂👌 

5.0
5395

Güzel Günler Sana Gelmez Sen Onlara Yürüyeceksin...
 

موفقیت انگیزشی ترکی

نا امیدنشو...!
شآید خبرِ خوب تو سکآنسِ بَعدیه!🦋💙
5.0
2108

Umutsuzluğa kapılma...!
Belki de iyi haber bir sonraki sekansta! 🦋💙
)
موفقیت انگیزشی زندگی
بعضی از انتخاب های اشتباه درس های درست زندگی رو به ما یاد میدن️
4.9
3276
🦋⃤Bazı yalnış seçimler bize hayatın doğru derslerini öğretir👌💯
موفقیت زندگی ترکی
باختَن دَر دیکشِنری لغات مَن جای نَدارد . . .💙⃟ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
1982
Kaybetmenin benim lügatımda yeri yok. . .💙⃟
موفقیت شاخ انگیزشی مغرور
اگر میتونی تصورش کنی پس میتونی انجامش بدی️
5.0
696
Eğer hayal edebiliyorsanlz yapabilirsiniz
موفقیت انگیزشی
تا وقتی امید هست ،هر روز جدید یه شروع تازس🌞♥️💙️
4.9
2843
Umut oldukça her yeni gün yeni bir başlangıçtır
موفقیت انگیزشی ترکی
جوری زندگی کن که انگار هیچ کس دیگه ای جز خودت نیست که به تو کمک کنه️
4.9
2386
sana,senden başka yardım edecek kimse yokmuş gibi yaşa😇💪
موفقیت انگیزشی ترکی


فراموش نکن هیچ وقت برای تبدیل
شدن به اون چیزی که میتونستی
بشی دیر نیست 🙂❤️


4.9
1530
Unutma, olabileceğin şey
olmak için asla geç değildir


موفقیت انگیزشی ترکی

مهم نیست که کی اذیتت کرده. مهم اینه که کی میخندونتت

5.0
3360

➖⃟♥️••Senin kimin incittiğinin önemi yok .önemli olan seni kimin gülümsettiği 🇹🇷

مهربانی موفقیت ترکی
✯بــی خــیــال حــرفـ مــردمـ هــر جــوریــ دوســتــ داریــ زنــدگــیــ کــنــ✯️
5.0
252
☆꧁İnsanların ne dediğini umursama, istediğin gibi yaşa꧂☆
موفقیت انگیزشی